„Święto Pluszowego Misia” - scenariusz imprezy przedszkolnej

„Święto Pluszowego Misia” - scenariusz imprezy przedszkolnej

„Święto Pluszowego Misia” – scenariusz imprezy przedszkolnej połączonej z akcją Cała Polska Czyta Dzieciom.

Cele ogólne:
- umożliwienie dzieciom przeżywania uroczystości przedszkolnej
- aktywne włączanie dzieci do przygotowania i uatrakcyjniania wspólnego świętowania
- propagowanie wśród dzieci głośnego czytania
- wdrażanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat
- integracja dzieci przedszkolnych

Cele operacyjne:
- dzieci znają  historię  powstania Święta Pluszowego Misia,
- potrafią uważnie słuchać czytany tekst
- potrafi opowiedzieć na zadany temat
- integrują się ze sobą (dzieci młodsze ze starszymi)
- potrafią aktywnie się włączać do zabawy w zespole
- zna wybrane piosenki i wiersze o misiach

Metody:
- słowna (pogadanka, opowiadanie, piosenka, wiersz);
- oglądowa (ilustracje, bajka)
- praktyczna (zadań stawianych do wykonania)

Formy:
- zbiorowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:  misie – pluszaki, obrazki przedstawiające misie, wiersz pt. "Miś"(autor nieznany), wiersz Cz. Janczarskiego  pt. "Naprawiamy misia", Opowiadania Cz. Janczarskiego "Przygody misia Uszatka", płyty CD z utworami piosenek i zabaw: "Pluszowy miś", "Jadą,  jadą  misie", "Taniec pajacyka z misiem", utwory N. Kukulskiej, talerzyki z miodem, sznurek lub skakanki, arkusze papieru szarego, flamastry, apaszki.

Przebieg:

1. Powitanie wszystkich zebranych przez prowadzącą.
witam wszystkich przedszkolaków
witam wszystkie dziewczynki
witam wszystkich chłopców
witam wszystkich, którzy mają ze sobą misie
Powitanie zebranych przez dzieci z grupy I "Misie"
"Misie pięknie się kłaniają, wszystkich witają i do zabawy zapraszają".
2. Poznanie historii powstania Święta Pluszowego Misia
3. Nauka przerywnika: "Czy jest duży czy jest mały zawsze chętny do zabawy".
4. Recytacja zbiorowa wiersza pt. "Miś"
MIŚ JEST MAŁY I PUCHATY
MIS JEST FAJNY I KUDŁATY
MIŚ JEST GRUBY JAK TA KULA
MISIA ZAWSZE SIĘ PRZYTULA

LECZ CZASAMI TEŻ TAK BYWA
ŻE SIĘ O NIM ZAPOMINA
A WIĘC WEZMĘ MISIA CZULE
I DO SIEBIE GO PRZYTULĘ
(wszyscy zebrani przytulają swoje misie)

5. Zabawa ze swoimi misiami przy piosence "Pluszowy miś".
6. Prezentacja swoich misiów przez dzieci z każdej grupy (po troje dzieci).
7. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. "Naprawiamy misia". Krótka rozmowa na temat szanowania własnych zabawek.

Kto misiowi
urwał ucho?
No, kto? – pytam.
Cicho, głucho...
Nikt się jakoś
Nie przyznaje.
Może jechał
miś tramwajem?
Może upadł,
biegnąc z górki?
Może go
dziobały kurki?
Może Azor
go tarmosił, urwał ucho,
Nie przeprosił?
Igła, nitka,
Rączek para.
Naprawimy
Szkodę zaraz!
O już sterczą uszka oba.
Teraz nam się miś podoba

8. Odgadywanie zagadek obrazkowych o znanych misiach
9. Zabawa ruchowo – naśladowcza "Niedźwiadek" (śpiewamy na melodię mam chusteczkę)
Jedna łapka, druga łapka (podnoszą prawą, potem lewą rękę)
ja jestem niedźwiadek. (pokazują na siebie)
Trzecia łapka czwarta łapka (pokazują prawa, lewą nogę)
a to jest mój zadek. (klepią się po pupie)
Lubię miodek, kocham miodek (masują brzuszek prawą, lewą ręką)
Wybieram go pszczółkom (pokazują wybieranie miodu)
Jedną łapką, drugą łapką( podnoszą prawą, lewą rękę)
Albo piję rurką.(naśladują picie rurką).
10. Zabawa ze swoimi misiami przy piosence "Jadą, jadą misie"
11. Słuchanie utworu literackiego czytanego przez zaproszonego gościa - "Przygody misia Uszatka" Cz. Janczarskiego. Propagowanie akcji CPCD.
12. Przerywnik w wykonaniu wszystkich dzieci "Czy jest duży…"
13. Zaproszenie do konkursów sprawnościowych i dalszej zabawy
Konkursy sprawnościowe:

  • Chodzenie po linie z misiem na rękach. Rozciągamy na podłodze sznurek. Wybrane dzieci (6 – 8 z każdej grupy) ustawiają się w rzędzie jedno za drugim i przenoszą swoją maskotkę na drugą stronę.
  • Przejście misiów leśną ścieżką – konkurs na czworakach. Wybrane dzieci (6 - 8 z każdej grupy) ustawiają się jedno za drugim. Na hasło start poruszają się na czworakach po wyznaczonym odcinku. Uwaga: 3 - 4 latki poruszają się po linii prostej, 5 – 6 latki  slalomem.
  • Wyjadanie miodku -  w zabawie bierze udział kilkoro dzieci. Zadanie polega na jak najszybszym zjedzeniu miodu z talerzyka  tylko  za pomocą języka, bez pomocy rąk.
  • Rysuję misia – konkurs dla nauczycieli. Rysowanie misia z zawiązanymi oczami (można zabrać kogoś do pomocy). Nauczyciele rysują wg instruktażu prowadzącej.

14. Zabawy rytmiczno-ruchowe przy muzyce - "Dwa malutkie misie", "Taniec pajacyka  z misiem", "Pluszowy miś". Wykorzystanie utworów w wykonaniu N. Kukulskiej, M. Jeżowskiej.
15 Podziękowanie za wspólną zabawę, zaproszenie do wykonania prac plastycznych na temat "Miś" (rozdanie przez prowadzącą propozycji obrazków) poczęstowanie misiowymi żelkami, wręczenie dyplomów przedstawicielom z poszczególnych grup za uczestnictwo  w imprezie.

Opracowała: mgr Lidia Niewęgłowska

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (2)

Tagi