Scenariusz Akcji Sprzątanie Świata 2006/2007 w grupie 5 latków

Scenariusz Akcji Sprzątanie Świata 2006/2007 w grupie 5 latków
3.0
1 ocena
Oceń
Drukuj

Czy trzeba sprzątać świat? Udział w Akcji Sprzątanie Świata.

Cele ogólne:

  • Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw grożących życiu ludzi spowodowanych zanieczyszczeniem i dewastacją najbliższego środowiska przyrodniczego
  • Zwrócenie uwagi dzieci na problem ochrony środowiska przez używanie wielorazowych opakowań (materiałowe siatki na zakupy, butelki wielorazowego użytku itp.).
  • Poinformowanie dzieci o ogólnoświatowym Dniu Sprzątania Świata i znaczeniu tej akcji dla życia na Ziemi.
  • Tworzenie atmosfery zadowolenia i radości z dobrze wykonanego zadania
  • Kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska.


Cele szczegółowe:

  • Swobodnie wypowiadać się nt. treści wiersza, oglądanych obrazków, plakatu,
  • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
  • Prawidłowo dokonać segregacji śmieci: plastik, papier, metal,
  • Poprawnie odpowiedzieć na pytania konkursowe dotyczące ochrony najbliższego środowiska (znajomość pojęć związanych z ekologią).


Przebieg zajęć:
1. Zapoznanie z treścią utworu Heleny Bechler „Czy to nasze?”
Dzieci wypowiadają się na temat zachowania bohaterów wiersza, oceniają ich postawę.
- Obserwując ilustracje przygotowane do utworu, porównują wygląd przyrody przed działalnością chłopców. Wyciągają wnioski: piękne,  czyste środowisko bogate w ptaki, owady i różnorodną zieleń ludzie uczynili brzydkim, szarym, brudnym i pozbawionym zwierząt, ze zniszczoną roślinnością.

2. Oglądanie ilustracji przedstawiające środowisko przyrodnicze „zdrowe” oraz zanieczyszczone. Podczas wspólnego oglądania ilustracji, nauczycielka pyta dzieci „Dlaczego trzeba sprzątać świat?” Dzieci wypowiadają się na podstawie posiadanych informacji i własnych spostrzeżeń. (Lepiej i zdrowiej żyje się tam, gdzie jest czysto. Trzeba chronić przyrodę, aby korzystać z jej uroków. Jeżeli świat będzie czysty, zdrowa będzie żywność, powietrze, woda itd.).

3. Segregowanie ilustracji
Nauczycielka rozkłada na podłodze dwa duże koła - czerwone i zielone. Do zielonego koła wkłada ilustrację obrazującą element zdrowej przyrody np. fragment łąki, lasu lub środowiska nadwodnego; do koła czerwonego wkłada ilustrację środowiska zdewastowanego przez złą ekonomię (gospodarowanie) człowieka. Dzieci otrzymują koperty z obrazkami różnych środowisk. Ich zadaniem jest analiza tych obrazków, a następnie włożenie obrazków do odpowiedniego koła – wypowiadamy się nt. swoich wyborów na forum grupy.
Analizowanie plakatu dotyczącego segregacji śmieci (kolory segregacji odpadów; baterie, papier, szkło kolorowe, szkło białe, puszki).

4. Udział w akcji Sprzątanie Świata
Dzieci otrzymują oznakowane worki foliowe, rękawice. Nauczycielka przydziela zespołom zadania do  wykonania wokół terenu przedszkola.
Zespół l - zbierają papiery i opakowania papierowe do foliowych worków
Zespół 2 - zbierają plastikowe opakowania, wkładają znalezione śmieci do odpowiednich worków.
Zespół 3 – zbierają metalowe puszki do foliowych worków

5. Wypowiedzi dzieci na temat wykonanej pracy, jej użyteczności dla  przedszkolaków i mieszkańców osiedla – satysfakcja z osiągniętego celu.

6. Udział w quizie ekologicznym
konkurs nt. wiedzy ekologicznej (zagadki, rebusy, puzzle)
wystawa prac plastycznych nt. „Żyj z przyrodą w zgodzie”- analiza treści plakatu oraz indywidualnych prac– prezentacja wytworów plastycznych na holu przedszkola.

Mam nadzieję, że wprowadzane przeze mnie działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci,  i że w przyszłości moi wychowankowie będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

Autor: Krystyna Madera

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi