Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków - Wiosenny koncert na łące

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków - Wiosenny koncert na łące

„Wiosenny koncert na łące” – poznajemy piękno otaczającej nas przyrody.

Rodzaj zajęcia: Mowa z przyrodą połączona z elementami muzyki

Cele główne:
- Zapoznajemy się z fauną występującą na łące
- Rozwijamy potrzebę przebywania w środowisku naturalnym – łąka
- Rozbudzamy twórczą ekspresję muzyczną
- usprawnianie narządy mowy poprzez ćwiczenia oddechowe itp.

Cele szczegółowe:
a) Wiadomości
Zna zwierzęta i owady zamieszkujące łąkę
Wie czym jest środowisko naturalne i czym ono się charakteryzuje
Odpowiada na zadawane pytania w sposób logiczny
b) Umiejętności
Potrafi wymienić zwierzęta i owady zamieszkujące łąkę
Potrafi naśladować wybrane odgłosy owadów, zwierząt
Potrafi dokonać podziału wyrazu na sylaby i przeliczyć liczbę sylab
Potrafi rozwiązywać zagadki o tematyce dotyczącej łąki
Potrafi grać na wybranych instrumentach muzycznych
c) Postawy
Utrwalanie wytrwałości w realizacji zadań
Wypowiadanie się szanując wypowiedzi innych i oczekując na swoją kolej

Metody pracy: elementy dramy, podająca, problemowa, wykorzystanie techniki przez ruch.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: zagadki o tematyce dotyczącej zwierząt i owadów żyjących na łące, płyta z muzyką poważną, ilustracja łąki, koperty z zagadkami oraz napisami, instrumenty muzyczne, szyfrogram, opaski z sylwetami zwierząt i owadów, kwiaty z bibuły, kartki, kredki pastelowe (jasna i ciemna zielona) klej, papierowe kółka o różnej średnicy.

Przebieg zajęć:

1. Zajęcie poprzedza spacer na łąkę. Po powrocie dzieci siadają na dywanie przed tablicą, na której znajduje się zasłonięta ilustracja wiosennej łąki i żyjących na niej zwierząt. Nauczyciel rozpoczyna zajęcie od przeczytania zagadki:
Zielona plama w barwne punkciki,
a nad nią śpiew skowronka.
Tam wyruszamy zbierać kwiatki,
bo to właśnie......... (łąka)
Po rozwiązaniu przez dzieci zagadki, nauczyciel odsłania ilustracje łąki. Dzieci obserwują, że na tablicy znajdują się kwiaty pod którymi ukryte są obrazki. Nauczyciel tłumaczy, że aby odsłonić obrazek należy rozwiązać zagadki. Dzieci wykazują chęć ich rozwiązania aby dowiedzieć się jakie zwierzęta i owady kryją się pod obrazkami.

2. Nauczyciel czyta zagadki, które dzieci losują poprzez odpowiedni wybór koperty:
Zielone nogi, zielona „grzywa”, cóż to za konik w trawie przygrywa?
(konik polny)

Gdy nektar zbierze owad pracowity, wkrótce z niego zrobi miodek znakomity.
(pszczoła)

Sprytnie myszkuje pomiędzy trawami. Do norki ucieka przed drapieżnikami
(mysz polna)

Nie chodzą lecz skrzeczą, nad stawem mieszkają. Gdy wieczór zapadnie, na głosy kumkają. (żaba)

Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce czarna kropka przy kropce.
(biedronka)

Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki, a po nasze żaby przybył aż z Afryki.
(bocian)

Tu cytrynek tam paź królowej, wszędzie piękne i kolorowe. Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko świeci słonko. (motyl)

Dzieci po rozwiązaniu zagadek dokonują podziału wyrazu na sylaby z wyodrębnieniem pierwszej litery i przeliczają liczbę sylab w wyrazie. Dzieci chętne odczytują podpisy pod obrazkami.

3. Zabawa ruchowa z elementami muzyki do fragmentu utworu Vivaldiego „Wiosna”. Dzieci wyruszają na spacer, poruszają się naśladując owady i zwierzęta, które można spotkać na łące. Nauczyciel rozdaje dzieciom opaski, a na dywanie rozkłada kwiaty zrobione z bibuły. Wszystkie zwierzęta – dzieci  witają się z kwiatami. Dzieci wąchają je (wdech nosem, wydech ustami), zdmuchują pyłek z kwiatów (ćwiczenie oddechowe), witają się w języku różnych zwierząt.

4. Dzieci siadają w kole, nauczyciel zaprasza dzieci do wykonania koncertu na wiosennej łące według wcześniej przygotowanej planszy, na której umieścił kolejne sekwencje „nuty” według których dzieci będą tworzyć wspólnie orkiestrę.
Szyfr:
Koło – oznaczają bębenki
Trójkąty – oznaczają trójkąty
Kreski – oznaczają grzechotki
Prostokąty – oznaczają cymbałki
Koło – oznaczają kołatka
Gramy w tonacji od niskiej do wysokiej koncert pt. „Budzenie się łąki do życia” Po koncercie zastanawiamy się które instrumenty muzyczne mogą być użyte do odtworzenia odgłosów owadów, zwierząt. Po koncercie zastanawiamy się czy przyjemnie jest człowiekowi przebywać w środowisku naturalnym.

5. Nauczyciel zaprasza dzieci do wykonania pracy technika edukacji przez ruch wg D. Dziamskiej nt. „ Żabki w trawie”

Przebieg pracy plastycznej:

Dzieci rytmicznie kreślą kreski oburącz, kreślenie odbywa się w różnych kierunkach. Rytm wyznacza melodia (Walc kwiatów P. Czajkowskiego) Kartki przyklejamy do stolika. Dzieci swobodnie składają papierowe żabki komponują je i przyklejają je w trawie (kółka: 3 zielone o średnicy 40 mm, 2 zielone o średnicy 30 mm, 2 żółte o średnicy 20 mm i 2 czarne o średnicy 20 mm). Dzieci stoją, chodzą ćwiczą swobodny zintegrowany ruch poprzez kreślenie pastelami kresek. Dzieci komponują łąkę z ukrytymi w niej żabkami.

6. Nauczyciel wspólnie z dziećmi umieszcza przygotowaną pracę w kąciku tematycznym pt. „Mieszkańcy traw”.

Autor: Krystyna Madera

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (1)

Tagi