Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Cele i zadania edukacji przedszkolnej w świetle nowej reformy

Darmowe publikacje
Przejdź do strony | 1 | 2 |
Cele i zadania edukacji przedszkolnej w świetle nowej reformy

Reforma systemu kształcenia przywraca rangę celom, stają się one elementem pierwszoplanowym w strukturze czynności nauczyciela. W praktyce dostrzega się konieczność zastępowania celów ogólnych celami formułowanymi w sposób szczegółowy, traktując przy tym te liczne cele szczegółowe jako same dla siebie, autonomiczne, wystarczające edukacji.


W modyfikacji koncepcji wychowania przedszkolnego, w ramach której dziecko traktowane jest jako podmiot wychowania, występuje coraz częściej sformułowanie mówiące, że celem wychowania w przedszkolu - jest rozwój osobowy i wychowanie dziecka, czyli wychowanie rozwijające, a więc wychowanie współwystępujące z rozwojem. Takie wychowanie - powiedzieć można za W. Cichoniem - ma "pomóc dziecku w stawaniu się człowiekiem na miarę swoich najlepszych możliwości, ma usprawniać je do urzeczywistnienia własnego człowieczeństwa i do osiągnięcia celów jakie stawia przed nim dokonanie wyborów pozytywnych wartości społecznych i moralnych".

Właściwa rola wychowania powinna polegać na służebności wobec człowieka i jego aksjologicznego rozwoju. Wychowawca (...) powinien wkraczać wraz z wychowankiem, w ciągłym procesie wspólnego wysiłku, we wciąż nowe dziedziny życia, także duchownego. Duchowość - uważa A. Szołtysek (1998) - przejawia się przede wszystkim w aktach czuciowych, poznawczych i wolitywnych.

W każdej dziedzinie działalności konieczne jest określenie celów, którym służy. Cele bowiem to inaczej mówiąc świadomie założone skutki działania. Ogólne cele wychowania przedszkolnego zostały sformułowane w podstawie programowej zatwierdzonej przez MEN. Zgodnie z zawartymi założeniami "Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Cel edukacji przedszkolnej ujmować można jako całość hierarchiczną - całość, w której znajdują się uporządkowane cele, a więc stojące wyżej w hierarchii - cele ogólne i stojące niżej - szczegółowe cząstki celu ogólnego. Przyjmuje się też, że przejście między celem ogólnym a szczegółowymi wypełnia poziom pośredni.

Cele ogólne charakteryzują się szerokim zakresem, są kierunkami dążeń długofalowych, wskazują "szczyt", ku któremu wszystko w procesie edukacji zmierza, przenosi w przyszłość możliwą, prawdopodobną, preferowaną.

Cele szczegółowe są konkretne i mogą być osiągane w czasie stosunkowo krótkim. Z celów tych prowadzi droga do rezultatów, które dziecko osiąga na pewnych etapach procesu, a te wyniki z kolei przyczyniają się do osiągnięć końcowych wyrażonych kategorią celów ogólnych. Wymienione rodzaje celów są więc ze sobą powiązane, tworzą całość.

Realizacja tych celów: zapewnia dzieciom odpowiednie warunki potrzebne do rozwijania wielostronnej aktywności, dostarcza zróżnicowanych bodźców do ich wszechstronnego rozwoju, organizowanie odpowiednich warunków i sytuacji sprzyjającej uspołecznianiu i uczeniu się dziecka. W trakcie realizacji tych celów również ważne stworzenie odpowiednich warunków emocjonalnych mających wpływ na różnorodność działań wypływających z jego własnej woli, motywacji wewnętrznej i ciekawości. Wynikające z powyższych celów zadania dostosowane są do możliwości rozwojowych dziecka i realizowane przez nauczyciela w ramach określonych obszarów edukacyjnych.

"Zadania systemu oświaty - to zespoły określonych czynności, których wykonanie prowadzi do realizacji celów systemu oświaty. Czynności te obejmują przede wszystkim wychowanie i nauczanie w różnych typach szkół oraz innych instytucjach wychowawczo - oświatowych”.

W pracy przedszkola przydatne jest określenie zadań, które z racji swego charakteru, stanowią czynność niedokonaną, dziejącą się. Ponieważ dziecko przedszkolne znajduje się w procesie nieustających i dynamicznych zmian dokonujących się w jego rozwoju, nasze działania odnoszą się głównie do kształtowania i doskonalenia różnych jego umiejętności. I dlatego realizując zadania rozwijamy, np. wyobraźnię twórczą lub postawy estetyczne.

Przejdź do strony | 1 | 2 |

Podziel się na:

Dodaj komentarz

Imię:
kod:
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Treść komentarza:

  dodaj komentarz i zarejestruj mnie

  mam już konto w Portalu dodaj komentarz i zaloguj mnie