Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków - W krainie figur

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków - W krainie figur

W krainie figur.

Cele ogólne: 
- posługiwanie się nazwami figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt;
- aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości;

Cele operacyjne - Dziecko:
- posługuje się nazwami figur geometrycznych;
- rozpoznaje kształt figur w oparciu o zmysł dotyku;
- projektuje dowolną kompozycję z poznanych figur geometrycznych ozdabiając „czarodziejski dywan”;
- zna  ciekawe propozycje zabaw i zajęć, którymi może się zająć chcąc przegonić nudę;

Metoda:
słowna, czynna, oglądowa, aktywizująca wg zasad pedagogiki zabawy.

Forma:
zbiorowa, zespołowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
ilustracje poszczególnych krain wraz z ich władcami, worek, figury geometryczne, magnetofon, chusta, pędzle, klej, kartki, figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru w pojemnikach, emblematy figur dla dzieci.

Przebieg zajęć:
1. Wysłuchanie „Bajki nowej prostokątnej i kwadratowej” (D. Wawiłow „Posłuchajcie bajki nowej prostokątnej i kwadratowej” Nasza Księgarnia, Warszawa 1996)

Za górami i za lasami, tam gdzie rzeki płyną miodowe,
było sobie kiedyś królestwo bardzo piękne i kwadratowe.
          
Kwadratowe stały tam chatki, kwadratowe kwitły tam kwiatki,
kwadratowe latały ważki, kwadratowe śpiewały ptaszki.

Kwadratowy był sobie zamek, cztery wieże i most zwodzony,
kwadratowe ogromne wrota, kwadratowe złote balkony.
          
W kwadratowej złotej koronie król zasiadał w sali na tronie,
W kwadratową drapał się głowę i do ludu wygłaszał mowę:
          
„Posłuchajcie, moi kochani! Coś tu nudno jest niesłychanie.
Życie mamy nazbyt spokojne! Wypowiedzmy sąsiadom wojnę”

Nie opodal, za siódmą rzeką, stała góra, a na tej górze
Było sobie drugie królestwo, prostokątne i niezbyt duże.
          
Prostokątne stały tam chatki, prostokątne kwitły tam kwiatki,
Prostokątne latały ważki, prostokątne śpiewały ptaszki.

Prostokątny był również pałac, cztery wieże i most zwodzony,
Prostokątne ogromne wrota, prostokątne złote balkony.
         
W prostokątnej złotej koronie król zasiadał na złotym tronie,
W prostokątną drapał się głowę i do ludu wygłaszał mowę:

„Posłuchajcie, drodzy poddani. Coś tu nudno jest niesłychanie.
Życie mamy nazbyt spokojne, więc wypowiem sąsiadom wojnę!”
         
Zatrąbiły trąby bojowe, pędzi wojsko już kwadratowe,
Żeby w bitwie wielkiej się zmierzyć z prostokątną armią rycerzy.

I krzyknęły obie królowe: „Ej, puknijcie się lepiej w głowę!
Dosyć tego! Skończcie tę wojnę! My lubimy życie spokojne!”

A królowie się zawstydzili i natychmiast się pogodzili,
Wyprawili ucztę wspaniałą i bawili się przez noc całą.
         
Kwadratowa armia rycerzy z prostokątnych jadła talerzy   
I w ogóle było bombowo prostokątnie i kwadratowo!

2.Wypowiedzi dzieci w oparciu o treść wysłuchanej bajki:
- O jakich królestwach opowiedziała nam wysłuchana bajka?
- Wyjaśnij, dlaczego królestwa nazywały się Kwadratowe i Prostokątne?
- Wskaż na tablicy władców tych krain.
- Dlaczego Królowie chcieli wywołać wojnę?
- Powiedz, kto i dlaczego sprzeciwił się pomysłowi wojny?    
- Opowiedz o swoich sposobach na nudę.

3. Nazywanie bajkowych krain wraz z uzasadnieniem nazwy (do ilustracji królestw poznanych już przez dzieci, dokładamy królestwa Kołowe oraz Trójkątne z pytaniem jak je nazwiemy i dlaczego).   

4. Dopasowanie władcy do właściwej krainy.

5. Rozpoznawanie figur na podstawie dotyku oraz ich nazywanie.

6. Zabawa z wykorzystaniem chusty „ Królestwa  figur geometrycznych”.
Dzieci mają na szyi zawieszone emblematy figur. Na odpowiednią nazwę wywołane królestwo przemieszcza się pod chustą – następuje zmiana miejsc.

7. Propozycja wykonania „Czarodziejskich dywanów”- jeden ze sposobów na nudę.

8. Wspólne zaśpiewanie piosenki pt.”Czarodziejski dywan” (melodia popularna).

Ja mam czarodziejski dywan,
dywan mój potrafi latać
nie ma skrzydeł ani śmigła ,
ale lata lotem ptaka.
Lubię siedzieć na dywanie
gdy chcę zwiedzić krain wiele,
wczoraj byłam w Argentynie
jutro lecę na Seszele.

Ref. Czarodziejski dywan
lepszy jest niż helikopter.
Nie potrzeba mi pilota
wylatuje prosto oknem.

Czarodziejski dywan
ta tkanina latająca,
może zanieść mnie na Księżyc,
może zanieść mnie do Słońca.
  
9. Objaśnienie pracy przy stolikach połączone z pokazem. Na stolikach znajdują się pędzle klej w pojemnikach oraz kartki A4 i figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru. Zadaniem dzieci jest ułożyć dowolną kompozycję z figur oraz nakleić ją na kartkę.

10. Indywidualna praca.

11. Wspólna ocena prac – zgrupowanie prac w jeden wspólny dywan.

Autor: Małgorzata Kozłowska

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi