Bajka o jesiennym szalu - scenariusz zajęć dla 3 i 4 latków

Bajka o jesiennym szalu - scenariusz zajęć dla 3 i 4 latków

Blok tematyczny: „Listopadowa aura”

Temat: „Bajka o Jesiennym szalu” – projektowanie ubrań dla Pani Jesieni inspirowane fragmentami wiersza E. Ostrowskiej. Utrwalanie liczebników w zakresie 3.

Obszary edukacyjne: zakresie mowy i myślenia, matematycznej, plastycznej, ruchowo–muzycznej.

Cele ogólne:
- Wyrabianie śmiałości w spontanicznym wypowiadaniu się w różnych  sytuacjach.         
- Rozwijanie procesów poznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w zabawach doskonalących umiejętność porównywania przedmiotów i dostrzegania ich pierwszoplanowych, wyraźnych cech zewnętrznych.
- Tworzenie zbiorów przedmiotów wg jednej lub więcej cech.
- Posługiwanie się liczebnikami głównymi 1,2,3. Określanie liczby elementów liczebnikiem.
- Porównywanie liczebności zbiorów i stosowanie określeń więcej, mniej, równo.
- Wykonywanie prac plastycznych, odczuwanie zadowolenia i satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.
- Próby tworzenia kompozycji rytmicznych. Wykorzystanie podstawowych kolorów o zdecydowanym odcieniu.
-Tworzenie kompozycji płaskich – naklejanie na karton elementów z kolorowego papieru.
- Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do temperatury czy pory roku.
- Nabywanie swobody w ruchowej wypowiedzi inspirowanej tekstem lub akompaniamentem.

Cele operacyjne:
- Dziecko chętnie wypowiada się na dany temat. Wie dlaczego późną jesienią należy ubierać się ciepło.
- Porównuje listki uwzględniając ich charakterystyczne cechy: kolor, kształt.
- Tworzy zbiory listków o określonej liczbie elementów.
- Przelicza zbiory w zakresie 3 (4–latki) i 2 (3–latki). Posługuje się liczebnikami głównymi.
- Porównuje liczebność zbiorów przez przeliczanie elementów. Poprawnie stosuje określenia: więcej, mniej, równo.
- Rozpoznaje kolory liści jesiennych: żółty, czerwony, brązowy.
- Tworzy z liści kompozycje rytmiczne używając w/w kolory –  układa z nich szal dla Pani Jesieni.
- Potrafi zaprojektować wzór na płaszcz Pani Jesieni tworząc kompozycje  płaskie poprzez naklejanie różnych darów jesieni wykonanych z  kolorowego papieru.
- Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych.. Umiejętnie łączy ruch z muzyką, ma poczucie rytmu.
- Uczy się współdziałania w zespole, wzajemnej pomocy.
- Odczuwa radość z dobrze wykonanych zadań oraz wspólnej zabawy z rodzicami.

Metody:
- z grupy metod czynnych: zadań stawianych dzieciom do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka
- z grupy metod słownych: rozmowa, żywego słowa, instrukcja.
- z grupy metod percepcyjnych: obserwacja, pokaz, przykład. 

Formy:
- zbiorowa, praca w małych zespołach, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
sylweta Pani Jesieni i wiatru; listki w trzech kolorach: żółte, czerwone, brązowe; papierowe koszyczki; kartoniki z kółeczkami oznaczającymi liczby: 1,2,3; papierowe listki do zawieszenia na szyi dla każdego dziecka; 3 papierowe szale; wzór szala z naklejonymi listkami; dla każdego dziecka: narysowany płaszcz dla Pani Jesieni,  różne dary jesieni wycięte z kolorowego papieru; kredki, klej magnetofon, nagrania CD.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęcia poprzez krótkie opowiadanie nauczycielki i recytację fragmentów wiersza E. Ostrowskiej „Bajka o Jesiennym szalu”. Słychać smutną melodię np. „Jesień” Vivaldiego
- Idzie dzisiaj do nas gość. Jak myślicie jest on wesoły czy smutny? (smutny ponieważ taka jest melodia). „Wchodzi” Pani Jesień – pokaz sylwety Jesieni i recytuje fragment wiersza E. Ostrowskiej „Bajka o jesiennym szalu”.
                 
