Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Darmowe publikacje
Przejdź do strony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Rzut do celu wymaga znacznie większej koordynacji niż rzut na odległość. Dla dziecka w wieku przedszkolnym jeszcze trudniejszym zadaniem ruchowym jest wykonanie rzutu z rozbiegu. Na ogół umiejętność tę zdobywają dopiero dzieci z najstarszej grupy. Według W. Gniewkowskiego i K. Wlaźnik równowaga jest złożoną funkcją, na którą składają się: czucie mięśniowe, ogólna kondycja, stopień dojrzałości systemu nerwowego, zdolności adaptacyjne ustroju oraz sprawność narządu równowagi i analizatora wzroku. Autorzy uważają, że dzieci 4-5 letnie wykazują całkiem dobre opanowanie przejścia równoważnego na belce ułożonej na podłożu, natomiast na wysokości 15 cm odczuwają już wyraźny lęk. Natomiast dzieci najstarsze, a więc 6-latki dobrze sobie radzą na wysokości średniej, ale na wysokości 25 cm, znaczna ich część ma duże trudności i robi błędy.
 
Zdaniem W.Gniewkowskiego i K.Wlaźnik największa dynamika przyrostu badanych cech przypada na wiek od 5 - 6 lat. A zatem można stwierdzić, że dziecko w tym wieku przeżywa okres dużych możliwości motorycznych. Dziecko w wieku 5 - 6 lat jest najbardziej zrównoważone, opanowane i zainteresowane wynikami swojej sprawności.

Rozwój psychospołeczny

„Wiek 3-6 lat to okres szybkiego rozwoju procesów psychicznych dziecka. Sprzyja temu rozwój mózgu i tkanki nerwowej. Mózg trzylatka ma około 70% wagi mózgu dorosłego, a mózg sześciolatka już 90%. Przyrost masy mózgu odbywa się nie przez powstanie nowych komórek nerwowych, ale przez rozrost ich objętości. Przyrostowi masy towarzyszy doskonalenie jego struktury i tworzenie nowych, coraz liczniejszych połączeń między komórkami mózgowymi. Dzięki wyższym czynnościom, kory mózgowej rozwija się u dziecka działanie orientacyjno-badawcze, procesy poznawcze, pojawiają się uczucia bardziej złożone”.

Każde dziecko ma od urodzenia pęd witalny, który pcha je do zdobywania świata. Szacunek dla tego pędu jest warunkiem tworzenia. O. Decrolo

Rozwój procesów poznawczych

Zdaniem M.Żebrowskiej, podstawą rozszerzenia się orientacji dziecka w świecie zewnętrznym jest rozwój procesów poznawczych, rozwój spostrzeżeń, pamięci, myślenia. W zakresie bezpośredniego, sensorycznego oraz pośredniego, umysłowego poznania świata zachodzą w wieku przedszkolnym duże zmiany, które prowadzą do tego, że dziecko coraz lepiej dostosowuje się do swego środowiska i zyskuje szersze możliwości działania. Autorka sądzi, że dzięki stopniowemu doskonaleniu się funkcji poznawczych i czynności umysłowych dziecko osiąga pod koniec wieku przedszkolnego wyższy jakościowo poziom rozwoju psychicznego. Bardzo dynamiczny jest rozwój funkcji psychicznych, takich ja mowa, wyobraźnia, spostrzegania, myślenie.

Doskonalenie mowy polega na usprawnieniu artykulacji, dzięki czemu dziecko 5-, 6- letnie wymawia już wszystkie zgłoski prawidłowo. Wzbogaca się również jego słownik, zdania są rozbudowane. S. Owczarek uważa, że dziecko 3-letnie zdolne jest powtórzyć zdanie złożone z 6-7 wyrazów, czterolatek powtarza zdanie z 12-13 wyrazowe, a sześciolatek zdanie składające się z 16-18 wyrazów. Wiek 3-6 lat to także okres szybkiego rozwoju słownictwa. Bogaci się ono, wzrasta ilość przymiotników, przysłówków, zaimków i liczebników. Nie znając zasad gramatyki dzieci uczą się z powodzeniem używać przypadków, czasów, rodzajów.41 Według A.Jaczewskiego dziecko potrafi używać słów bliskoznacznych, porównań. Wraz z rozwojem słownictwa przyswaja sobie różne pojęcia. W związku z kształceniem się wyobraźni, myślenia logicznego i zdolności spostrzegania poszerza się znacznie krąg zainteresowań dziecka. Skłania je do  ciągłego zadawania pytań, a proste, zwięzłe odpowiedzi, które wystarczyły dwu-, trzylatkowi już go nie zadawalają, żąda dokładnego, szczegółowego wyjaśnienia swoich wątpliwości.
Przejdź do strony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Podziel się na:

Dodaj komentarz

Imię:
kod:
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Treść komentarza:

  dodaj komentarz i zarejestruj mnie

  mam już konto w Portalu dodaj komentarz i zaloguj mnie