Przedszkole Bajkowa Kraina Myszyniec (Myszyniec)

Przedszkole Bajkowa Kraina Myszyniec
zobacz więcej (7)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Wincentego Witosa  64, Myszyniec
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • zajęcia teatralne
 • kółko kulinarne
 • urodziny
 • animacje
 • warsztaty dla dzieci
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Misja Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina: * Osobowość, wiedza i doświadczenie kadry pedagogicznej tworzą niepowtarzalny klimat naszego przedszkola; * C elem nadrzędnym jest dobro i bezpieczeństwo dziecka * W naszym przedszkolu dziecko jest zauważone, docenione, a jego zdanie wysłuchane i zaakceptowane; * U nas poprzez zabawę i współczesne tendencje w pedagogice, dziecko zdobędzie umiejętności rozwiązywania konfliktów, pokonywania trudności i niepowodzeń; * U nas odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci; * W pracy preferujemy otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami i zainteresowaniami dzieci wyzwalając ich potencjał twórczy; * Nauczyciele wspierają indywidualny rozwój dziecka, dbają o jego zdrowie, wspieramy rodziców w procesie wychowania; * Szczególną uwagę zwracamy na zgodne współdziałanie dziecka ze środowiskiem społeczno- przyrodniczym; *...

Galeria

Kolorowanki