                   Pod drzewami chodzi Jesień,
                   Chodzi Jesień zadumana
                   - Już mnie mrozy ziębią z rana.
                   Wkrótce przyjdą chłody, deszcze,
                   a tu płaszcza i szala nie mam jeszcze.
                   Wiem, co zrobię! –
                   Zaraz Jesień
                   nazbierała liści dziesięć
                   i z pomysłu swego rada
                   w długi rządek je układa.
                  
- Pani Jesień układa z liści szal  (rytmicznie kolor czerwony, żółty, brązowy).
 - Nagle zrywa się wiatr i rozsypuje listki z szala Pani Jesieni po sali:

                              Jakąś psotę zrobić muszę.
                              Wiem!… Jesieni szal rozrzucę!
                              Szast, prast!
                              Lecą liście rozrzucone…
       
- Pani jesień prosi o pomoc dzieci aby pomogły zrobić jej szal.
- Rozmowa z dziećmi na temat sposobu ubierania się późną jesienią.

2. Pomagamy Pani Jesieni – segregowanie listków wg kolorów do trzech koszyczków na tablicy. Tworzenie zbiorów listków czerwonych, żółtych i brązowych. Przeliczanie listków i „podpisywanie” (układanie pod koszyczkiem kartonika z odpowiednią ilością kółeczek).
- Ile czerwonych listków ma Pani Jesień? (jeden)
- Ile żółtych listków ma Pani Jesień? (dwa)
- Ile brązowych listków ma Pani Jesień? (trzy)
Porównywanie liczebności zbiorów. Stosowanie pojęć: więcej, mniej, równo.
Wiał wiatr i oddaje resztę listków z szala Pani Jesieni
- dołożenie ich do koszyczków
- ponowne przeliczanie listków (wszystkiego jest po równo)
- zamiana kółek pod koszyczkami.

3. Zabawa ruchowa do piosenki „Jesień, Jesień” – dzieci ruchem ilustrują treść piosenki, gdy jest tylko melodia samodzielnie twórczo odzwierciedlają ją ruchem.

4. Układamy szale dla Pani Jesieni - praca w małych zespołach na dywanie.
 - Dzieci układają szale dla pani Jesieni wg wzoru z zachowaniem rytmiczności liści(4–latki), według własnego pomysłu lub nakładanie liści na gotowy wzór (3–latki).

5. Zabawa ruchowa: „Taniec jesiennych liści”
Dzieci tworzą trzy kółka (według kolorów liści zawieszonych na szyi). Nauczyciel trzyma te same kolory liści. Gdy gra muzyka tańczy zespół, tańczy zespół, który wskazuje nauczyciel poprzez podniesienie koloru listka. Po chwili nauczyciel zmienia kolor listka – zmienia się tańczący zespół. Zabawę zmienia się kilka razy.

6. Praca indywidualna przy stolikach – wykonywanie projektów płaszcza dla pani jesieni. Dzieci otrzymują kartki z narysowanymi płaszczykami. Ich zadaniem jest ozdobić go różnymi darami jesiennymi wyciętymi z kolorowego papieru
- 3-latki naklejają gotowe elementy wg własnego pomysłu na kolorowym papierze
- 4–latki uzupełniają brakujące elementy poprzez naklejanie papierowych darów jesieni, kolorują płaszczyki.

7. Wspólny taniec z rodzicami do piosenki „Idzie jesień idzie”.

8. Ewaluacja zajęć
- podziękowanie Pani Jesieni za pomoc w wykonaniu dla niej szali i płaszczyków,
- rysowanie wspólnie z rodzicami „buziek” otrzymanych w nagrodę za pomoc od Pani Jesieni.

Opracowała: mgr Grażyna Lampert

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi