Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Darmowe publikacje
Przejdź do strony | 1 | 2 | 3 |

Od nauczyciela oczekuje się również odpowiednich cech osobowości, takich jak "życzliwy szacunek do dzieci, bezinteresowne zaangażowanie w ich sprawy, zrozumienie motywów zachowania dzieci, łatwość nawiązywania kontaktu z nimi, sprawiedliwe ich ocenianie i traktowanie, wiara w dziecko, cierpliwość i wytrzymałość, pracowitość i równowaga psychiczna, wrażliwość zawodowa oraz poczucie moralnej odpowiedzialności za losy dziecka”. Powinien również być reprezentantem takich wartości etycznych jak "poczucie odpowiedzialności, obowiązkowość, potrzeba dążenia do doskonałości, moralną odwagą oraz bohaterstwo, gotowość ofiar i dążenie do pokonywania trudności”.

A. Klim-Klimaszewska podkreśla, że nauczyciel nie może oceniać czynów postępowania dziecka lecz motywy, które nim kierowały a "prostota, takt, subtelność, obiektywizm, cierpliwość i jasność sądu poparte wiedzą pedagogiczną tworzą prawdziwy autorytet nauczyciela”, którego nie można ani narzucić ani obronić. A nauczyciel przedszkola "który go nie posiada, nie powinien być nauczycielem” Dobry nauczyciel musi również poznać samego siebie dostrzec mocne i słabe strony.

Od wielu lat toczy się dyskusja na temat kwalifikacji zawodowych nauczyciela oraz jego kompetencji. Kwalifikacje zawodowe to "zakres i jakość przygotowania niezbędnego do wykonywania jakiegoś zawodu”. Natomiast kompetencje, zgodnie z B. Grzeszkiewicz, to "zdolność do czegoś, zależna zarówno od znajomości wchodzących w nią umiejętności, sprawności, jak i od przekonania o możliwościach posługiwania się tą zdolnością” dlatego też można mieć kwalifikacje a nie być kompetentnym.

S. Guz kompetencje nauczyciela rozpatruje się w trzech aspektach:

Aspekt emocjonalny – odnosi się do poczucia panowania nad otoczeniem, nauczyciel wierzy, że ma wpływ na to co dzieje się w grupie nawet wtedy gdy tego nie planował. Nauczyciel jest pełen wiary w siebie, nie obawia się nowych sytuacji a poczucie ufności sprawia, że tworzy się sprzyjająca atmosfera gdzie dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie podejmuje nowe wyzwania.

Aspekt poznawczy obejmuje:

  • Umiejętność obserwowania własnych działań oraz tego co okazuje się w sali, ośrodku, co robi cała grupa oraz poszczególne dzieci.
  • Wiedza o samym sobie – wiedza o mocnym i słabych stronach oraz o posiadanych umiejętnościach.
  • Wiedza o dziecku – dotyczy znajomości potrzeb i właściwości typowych dla dziecka w wieku przedszkolnym oraz indywidualnych potrzeb swoich podopiecznych.
  • Wiedza o środkach i metodach pracy z dzieckiem w przedszkolu – wiedza ta pozwala na odpowiedni dobór metod, pomocy i materiałów dydaktycznych oraz odpowiednie urządzenie sali w celu optymalnego wspomagania rozwoju swoich wychowanków.

Aspekt działaniowy – ujawnia się w sposobie komunikowania się z dziećmi w sposób werbalny i niewerbalny. Ważne jest czy używa prostych słów, zrozumiałych przez dzieci czy zachęca, pyta o pomysły czy rozkazuje, oraz czy słucha tego co mówią dzieci, czy otwarcie mówi o tym co mu się podoba a co nie, odwołując się do zachowań dzieci a nie do ich cech charakteru.

Kompetentny nauczyciel wychowania przedszkolnego powinien dążyć do:

  • "obiektywnego i trafnego poznania dziecka (...);
  • "podmiotowej" organizacji procesu opieki, wychowania i nauczania (...);
  • partnerskiego ułożenia relacji z rodzicami”.
Przejdź do strony | 1 | 2 | 3 |

Podziel się na:

Komentarze

avatar

Wiola 2014-11-02 13:47

Bez bibliografii = bez wartości. Szkoda

Dodaj komentarz

Imię:
kod:
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Treść komentarza:

  dodaj komentarz i zarejestruj mnie

  mam już konto w Portalu dodaj komentarz i zaloguj mnie