Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Porady specjalisty

Jak mam reagować na zachowania mojego pięcioletniego syna?

Mały ostatnio jest nie do wytrzymania. Nie reaguje na polecenia, momentami jest agresywny, nie słucha się kompletnie, kiedy próbuję mu coś...

~ agnieszkawięcej

Zmiany zachowania u dziecka po pobycie w żłobku

Dziecko, 2 lata 7 miesięcy, nigdy nie ssalo smoczka, po pobycie w żłobku mały ssie kciuk, nie chce jeść. W żłobku stał się płaczliwy. Czy można poprosić o...

~ halinawięcej

Samotnie wychowująca matka a rejonizacja

Witam, jestem matką samotnie wychowującą 4 letnie dziecko. Ze względu na warunki finansowe oraz brak alimentów mieszkam z rodzicami w niewielkiej...

~ Magdalenawięcej

Wiadomości związane z hasłem "matematyka w przedszkolu scenariusze"

Lubimy przyjęcia u dziadków - scenariusz zajęć z edukacji matematycznej

Lubimy przyjęcia u dziadków. CELE OGÓLNE: - rozwijanie umiejętności liczenia, - zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. CELE OPERACYJNE: - przelicza, stosuje liczebniki główne i porządkowe, - dodaje na liczmanach, - rozwiązuje proste zagadki, - potrafi zgodnie funkcjonować w grupie, - bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, - wykonuje zadania[...]

więcej »

Herbatka u Oli - zabawa dydaktyczna i wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby "5"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W CHEŁMIE przygotowanego i przeprowadzonego przez nauczycielkę mgr BEATĘ SKUBIJ W GRUPIE DZIECI 6-LETNICH CELE: - utrwalenie poznanych cyfr: 1, 2, 3, 4 - rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 4 w aspekcie kardynalnym  i porządkowym - kształcenie umiejętności stosowania określeń: „tyle samo”, „po[...]

więcej »

"Co ciekawego spotka nas w krainach figur?" scenariusz

Scenariusz sytuacji edukacyjnej w grupie integracyjnej dzieci 5- letnich. Cele ogólne: - rozróżnianie figur geometrycznych - kształtowanie pojęcia liczby - nabywanie umiejętności aktywnej pracy zespołowej - kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej - przyzwyczajanie do opieki nad dziećmi wymagającymi pomocy Cele operacyjne w odniesieniu do dzieci zdrowych: - rozpoznaje[...]

więcej »

REKLAMA

„Wiosenne kłopoty zajączka Śmigacza” scenariusz zajęć matematycznych

„Wiosenne kłopoty zajączka Śmigacza”- Doskonalenie znajomości liczb i cyfr w zakresie dostępnym  dziecku. Cel: - kształtowanie umiejętności liczenia: rozszerzanie zakresu liczenia i ustalanie ile jest policzonych obiektów; - wyzwolenie wielostronnej aktywności dzieci przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie. - rozwijanie zainteresowania znakami[...]

więcej »

„W podwodnej krainie” zabawy matematyczne

Zabawy matematyczne. Grupa: 4 latki Formy: z całą grupą, indywidualna, Matody: słowna, czynna, oglądowa   Pomoce (dla każdego dziecka): wstążka, frotka, domek w kształcie muszelki, karta pracy, podkład muzyczny płyta CD „moje 3-4 lata”, plansze z wzorami do odwzorowania Cele operacyjne - dziecko: rozpozna i nazwie podstawowe kolory;[...]

więcej »

Nasi koledzy z innych krajów - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

„Nasi koledzy z innych krajów”- badanie kompetencji dzieci. Cel ogólny: Badanie kompetencji dzieci z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej Cele operacyjne - Dziecko: zna litery drukowane potrafi czytać  ze zrozumieniem potrafi rozwiązać krzyżówkę potrafi  dobierać podpisy do wyrazów potrafi dokonać analizy i syntezy[...]

więcej »

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków - Cała łąka dla mamy

Cała łąka dla mamy – dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych w zakresie 10. Rozwiązywanie zadań z treścią. Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności dokonywania działań dodawania i odejmowania w zakresie 10 i więcej. Zapisywanie działań za pomocą symboli. Cele operacyjne - Dziecko: Tworzy zbiory 10-elementowe Rozumie, że liczyć można wszystko, co go otacza Rozpoznaje cyfry w[...]

więcej »

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków - W krainie figur

W krainie figur. Cele ogólne:  - posługiwanie się nazwami figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt; - aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości; Cele operacyjne - Dziecko: - posługuje się nazwami figur geometrycznych; - rozpoznaje kształt figur w oparciu o zmysł dotyku; - projektuje dowolną kompozycję z poznanych figur geometrycznych ozdabiając[...]

więcej »

Wprowadzenie liczby 9 - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Wprowadzenie liczby i cyfry „9” na podstawie wiersza Anny Łady-Grodzickiej pt.: „Dziewięć bałwanków”. Zaproszenie klasy I na zajęcie do przedszkola. Cele operacyjne: dziecko kojarzy liczbę 9 z cyfrą i rozpoznaje ją, przelicza zbiory wzrastające i malejące ( zakres do 9) posługuje się liczebnikami porządkowymi 1-9 potrafi przeczytać wyraz[...]

więcej »

Zabawy z figurami - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków

Zabawy z figurami. Cele operacyjne (dziecko...):  utrwala  kształty i wygląd figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; rozróżnia kształty różnych figur geometrycznych za pomocą zmysłu dotyku; rozróżniana liczbę figur geometrycznych; wprawia się w szybkim obejmowaniu wzrokiem zbiorów liczbowych w zakresie  1 – 4;[...]

więcej »

Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 6 - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 6 na podstawie wiersza W. Fabera „Mały domek”. Cele ogólne : kształtowanie pojęcia liczby 6 Cele operacyjne (dziecko po zajęciach potrafi): potrafi wykorzystać poznane litery do odczytania plątaninki literowej oraz ułożenia wyrażenia: To domy a to domek potrafi ułożyć domek z 6 papierowych figur geometrycznych potrafi[...]

więcej »

Urodziny błękitnego misia - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków

Scenariusz z zajęć z zakresu kształtowania pojęć matematycznych w grupie 5-6 latków. „Urodziny błękitnego misia” – wielkie ważenie. Cele ogólne: wzbogacanie doświadczeń przez manipulowanie materiałami sypkimi i doprowadzanie szalek wagi do równowagi przez dosypywanie lub odsypywanie sprawne posługiwanie się pojęciami: cięższy od, lżejszy od, tak[...]

więcej »

Głodne ptaki... - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Głodne ptaki - poznaję znaki  =,<,> i stosuję je w rozwiązywaniu zadań. Cele zajęć 1. Zapoznanie dzieci ze znakami =,<,> w sytuacji, gdy ustalają: - tu i tu jest tyle samo, - tu jest więcej, a tu mniej, - tu jest mniej, a tam więcej. 2. Układanie i rozwiązywanie zadań i kodowanie za pomocą figur liczbowych i znaków =, <, >. 3. Układanie zadań i rozwiązywanie przy[...]

więcej »

Gra w karty - scenariusz zajęć otwartych w grupie 4 latków

"Gra w karty" Cele ogólne: - rozbudzanie u dzieci ciekawości i kreatywnego myślenia - rozwijanie myślenia logiczno - matematycznego - klasyfikowanie kart wg np.: kolorów, zwierząt, cyfr - odczytywanie kart - określanie: tyle samo, mniej, więcej Cele szczegółowe - dzieci: - znają podstawowe kolory, - potrafią segregować, klasyfikować karty wg koloru, zwierząt, cyfr -[...]

więcej »

Pojęcia matematyczne - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków

KONSPEKT ZAJĘĆ Z KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH DLA DZIECI 5-LETNICH HASŁO PROGRAMOWE: - Układanie kompozycji z figur geometrycznych. - Używanie nazw: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt. TEMAT: - W zaczarowanej krainie figur geometrycznych- zabawa dydaktyczna. CELE: - Dzieci używają nazw: koło kwadrat, prostokąt, trójkąt. - Portafią dostrzec podobieństwa i[...]

więcej »