Gry i zabawy z piłką - konspekt zajęć gimnastycznych

Gry i zabawy z piłką - konspekt zajęć gimnastycznych
3.2
6 ocen
Oceń
Drukuj

Gry i zabawy z piłką.

Gry i zabawy z piłką.


CELE OGÓLNE:
- kształtowanie prawidłowej postawy przez zabawę z przyrządem – piłką
- wyrabianie poprawności ruchów;
- rozwijanie naturalnych czynności ruchowych

CELE OPERACYJNE - dziecko:
- poprawia szybkość, zwinność, siłę;
- wzmacnia siłę ramion, nóg i tułowia;
- przestrzega reguł obowiązujących w zabawach;
- potrafi bezpiecznie ćwiczyć;

METODY I FORMY PRACY: 
pokaz, ćwiczenia praktyczne, metoda zabawowo–klasyczna; forma indywidualna, grupowa.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

piłki, szarfy, skakanki, obręcze

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I Czynności organizacyjno–porządkowe
1. Zbiórka w kole.
2. Przywitanie dzieci.
3. Przedstawienie celów zajęć.
4. Zachęcenie do ćwiczeń.
II Ćwiczenia zręcznościowe (ożywiające)
1. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Dzieci w lesie”. Nauczyciel rozdaje połowie grupy szarfy. Dzieci ubrane  w szarfy stają w rozsypce – to „drzewa w lesie”. Pozostałe biegają w różnych kierunkach, a na zawołanie „stój” – zatrzymują się i chowają za najbliższe drzewo. Nauczyciel powtarza zabawę dwa razy, następnie dzieci zamieniają się rolami i zabawa toczy się dalej.
2. Zabawa „Podrzuć piłkę. Każde dziecko zabiera  z kosza jedną piłkę. Dzieci ustawiają się w kole w dużych odległościach od siebie. Na sygnał nauczyciela „podrzucamy” dzieci w miejscu podrzucają piłkę do góry i starają się ją złapać. Dzieci kilkakrotnie podrzucają piłkę w górę i łapią. Następnie dzieci maszerują dookoła sali, starają się podrzucać piłkę i ją złapać w marszu.
3. Konkurs odbijania piłki o ziemię (kozłowania). Nauczyciel dzieli dzieci na dwie równoliczne grupy. Grupy ustawiają się w dwóch rzędach w jednym końcu sali, za skakankami, które oznaczają linię startu. Na drogim końcu nauczyciel rozkłada skakanki, oznaczające metę. Zadaniem dzieci jest przejść do linii mety kozłując piłkę lewą ręką. Wygrywa drużyna, która w całości, jako pierwsza znajdzie się za linią mety. Nauczyciel powtarza zabawę jeszcze raz, jednak tym razem dzieci odbijają piłkę o ziemię prawą ręką. Na koniec zabawy nauczyciel ogłasza która drużyna wygrała.
4. Zabawa „Celowanie do obręczy”.  Dzieci pozostają w tych samych grupach, ustawiają się w dwa rzędy. Przed każdym rzędem w niedużej odległości ustawiona jest obręcz. Zadaniem dzieci jest rzucanie piłki do obręczy. Wygrywa zespół, którego więcej piłek wpadnie do obrazy. Zabawę powtarzamy dwa razy, wykonując rzut prawą i lewą ręką.
5. Zabawa „Kto szybciej przetoczy piłkę?”. Nauczyciel rozkłada na podłodze dwie „drogi ze skakanek.  Dzieci nadal podzielone są na grupy. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze przetoczenie piłki wzdłuż drogi. Wygrywa zespół, który najszybciej znajdzie się na drugiej stronie Sali (na końcu drogi). Zawody powtarzamy dwa razy- jeden raz dzieci toczą piłkę lewą ręką, drugi raz toczą piłkę prawą ręką. Na koniec nauczyciel informuje dzieci, która grupa wygrała.
III Ćwiczenia kształtujące
1. „Siad skrzyżny” dzieci stoją w rozsypce, trzymając piłkę w dłoniach. Nauczyciel pyta: kto potrafi usiąść skrzyżnie (po turecku) trzymając piłkę w wyciągniętych w przód rękach? Ale uwaga staramy się usiąść mając cały czas plecy proste i nie podpieramy się rękami. Po wykonaniu zadania nauczyciel pyta: a kto potrafi wstać z siadu skrzyżnego bez podpierania rąk? Wyciągamy ręce w przód trzymając piłkę i wychylamy ciało do przodu. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy.
2. „Skręty tułowia i ćwiczenia zręczności”. Dzieci w siadzie skrzyżnym lekko odbijają piłkę ręką przed sobą i z boku - raz z jednej strony, raz z drugiej.
IV Ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową
1. „Skoki podparte”. Dzieci ustawiają się w przysiadzie podpartym i wkładają piłkę między stopy. Próbują posuwać się do przodu skokami zajęczymi, trzymają cały czas piłkę między stopami.

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi