Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Dziecko niespokojne po odstawieniu smoczka

Witam. Chciałam się poradzić w pewnej kwestii. Otóż moja córka ma 15 miesięcy i już od 2 miesięcy nie ciągnie smoka, z dnia na dzień udało nam...

~ Ewa więcej

Trening czystości w przedszkolu

Czy dziecko 3 letnie może chodzić do przedszkola, gdy w ogóle nie zgłasza potrzeb fizjologicznych? Jak zachęcić rodziców do przeprowadzenia...

~ Zaryczańska Czesława więcej

Jak oswoić dziecko z rówieśnikami?

Mam dwuletnią córeczkę, która świetnie się rozwija. Rzecz, która mnie niepokoi, to to, że boi się innych dzieci. Na przykład gdy...

~ Sylwia więcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć 3 latki"

Zabawy matematyczne na podstawie wiersza „Choinka” - scenariusz zajęć

Cele ogólne: wzbogacenie wiedzy o przyrodzie wzbogacanie wiedzy matematycznej Cele operacyjne: potrafi operować określeniami: na, pod, nad, obok, dużą, mała przeliczanie w zakresie 3 wykonuje polecenia nauczyciela Metody i formy pracy: objaśnienie, instrukcja, rozmowa zadań stawianych dzieciom do wykonania oglądowe: wizualne środki dydaktyczne, pokaz[...]

więcej »

Odwiedziny leśnych przyjaciół - scenariusz zajęć otwartych w grupie 2,5-3 latków

Główny cel zajęć: integrowanie środowiska przedszkolnego i rodzinnego Grupa wiekowa: 2.5, 3-latki Cele operacyjne: Dziecko uczestniczy w zajęciach (1.1, 1.2) Reaguje na swoje imię i zna imiona rówieśników. (1.5) Przyjmuje prawidłową postawę podczas siedzenia w kręgu (5.1) Uczestniczy w zabawie ruchowej. (5.3, 5.4) Uczestniczy w zabawie[...]

więcej »

Pyszne i zdrowe kanapki kolorowe - scenariusz zajęć w grupie 3 latków

TEMAT: „Pyszne i zdrowe kanapki kolorowe” – wspólne działanie dzieci z rodzicami OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Obszar 5 Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej; Obszar 1 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; Obszar 2 Kształtowanie czynności samoobsługowych,[...]

więcej »

REKLAMA

Śniegowe płatki - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

TEMAT: „Śniegowe płatki” – wydzieranie różnorodnych kształtów z papieru OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Obszar 14 – Kształtowanie gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania; Obszar 11 – Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych; Obszar 8 – Wychowanie przez sztukę – muzyka; Obszar 9 –[...]

więcej »

W Krainie Czyścioszków - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH w grupie dzieci 3-letnich „ŚLIMACZKI“ Temat kompleksowy: „Podróż do Krainy Pełnej Zdrowia” Temat zajęć: „W Krainie Czyścioszków” Cele ogólne: realizacja programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka wprowadzenie piosenki „Czysty przedszkolak” wdrażanie do dbałości o swój[...]

więcej »

Zabawy z deszczem - scenariusz zajęć otwartych w grupie 3 i 4 latków

Cel ogólny: doskonalenie umiejętności matematycznych. Cele szczegółowe: doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 3/4 (o: 13.1) doskonalenie umiejętności szeregowania malejąco i rosnąco doskonalenie orientacji przestrzennej (o: 13.4) usystematyzowanie wiedzy dotyczącej jesiennej pogody i zjawisk atmosferycznych (o: 11.1) doskonalenie umiejętności[...]

więcej »

Zabawy z biedronką Zosią - scenariusz zajęć w grupie 3 i 4 latków

Cel ogólny: doskonalenie umiejętności matematycznych Cele szczegółowe: doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 6 (o: 13.1) doskonalenie umiejętności rozpoznawania obrazu graficznego cyfr (o: 13) doskonalenie orientacji przestrzennej (o: 13.4) doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów i figur geometrycznych (o:13) doskonalenie koordynacji[...]

więcej »

Kurki - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Temat tygodnia: Wielkanoc Temat dnia: Kurki Obszar edukacji: matematycznej Cel ogólny: rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech Cel operacyjny – dziecko: liczy do trzech Środki dydaktyczne: rymowanka „Spacerek kurek”, sylwety: kur, jajek (różnej wielkości), elementy do ułożenia sylwety kury, kartoniki z[...]

więcej »

Owoce są smaczne i zdrowe - scenariusz zajęć w grupie 3-latków

Cele ogólne: poznanie nazw kilku owoców; wyrabianie nawyków prozdrowotnych; zachęcanie do zdrowego odżywiania się, do spożywania różnorodnych owoców; doskonalenie procesów poznawczych: uwagi i spostrzegania; rozwijanie poczucia rytmu; Cele szczegółowe: umie wymienić kilka nazw owoców; potrafi określić cechy[...]

więcej »

Czym zajmuje się zegarmistrz? - scenariusz zajęć w grupie 3- i 4-latków

Cele ogólne zajęć: 1. Zapoznanie z zawodem zegarmistrza. 2. Zapoznanie z wyglądem zegara oraz jego funkcją. 3. Kształtowanie wiedzy na temat rytmu dnia i nocy, pór roku. Cele szczegółowe zajęć – Dziecko: 1. Wie, kim jest zegarmistrz i w czym się specjalizuje. 2. Wie, jak wygląda zegar: godziny, wskazówki. 3. Potrafi określić funkcję zegara. 4. Zna[...]

więcej »

Spotkanie z panią Zimą - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców i gości

Blok tematyczny: Lubimy zimę Temat zajęć: Spotkanie z panią Zimą   Cel ogólny: wzbogacanie doświadczeń poprzez zabawy rozwijające zmysły Cele szczegółowe (dziecko): czerpie radość ze wspólnej zabawy śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego improwizuje ruchem słyszaną muzykę – wczuwa się w nią próbuje naśladować[...]

więcej »

Zwierzęta z wiejskiego podwórka - scenariusz zajęć w grupie 3-latków

BLOK TEMATYCZNY: W wiejskim gospodarstwie. TEMAT DNIA: Zwierzęta z wiejskiego podwórka CELE OGÓLNE: Poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie. Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania. Doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w[...]

więcej »

W mlecznej krainie - scenariusz zajęć w grupach 3 i 4-latków

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego: 1.2; 3.4; 4.2; 5.4; 13.1 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach; grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia[...]

więcej »

Profilaktyka przeciwpożarowa - scenariusz zajęć dla 3 i 4 latków

„My się nie boimy, my się nauczymy jak bezpiecznie żyć” - tworzenie sytuacji edukacyjnych związanych z profilaktyką przeciwpożarową. Cele: Przekazanie dzieciom wiedzy jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa; Uświadomienie, jakie niebezpieczne zachowania mogą doprowadzić do wzniecenia pożaru; Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania oraz dokonywania analizy treści[...]

więcej »

Przygoda Hałabały - scenariusz zajęć dla 3-latków

Zapoznanie ze zwyczajami zwierząt w okresie jesieni na podstawie opowiadania L. Krzemienieckiej „Przygoda Hałabały”. CELE OGÓLNE: zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat; kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów. CELE[...]

więcej »