Wędrówki po krajach Unii Europejskiej - scenariusz zajęć dydaktycznych

Wędrówki po krajach Unii Europejskiej - scenariusz zajęć dydaktycznych

SCENARIUSZ - WĘDRÓWKI PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

WĘDRÓWKI PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ - FINLANDIA

 

Cel główny:
Nabywanie wiadomości o tradycjach, kultura i życiu ludzi w krajach Unii Europejskiej -Finlandia.

Temat:

Finlandia - kraj św. Mikołaja,

Cele operacyjne; dziecko:
- zna pojęcia: Finlandia, Helsinki, potrafi wskazać flagę Finlandii,
- kojarzy postać św. Mikołaja z tym krajem,
- wie, jakie warunki klimatyczne panują w tym kraju, poznało wygląd stroju ludowego, kojarzy z Finlandią bajkę "Muminki"

Metoda:
- słuchowa,
- oglądowa,
- czynna.

Formy:

- grupowa,
- zespołowa,
- indywidualna.

Pomoce:

- książka "Prawdziwa historia św. Mikołaja",
- ilustracja przedstawiająca renifery,
- lapoński strój ludowy,
- worek z drobnymi zabawkami,
- fragment "Czterech pór roku - Zima" A. Vivaldi"
- książka lub kasta video z bajką "Muminki",
- tekst piosenki pt. "Muminki",
- sylwety reniferów,
- czapka św. Mikołaja,

1. Słuchanie fragmentu opowiadania "Prawdziwa historia św. Mikołaja. Skąd pochodzi Mikołaj". Uświadomienie dzieciom, iż Laponia jest częścią Finlandii. Poznanie nazwy stolicy - Helsinki. Pokaz flagi Finlandii.
 
2."Zaprzęg św. Mikołaja" - zabawa ruchowa. (Pokaz ilustracji przedstawiającej renifery) Dzieci tworzą zaprzęg 7 reniferów i l Mikołaja. Zaprzęgi poruszają się po sali przy piosence "Witaj Mikołaju".

3. "Czarodziejski woreczek": - zabawa rozwijająca zmysł dotyku. Dzieci odgadują dotykiem jakie zabawki przygotował Mikołaj do swojego worka.

4. Pokaz ilustracji strojów ludowych z Finlandii. Dlaczego takie grube? (Uświadomienie trudnych warunków klimatycznych w Finlandii).

5. Zamieć śnieżna - zabawa ruchowa. Jakie odgłosy słychać w czasie zamieci śnieżnej? Podział na 2 grupy. I naśladuje taniec płatków śniegu. II wydaje odgłosy wycia wiatru przy muzyce Vivaldiego.
Ody nastąpi cisza płatki opadają na ziemię. Zakończenie.

6. Kolorowanie malowanki przedstawiającej strój ludowy z Finlandii wg wzoru.

7. Podwieczorek - tradycyjny posiłek z Finlandii - ciemny chleb z szynką wieprzową,

Zajęcia popołudniowe:
8. Obejrzenie lub wysłuchanie bajki pt. "Muminki". Autorka T. Janson pochodzi z Finlandii.

9. Nauka refrenu tytułowej piosenki pt. "Muminki".

WĘDRÓWKI PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ - FRANCJA


Cel ogólny:
Zapoznanie z zabytkami, tradycjami i kulturą Paryża.

Temat:
Wycieczki po dzielnicach Paryża.

Cele operacyjne; dziecko:
- poznało pojęcia Francja, Paryż,
- rozpoznaje wieże Eiffla, Luwr, Katedrę Norte Dame, Wersal,
- nauczyło się piosenki "Panie Janie" wie jak wygląda taniec kankan.

Metoda:
- czynna,
- słowna,
- oglądowa.

Formy:
- grupowa,
- zespołowa,
- indywidualna.

Pomoce:
- nagrania piosenki Edit Piaf - "Trzy kurki",
- muzyka do kankana,
- zdjęcia: Luwru, wieży Eiffla, katedry Notre Dame, Wersalu,
- reprodukcje obrazów Renoira, Moneta,
- książka "Dzwonnik z Notre Dame",
- układanka puzzle z cyklu baśni Disney'a "Dzwonnik z Notre Dame", klocki.

1.Wysłuchanie piosenki Edit Piaf - "Rien"
- w jakim języku była zaśpiewana ta piosenka?
- dziś odwiedzimy stolicę Francji - Paryż. (Nauczyciel przypina dzieciom trójkolorowe znaczki). Zacznijmy od powitania w jeżyku francuskim: Bon jour (Bon żur)! Salut (Salu)!

2. Na początek wybierzemy się do Luwru, muzeum, gdzie zgromadzone są obrazy największych malarzy, np.: Renoir, Monet, (Dzieci podchodzą do maty, gdzie powieszone są reprodukcje obrazów). Zgadywanka - 1 dziecko opisuje wybrany obraz. Reszta grupy wskazuje, o którym jest mowa. Nauczyciel wyjaśnia nazwę obrazu i jego autora.

3. Nauczymy się, teraz znanej piosenki francuskiej "Panie Janie".
Fonetycznie:
Frere żake (2 x)
Do ne wu (2 x)
Sone le matine (2x)
DinDanDon(2x)


4 Teraz pójdziemy obejrzeć najsławniejszą wieżę - wieżę Eiffla. Na jej szczyt można wjeżdżać windą i podziwiać pejzaż Paryża. Podział na grupy - każda buduje z klocków wieżę podobną do wieży Eiffla.

5. Na szczycie wieży Eiffla jest kawiarnia. My także usiądziemy przy stolikach i spróbujemy sera, bo Francuzi bardzo lubią sery. Francja słynie wspanialej kuchni. Do przysmaków należą w tym kraju ślimaki i żabie udka.

6. Zabawa ruchowa "Ząbki".

7. Inną znana piosenką francuską są "Trzy kurki". Zabawa ruchowa przy piosence -dzieci idą; w szeregu, trzymając się za kostki.

8. Pod Paryżem jest piękny pałac królewski - Wersal. Są tam wspaniale ogrody, podobne do labiryntu. Spróbujcie znaleźć drogę do pałacu. (Nauczyciel rozdaje kartki z labiryntem, dzieci rysicą drogę).

Zajęcia popołudniowe:
9. Odwiedzimy teraz katedrę Notre Dame, z tą katedrą związana jest piękna bajka o dzwonniku (słuchanie bajki lub oglądanie filmu video).

10. Układanie puzzli z Katedrą Notre Dame do bajki o dzwonniku.

WĘDRÓWKI PO KRAJACH UII EUROPEJSKIEJ - AUSTRIA


Cel ogólny:
Nabywanie wiadomości o tradycjach, kulturze i życiu ludzi w krajach Unii Europejskiej -Austria.

Temat:
Wiedeń - miasto walca.

Cele operacyjne; dziecko:

- zna nazwy: Austria, Wiedeń, Alpy, potrafi narysować flagę Austrii,
- potrafi zatańczyć podstawowy krok walca,
- opisuje wygląd austriackiego stroju ludowego,
- zna nazwę hymnu Unii Europejskiej - "Oda do radości".

Metoda:
- oglądowa,
- słuchowa,
- czynna

Formy:
- grupowa,
- zespołowa,
- indywidualna.

Literatura i pomoce:

- 15 żółtych gwiazd,
- zdjęcia,
- reprodukcje obrazów związanych z Wiedniem (zdjęcia Katedry św. Stefana, Pałacu cesarskiego, portrety Beethowena, Straussa),
- nagranie "Oda do radości",
- nagranie Walczyka Tyrolskiego,
- wzór flagi Austrii,
- kartoniki,
- patyczki,
- klej.

Wstęp:
1. Krótkie wprowadzenie: zapoznanie z nazwą państwa i jego stolicą.
Opowieści o zabytkach i kulturze Wiednia. Pokaz zdjęć przedstawiających zabytki Wiednia: Katedrę św. Stefana, Pałac cesarski.

Cześć główna:
2. Austria to kraj należący do UE - (wybór 15 dzieci - wręczenie im żółtych gwiazd, ustawienie w kole).
- Symbolem Unii jest 15 gwiazd w kole na niebieskim de. Zaśpiewam wam hymn Unii "Odę do radości" skomponowaną przez L. Beethowena (Pokaz portretu Beethowena). (Nauczyciel śpiewa, 15 dzieci maszeruje z gwiazdami po obwodzie koła).

3. Wiedeń to stolica walca. Spójrzcie jak najprościej zatańczyć walca (pokaz). Najbardziej znany jest walc skomponowany przez J. Straussa (pokaz portretu) "Na pięknym, modrym Dunajem". Spróbujemy zatańczyć przy utworze (Dzieci próbują tańczyć walca).

4. Pokaz stroju ludowego z Tyrolu. Opisanie wyglądu stroju przez dzieci.

5. "Zabawa w echo". W wysokich górach takich jak Alpy w Austrii dokładnie słychać echo. (l dziecko krzyczy, słowo związane z Austria, np. Wiedeń, walc. Alpy, itp., pozostałe dzieci naśladują echo powtarzając stówo coraz ciszej).

6. Zatańczmy teraz inny walc: Walczyk Tyrolski pochodzący z Alp. Przy nim będziemy klaskać i klepać po udach. (Dowolny układ pasujący do muzyki).

Zakończenie:
7. Pokaz flagi austriackiej. Wykonanie przez dzieci małych flag na kartonikach. Łączenie z patyczkiem. Zorganizowanie w sali kącika austriackiego (książki, zdjęcia, pocztówki, prace dzieci).
8. Spożycie na podwieczorek potrawy związanej z Austrią - sernik po wiedeńsku.

Zajęcia popołudniowe:

9. Czytanie fragmentu książki "Heidi dziewczynka z gór".

Autor: mgr Ewa Kamer

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi