Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na styczeń

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na styczeń

Plan pracy w przedszkolu na styczeń grupa 5 i 6 latków.

Tematy kompleksowe:
1. Pomagamy zwierzętom.
2. Sporty i zabawy zimowe.
3. Dzisiaj Święto Babci, Dziadka.
4. Ludzie i zwierzęta dalekiej Północy.

Z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 • dziecko wie jak nalęży zachować się zachować się podczas uroczystości, na spotkaniach,
 • słucha opowiadań, baśni i rozmawia o nich, interesuje się książkami,
 • ma sprawność rąk oraz współpracę ręki i oka, która jest potrzebna do rysowania, wycinania, itp.
 • Dziecko doskonali pamięć, zdolność kojarzenia, skupienia uwagi.

 
Z programu wychowawczego:

 • Dziecko zna zasady ubierania się w zależności od pogody,
 • Nie wyrządza krzywdy innym,
 • Potrafi okazać szacunek starszym.

 
Z planu rocznego placówki:

 • Prowadzenie zabaw relaksacyjnych, bajkoterapii, muzykoterapii itp.
 • Udział w koncertach „Spotkania z kulturą”,

 
Literatura:

 • H. Łochocka „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”
 • K. Wlażnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
 • K. W. Vopel „Witajcie ręce-gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat”
 • J. Wojciechowski „Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki”
 • Wychowanie w przedszkolu 1/2007, 12/2006.

 
Pomagamy zwierzętom.

Cele operacyjne - dziecko:

 • wie dlaczego należy dokarmiać zwierzęta zimą, wspólnie dokarmiają ptaki
 • zna zapis cyfrowy liczby 7 , potrafi przeliczać elementy w tym zakresie
 • potrafi wykonać pracę plastyczną określoną techniką
 • zna wygląd nowej literki r, R.

Zadania do realizacji:
1. Poznajemy literę r drukowaną i pisaną, małą i wielką na podstawie wyrazów rak, Radek. (5latki- kolorują kredkami kontury litery, wodzą po śladzie)
2. Rozwijamy wrażliwości na zmianę dynamiki utworu muzycznego - zabawy przy piosence „Śniegowy bałwanek”.
3. Słuchamy opowiadania H. Ochockiej „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”:
zachęcamy dzieci do dokarmiania ptaków w czasie zimy.
kolorujemy ilustracje ptaków pozostających u nas na zimę (str.27)
4. ”Ptaki z dalekie północy” – rozwijamy sprawność manualną wykonując wydzierankę z kolorowego papieru.
5. Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych z dodatkowym przyborem – piłki.
6. Zabawy z matematyką - zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7. (5-latki – wypełniają kontury plasteliną)
7. Wycieczka do parku – rozwijamy opiekuńczy stosunek do zwierząt, rozmawiamy na temat potrzeby dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
8. Papieroplastyka - wykonujemy karmnik dla ptaków.
9. Zabawy doskonalące umiejętność czytania „Symfonia sylab”, „Tworzenie wyrazów”
10. Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia: pisanie szlaczków, ćwiczenia w czytaniu – łączenie obrazków z podpisami
 
Dzisiaj święto Babci, Dziadka


Cele operacyjne - dziecko:

 • wie, że nadchodzi święto Babci i Dziadka,
 • zna wygląd nowej literki u, U,
 • rozwija umiejętność czytania i pisania w toku zabaw i ćwiczeń,
 • rozwija aktywność twórczą,
 • zna wygląd liczby 8, umie ją zapisać.

Zadania do realizacji:
1. Przygotowujemy program artystyczny na uroczystość spotkania z dziadkami.

 • inscenizacja
 • wiersze o babci i dziadku,
 • piosenki.

2. Słuchamy opowiadania I. Landau „ Babcia też człowiek”, wiersza W. Chotomskiej „Dzień Dziadka”
3. Poznajemy wygląd litery u małej i wielkiej, pisanej i drukowanej na podstawie wyrazów ul, Ula. (5-latki - kolorują literę)
4. Zajęcia rytmiczno-ruchowe:

 • rozwijamy umiejętność określania wysokości dzwięków podczas zabaw przy piosence „Nasza babcia”

5. Wykonujemy upominek z okazji święta Babci i Dziadka.
6. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych – improwizacje:

 • zakupy dla Babci i Dziadka (biegi po sali, skoki, podskoki),
 • zabawa „Ciężka torba z zakupami" (naśladowanie niesienia ciężkiej torby, odpoczynek...),
 • spacer babci z pieskiem, itd.

7. Zabawy z matematyką:

 • poznajemy zapis cyfrowy liczby 8. (5latki-przeliczają do 8, rysują taką ilość elementów)

8. ”Co by było, gdyby śnieg był różowy?” - zabawy rozwijające twórczą aktywność dziecka.
9. Rozwiązujemy rebusy, tworzymy wyrazy z sylab, uzupełnianka (praca z książką str.28).
10. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 
Sporty i zabawy zimowe
 
Cele operacyjne - dziecko:

 • zwraca uwagę na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych,
 • zna sporty uprawiane zimą,
 • zna literę l pisaną i drukowaną, małą i wielką,
 • zna nazwy i kolejność dni tygodnia, wie do czego służy barometr,
 • potrafi ułożyć historyjką obrazkową.

Zadania do realizacji:
1. Poznajemy zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych na podstawie wierszy H. Ochockiej „Ślizgamy się”, „Zjeżdżamy z górki”.
2. Poznajemy wygląd litery l , L  na podstawie wyrazów Lola, lalka. (5latki - tworzą literę z kawałków gazet)
3. Zajęcia rytmiczno-ruchowe:
nauka piosenek o babci i dziadku.
4. „Zimowe zabawy" – malujemy farbami plakatowymi.
5. Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych na śniegu (z elementem skoku gdy śniegu brak).
6. Poznajemy nazwy i kolejność dni tygodnia oraz sposób określania pogody za pomocą barometru.
7. Ustalamy kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej „Przygoda bałwanka”. ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej-składanie w całość pociętego obrazka bałwanka( wkładka)
8. „Bałwanek” – wykonujemy formę przestrzenną z kartonu.
9. Oglądamy ilustracje przedstawiające sporty zimowe, nazywamy je, łączymy w odpowiednie pary (str.13).
10. Balik w przedszkolu (wspólna zabawa, kolorowanie serpentyn, do kogo należą balony str.37).
11. Praca z dzieckiem zdolnym:
ćwiczenia w tworzeniu i czytaniu wyrazów, zdań
 
Ludzie i zwierzęta dalekiej Północy
 
Cele operacyjne - dziecko:

 • rozwija zainteresowania życiem zwierząt i ludzi na dalekiej Północy,
 • doskonali umiejętność opowiadania,
 • zna literę s, S,
 • potrafi określić dlaczego dany element należy do części wspólnej zbiorów,
 • potrafi wykonać pracę plastyczną

Zadania do realizacji:
1. Opowiadanie nauczyciela o życiu zwierząt na dalekiej Północy na podstawie fragmentu utworu A. Cz. Centkiewiczów „Zaczarowana zagroda”.
2. Poznajemy literę s, S na podstawie wyrazów ser, Smyk.
3. Zajęcia rytmiczno-ruchowe:
ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne,
tworzenie przez dzieci melodii do tekstu.
4. ”Pingwin” wypełnianka konturu pingwina kulkami z bibuły.
5. Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych metodą Labana.
6. Zabawy z matematyką
doskonalimy umiejętność liczenia  w  zakresie 8,
ćwiczenia przygotowujące do rozumienia części wspólnej zbiorów.
7. Poznajemy wygląd i sposób życia fok w ich naturalnym środowisku
na podstawie wiersza B. Lewandowskiej „Plusk do wody”.
8. Wykonujemy igloo z pojemnika po margarynie – praca wg wzoru.
9. Ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową - tworzenie liczby
mnogiej wyrazów przez dodanie głoski y lub i.
10. Ćwiczenia analizy i syntezy wyrazów dwusylabowych.
11. Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia: kreskowanie, kopiowanie i kalkowanie ołówkiem lub kredką,
 
W miesiącu styczniu:
1. Pomagamy zwierzętom.
2. Sporty i zabawy zimowe.
3. Dzisiaj święto Babci, Dziadka.
4. Ludzie i zwierzęta dalekiej Północy.
 
Dziecko:

 • wie dlaczego należy dokarmiać zwierzęta zimą,
 • poznaje zapis cyfrowy liczby 7, 8,
 • doskonali umiejętność liczenia w zakresie 8,
 • poznaje nowe litery r, R; l, L; u, U; s, S,
 • doskonali umiejętność opowiadania,
 • rozwija zainteresowania życiem ludzi i zwierząt dalekiej Północy,
 • rozwija umiejętność czytania i pisania w toku zabaw i ćwiczeń,
 • wykonuje prace plastyczne.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi