Matematyka jest ciekawa-zabawy w dodawanie i odejmowanie - zajęcia otwarte

Matematyka jest ciekawa-zabawy w dodawanie i odejmowanie - zajęcia otwarte

Konspekt zajęć prowadzonego wg programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej: Dziecięca matematyka, w grupie dzieci 6-letnich. Scenariusz zajęć otwartych z rodzicami.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania od manipulowania przedmiotami, przez rachowania na palcach i innych zbiorach zastępczych
 • Liczenie w możliwie szerokim zakresie wsłuchiwanie się w regularność układu pozycyjnego.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.


Cele szczegółowe. Dziecko:

 • dziecko liczy na miarę swoich możliwości,
 • liczy w przód i w tył,
 • rozumie pojęcie para,
 • potrafi zamienić liczebniki główne na porządkowe,
 • potrafi wskazać liczbę następną i porządkową,
 • dolicza i odlicza,
 • dodaje i odejmuje różnymi sposobami - od liczenia na palcach, na innych zbiorach zastępczych do liczenia w pamięci
 • układa działania matematyczne, pisze liczby i znaki matematyczne,
 • podejmuje działania mimo przeżywanych napięć emocjonalnych,
 • współdziała z nauczycielką i dziećmi.


Metoda:

 • czynna - zadań stawianych dziecku do wykonania


Forma:

 • zbiorowa, indywidualna, w grupach.


Pomoce:

 • ponumerowane krzesełko dla każdego dziecka,
 • arkusz szarego papieru z plątaniną literową,
 • kartoniki z cyframi i  na odwrocie z literą (1-m, 2-a, 3-t, 4-e, 5-m, 6-a, 7-t,  8-y, 9-k, 10-a,11-j,12-e, 13-s, 14-t, 15-c, 16-i, 17-e, 18-k, 19-a, 20-w, 21-a)
 • kartonowe kwadraty z różną ilością kropek,
 • liczmany, klocki i figury
 • cyfry i znaki matematyczne,
 • klamerki, paski kartonu, trójkąty, kwadraty
 • tablica z zapisanymi działaniami do wykonania,
 • 4 plansze z zaznaczonymi 110 polami i 4 kostki z liczbami 4, 7, 9, 10, 12, 16 i  4 pionkami.
 • koszyk


Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu - zabawa dydaktyczna "Plątaninka literowa". Rozwiązaniem są Zabawy z matematyką. Rozmowa na temat: Do czego potrzebna  jest ludziom  matematyka?, Gdzie możemy znaleźć matematykę?

2. Witamy swoje paluszki - przeliczanie palców obu rąk poprzez dotyk o policzek, z jednoczesnym nazywaniem ich: mały, serdeczny, środkowy, wskazujący, kciuk: 1, 2, 3… A potem wspak: 10, 9, 8…

3. Szacowanie: Kto wie ile jest dzisiaj dzieci w grupie? - dzieci szacują i podają przypuszczalną liczę dzieci w grupie.

4. Liczenie – Jak to sprawdzić, ile jest dzieci? Dzieci ustawione w szeregu kolejno odliczają dotykając ramienia sąsiada i ustalają liczbę obecnych

5. Liczenie w parach - Ustawienie się dzieci w parach. Dzieci odliczają kolejno pary, w których stoją a następnie ustalają czy dzieci jest parzyście czy nie (wnioskują to na podstawie własnego ustawienia).

6. Ustawienie krzesełek według kolejności od 1…

7. Znajdź swoje miejsce - dzieci stoją w rozsypce na dywanie nauczycielka poleca: - wykonajcie 5 podskoków na lewej nodze, 5 na prawej, a potem wróćcie na swoje miejsce. Sprawdzimy czy nikt się nie pomylił.

8. Odczytaj i znajdź - dzieci na rozłożonych na stolikach kartonikach odczytują wybraną cyfrę. Krzesełka, na których przyklejone są kartoniki z cyframi stoją wokół dywanu. Dzieci podchodzą do krzesełek, odszukują swoją cyfrę, ustawiają krzesełka według wzrastającej liczebności (od 1-21) siadają.

9. Układanie i odczytywanie hasła - nauczycielka, która ma kartonik z cyfrą 1 mówi: mam liczbę 1, jestem pierwsza, mam literę m. Dzieci postępują według wzoru. Każdy odczytany poprawnie kartonik umieszczany jest na tablicy. Litery utworzą hasło.

