Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co się dzieje z 5latkiem?

Nie wiem czy to normalne zachowanie u pięciolatka, ale od dłuższego czasu obserwujemy w rodzinie jak zmienia się nasz syn. Zawsze był aktywnym dzieckiem, a...

~ Ania i Michał więcej

Co robić, kiedy dziecko ssie kciuk?

Mój synek ssie kciuk i nie wiem, jak go odzwyczaić. Próbowałam środków z apteki, takich o gorzkim smaku, ale nie pomogły. Po jakimś...

~ Gosia więcej

Trzyletni niejadek

Co mogę zrobić, jeśli moja córka, która ma trzy latka, nie chce jeść owoców ani warzyw? To trwa w zasadzie odkąd zaczęła jeść stałe...

~ Karolina więcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć 3 latki"

Przygoda Hałabały - scenariusz zajęć dla 3-latków

Zapoznanie ze zwyczajami zwierząt w okresie jesieni na podstawie opowiadania L. Krzemienieckiej „Przygoda Hałabały”. CELE OGÓLNE: zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat; kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów. CELE[...]

więcej »

Bawimy się kolorami - scenariusz zajęć dla 3-latków

Grupa wiekowa: 3-latki Temat: Bawimy się kolorami. Cele ogólne: rozwijanie percepcji wzrokowej; utrwalenie barw podstawowych; wyrobienie znajomości i umiejętności mieszania barw podstawowych dla uzyskania barw pochodnych. Cele operacyjne – dziecko: zna i rozróżnia kolory podstawowe: żółty, niebieski i czerwony oraz kolory pochodne: pomarańczowy,[...]

więcej »

Andrzejkowe wróżby - scenariusz zajęć w grupie 3-latków

Podstawa programowa: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. Cele ogólne: poznanie ludowych zwyczajów i obrzędów związanych ze świętem andrzejkowym;[...]

więcej »

REKLAMA

Karnawałowy taniec z balonami - scenariusz zajęć w grupie dzieci trzyletnich

Karnawałowy taniec z balonami. Data: 24.01.2012 Cele główne: rozwijanie inwencji twórczej, kształtowanie nowych pojęć, doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na różne tematy. Cele operacyjne: Dziecko potrafi rozpoznać i nazwać podstawowe kolory (czerwony, zielony, niebieski, żółty) Dziecko potrafi opowiedzieć własnymi słowami treść wysłuchanego opowiadania[...]

więcej »

Mój autoportret - scenariusz zajęć w grupie dzieci trzyletnich

Mój autoportret. Data: 30.05.2012 Cele główne: kształtowanie zdolności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych w postaci prostych kompozycji; kształtowanie nowych pojęć; kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej, ogólnej kultury ruchu i zachowania się. Cele operacyjne: Dziecko potrafi wskazać i nazwać różne części swojego ciała, Dziecko[...]

więcej »

Wiosna tuż tuż - Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

„Wiosna tuż tuż” – zabawy i ćwiczenia wprowadzające w świat pisma, z wykorzystaniem metody nauki czytania dr I. Majchrzak Cele ogólne:                            - Zapoznanie dzieci z nadchodząca porą roku – wiosna. - Wspieranie[...]

więcej »

Naprawimy misia - scenariusz zajęć dla dzieci 3-letnich

Uważne słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego „Naprawimy misia”. Cele ogólne: Słuchanie wierszy recytowanych przez nauczycielkę; Rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali; Przyzwyczajanie dzieci do zgodnej zabawy; Nie niszczenie zabawek. Cele operacyjne - dziecko... Grupuje zabawki, przelicza do 3; Potrafi skupić uwagę na krótkim[...]

więcej »

