"Jasełka" tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe

"Jasełka" tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe
3.6
5 ocen
Oceń
Drukuj

Projekt ma charakter zespołowy. Realizowany jest na zajęciach rytmiki, w trakcje różnych działań poza zajęciami i w czasie własnym. Projekt ożywia życie przedszkola, rozwija jego tradycje, angażuje w jego realizację wszystkich pracowników oraz rodziców.

Projekt ma charakter zespołowy. Realizowany jest na zajęciach rytmiki, w trakcje różnych działań poza zajęciami i w czasie własnym. Projekt ożywia życie przedszkola, rozwija jego tradycje, angażuje w jego realizację wszystkich pracowników oraz rodziców.


Cele ogólne:
- przygotowanie spotkania wigilijnego,
- integracje wewnątrzprzedszkolne między sześciolatkami oraz - włączenie w przygotowanie 5 – latków: Żabek oraz Myszek,
integracja rodziców
- rozwijanie indywidualnych uzdolnień dziecka,
- angażowanie rodziców w działania przedszkola.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- poznaje i szanuje zwyczaje związane ze świętami, symbolikę wigilijnych potraw i ozdób choinkowych,
- poznaje historię Świąt Bożego Narodzenia,
- jest wrażliwe na atmosferę świąt, dostrzega ich korzyści dla rodziny,
- rozumie ich znaczenie w tradycji narodowej i chrześcijańskiej,
- wie, jak należy się zachować przy wigilijnym stole,
- planuje swoją pracę,
- potrafi odegrać swoją rolę w Jasełkach,
- przygotowuje się do publicznych wystąpień,

Dziecko nauczy się:
- przygotowywać spotkania wigilijne,
- pielęgnować tradycje bożonarodzeniowe,
- odpowiedzialności za powierzone zadania,
- pracy w grupach i zespołach dziecięcych

Metoda: projekt edukacyjny

Prezentacja efektu  projektu – na spotkaniu wigilijnym: dla rodziców, dla Babci i Dziadka z okazji ich święta oraz  zaproszonych gości: Dzieci z Przedszkola 78, Szkoły Podstawowej Nr 27 w Katowicach, Dzieci z Ośrodka dla Niepełnosprawnych oraz starsi ludzie z parafii Ciała i Krwi Chrystusa Króla z Katowic – Piotrowic.

REALIZACJA PROJEKTU

- Wykonanie zaproszeń (nauczyciele oraz dzieci),
- W Jasełkach występują wszystkie dzieci,
- Scenografię przygotowują nauczyciele wraz z dziećmi a pomaga personel przedszkola,
- Stroje przygotowują rodzice, pomagają nauczyciele,
- Poczęstunek przygotowują rodzice (pomagają nauczycielki).

KRYTERIA SUKCESU

- Uczestnictwo gości zaproszonych i rodziców w spotkaniu,
- Udana impreza.

EWALUACJA

- Opinia rodziców, nauczycieli i gości
- Samoocena działań dzieci

PRZYDZIAŁ RÓL I ZADAŃ
- Rodzice organizują poczęstunek
- Dzieci pomagają nakryć stół (wspierane przez panie woźne),
- Nauczycielki sześciolatków wraz za całym personelem przedszkola przygotowują dekorację holu

DOKUMENTACJA
- film DVD,
- wpis do kroniki przedszkolnej,
- scenariusz Jasełek,
- galeria na stronie internetowej

Tekst Jasełek:

SCENA I

Recytator I:
Uboga szopa i stajnia w Betlejem
były świadkiem Boga narodzenia.
W nich Jezus Chrystus Pan zstąpił na ziemie,
by ludziom przynieść nadzieję zbawienia.

Recytator II:
Dziś dwa tysiące lat mija od chwili,
gdy Boża gwiazda oświetliła ziemię.
Dziś śpiew aniołów rozlega się w koło
głosząc pokój wszystkim ludziom dobrej woli,
aby i z Nim podzielić los pasterskiej doli.

Dziecko I:
A dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia?
 Dlaczego śpiewamy kolędy?

Recytator II
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, Żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Dziecko II:
Boże Narodzenie wypada zawsze w grudniu.
Tylko raz w roku.
Czy nigdy nie zdarza się w innej porze?

Recytator I:
Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swojego brata

Skomentuj

Dodane komentarze (1)

Tagi