M
a
t
e
m
a
t
y
k
a
j
e
s
t
c
i
e
k
a
w
a

10. Liczenie naprzemienne - nauczyciel - dzieci. Nauczyciel rozpoczyna mówiąc 1, dzieci mówią 2, N-3, dz—4, N-5……………….

11.Liczenie z dowolnego miejsca wskazanego przez nauczyciela lub według liczby na krzesełku w przód i w tył np.:

Nauczyciel mówi 26, a dzieci kontynuują 27, 28, 29……
N- 62, dz- 63,64, 65……………………………………..
N- 34  dz- 33,32,31 ……………………………………


12.Dodawanie kropek zgromadzonych na polach kwadratu. Nauczyciel trzyma koszyk, w którym znajdują się kwadraty z różną ilością kropek (1-6), wskazane dziecko podchodzi do nauczyciela, wyjmuje dwa kartoniki i podaje sumę kropek z dwóch kartoników. Powyższe zadanie dzieci wykonują z użyciem kartoników zawierających większą liczbę kropek.

13.Dodawanie i odejmowanie do 10, ustalenie stałej liczby. Każde dziecko zabiera z pojemnika 10 klocków i dzieląc je na dwie części (np.7 i 3) chowa w dłoniach za plecami. Na polecenie nauczyciela wystawia przed siebie jedną dłoń i pokazuje nauczycielowi ile ma w niej klocków. Nauczyciel odgaduje ile dziecko ma klocków w drugiej dłoni, a dziecko zastanawia się jak nauczyciel to obliczył i podaje sposób.

14.Zabawa "Maszyna matematyczna"
Nauczyciel pokazuje dzieciom np. 5 klocków, wkłada je do maszyny włącza i wyjmuje 7 klocków. Pyta dzieci co się zmieniło? Zadanie dziecka polega na ustalaniu zmian jakie zachodzą w maszynie i nazwaniu ich (przybyło, ubyło, maszyna dodała…). Zabawę powtarzamy kilkakrotnie dodając i odejmując klocki

15.Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem klamerek
Nauczyciel mówi:
Teraz będziemy liczyć na klamerkach. Rachujemy każdy liczy samodzielnie.
- przypnij sześć klamerek i jeszcze cztery klamerki… Pokaż… Policz… Ile masz razem?
- masz dziesięć przypiętych klamerek, zdejmij dwie… Ile pozostało?
- do paska przypiąłeś dziesięć klamerek, ma ci zostać pięć… Ile zdjąłeś?

16. Dodawanie po kilka i odejmowanie po kilka - po dwie, po trzy, po pięć
Będziemy przypinać klamerki… Najpierw dwie potem dwie, potem jeszcze dwie. Proszę przypiąć klamerki i policzyć ile jest razem…Odejmujemy. Jest sześć klamerek. Odjąć dwie... Ile zostało?... Odjąć dwie ile zostało?.. Odjąć dwie ile zostało?

16.Obliczanie działań na dodawanie i odejmowanie.
Wskazane przez nauczyciela dziecko zapisuje na tablicy wyniki dodawania lub odejmowania np. 26-7=, 8+4=, 12-4= itp.

17. Układanie i rozwiązywanie zadań matematycznych.

Autobusem jechało 8 pasażerów, wsiadło 6. Ilu pasażerów jedzie autobusem?

Po morzu pływało 12 statków, do portu wróciło 7 statków. Ile statków pływa dalej?

18. Gra "Kto pierwszy dojdzie do 110"
Nauczycielka dzieli dzieci na 4 drużyny i każdej daje plansze, na której jest 110 pół. Zadanie dzieci polega na jak najszybszym dodarciu do ostatniego pola, poprzez wyrzucanie nietypowej kostki, na której jest 4,7,9,10,12,16 oczek.

19. Zakończenie - "Wędrujący koszyk"

Jak to milo i wesoło kiedy
koszyk krąży w koło,
Koszyk tu koszyk tam,
Koszyk krąży tu i tam.

Dzieci losują cukierki z zadaniami matematycznymi, np.
- zacznij liczyć od 17 dalej.
- licz od 20 w tył.
- masz 12 cukierków, dam tobie jeszcze 6. ile cukierków będziesz miał razem?
- dodaj kropki na kartonika itd.

Autor: Marzenna Jonak

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi