Na wiosennej łące - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków

Na wiosennej łące - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków

"Na wiosennej łące"

Cel ogólny:
- Rozwijanie umiejętności językowych w zakresie mowy.
- Kształcenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia.

Treści programowe wg. Podstawy programowej:
- Poznawanie i rozumienie siebie i świata
 Dostrzeganie i opisywanie różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami i zjawiskami.
- Stwarzanie okazji do porządkowania , klasyfikowania i liczenia.
- Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania).
- Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) tekstem.
- Nabywanie umiejętności poprzez działanie
- Wspieranie samodzielnych działań dziecka.
- Odnajdowanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
- Umożliwianie zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.
- Budowanie systemu wartości
- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań.

Cele operacyjne:
- wypowiada się na temat treści wysłuchanego opowiadania (odpowiada na pytania),
- ilustruje gestem, dźwiękiem opowieść ruchową oraz odtwarza ją wspak,
- umieszcza na obrazku napisy odnoszące się do jego treści,
- stosuje się do poleceń słownych podczas zabawy ruchowej,
- przelicza elementy, porównuje liczebność zbiorów w miarę swoich możliwości,
- odczytuje fiszkę i wykonuje zadanie,

Metody:
- Elementy metody I.Majchrzak „Wprowadzenie dziecka w świat pisma”
- Elementy „Dziecięcej matematyki” wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
- Elementy Pedagogiki zabawy „Burza mózgów”

Forma:
- Praca z całą grupą, indywidualna

Pomoce:
- gazetka tematyczna przedstawiająca łąkę,
- napisy odnoszące się do elementów na gazetce,
- plakietki do zabawy ruchowej (biedronki, osy, motyle),
- cyfry do manipulowania na tablicy,
- znaki matematyczne <, >, =,
- koszyczki dla każdego dziecka ze zgromadzonymi elementami
6-latki : 6 biedronek, 6 os, 6 motyli, 6 kwiatów, cyfry od 1 do 6 (podwójnie),
znaki <, >, =,
5-latki: jw., dodatkowo kartoniki z „oczkami” od 1 do 6 (podwójnie),
- wyrazy do podpisania obrazka ( biedronka, trawa, słońce, motyl, osa),
- dwie duże kostki do gry,
- fiszki z zadaniami,
- kredki, klej, ściereczki,
- odtwarzacz CD,
- płyta CD z muzyką do zabawy ruchowej Richard Cayderman „Musik the piano”
- płyta CD z piosenką pt. „Wiosenka”,
- kaseta z muzyką relaksacyjną „Strumyk”


Przebieg zajęć:

1. Przywitanie
Dzieci siedzą w kole przekazują sobie na ucho hasła na powitanie, wspólnie z ostatnią osobą wypowiadają głośno „DZIEŃ DOBRY”. „Mrugnij do kolegi”- prowadząca mruga do dziecka obok, a ten przekazuje dalej mrugnięcie.

