Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Metody twórcze na zajęciach ruchowych w przedszkolu

Darmowe publikacje
Przejdź do strony | 1 | 2 | 3 |

Metoda C. Orffa - twórca tej metody uważał, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w korelacji z kulturą rytmiczno - muzyczną i kulturą słowa. Te trzy czynniki – muzyka, mowa, ruch przenikają się wzajemnie i dają dziecku możliwość rozwijania inwencji twórczej i samoekspresji. MUZYKA - punktem wyjścia do budowania prostych form muzycznych jest moment, gdy dziecko potrafi zaśpiewać tekst z własną melodią. Melodię dziecko tworzy przy użyciu instrumentów perkusyjnych. Dzieci muzykują, tworzą małe zespoły. Zdolniejsze dzieci próbują same dyrygować powstałym zespołem. Początkowo dzieci zapoznają się z różnymi utworami muzycznymi (kaseta lub płyta CD ), poznają tonacje i zasady tworzenia melodii i akompaniamentu. Następnie samodzielnie podejmują proces tworzenia. MOWA (słowo) - ćwiczenia mowy służą przygotowaniu do prawidłowej dykcji i wzbogacają słownictwo dziecka. Rytmiczność mowy jest źródłem improwizacji głosem, ruchem z udziałem rąk, nóg. Ćwiczenia te odbywają się w 3 formach:

 • dzieci wystukują rytm do słów,
 • dzieci wyszukują słowa do rytmu,
 • dzieci wymawiają teksty wyliczanek, przysłów, wierszyków w dowolny sposób (zmiana dynamiki , tempa itp.).

RUCH - głównym jest poznanie przez dziecko swoich możliwości ruchowych, wyczucie stosunków przestrzennych, czasowych, doskonalenie współpracy w grupie. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez indywidualne i grupowe eksperymentowanie, odkrywanie i stawianie zadań ruchowych. Szczególne znaczenie odgrywa improwizacja ruchowa, rozwija fantazję, rytmizuje, nadaje  płynność ruchową. Punktem wyjścia są przykłady z własnego otoczenia, ilustracja prostych opowieści, ćwiczenia z piłeczkami, obręczą, ilustracja ruchowa muzyki.

Metoda R . Labana – metoda gimnastyki ekspresyjnej (twórczej) została spopularyzowana w Polsce przez W. Gniewkowskiego. Metoda ta nie narzuca  nauczycielowi schematu zajęć. Obowiązują jedynie trzy zasady konstrukcji zajęć:

 • zasada wszechstronności;
 • zasada naprzemienności wysiłku i rozluźniania;
 • zasada stopniowania trudności.

Jednakże dzieciom należy wyjaśnić co mają robić, jak robić, będzie to zależało od ich pomysłowości, fantazji, doświadczeń ruchowych.
Labanowska metoda gimnastyki twórczej przyjmuje i posługuje się różnymi formami ruchu. Są to:

 • opowieść ruchowa;
 • ćwiczenia muzyczno ruchowe;
 • taniec;
 • improwizacja ruchowa;
 • inscenizacja;
 • mimika;
 • pantonima.

Stosując w zajęciach ruchowych metodę Labana należy pamiętać o jej podstawoych założeniach. Opiera się ona na 16 tematach, z których każdy uwzględnia inny charater ruchu. Wszystkie tematy zostały podzielone na dwie grupy, którym odpowiedają dwa stopnie zaawansowania:

 • stopień podstawowy/ dla niezaawansowanych/ obejmujący tematy I – VIII,
 • stopień wyższy/ dla zaawansowanych/ obejmujący tematy IX – XVI.

Tematy stosowane na zajęciach w przedszkolu dotyczą pięciu tematów będących podstawą metody:
I. wyczucie / świadomość / własnego ciała;
II. wyczucie / świadomość / ciężaru, siły i czasu;
III. wyczucie / świadomość / przestrzeni;
IV. rozwijanie wyczucia płynności ruchu i ciężaru ciała oraz przestrzeni i czasu;
V. kształtowanie umiejętności współdziałania z partnerem i grupą.

Omawiana metoda, która odpowiada nowoczesnym hasłom nauczania wychowującego, rozwijania zdolności twórczych, odkrywczych w pracy z dziećmi w przedszkolu może ujawniać się w trojaki sposób:

 • sporadycznie w formie krótkich wstawek uatrakcyjniających zajęcia;
 • przez prowadzenie większych fragmentów zajęć;
 • przez prowadzenie całych jednostek metodycznych omawianą metodą.
 • Przy wykorzystaniu metody Labana niezbędne są pomoce dydaktyczne. Głównie stosuje się typowe przybory:

- szarfy w czterech kolorach / niebieskim, żółtym, czerwonym i zielonym /;
- woreczki z materiału w w/w kolorach;
- krążki ze sklejki lub tworzywa w czterech kolorach;
- kolorowe obręcze różnych rozmiarów;
- skakanki;
- piłeczki – małe gumowe;
- duże piłki;
- laski.
Nietypowe przybory to:
- gazety;
- pudełka tekturowe;

Przejdź do strony | 1 | 2 | 3 |

Podziel się na:

Dodaj komentarz

Imię:
kod:
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Treść komentarza:

  dodaj komentarz i zarejestruj mnie

  mam już konto w Portalu dodaj komentarz i zaloguj mnie