Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Kto może otworzyć żłobek?

Witam, studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną na pierwszym roku studiów magisterskich, moim planem na przyszłość jest praca z dziećmi....

~ Anna więcej

Przedszkole dla niepełnosprawnych dzieci

Jakimi przepisami powinnam się kierować, chcąc otworzyć przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych? Głównie chodzi o przepisy, które pozwolą...

~ Anna Masek więcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć 3 latki"

Karnawałowa podróż przez kontynenty - scenariusz imprezy w grupie 3 i 4-latków

CELE: poznanie tradycji związanej z karnawałem na różnych kontynentach, poznanie muzyki charakterystycznej dla określonych kontynentów, kultywowanie tradycji związanych z okresem karnawałowym, wzmacnianie więzi i pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, wytworzenie atmosfery radosnej zabawy. METODY: metody aktywizujące – Pedagogika Zabawy[...]

więcej »

Wesołe bałwanki - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie trzylatków

Temat kompleksowy: Zimo baw się z nami „Wesołe bałwanki” – stosowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni podczas zabawy sylwetami bałwanków. Cele ogólne: Ilustrowanie ruchem śpiewanej piosenki; Słuchanie i rozumienie jasnych zrozumiałych treści przekazywanych przez nauczyciela; Udział w prostych zabawach[...]

więcej »

Dzień Mamy i Taty - scenariusz montażu słowno-muzycznego w grupie trzylatków

Cele główne: Zacieśnienie więzi rodzinnych; Stworzenie atmosfery życzliwości; Integrowanie przedszkola ze środowiskiem rodzinnym. Cele operacyjne: Dzieci znają treść wierszy, słowa i melodię piosenek; Dzieci potrafią rytmicznie śpiewać i tańczyć; Dzieci aktywnie uczestniczą w uroczystości; Dzieci potrafią kulturalnie zachowywać się podczas uroczystości.[...]

więcej »

REKLAMA

W wiejskiej zagrodzie, zwierzęta i ich domy - scenariusz zajęć dla 3-latków

Cele ogólne: Stwarzanie okazji do rozróżniania i nazywania zwierząt hodowlanych i ich domów. Aktywizowanie aparatu mowy poprzez zabawy dźwiękonaśladowcze. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. Kształtowanie umiejętności naśladowania ruchów i czynności, rozwijanie sprawności ruchowej. Rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania[...]

więcej »

Wiosenna pobudka - scenariusz zajęć otwartych w grupie 3 i 4 latków

Termin: 17.03.2016 Cel główny: Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, doskonalenie umiejętności wypowiadania się. Cele szczegółowe: dziecko zaśpiewa rytmicznie piosenkę powitalną rozwiąże zagadkę wysłucha utwór, odpowie na pytania dotyczące jego treści, dokona analizy i syntezy sylabowej rytmicznie porusza się słysząc muzykę dobiera odpowiednie[...]

więcej »

Zimowe ubranie drzewa - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie trzylatków

Cele ogólne: wdrażanie do uczestnictwa we wspólnych zabawach; zachęcanie do wypowiedzi na forum grupy; rozwijanie umiejętności liczenia; kształcenie sprawności manualnych rąk i wyobraźni twórczej dzieci. Cele operacyjne: Dziecko: uważnie słucha tekstów literackich; odpowiada na pytania N.; poszerza swe zainteresowania światem przyrody;[...]

więcej »

Dzień Babci i Dziadka - scenariusz uroczystości w grupie 3 latków

Cel główny: Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków. Cele ogólne: Prezentacja programu przygotowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka; Uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek; Uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych; Przyzwyczajanie[...]

więcej »

Skarby jesieni - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

TEMAT: „Skarby jesieni” – zabawa dydaktyczna. Manipulowanie materiałem przyrodniczym CELE OGÓLNE: rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej doskonalenie przeliczania w dostępnym zakresie zachęcanie do czekania na swoją kolej wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy CELE SZCZEGÓŁOWE: dziecko klasyfikuje według kształtu dziecko[...]

więcej »

Owocowe tańce - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

TEMAT: „Owocowe tańce” – utrwalenie wybranej przez nauczyciela zabawy ze śpiewem. CELE OGÓLNE: rozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy doskonalenie przeliczania w dostępnym zakresie zachęcanie do wspólnej zabawy zapoznanie z pojęciem „para” CELE SZCZEGÓŁOWE: dziecko śpiewa piosenkę i porusza się w jej rytm[...]

więcej »

Scenariusz pasowania na przedszkolaka w grupie 3 latków

TREŚCI PROGRAMOWE Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości. CELE OGÓLNE: przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przybyłych dzieci, nawiązanie bliższego kontaktu między dziećmi, rodzicami i nauczycielem, tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania, integrowanie się we wspólnej zabawie[...]

więcej »

Szukam grzybka muchomorka - scenariusz zajęć w grupie 2,5 i 3 latków

Podstawa programowa: 5/3,4, 6/3, 9/2, 12/1, 14/5. Cele ogólne: rozwijanie mowy, wdrażanie do uważnego słuchania, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej Cele szczegółowe – dziecko:  wysłucha wiersza, podejmie próby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela dotyczące treści wiersza, rozpoznaje i[...]

więcej »

Zabawy z Panią Zimą - scenariusz zajęć w grupie 3 latków

Cele operacyjne – dziecko: Uczestniczy w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczyciela. Wskazuje różne części ciała. Posługuje się prostymi zdaniami. Układa obrazek pocięty na części. Naśladuje sposób poruszania się zwierząt. Uczestniczy w zabawach w formie opowieści ruchowej oraz w zabawach ze śpiewem. Nakleja na karton gotowe elementy, stempluje[...]

więcej »

Nasze domy - scenariusz zajęć dydaktycznych w przedszkolu grupa 3, 4 latków

1. Krąg tematyczny: Moja rodzina. 2. Temat dnia: Nasze domy. 3. Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 4. Cele szczegółowe – dziecko: uważnie słucha opowiadanej opowiadania; odpowiada na pytania nauczyciela odnośnie wysłuchanego tekstu; uczestniczy w zabawach ruchowych; opisuje ilustracje; rozwija sprawność manualną; powtarza usłyszane[...]

więcej »

Kopciuszek - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 3 i 4 latków

Temat dnia: Kopciuszek. Cel ogólny: Rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci. Cele szczegółowe - dziecko: uważnie słucha opowiadanej baśni; odpowiada na pytania nauczyciela odnośnie wysłuchanego tekstu; dzieli wyrazy na sylaby; swobodnie tańczy przy muzyce; doskonali sprawność manualną; ćwiczy mięśnie grzbietu; maluje farbami; Metody: opowiadanie,[...]

więcej »

Czym jedzie Mikołaj? Saniami czy samochodem? - scenariusz dla 2,5 i 3-latków

Cele ogólne: rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej ćwiczenie motoryki dużej kształtowanie wyobraźni ruchowej doskonalenie umiejętności słuchania i reakcji na sygnał rozwijanie aparatu mowy Cele szczegółowe – dziecko: jest sprawne fizycznie (PP 5.3) uczestniczy w zajęciach ruchowych (PP5.4) uważnie słucha (PP3.3) przestrzega reguł, stara[...]

więcej »