2. Wysłuchanie opowiadania pt „Kwiateczkowo”
Istniało kiedyś miasteczko Kwiateczkowo, w którym nie było nic specjalnego. Mieszkańcy żyli skromnie, nie zapracowywali się, ale nie byli też leniwi. Odznaczali się szczególną cechą wszyscy kochali kwiaty. Hodowali je na grządkach, w doniczkach, a nawet w wiaderkach i słoikach. Umieszczali kwiaty wszędzie: w oknach na balkonach, na podestach schodów oraz podwórzach. Nawet stacje benzynowe pełne kwiatów. W mieście żyły też wspaniałe motyle, biedronki i osy. Dni deszczowe nigdy nie były tu ciemne ani smutne. Kwiaty promieniały wspaniałymi kolorami motyle żółte, czerwone i niebieskie harcowały wesoło. Biedroneczki przeliczały sobie nawzajem kropeczki, a pracowite osy gromadziły słodki miód. Do miasta zaczęło przeprowadzać się coraz więcej ludzi każdy, bowiem chciał tu mieszkać. Przyjeżdżali swoimi wielkimi, dymiącymi samochodami, z których unosiły się kłęby spalin. Nad miastem powstała wielka szara chmura, która rosła, rosła i rosła. Wtedy stało się coś strasznego. Kwiaty zaczęły więdnąć i szarzeć, a ich liście opadać. Nie miały po prostu, czym oddychać. Biedronki, motyle i osy błąkały się bez radości dusząc się w zanieczyszczeniach. Pewnego dnia przemówił burmistrz miasta: - Obywatele!- powiedział- W naszym mieście dzieje się źle. Musimy coś zrobić, aby uratować te piękne kwiaty i owady. Wymyślcie coś! Wszyscy zastanawiali się jak rozwiązać ten problem. Gdzie znaleźć takie miejsce w którym kwiatom i owadom byłoby lepiej. -Jakie nudne stało się miasto – mówiły dzieci między sobą. Stawały się coraz bardziej smutne. -Musimy coś zrobić nim będzie za późno.
Wspólnie się naradziły i wpadły na wspaniały pomysł. Szybko pobiegły do burmistrza i przedstawiły swój plan, a burmistrz ucieszył się, bo wiedział już, że jest nadzieja na uratowanie kwiatów i owadów.

3. Rozmowa na temat treści opowiadania.
"Jaki pomysł miały dzieci?” – snucie domysłów, „Burza mózgów”.

4. Opowieść ruchowa „Wyprawa dzieci”- dzieci stoją w kole, naśladują ruchy i dźwięki przedstawione w uporządkowanej kolejności.
- naradzanie się – rabe, rabe, rabe…(wykonywanie rękoma kulistych obrotów),
- łyżworolki – szu, szu, szu…(przesuwanie rąk na przemian do przodu, do tyłu),
- auto – brum, brum, brum…(kręcenie kierownicą),
- pociąg – pach, pach, pach…(ręce zgięte w łokciach, krążenie przy ciele),
- samolot – wrry, wrry,wrry…(rozpostarcie rąk, kołysanie),
- pieszo – tup, tup, tup…(tupanie nogami),

5. Wiosenna łąka – rozmowy przy gazetce tematycznej.
Dzieci wymieniają owady, które zamieszkały na łące. Podpisywanie obrazu.

- wyrazy: osa, trawa, kwiat, słońce, chmura, biedronka, motyl
- wyrażenia: motyl na kwiatku, biedronka na trawie, osa nad kwiatkiem, żółty motyl, biała chmura, biały motyl, szara chmura,

6. Zabawa ruchowa „Na łące” – podział dzieci na grupy po odliczeniu do trzech (jedynki- biedronki, dwójki- osy, trójki- motyle).
Na przerwę w muzyce:
- łączą się w kółka te same owady,
- łączenie się w trójki- trzy różne owady,
- tworzenie wspólnego koła wg. ustalonego kodu.

7. Liczenie elementów na tablicy
- dopasowywanie właściwej cyfry do ilości biedronek, motyli, os, kwiatów,
- porównywanie ilości wskazanych elementów, wstawianie dpowiedniego znaku między cyframi.

8. Praca indywidualna na dywanikach. Manipulowanie elementami przygotowanymi dla każdego dziecka w koszyczku. Dzieci układają na dywaniku właściwą ilość elementów zgodnych liczb wyrzuconych „oczek” na kostce do gry. Podpisują właściwą cyfrą (6l.), kartonikiem z „oczkami” (5l.). Porównują i wstawiają między cyfry znak <,>, =. ( w miarę swoich możliwości).

9. Zabawa śpiewno- ruchowa „Wiosenka”. (Kalendarz wiosenny)

10. Praca indywidualna przy stolikach „Wiosenna łąka”. Każde dziecko otrzymuje fiszkę do wykonania swojego zadania. Tworzy na kartce łąkę- przykleja wskazaną ilość elementów. Dzieci 6-letnie podpisują obrazek podanymi wyrazami. Chętne 5-latki dobierają wyrazy.

11. Zabawa ruchowa „Simma-ma-ka”.

Autor: Magdalena Kowalska

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi