Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Kwalifikacje dyrektora przedszkola niepublicznego

Jestem nauczycielem dyplomowanym, mgr z wykształceniem pedagogicznym. Posiadam ukończone studia podyplomowe zarządzania oświatą. Czy moje kwalifikacje są...

~ Edvin więcej

Kadra w przedszkolu

W przedszkolu w naszej miejscowości jest za mało pań woźnych. Na 7 grup są 3 panie, których obowiązkiem oprócz pomocy przy dzieciach jest...

~ Ala więcej

Ile metrów kwadratowych przypada na os. w internacie?

Witam. Mam pytanie. Ile metrów kwadratowych przypada na dziecko mieszkające w internacie? Chodzi mi o salę sypialną, jak również świetlicę, w...

~ lolek więcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć 3 latki"

Szukam grzybka muchomorka - scenariusz zajęć w grupie 2,5 i 3 latków

Podstawa programowa: 5/3,4, 6/3, 9/2, 12/1, 14/5. Cele ogólne: rozwijanie mowy, wdrażanie do uważnego słuchania, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej Cele szczegółowe – dziecko:  wysłucha wiersza, podejmie próby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela dotyczące treści wiersza, rozpoznaje i[...]

więcej »

Zabawy z Panią Zimą - scenariusz zajęć w grupie 3 latków

Cele operacyjne – dziecko: Uczestniczy w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczyciela. Wskazuje różne części ciała. Posługuje się prostymi zdaniami. Układa obrazek pocięty na części. Naśladuje sposób poruszania się zwierząt. Uczestniczy w zabawach w formie opowieści ruchowej oraz w zabawach ze śpiewem. Nakleja na karton gotowe elementy, stempluje[...]

więcej »

Kopciuszek - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 3 i 4 latków

Temat dnia: Kopciuszek. Cel ogólny: Rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci. Cele szczegółowe - dziecko: uważnie słucha opowiadanej baśni; odpowiada na pytania nauczyciela odnośnie wysłuchanego tekstu; dzieli wyrazy na sylaby; swobodnie tańczy przy muzyce; doskonali sprawność manualną; ćwiczy mięśnie grzbietu; maluje farbami; Metody: opowiadanie,[...]

więcej »

REKLAMA

Nasze domy - scenariusz zajęć dydaktycznych w przedszkolu grupa 3, 4 latków

1. Krąg tematyczny: Moja rodzina. 2. Temat dnia: Nasze domy. 3. Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 4. Cele szczegółowe – dziecko: uważnie słucha opowiadanej opowiadania; odpowiada na pytania nauczyciela odnośnie wysłuchanego tekstu; uczestniczy w zabawach ruchowych; opisuje ilustracje; rozwija sprawność manualną; powtarza usłyszane[...]

więcej »

Czym jedzie Mikołaj? Saniami czy samochodem? - scenariusz dla 2,5 i 3-latków

Cele ogólne: rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej ćwiczenie motoryki dużej kształtowanie wyobraźni ruchowej doskonalenie umiejętności słuchania i reakcji na sygnał rozwijanie aparatu mowy Cele szczegółowe – dziecko: jest sprawne fizycznie (PP 5.3) uczestniczy w zajęciach ruchowych (PP5.4) uważnie słucha (PP3.3) przestrzega reguł, stara[...]

więcej »

Nasze prawa i nastroje - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 3, 4 i 5 latków

Prowadząca: Marzena Staniszewska – Rubacha (nauczyciel odbywający staż) Obserwująca: Anetta Albinowska (opiekun stażu) Grupa: niebieska Wiek dzieci: 3, 4, 5 latki Czas trwania: około 50 min Podstawa programowa: Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem Inne obszary z podstawy programowej: obszar 1, obszar 13[...]

więcej »

