Scenariusz zajęć terapeutycznych - Jestem dzisiaj zła jak osa

Scenariusz zajęć terapeutycznych - Jestem dzisiaj zła jak osa

JESTEM  DZISIAJ  ZŁA  JAK  OSA  - scenariusz zajęć terapeutycznych w oparciu o wiersz "Zły  humorek" Doroty Gellner.

CELE OGÓLNE:
Kształtowanie empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć  własnych i innych ludzi.
Rozwijanie umiejętności werbalnego i pozawerbalnego wyrażania swoich uczuć.
Odreagowanie napięć psychiczno-fizycznych za pomocą różnorodnych form ekspresji.

CELE OPERACYJNE - Dziecko potrafi:

- określić uczucia drugiego człowieka odwołując się do własnych przeżyć
- odzwierciedlić swoje uczucia za pomocą niewerbalnych środków komunikacji (gestu i ruchu)
- wypowiadać się nt wiersza
- współdziałać w parach, zespole
- potrafi rozładować napięcie emocjonalne podczas zabaw przy muzyce

FORMY ORGANIZACYJNE:
praca z całą  grupą, w parach, w małych zespołach

METODY (wg Kwiatkowskiej)
Czynne: 
- zadania stawiane dziecku do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka, zadania inspirujące
Percepcyjne: 
- uprzystępnianie sztuki
- pokaz i obserwacja
Słowne:
- żywe słowo
- rozmowa
- opowiadanie twórcze uruchamiające wyobraźnię dziecka

MIEJSCE ZAJĘĆ: 
sala  przedszkolna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
tekst wiersza, piktogramy twarzy (złość, radość, zdziwienie,smutek, strach), lusterka, gazety, reklamówki, kasety z nagraniami, taśma klejąca,

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie "Iskierka"

2. Słuchanie wiersza D. Gellner "Zły  humorek"

Jestem dzisiaj zła jak osa!
Złość mam w oczach i we włosach!
Złość  wyłazi  mi  uszami
I rozmawiać nie chcę z wami!

A dlaczego?
Nie wiem sama
Nie wie tata, nie wie mama…

Tupię nogą, drzwiami trzaskam
I pod włos kocura głaskam.

Jak tupnęłam lewą nogą,
Nadepnęłam psu na ogon.
Nawet go nie przeprosiłam
Taka zła okropnie byłam.

Mysz wyjrzała z mysiej nory:
Co to znowu za humory?
Zawołałam: - Moja sprawa!
Jesteś chyba zbyt ciekawa.
Potrąciłam stół i krzesło,
co mam zrobić, by miprzeszło?!

Wyszłam z domu na podwórze,
Wpakowałam się w kałużę.
Widać, że mi złość nie służy,
Skoro wpadłam do kałuży.
Siedzę w błocie, patrzę wkoło,
Wcale nie jest mi wesoło…

Nagle co to?
Ktoś przystaje
Patrzcie! Rękę mi podaje!
To ktoś mały, tam ktoś duży -
Wyciągają mnie z kałuży.
Przyszedł pies i siadł koło mnie
Kocur się przytulił do mnie,
Mysz podała mi chusteczkę:
Pobrudziłaś się troszeczkę!
Widzę, że się pobrudziłam,
Ale za to złość zgubiłam
Pewnie w błocie gdzieś została.
Nie będę jej szukała!

3. Rozmowa nt  wiersza.
dobieranie "minek" (piktogramów twarzy) do urywków wiersza (złość, zdziwienie, smutek, radość)

4. Gra mimiczna z lusterkami
Dzieci siedzą w kole na dywanie, każde z nich trzyma lusterko. Do każdego wypowiedzianego przez n-lkę zdania muszą zrobić odpowiednią minę, wyrażającą uczucia: np.
Dostałam wymarzony prezent.
Popsuła mi się ulubiona zabawka.
Do klasy wchodzą krasnoludki.
Spotkałam bardzo groźnego psa.

5. "Kłótnia  instrumentów" – gra na instrumentach perkusyjnych zespołów  2-3 osobowych.
Obserwatorzy opowiadają o wrażeniach, jak się czuli, gdy instrumenty się kłóciły. Burza mózgów "Dlaczego  się  złościmy ?", "Jak odczuwamy złość?"

6. "Moja złość jest jak…" -  rysowanie mazakami symbolu swojej złości, np. błyskawice, czarne, kłębiące chmury, ogniste kule. Następnie dzieci  objaśniają swój rysunek np. zygzakowate linie jak błyskawica, bo moja  złość jest jak burza z piorunami, ciemne chmury, bo moja złość przychodzi powoli, gromadzi się przez długi czas, a dopiero potem wybucha, ognista kula, bo moja złość wszystko po drodze niszczy. Rozmowa nt "Co zrobić, by złość odeszła?" - rundka.

7. Dokończ zdanie "Kiedy jestem zły…"
Najbardziej złości mnie…
Kiedy kłótnia lub złość się kończy, to…"

8. "Atak  na  zamek" - Dziewczynki tworzą koło (zamek). Chłopcy usiłują  siłą wedrzeć się do niego. Zmiana. Chłopcy tworzą zamek. Dziewczynki nie używając przemocy atakują go.
Rozmowa: "Czy rzeczywiście za każdym razem siła fizyczna była zaletą? Jak czuły się dzieci w poszczególnych rolach? Który sposób zdobycia zamku był lepszy?              

9. "Dwa radia" - podział grupy na 2 zespoły. Każdy zespół wybiera krótkie hasło (np. pożar, gola). Prowadzący "włącza" radio przez podniesienie ręki, wyłącza – opuszczeniem ręki. W momencie włączenia grupa głośno wykrzykuje swoje hasło.

10. "Byk  i  pisklę"
W zależności od słyszanej muzyki (kontrastowa w charakterze i dynamice)  odzwierciedlenie płynności ruchów stada bydła i piskląt. Muzyka: M. Musorgski "Obrazki  z  wystawy" – "Bydło", "Taniec piskląt w skorupkach"

11. Zabawy z gazetami
Rytmiczne darcie gazet przy muzyce P. Czjkowskiego "Dziadek do orzechów"
Marsz przy muzyce – odgarnianie gazet na boki stopami
Siad skrzyżny – podrzucanie do góry podartych gazet

12. Zamknięcie złości
Dzieci zbierają podarte gazety do reklamówek i zaklejają je taśmą klejącą.

13. Ewaluacja "Minki"

14. Zabawa integracyjna "Dyrdy myrdy"

Autor: ELŻBIETA  DUBOWICZ

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (2)

Tagi