Zimowe zabawy- scenariusz zajęć w grupie 3 latków

"Zimowe zabawy" Obszar aktywności: językowa, ruchowa, muzyczna. Cel ogólny: - rozwijanie poprawnej wymowy, umiejętności językowych, myślenia i umiejętności współdziałania poprzez aktywne uczestnictwo w ofercie proponowanych zabaw. Cele operacyjne – dzieci: - potrafią– uważnie słuchać ze zrozumieniem przekazu werbalnego -  samodzielnie myśleć i wypowiadać się[...]

więcej »

Szaruga jesienna w mieście - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków

"Szaruga jesienna w mieście" Obszar edukacyjny: nabywanie umiejętności przez działanie. Obszar aktywności: plastyczna, muzyczno-ruchowa, językowa. Cel ogólny: - zdobywanie warsztatowych umiejętności łączenia technik plastycznych, łączenie - łączenie różnych form ekspresji – wykonanie makiety przestrzennej. Cele operacyjne: - dzieci - dostrzegają zmiany w otoczeniu, -[...]

więcej »

Popołudnie wróżb i zabaw andrzejkowych - scenariusz zajęć w grupie 3-4 latków

„Popołudnie wróżb i zabaw andrzejkowych” FORMA: zespołowa CELE OGÓLNE: - zdobywanie wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych – czynny udział w zabawie, - integracja rodziców i dzieci, - wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie, podporządkowanie się przyjętym zasadom, - wspomaganie rozwoju psycho – ruchowego[...]

więcej »

IV Ogólnopolskie Urodziny Kubusia Puchatka-scenariusz zajęć w grupie 3-6 latków

Temat: "Scenariusz imprezy ogólnoprzedszkolnej z udziałem psa Sznupka (maskotki śląskiej policji) i gości. IV Ogólnopolskie Urodziny Kubusia Puchatka". Cele ogólne: - Rozwijanie postawy współgospodarza placówki przedszkolnej (dekorowanie sali, planowanie przebiegu uroczystości) - Zacieśnienie wzajemnej więzi koleżeńskiej w grupie - Wykonywanie[...]

więcej »

Dzień Matki i Ojca - scenariusz zajęć w grupie 3-4 latków

"Dzień Matki i Ojca" Piosenka: “Dzień dobry”: Dzień dobry tato i mamo kochana. Dzień dobry wszystkim mówię już od rana. Dzień dobry wołam do pana sąsiada. Dzień będzie dobry, nawet gdy deszcz pada. Pogłaszczę pieska, przytulę też kotka. Dzień dobry powiem, jeśli kogoś spotkam. Pomacham ręką do pana sąsiada. Już świeci słońce, deszczyk przestał padać. Wiersz “Małe[...]

więcej »

Zimowe zabawy na śniegu - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków

Opowieść ruchowa z elementami ćwiczeń wg R. Labana Cele dydaktyczno-wychowawcze: 1) Stwarzanie sytuacji rozwijających nieskrępowaną ekspresję ruchową dziecka 2) Doskonalenie płynności ruchów w przestrzeni i adaptacji ruchów własnych do ruchów partnera. Cele szczegółowe: 3) Dziecko potrafi przez własną ekspresję twórczą odtworzyć treść usłyszanego[...]

więcej »

Malujemy krople deszczu - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków

Temat kompleksowy: „Pada deszcz”. Temat zajęć: „Malujemy krople deszczu”. Cel główny:                Nabycie umiejętności posługiwania się nowym przyborem malarskim. Cele operacyjne: Dziecko: - wie co to jest deszcz, chmura, kropla - wie jak wygląda kolor niebieski i potrafi go nazwać[...]

więcej »

Poznajemy zwierzęta - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków

Temat: "Poznajemy zwierzęta z wiejskiego podwórka". Cele ogólne: - tworzenie sytuacji doskonalących umiejętność skupiania uwagi - dostrzeganie i opisywanie relacji między przedmiotami i zjawiskami - wywołanie radosnego nastroju sprzyjającego dobrej zabawie Cele szczegółowe: - znają znaczenie słowa „przygoda” - nazywają zwierzątka występujące w wierszu -[...]

więcej »