Wiadomości związane z hasłem "nauczyciel plastyki"

  • Zagadnienia twórczości w pracy nauczyciela

    Zagadnienia twórczości w pracy nauczyciela

    Celem, do którego zmierza nauczyciel sztuk plastycznych jest nie tyle tworzenie dzieła sztuki, ile możliwość pełnego wyrażenia siebie w swoich uczniach czy studentach. Jeżeli zadaniem artysty jest tworzenie dzieła sztuki, to zadaniem nauczyciela sztuki jest tworzenie w młodzieży pragnienia i umiejętności wyrażania się w sztuce tworzenia jej i rozumienia. J tak nie można oceniać nauczyciela sztuki na podstawie jego dokonań, czy były by one w brązie, na płótnie, w tkaninie czy w collage'u, można ją oceniać dopiero wówczas, gdy patrzy się na to, co stworzyli jego uczniowie."