Przedszkole AbiSmyki (Łódź)

Przedszkole AbiSmyki
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Rzgowska 17a, Łódź
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • urodziny
  • animacje
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

W Naszym Przedszkolu ABiSmyki kierujemy się następującymi zasadami: - Przestrzegamy praw dziecka, wynikających z dziecięcych potrzeb. - Rozwijamy kompetencje społeczne, ucząc odróżniania dobra od zła. - Zapewniamy fachową opiekę, zatrudniając wykształconych i kreatywnych nauczycieli. - Eksponujemy twórczy potencjał dzieci, umożliwiając im spontaniczną aktywność. - Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój dzieci, na każdym etapie ich życia. - Stwarzamy warunki do wychowania szczęśliwego człowieka, potrafiącego akceptować siebie i innych ludzi. - Zapewniamy naszym absolwentom dobry start w szkole. - Kształcimy dzieci na samodzielne, odpowiedzialne i współdziałające w grupie. - Organizujemy różnorodne zajęcia wspierające uzdolnienia. - Liczymy się z opiniami rodziców, traktując ich w sposób partnerski. - Eksperymentujemy z dziećmi, wprowadzając je w świat nauki i doświadczeń. - Angażujemy się w różnorodne akcje społeczne i charytatywne. - Budujemy relacje ze...

Galeria

Kolorowanki