Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Ostatnio ocenione placówki

Żłobek Misio Pisio

ursynów

Złobek jest bardzo czysty i kolorowy .
Wszystkie z...

Ocena: 4.8/5

więcej

MikiLand - Językowe Przedszkole Marzeń

Warszawa

Moim zdaniem to najlepsze przedszkole w mieście. Kolorowe,...

Ocena: 5/5

więcej

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Nasz Domek”

Warszawa

Podoba mi się to, że w przedszkolu możemy liczyć na wsp...

Ocena: 5/5

więcej
Wszystkich ocen: 2652 (średnia: 4.32)

Najwyżej oceniane placówki

Przedszkole " NASZE SKARBY"

ul. oś. Dywizjonu 303 22b

31-873 Kraków

Ocena: 4.8/5

więcej

Polsko-Angielskie Przedszkole Bright Child

ul. Przemysłowa 4 459

30-701 Kraków

Ocena: 5/5

więcej

Porady specjalisty

Tytuł licentata wystarczy do awandu zawodowego?

Witam, Mam pytanie dotyczące awansu zawodowego nauczyciela wychowania przedszkolnego. Czy licencjat jest wystarczającym wykształceniem aby zdobyć awans...

~ Magdawięcej

Samotna matka a pierwszeństwo przyjęcia do żłobka

Czy to prawda, że pierwszeństwo przyjecia dziecka do żłobka mają tylko samotne matki przebywające w domu samotnej matki? Chciałam posłać moją niespełna...

~ Sylwiawięcej

Kwalifikacje dyrektora niepublicznego punktu przedszkolnego

Chciałabym zatrudnić dyrektora do niepublicznego punktu przedszkolnego, który będzie funkcjonował od września. Jakie kwalifikacje powinien posiadać...

~ Emiliawięcej

Rodzina jedynaka jako środowisko wychowawcze

Przejdź do strony | 1 | 2 |
Rodzina jedynaka jako środowisko wychowawcze

Wychowanie jedynaka w rodzinie. Metody i środki wychowawcze.


„Metoda wychowania to świadomie i konsekwentnie stosowany sposób oddziaływania pedagogicznego na jednostkę, grupę lub zbiorowość dla osiągnięcia zamierzonego celu wychowawczego. Heliodor Muszyński przez pojęcie metody wychowania rozumie: „Każdy wyodrębniony sposób postępowania wychowawcy polegający na wywieraniu określonego wpływu na aktywność wychowanka, związany zawsze z dokonaniem zmian w obrębie układu nagród i kat w danej sytuacji wychowawczej. Aby rodzina mogła prawidłowo wykonywać swoje zadania opiekuńczo – wychowawcze rodzice powinni stosować świadome metody i środki wychowawcze. Mówiąc o metodzie mówimy o sposobie postępowania. Należy przy tym pamiętać, że choć każda metoda jest sposobem postępowania, to nie każdy sposób postępowania jest metodą. Rodzice w swojej pracy wychowawczej nie powinni posługiwać się tylko jedną metodą, winni wybrać właściwą metodę postępowania z dzieckiem w określonej sytuacji wychowawczej. 

Metody wychowania można podzielić na dwie grupy:

 • Metody oddziaływania bezpośredniego
 • Metody oddziaływania pośredniego

Metoda oddziaływania bezpośredniego to taka, która jest realizowana bezpośrednio w kontakcie wychowawcy i wychowanka. Aby metoda ta była skuteczna, ważny jest tu autorytet wychowawcy, a więc zaufanie, szczerość, swoboda w kontaktach między wychowawcą a dzieckiem. Do metod bezpośredniego oddziaływania zaliczamy: wyjaśnianie, przekekonywanie, sugestię, perswazję, karanie i nagradzanie.

Drugą grupę stanowią metody oddziaływania pośredniego, które polegają na celowym i świadomym organizowaniu sposobów, oraz warunków życia dziecka tak, aby jego przeżycia, reakcje i zachowania przybliżały wychowanka do tego, co stanowi cele wychowania. Wśród metod oddziaływania pośredniego znajdują się metody: organizowania wielostronnej działalności wychowanka, organizowania środowiska społecznego.

Za podstawę klasyfikacji metod wychowania H. Muszyński przyjął elementy sytuacji wychowawczych. Wymienia on następujące metody:

 • metodę wpływu osobistego wychowawcy
 • metodę wpływu sytuacyjnego
 • metodę organizowania środowiska wychowawczego
 • metodę samowychowania

Metoda wpływu osobistego polega na oddziaływaniu przez przykład osobisty wychowawcy, druga metoda dotyczy stosowania systemu kar i nagród, trzecia polega na oddziaływaniu za pomocą różnych grup społecznych (np. grupa przedszkolna) i czwarta metoda samowychowania, polega na rozwijaniu samokontroli i samooceny wychowanka. Dobór metod zależy nie tylko od celu wychowania, ile od sytuacji wychowawczej w której zachodzi wychowawcze oddziaływanie. Najbardziej popularną metodą stosowaną w wychowaniu dziecka była zdaniem rodziców metoda karania i nagradzania, za którą opowiedzieli się wszyscy rodzice. „Nagradzanie określamy jako metodę wychowawczą polegającą na tworzeniu atrakcyjnych dla jednostki zdarzeń (dostarczeniu nagród) w następstwie jej określonych czynności.”

„Karaniem będziemy nazywać każdą działalność wychowawczą polegającą na tworzeniu awersyjnych dla wychowanka zdarzeń pozostających w czasowym związku z jego określonym zachowaniem się.” Metody karania i nagradzania to sposoby oddziaływania wychowawczego, których stosowanie przez rodziców jest szczególnie złożone i trudne. Środkiem wychowawczym stosowanym w obu metodach jest kara i nagroda. Nagroda musi być bodźcem wzmacniającym postępowanie pozytywne, zachęcającym dziecko do wykonywania porządku w zabawkach i rzeczach, do zachowań znajdujących wysokie uznanie w rodzinie.

Należy przypomnieć, że nagroda u dziecka w wieku przedszkolnym spełnia następujące funkcje:

 • umacnia w dziecku wiarę we własne wartości
 • realizuje potrzebę uznania i sukcesu
 • zachęca do podejmowania coraz trudniejszych zadań
 • dostarcza dodatnich uczuć i dobrego samopoczucia
 • działa pozytywnie na tych, którzy są nagradzania
Przejdź do strony | 1 | 2 |

Podziel się na:

Dodaj komentarz

Imię:
kod:
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
lub:
Treść komentarza:

  dodaj komentarz i zarejestruj mnie

  mam już konto w Portalu dodaj komentarz i zaloguj mnie