Posprzątajmy nasz świat - scenariusz zajęć w grupie 6-latków

Posprzątajmy nasz świat - scenariusz zajęć w grupie 6-latków
Oceń
Drukuj

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
„Posprzątajmy świat”

Cele ogólne:

 • pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań,
 • kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu,
 • wyrobienie właściwego stosunku do ochrony środowiska,
 • kształtowanie umiejętności podejmowania konkretnych działań: segregowanie odpadów (makulatury, opakowań szklanych i plastikowych, puszek).


Cele szczegółowe:

 • uświadomienie dzieciom jakie niebezpieczeństwa grożą środowisku naturalnemu ze strony człowieka (zaśmiecenie, zatrucie wody i powietrza),
 • wdrożenie do segregowania śmieci,
 • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,
 • kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych
 • i nieodnawialnych zasobów przyrody,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • uświadomienie dzieciom potrzeby ograniczania śmieci,
 • zapoznanie dzieci z rodzajami odpadów.


Cele operacyjne: (dziecko…)

 • będzie czuło się odpowiedzialne za stan środowiska naturalnego,
 • właściwie zareaguje na niszczenie i zanieczyszczanie środowiska przez rówieśników
 •  i dorosłych,
 • wykorzysta materiały wtórne do prac plastycznych,
 • zna źródła i rodzaje odpadów,
 • zna kolory pojemników na odpady,
 • rozumie znaczenie pojęć: śmieci, odpady, segregacja, surowce wtórne.


Materiały dydaktyczne:

 • obrazki przedstawiające piękne krajobrazy i zanieczyszczone, ilustracje przedstawiające pogodę,
 • różnego rodzaju odpady, opakowania wtórne,
 • piosenki, wiersze,
 • kaseta z nagraniami,
 • wizytówki z imionami, krzesełka oznaczone imionami dzieci,
 • podpisane kolorowe pojemniki na odpady,
 • granatowa płachta,
 • pamiątkowe odznaki dla dzieci „Przyjaciel Ziemi”
 • stare gazety,
 • karteczki z symbolami odpadów,
 • tablice przedstawiające pojemniki na odpady (plastik, szkło, papier, puszki, inne odpady)


Metody:

 • ekspresja słowna,
 • ekspresja muzyczna,
 • ekspresja plastyczna
 • zabawy ruchowe
 • rozmowa


Przebieg zajęć:
1. Powitanie – Nauczycielka wita wszystkie dzieci tak, aby nikogo nie pominąć.
- witam wszystkich tych, którzy mają zielone bluzeczki (machanie ręką),
- witam wszystkich tych, którzy mają dzisiaj dobry humor,
- witam wszystkich tych, którzy są dzisiaj smutni,
- witam wszystkie grzeczne dzieci.
2. „Co wy na to” – nawiązanie do tematu zanieczyszczenia środowiska.
 Dzieci oglądają ilustracja przedstawiające piękne krajobrazy i inne przedstawiające zanieczyszczone środowiska (zaśmiecony las, osiedle mieszkaniowe i dymiący komin fabryki z której ścieki odprowadzane są prosto do rzeki, morze i statek z którego wydobywa się ropa - w oddali ginące ryby i rośliny). Dzieci analizują to co zobaczyły, wysuwają wnioski.
3. Rozmowa z dziećmi o środowisku naturalnym i jego ochronie. Zastanowienie się nad tym co możemy zrobić, żeby poprawić stan środowiska naturalnego. Dzieci próbują odpowiedzieć na pytania:
- co to są odpady i skąd się biorą,
- na czym polega segregacja śmieci,
- na jakie grupy segregujemy odpady (makulatura, plastik, szkło, metale),
- czy odpady możemy wykorzystywać ponownie.
4. „Wyruszamy na wycieczkę” – słuchanie wiersza. Nauczycielka recytuje wiersz pt. „Do sprzątania”

Hej dzieciaki na start
Zabierajcie się do sprzątania
Posprzątamy dziś cały świat
Każdy z nas jest chwat.
Pójdziemy w cztery strony świata
Tam, gdzie ptak spokojnie lata.
Gdzie zwierzyna w las ucieka
No bo boi się człowieka.
Posprzątamy puszki, śmieci
Niech się cieszą wszystkie dzieci
Pozbieramy też papierki
Sznurki, metal i butelki
Czysty będzie już nasz świat
O porządek trzeba dbać.


5. „Pociąg” – Dzieci ustawiają się w pociąg i do muzyki (nagranie odgłosu jadącego pociągu) „jadą sprzątać świat”
6. „Sprzątamy las” – ćwiczenia w segregowaniu, śpiewanie piosenki pt. „Segreguj odpady”.  Na dywanie Nauczycielka rozsypuje odpadki z różnego materiału. Dzieci mają za zadanie powkładać śmieci do odpowiednich pojemników. Zachęcenie dzieci do posprzątania zaśmieconego lasu.

