Zabawy literkami - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków

Zabawy literkami - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków

Zabawy literkami - Inscenizacja wiersza J. Tuwima pt. ,,Abecadło”. Utrwalenie poznanych liter pisanych i drukowanych, wielkich i małych.

Cele ogólne:
- kształtowanie mięśni narządów mowy,
- wykorzystanie niewerbalnych środków wyrazu,
- kształtowanie umiejętności nauki czytania

Cele szczegółowe:

- ćwiczy narządy artykulacyjne 5, 6l.
- rozpoznaje i nazywa litery 6l.
- dokonuje analizy i syntezy słuchowej 6l.
- ćwiczy analizę i syntezę słuchową 5l.
- współdziała w zespole 5l.
- łączy w pary takie same znaki 5l.

Metody:
- metoda zadaniowa: zadania w zabawach ruchowych,
- metoda ćwiczeń: ćwiczenie analizy i syntezy, narządów artykulacyjnych,
- elementy dramy: zastosowanie w zabawie języka niewerbalnego,
- metoda podająca: przekazywanie informacji dzieciom,
- problemowa: zadania wyznaczone dla każdej drużyny i dziecka,
- praktyczna: właściwe posługiwanie się regułami przy wykonywaniu zadań.

Formy:
- praca zbiorowa - jednolita
- grupowa - zróżnicowana
- indywidualna - jednolita

Pomoce:
plakietki z literami, ilustracje liter, zagadka obrazkowa, nagranie magnetofonowe, ilustracje przedstawiające ulubione zabawy, tekst do zakreślania liter, obrazki do łączenia z literą, puzzle literowe, rozsypanka sylabowa, cyfry, klej, przybory do pisania.

Przebieg zajęć.


I Ćwiczenie narządów artykulacyjnych.
Zabawa usprawniająca narządy artykulacyjne wg M. Rocławskiej "Moja buzia" oraz M. Tormis "Baba w buzi". Nauczycielka recytuje wiersz, dzieci naśladują układ ust i czynności opisane w wierszu.

"Moja buzia"
Moja buzia, chociaż mała, wszystkie ząbki zmieścić chciała.
I żaliła się nieboga, jak też ona je wychowa.
Gdy nareszcie każdy ząbek, znalazł swe miejsce i porządek.
Moja buzia, chociaż mała w wielkie O się układała.
Wreszcie buzia moja mała, do liczenia się zabrała.
Bardzo mocno się wykrzywia, parska, dmucha, ledwie żywa.
Na początku jest rozgrzewka, językowa wprzód wywieszka.
Cały język wyskakuje, wszystkim nam się pokazuje.
W dół i w górę, w lewo, w prawo, pięknie ćwiczy! Brawo! Brawo!
Język wargi oblizuje, piękne kółka wykonuje.
Kto spróbuje z miną śmiałą, zwinąć język w rurkę małą?
Może uda się ta sztuczka, trzeba uczyć samouczka.
Już rozgrzewka zakończona, ząbki liczyć przyszła pora.
Język ząbki poleruje, każdy dotknie i wyczuje.
Język w górze za ząbkami może dotknąć twardej ściany.
I dotyka ją radośnie, gdy mu ślina piśnie „noś mnie, noś mnie”.
Gdy przełykam ślinę czuję, że mój język nie próżnuje.
Ale wspina się na górę, tam gdzie twardą ścianę czuje.

"Baba w buzi"
Pewnego dnia baba, która mieszka w buzi, robiła wielkie porządki.
Umyła ściany, sufit, podłogę okna po stronie wewnętrznej i zewnętrznej,
schody, komin na koniec wytrzepała dywany (odpowiednie ruchy językiem).

II Wprowadzenie w tematykę zajęć.
Wybrzmiewacie głosek w nagłosie, rozwiązanie zagadki.
RAK - R
OSA - O
DOM - D
ZEGAR - Z
IGŁA - I
NARTY - N
APARAT - A
   
III Przedstawienie członków rodziny w języku sylabiki.
Przedstawię wam teraz członków rodziny w języku Sylabiki. A, że dobrze znacie jej język to po każdej sylabie wykonacie podane zadanie.
Nauczycielka wymawia sylabami kolejnych członków rodziny a dzieci wykonują określone zadania i odgadują, co mówi.
BAB-CIA– kląskanie,
DZIA - DEK- cmokanie,
MA- MA- parskanie,
TA-TA- parskanie.

IV Inscenizacja wiersza J. Tuwima pt. "Abecadło".
Wiecie już, co to jest rodzina, ale dzisiaj będziemy mówić o trochę innej rodzinie. A jakiej dowiecie się z krótkiej inscenizacji wiersza J. Tuwima.

"Abecadło"
Abecadło z pieca spadło,
O ziemię się hukło,
Rozsypało się po kątach,
Strasznie się potłukło:

I - zgubiło kropeczkę,
H - złamało kładeczkę,
B - zbiło sobie brzuszki,
A - zwichnęło nóżki,
O - jak balon pękło,
aż się P przelękło,
L - do U wskoczyło,
T - daszek zgubiło,
R - prawą nogę złamało,
S - się wyprostowało,
W - stanęło do góry dnem
i udaje, że jest M.
- Co spadło z pieca?
- Co wysypało się z abecadła?

V Tworzenie literowych rodzin. Zabawa ruchowa "Pogubione litery"
- Gdzie mieszka każda rodzina? (W domu).
- A gdzie mieszkają litery? (W abecadle).
W abecadle mieszkają wszystkie litery. Wy utworzycie teraz literowe rodziny. Każdy z was odszuka kartonika ze swoim imieniem zawiesi go na szyi i zobaczy, jaką ma literę z drugiej strony. Jesteście teraz członkami literowych rodzin. Ja jestem abecadłem. Wszyscy będziecie poruszać się zgodnie z muzyką. W przerwie będę zapraszać do siebie wybraną rodzinę literek.

Nauczycielka podnosi wybraną literę i nazywa ją (5l. mają taką samą literkę jaką pokazuje nauczycielka), sprawdza czy wszystkie dzieci wiedzą do, której rodziny należą i jak się nazywa ich rodzina.
- Jak się nazywacie? Dzieci odpowiadają głosem swojej litery.

VI Turniej literowych rodzin.
Dzieci siadają na dywanie według literowych rodzin tworząc drużyny. Nauczycielka objaśnia reguły zabawy. Każda drużyna będzie miała zadanie do wykonania, za poprawnie rozwiązane zadanie otrzymuje jeden punkt. Wygrywa drużyna, która uzyska największą liczbę punktów. Oceniane będą nie tylko odpowiedzi, ale i również zachowanie członków drużyn.

Zadania drużyn.
1. Na tablicy umieszczone są wielkie litery (smutne mamy). Nauczycielka rozsypuje kartoniki z literami. Każde dziecko szuka takiej samej literki, jaką ma na swoim kartoniku. Kolejno drużyny wieszają litery na tablicy pozostałe dzieci sprawdzają poprawność wykonanego zadania.
2. Nauczycielka rozdaje każdej drużynie obrazek, dzieci oglądają je a następnie kolejno pokazuje gestem i ruchem jak rodzina spędza wolny czas. Pozostałe dzieci odgadują.
3. Układają puzzle literowe. Nauczycielka sprawdza poprawność wykonanego zadania.
4. Dzieci wyszukują i zaznaczą wskazaną literę w tekście. Drużyna nazywa szukaną literę.
5. Kolejno każda drużyna śpiewa głosem wskazanej przez nauczycielkę literki na melodię ,,Wlazł kotek”.
6. Połączenie z literą tych obrazków w nazwie, których słyszą daną głoskę.

Podliczenie punktów poszczególnych drużyn. Nagrodzenie zwycięzców brawami.

VII Praca indywidualna.
5-latki- wyszukiwanie wskazanych sylab i naklejanie na kartkę,
6l-latki- wyszukanie wskazanych sylab, przeliczenie i zaznaczanie odpowiednią cyfrę,
6l-latki - układanie i naklejanie wyrazów z sylab.

VIII Ewaluacja.
- sprawdzenie poprawności wykonanych zadań,
- podsumowanie i ocena pracy dzieci.

Autor: Teresa Panek

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi