Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Wiadomości związane z hasłem "gimnastyka w przedszkolu"

Ćwiczymy razem - scenariusz zajęć ruchowych dla grupy 4, 5 i 6 latków

Ćwiczymy razem. CEL OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności współdziałania z partnerem podczas zajęć ruchowych CELE OPERACYJNE: Dziecko: współdziała w parze z partnerem; potrafi przystosować własne ruchy do ruchów partnera dzieli się przestrzenią z innymi dziećmi METODY: twórcze: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne odtwórcze:[...]

więcej »

Samochody - scenariusz zajęć ruchowych w grupie 4, 5 i 6 latków

Samochody. CEL OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych CELE OPERACYJNE: Dziecko: reaguje na hasło nauczyciela; reaguje na dźwięk instrumentu (tamburyn); biega w różnych kierunkach bez potrącania innych. METODY: zabawy naśladowcze zadaniowa FORMY: praca z grupą ŚRODKI DYDAKTYCZNE:[...]

więcej »

Gry i zabawy z piłką - konspekt zajęć gimnastycznych

Gry i zabawy z piłką. CELE OGÓLNE: - kształtowanie prawidłowej postawy przez zabawę z przyrządem – piłką - wyrabianie poprawności ruchów; - rozwijanie naturalnych czynności ruchowych CELE OPERACYJNE - dziecko: - poprawia szybkość, zwinność, siłę; - wzmacnia siłę ramion, nóg i tułowia; - przestrzega reguł obowiązujących w zabawach; - potrafi bezpiecznie ćwiczyć;[...]

więcej »

REKLAMA

Ćwiczenia korygujące dla dzieci z plecami okrągłymi- scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć z gimnastyki korekcyjnej. TEMAT: Ćwiczenia korygujące dla dzieci z plecami okrągłymi (kifoza piersiowa). CELE: 1. Wzmacnianie mięśni grzbietu. 2. Rozciąganie mięśni klatki piersiowej. 3. Wdrażanie do utrzymywania prawidłowej postawy (samokontrola). METODY: Zabawowo-naśladowcze. PRZYBORY I PRZYRZĄDY: Lustro, szarfy, woreczki, laski, piłki, piłka lekarska 1 kg, wata.[...]

więcej »

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym - stopy płaskie

Wiek przedszkolny to szczególny okres w rozwoju dziecka. Dziecko poprzez spostrzeżenia, obserwacje i naśladownictwo gromadzi doświadczenia, a następnie stopniowo pozbywa się początkowych błędów. Nabywa odpowiednie czucie i pamięć mięśniową, jego ruchy stają się coraz bardziej celowe, dokładne, skoordynowane, a także płynne i zautomatyzowane. Kształtowanie zdolności motorycznych[...]

więcej »

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą V. Sherborne - scenariusz zajęć

"Zestaw ćwiczeń gimnastyczno - relaksacyjnych metodą V. Sherborne". Cele ogólne: - Poznawanie własnego ciała oraz ciała partnera. - Odkrywanie swoich możliwości. - Wdrażanie do zaufania sobie i innym. Cele operacyjne (dziecko...): - Potrafi przystosować własne ruchy do ruchów partnera. - Potrafi się zrelaksować. - Odczuwa radość płynącą z zabawy. - Potrafi opanować własny lęk i[...]

więcej »

Będę silny i zdrowy - scenariusz zajęć gimnastycznych w grupie 5-6 latków

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 5-6 letnich. Tor przeszkód z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych. CEL OGÓLNY: Sprawność ogólna dzieci z wykorzystaniem nowatorskich metod i zabaw znajdujących się w programie. CELE OPERACYJNE: uświadamianie sobie własnych możliwości psychofizycznych starannie prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia jest sprawne[...]

więcej »

Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjnej

Gimnastyka korekcyjna jest kierowana głównie do dzieci młodszych, z wadami nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Są to dzieci z przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej, u których wady postawy są wynikiem słabego napięcia i umięśnienia dzieci oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymaniu postawy ciała. Dzieci te wymagają dodatkowej dawki ruchu –[...]

więcej »

Scenariusz zajęć z gimnastyki korekcyjnej w grupie 5-6 latków

"Gimnastyka korekcyjna" 1.Wada: Plecy płaskie 2.Temat: Wyrabianie nawyku przyjmowania postawy skorygowanej. 3.Cele: - rozciąganie mięśni prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego, - wzmacnianie mięśni brzucha. 4.Wiek: 5-6 lat. 5.Miejsce ćwiczeń: salka gimnastyczna. 6.Czas trwania: 30 minut 7.Pomoce i przyrządy: piłki dla każdego dziecka, mały kocyk, woreczki, szarfy, ławeczki. 8.Przebieg:[...]

więcej »

Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów

Metoda Alfreda i Marii Kniessów jest specyficzną metodą prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z dziećmi. „Jest to rodzaj gimnastyki twórczej utanecznionej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu – poprzez eksperymentowanie środkami ruchowymi, słownymi i wzrokowymi. Rezygnuje się w niej z dotychczas powszechnie stosowanych form[...]

więcej »

Praca szkolna K. Orffa

Zasadniczą koncepcją Orffa było rozbudzenie sił duchowych, sił twórczych, narażonych na powolny zanik na skutek działania współczesnej cywilizacji technicznej i dewastacji naturalnego środowiska. Odrodzenie duchowe człowieka może wg niego nastąpić przez powrót do pierwotności i współgrania z naturą. Nawiązywanie do pierwotności rozumiał jako akcentowanie rytmu,[...]

więcej »

Metoda gimnastyki twórczej R. Labana

Pionierem gimnastyki twórczej (ekspresyjnej), zwanej również „nowoczesnym tańcem wychowawczym”, jest Rudolf Laban. Jego metoda była protestem przeciwko ruchowi odwzorowanemu skrępowanemu tradycyjnymi kanonami piękna ruchu, porządku, dyscypliny i dokładności. „Jego metoda nie opiera się na  żadnej ze znanych technik tanecznych, lecz na naturalnych[...]

więcej »

Scenariusz zajęć gimnastycznych w grupie 5-6 latków

Temat kompleksowy: „Ćwiczenia gimnastyczne metodą Labana” Temat zajęć: „Indianie wybierają się na polowanie” Cel główny: Rozwijanie świadomości własnego ciała oraz poczucia rytmu. Cele operacyjne:  Dziecko: - potrafi manipulować przyborem gimnastycznym - podejmuje inicjatywę podczas zabaw ruchowych - współdziała z partnerem i w grupie - wczuwa się[...]

więcej »

W świecie zabawek - scenariusz zajęć wychowania zdrowotnego

„W świecie zabawek”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Cele:  - poznanie własnego ciała, - wyczucie (świadomość) celowości ruchu, - odkrywanie własnych możliwości ruchowych, - rozwijanie możliwości twórczej dziecka, - umiejętność współpracy z partnerem, - rozwijanie wyczucia płynności ruchu, - wprowadzanie dziecka w świat fantazji, - wykorzystanie muzyki[...]

więcej »

Wzmacnianie mięśni długich i mięśni krótkich stopy - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci 5-6 letnich. ZADANIE GŁÓWNE: Wzmacnianie mięśni długich i mięśni krótkich stopy. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE: Wzmacnianie mięśni podeszwowych stóp Wzmacnianie mięśni brzucha Wyrabianie nawyku postawy prawidłowej Rozwijanie czucia globalnego mięśni stóp Zachęcanie[...]

więcej »