Papier, puszki, szkło, plastiki
Posprzątamy w pojemniki.
Posprzątamy sprawnie, pięknie,
Bo nam świat przez śmieci pęknie.
„Segreguj odpady”
Pomyśl już teraz o naszej planecie
Zanim się stanie jednym wielkim śmieciem
Byłby to wtedy problem nie lada
Zatem już teraz pomyśl o odpadach.
Bo śmieci i odpady nie są jednakowe
Są szklane, papierowe także plastikowe
Więc posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady
I od dzisiaj swych śmieci nie wyrzucaj jak leci.
Ref: Osobno plastik, osobno szkło
Osobno puszki – przyrodę chroń!
Niepotrzebne szkło – potłuczone i całe
Słoiki, butelki – duże i małe
I opakowania, które szklane są
Wrzuć do pojemnika z napisem „szkło”
A co należy zrobię ze starymi papierami?
Czy mamy je wrzucać z innymi odpadami?
Papiery, gazety oraz tekturę
Wrzuć do pojemnika na makulaturę!
Sztuczne tworzywa, czyli plastiki
Na nie są również osobne pojemniki
Odpadek z plastiku, a jest ich bez liku
Musi wylądować w takim pojemniku!
Jest jeszcze pojemnik czerwony
Na puszki po napojach przeznaczony
Puszka z aluminium cała lub zgnieciona
Do takiego pojemnika musi być wrzucona!
Ref: Osobno plastik, osobno szkło
Osobno papier – zapamiętaj to!
Osobno puszki – przyrodę chroń!


7. „Pociąg” – zabawa z wykorzystaniem wiersza.
Jedzie, jedzie pociąg przez góry, łąki, pola.
Wiezie na wycieczkę dzieci z przedszkola.

Dzieci odnajdują krzesełka oznaczone takimi samymi imionami jak te, które widnieją na otrzymanych wizytówkach (wsiadają do pociągu)
8. „Ciemna chmura” – zabawa z płachtą.
Jestem chmura, ciemna chmura
Już przybywam hura, hura.
Dużo wody noszę w sobie.
Zaraz wszystkim kąpiel zrobię.

Gdy gra muzyka dzieci machają płachtą, gdy muzyka milknie chowają się pod nią.
9. „Pada deszczyk” – zabawa rytmiczna z wykorzystaniem opakowań wtórnych.
Dzieci w trzech zespołach grają (gdy zobaczą odpowiednią ilustrację) na: butelkach plastikowych, zakrętkach, plastikowych pojemnikach.
- butelki – ulewa,
- nakrętki – deszcz,
- pojemniki – mżawka.
Pada deszczyk, pada deszczyk
i po listkach tak szeleści…

10. „Samoloty” – zabawa ruchowa - odwiedzamy szkolne podwórko.
11. „Sprzątamy nasze podwórko” – klasyfikacja. Nauczycielka recytuje dzieciom wiersz pt. „Sznurek Jurka”, pokazując jednocześnie obrazki przedstawiające rzeczy
o których mowa w wierszu.

„Sznurek Jurka”
Tuż za szkołą bardzo blisko,
Kiedyś tam wyrzucił Jurek
Poplątany, stary sznurek.
A nazajutrz obok sznurka
Od banana spadła skórka.
Wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola
Wyrzucili bez wahania
Swoje torby po śniadaniach.
Stos papierków po cukierkach
Wysypała tam Walerka.
Na papierki spadła ścierka,
Jakaś pusta bombonierka,
I od lodów sto patyków,
Pustych kubków moc z plastiku,
Wyskubane słoneczniki,
Jeden kalosz, nauszniki,
Stare trampki, piłka z dziurą,
Połamane wieczne pióro,
Kilka opon od rowerów
I ogromny stos papieru.
Oto, tak od sznurka Jurka
Wnet urosła śmieci górka.
A z tej górki wielka góra,
Której szczyt utonął w chmurach.
Nie ma miejsca na boisko,
Lecz śmietnisko mamy blisko.

Nauczycielka pokazuje dzieciom jeszcze karteczki z innymi odpadami, które mogą znaleźć się na podwórku przed szkołą. Dzieci umieszczają po kolei karteczki z rysunkami odpadów przy odpowiednim pojemniku narysowanym na kartonie.
12. Krótka rozmowa z dziećmi na temat wiersza:
- w jaki sposób podwórko zamieniło się w śmietnik?
- jak oceniasz postępowanie chłopca i jego kolegów?
- jakie były konsekwencje postępowania dzieci?
- gdzie dzieci powinny wyrzucać śmieci?
13. „Celuj do kosza” – zabawa zręcznościowa. Do ustawionych koszy dzieci wrzucają kule wykonane z gazet.
14. „Co zrobimy z tymi odpadami?” – stworzenie sytuacji problemowej.
Dzieci zgromadzone przed pojemnikami z odpadami. Ze zbierania i segregowania śmieci płyną liczne korzyści. Jaki może być dalszy los tych odpadów? (Z makulatury i starych szmat produkuje się papier. Dzięki temu nie musimy ścinać drzew, których drewno też używamy do produkcji papieru. Złom jest przetapiany w hutach na metale z których produkuje się np. karoserie samochodów. Ze starych aluminiowych puszek powstają nowe. Z plastikowych odpadów powstają tworzywa sztuczne oraz nowe opakowania plastikowe. Szkło przetapiają huty szkła. Służą do wyrobu nowych opakowań szklanych.). Dzieci wymyślają do czego mogą być wykorzystane odpady.
15. „Śmietnikowy Cudak” – praca plastyczna z surowców wtórnych. Urządzenie wystawy wykonanych prac.
16. „Nasza planeta” – wspólna recytacja wiersza.

Kochamy naszą planetę
Przecież na niej mieszkamy.
Chcemy by była piękna
Dlatego o nią dbamy.
Nie zaśmiecamy lasów
W nich żyją zwierzęta,
To nasi przyjaciele
Każdy z nas o tym pamięta.
Chcemy mieć czystą wodę
W jeziorach i oceanach.
Chcemy by słońce świeciło
Na czystym niebie dla nas.

17. „Przyjaciel Ziemi”- wręczenie dzieciom pamiątkowych medali.

Opracowała: Małgorzata Kuryło

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi