Dlaczego należy chronić lasy - cykl scenariuszy zajęć dydaktycznych

Dlaczego należy chronić lasy - cykl scenariuszy zajęć dydaktycznych
Oceń
Drukuj

Dlaczego należy chronić lasy. Zostajemy członkami LOP.

Cele; Dziecko:
- poznaje różne rodzaje lasów: iglaste i liściaste;
- poznaje różne rodzaje drzew: buk, sosna, olsza, brzoza;
- rozumie rolę lasu w przyrodzie i konieczność przestrzegania zasad ich ochrony;
- uświadamia sobie, że istnieją czynniki wpływające niszcząco na przyrodę;
- rozwija emocjonalną więź z przyrodą, wrażliwość na jej piękno oraz właściwy stosunek do niej;
- doskonali umiejętność syntezy i analizy prostych wyrazów.

Metody: słowne, czynne, aktywizujące.

Formy: praca z całą grupą, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne: tekst opowiadania pt. "Bajka Misia Uszatka", sylwety do opowiadania, ilustracje przedstawiające różne rodzaje lasów, kwadraciki do analizy prostych wyrazów, magnetofon, kaseta z piosenką "Leśna piosenka", karty do pracy indywidualnej, emblematy "Przyjaciel przyrody", tekst wiersza pt. "Ogłoszenie" M. Przewoźniaka, szarfy, legitymacje LOP.

Przebieg:

1. Teatrzyk na podstawie opowiadania pt. "Bajka Misia Uszatka"
- domyślanie się o jakim pałacu mówiły ptaki,
- umieszczenie napisu: LAS

2. Oglądanie różnych rodzajów lasu i drzew (las iglasty, liściasty, bukowy, sosnowy, olszowy) - swobodne wypowiedzi dzieci.

3. Ćwiczenia syntezy i analizy wyrazów: las, buk, sosna, sowa, olsza (dzieci układają indywidualnie z papierowych kwadracików schemat wyrazów).

4. Zabawa ruchowa pt. "Dzieci w lesie". Nauczycielka rozdaje szarfy połowie grupy dzieci, rozstawiając je luźno po sali (to drzewa w lesie). Dzieci bez szarf biegają w różnych kierunkach uważając, aby nie trącać siebie ani drzew. Na sygnał i zawołanie: "Stój!"- dzieci zatrzymują się. Nauczycielka poleca rozejrzeć się i stanąć za najbliższym drzewem. Po kilkukrotnym powtórzeniu zabawy dzieci zamieniają się rolami i zabawa trwa nadal.

5. Swobodne wypowiedzi dzieci i wyjaśnienia nauczycielki na temat znaczenia lasu oraz czynników niszczących (na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń dzieci).

6. "Prośba lasu" - ćwiczenia wyobraźni. Dzieci podają swoje propozycje (o co może nas prosić las?). Propozycja przedstawiona przez nauczycielkę na postawie wiersza M. Przewoźniaka pt. "Ogłoszenie"

Ogłoszenie
Bardzo proszę drogie dzieci,
By nie brudzić i nie śmiecić,
Zrezygnujcie też z łamania,
Obrywania i deptania,
Jeże, sowy i jelenie
Proszę o ich niestraszenie.
A poza tym, witam was
Podpisano: Las.

7. Zabawa przy piosence pt. "Leśna piosenka". Dzieci ruchem pokazują, jak należy zachować się w lesie.
8. Zostajemy członkami LOP.
- przedstawienie przez nauczycielkę, czym zajmuje się LOP,
- uroczyste przyrzeczenie złożone przez dzieci:
"Będziemy przyjaciółmi przyrody, będziemy jej bronić, stale ją poznawać, aby jej nikt nie niszczył i krzywdy nie robił".
- wręczenie członkom legitymacji,
- pasowanie na Przyjaciela Przyrody (wręczenie emblematu),
- wspólne recytowanie fragmentu wiersza "Co to jest przyroda?" D. Gellner.

A co to jest przyroda?
To drzewa i kwiaty,
I liście, i woda.
Motyl nad łąką,
Biała stokrotka.
Przyroda jest wokół,
Wszędzie ją spotkasz!

9. Praca indywidualna dzieci
I grupa - przeliczanie głosek w podanych wyrazach (obrazki),
II grupa - kolorowanie liści,
III grupa - łączenie kropek, kolorowanie rysunku.

Bajka Misia Uszatka ("Miś" 1967/16)
Rozmawiały raz ptaki na gałęzi:- Chciałbym mieszkać w pałacu - powiedział dudek.
- W pałacu? - zdziwił się dzięcioł. - A co to znaczy pałac?
- O, pałac to niezwykle piękny gmach. Są w nim kryształowe zwierciadła, na posadzkach leżą puszyste dywany, a u sufitu wiszą bogate żyrandole. Nie mówię już o sprzętach zrobionych z najpiękniejszego drewna.
Dzięcioł stuknął parę razy w korę:
- Stuk - stuk! Przecież ty mieszkasz w niezwykle pięknym pałacu w lesie!
- Ale tu nie ma kryształowego zwierciadła...
- Jest! - I dzięcioł pokazał dudkowi leśne zwierciadełko, lśniące srebrem, oprawione w ramy z kamieni i mchu.
- Nie ma tu dywanów! - upierał się dudek.
- Są dywany! Spójrz na liliowe wrzosowisko. Czy może być dywan bardziej puszysty?
- Nie ma w tym pałacu żyrandoli!
- Spójrz do góry - powiedział dzięcioł - w dzień błyszczy żyrandol złoty, słoneczny. W nocy srebrny, księżycowy i gwiaździsty...
Zamyślił się dudek, rozejrzał się dokoła, popatrzył na dęby, jesiony, brzozy, lipy i dzikie grusze.
- Masz słuszność - zawołał - mieszkamy w najpiękniejszym pałacu!

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2003/2004 zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy następujące konkursy wewnętrzne:
- konkurs plastyczny na temat: "Ptaki zimą"- (styczeń). Jego celem było wykazanie się znajomością gatunków ptaków, uświadomienie dzieciom znaczenia pomocy ptakom zimą.
- konkurs "Ptaki w czasie zimy" - (12 lutego). Jego celem było podsumowanie wiadomości dotyczących ptaków przebywających u nas zimą oraz wykazanie się znajomością ich gatunków.
- konkurs ekologiczny- (5 maja). Jego celem było wykazanie się znajomością pojęć przyrodniczych związanych z ochroną przyrody.
W obecnym roku szkolnym Przedszkolne Koło LOP zorganizowało konkurs gminny na temat: "Najładniejszy, jesienny kącik przyrody".

Braliśmy także udział w konkursach:
gminnych:
- konkurs plastyczny (październik) "Barwy jesieni" - zorganizowany przez Gminne Przedszkole Publiczne w Rędzinach - Osiedlu.
- konkurs plastyczny (kwiecień) "Piękny jest las" - zorganizowany przez Gminne Przedszkole Publiczne w Rędzinach.
- konkurs ekologiczny (maj) - zorganizowany przez Gminne Przedszkole Publiczne w Kościelcu.
regionalnych:
- konkurs plastyczny "Jesień, jesień, jesieniucha" (październik) - zorganizowany przez Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie.
- konkurs "Dokarmiamy ptaki" - zorganizowany przez Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie (wyróżnienie).
Praca naszego przedszkolnego koła LOP została doceniona, w konkursie "Najlepiej działające Koło LOP" organizowanym przez Zarząd Okręgu w Częstochowie otrzymaliśmy wyróżnienie.
W październiku przystąpiliśmy do konkursu "Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego w roku szkolnym 2003/2004"-zorganizowanym przez Fundację Ekologiczną "Silesia" w Katowicach i Kuratorium Oświaty w Katowicach. W tym konkursie otrzymaliśmy także wyróżnienie.
Myślę, że prowadzona edukacja, różnorodne akcje i konkursy dały dzieciom wiele radości, wiadomości i satysfakcji. Mam nadzieję, że moi podopieczni, członkowie PK LOP wyrosną na miłośników przyrody i będą rozumnie korzystali z jej dobrodziejstw oraz będą zawsze pamiętali o tym, że: "Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to czy nauczymy się tego na czas". (Dawid Gates)

 

Autor: Elżbieta Kotyra

Pliki do pobrania

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi