Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Socjoterapia

Darmowe publikacje
Przejdź do strony | 1 | 2 | 3 |
Socjoterapia

Każde działanie ludzkie powinno być poprzedzone głęboką refleksją dotyczącą przyczyn podjęcia danego wysiłku i przewidywanych efektów owych czynności.  Chodzi bowiem o to, by podjęty wysiłek był najskuteczniej wykorzystany, przyniósł oczekiwane rezultaty i satysfakcję. Głęboka refleksja jest tym bardziej niezbędna, gdy chodzi o działanie na drugiego człowieka.


Najnowsze wydanie "Słownika Psychologii" ("Scholar" 2000) podaje taką oto definicję słowa SOCJOTERAPIA: "Termin zbiorczy na określenie każdej formy terapii, w której nacisk kładzie się w większym stopniu na czynniki społeczno – środowiskowe i interpersonalne niż na czynniki intrapersonalne. Zalicza się do niej różne formy psychoterapii grupowej".

SOCJOTERAPIA jest pośrednią formą pomocy, mieszczącą się pomiędzy psychoterapią a psychoedukacją, adresowaną zwykle do dzieci z zachowaniami problemowymi. Pomoc ta ma formę ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Na cele terapeutyczne składa się odreagowanie emocjonalne, przeżycie korektywnych doświadczeń i uczenie się nowych, korzystniejszych dla podmiotu zachowań.

Według K. Sawickiej SOCJOTERAPIA to proces korekcyjny o charakterze leczniczym, forma pomocy psychologicznej adresowanej do młodzieży, pośrednia pomiędzy psychoterapią a psychoedukacją i treningiem interpersonalnym. Z rozważań autorki można wywnioskować, że najskuteczniejsze są oddziaływania interdyscyplinarne, wiążące doświadczenia wszystkich trzech form. W socjoterapii dzieci i młodzieży bardziej istotną rolę odgrywa wzmacnianie osobowości poprzez realizację celów rozwojowych i edukacyjnych niż docieranie do przeszłych doświadczeń i uświadamianie ich sobie, wiązanie z aktualnymi wzorami zachowań, jak to ma miejsce w psychoterapii.

Niezwykle ważnym czynnikiem decydującym często o efektach oddziaływań socjoterapeutycznych jest dobór treści i sposobów ich re0alizacji stosownie do wieku i potrzeb uczestników zajęć. Aby zaś optymalnie zestroić tryb ćwiczeń, trzeba wiedzieć do kogo będą adresowane. W praktyce temu służy diagnoza indywidualna.

Socjoterapia obejmuje swym zasięgiem zarówno dzieci o różnym stopniu zaburzeń jak i dzieci zdrowe. Jest to niezwykła wartość tej formy pomocy psychologicznej, pozwalająca integrować młodzież, przez co dostarcza większej ilości doświadczeń społecznych. Metoda realizuje trzy zasadnicze cele (K. Sawicka):

 • rozwojowy
 • edukacyjny
 • terapeutyczny

CELE ROZWOJOWE
U ich podstaw leży prosta, psychologiczna i dydaktyczna zasada: treści, metody i sposoby ich realizacji muszą być ściśle powiązane a wiekiem uczestników. Potrzeby dzieci w wieku wczesnoszkolnym:

 • aktywności ruchowej
 • zabawy
 • zdobywania wiedzy o świecie
 • wsparcia ze strony dorosłych
 • wspólnej (stadnej) aktywności
 • twórczości

Realizacja celów rozwojowych musi przebić się przez emocjonalne blokady, kryzys autorytetów, obniżenie motywacji do podejmowania jakiegokolwiek wysiłku i wplatać w tematykę zajęć takie zagadnienia jak:

 • rodzina
 • czas wolny (ulubione zajęcia)
 • związki uczuciowe (przyjaźń, miłość)
 • aspiracje
 • autoprezentacja (za K. Sawicką)

Trzeba dobrze rozpoznać potrzeby osobiste, sytuacje rodzinną, społeczną, wychowawczą poszczególnych uczestników zajęć, by skutecznie realizować cel rozwojowy terapii.

CELE EDUKACYJNE
Istotę celów edukacyjnych można wyrazić w ten sposób: poznawanie przez dzieci i młodzież różnorodnych zagadnień pozwalających im lepiej funkcjonować społecznie, radzić sobie z problemami. Zaliczamy do nich:

 • uczenie się rozpoznawania emocji
 • poznawanie mechanizmów uzależnień
 • poznawanie zasad dobrej komunikacji
 • uczenie się wybranych technik pracy umysłowej
 • uczenie się pełnienia określonych ról społecznych
Przejdź do strony | 1 | 2 | 3 |

Podziel się na:

Dodaj komentarz

Imię:
kod:
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Treść komentarza:

  dodaj komentarz i zarejestruj mnie

  mam już konto w Portalu dodaj komentarz i zaloguj mnie