Zabawy matematyczne na podstawie wiersza „Choinka” - scenariusz zajęć

Cele ogólne: wzbogacenie wiedzy o przyrodzie wzbogacanie wiedzy matematycznej Cele operacyjne: potrafi operować określeniami: na, pod, nad, obok, dużą, mała przeliczanie w zakresie 3 wykonuje polecenia nauczyciela Metody i formy pracy: objaśnienie, instrukcja, rozmowa zadań stawianych dzieciom do wykonania oglądowe: wizualne środki dydaktyczne, pokaz[...]

więcej »

Odwiedziny leśnych przyjaciół - scenariusz zajęć otwartych w grupie 2,5-3 latków

Główny cel zajęć: integrowanie środowiska przedszkolnego i rodzinnego Grupa wiekowa: 2.5, 3-latki Cele operacyjne: Dziecko uczestniczy w zajęciach (1.1, 1.2) Reaguje na swoje imię i zna imiona rówieśników. (1.5) Przyjmuje prawidłową postawę podczas siedzenia w kręgu (5.1) Uczestniczy w zabawie ruchowej. (5.3, 5.4) Uczestniczy w zabawie[...]

więcej »

Śniegowe płatki - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

TEMAT: „Śniegowe płatki” – wydzieranie różnorodnych kształtów z papieru OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Obszar 14 – Kształtowanie gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania; Obszar 11 – Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych; Obszar 8 – Wychowanie przez sztukę – muzyka; Obszar 9 –[...]

więcej »

Pyszne i zdrowe kanapki kolorowe - scenariusz zajęć w grupie 3 latków

TEMAT: „Pyszne i zdrowe kanapki kolorowe” – wspólne działanie dzieci z rodzicami OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Obszar 5 Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej; Obszar 1 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; Obszar 2 Kształtowanie czynności samoobsługowych,[...]

więcej »

W Krainie Czyścioszków - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH w grupie dzieci 3-letnich „ŚLIMACZKI“ Temat kompleksowy: „Podróż do Krainy Pełnej Zdrowia” Temat zajęć: „W Krainie Czyścioszków” Cele ogólne: realizacja programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka wprowadzenie piosenki „Czysty przedszkolak” wdrażanie do dbałości o swój[...]

więcej »

Zabawy z biedronką Zosią - scenariusz zajęć w grupie 3 i 4 latków

Cel ogólny: doskonalenie umiejętności matematycznych Cele szczegółowe: doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 6 (o: 13.1) doskonalenie umiejętności rozpoznawania obrazu graficznego cyfr (o: 13) doskonalenie orientacji przestrzennej (o: 13.4) doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów i figur geometrycznych (o:13) doskonalenie koordynacji[...]

więcej »

Zabawy z deszczem - scenariusz zajęć otwartych w grupie 3 i 4 latków

Cel ogólny: doskonalenie umiejętności matematycznych. Cele szczegółowe: doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 3/4 (o: 13.1) doskonalenie umiejętności szeregowania malejąco i rosnąco doskonalenie orientacji przestrzennej (o: 13.4) usystematyzowanie wiedzy dotyczącej jesiennej pogody i zjawisk atmosferycznych (o: 11.1) doskonalenie umiejętności[...]

więcej »

Kurki - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Temat tygodnia: Wielkanoc Temat dnia: Kurki Obszar edukacji: matematycznej Cel ogólny: rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech Cel operacyjny – dziecko: liczy do trzech Środki dydaktyczne: rymowanka „Spacerek kurek”, sylwety: kur, jajek (różnej wielkości), elementy do ułożenia sylwety kury, kartoniki z[...]

więcej »

Owoce są smaczne i zdrowe - scenariusz zajęć w grupie 3-latków

Cele ogólne: poznanie nazw kilku owoców; wyrabianie nawyków prozdrowotnych; zachęcanie do zdrowego odżywiania się, do spożywania różnorodnych owoców; doskonalenie procesów poznawczych: uwagi i spostrzegania; rozwijanie poczucia rytmu; Cele szczegółowe: umie wymienić kilka nazw owoców; potrafi określić cechy[...]

więcej »