Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Histeria przy zażywaniu lekarstw

Witam, moja pięcioletnia córka ogólnie nie sprawia problemów wychowawczych, ale ostatnio to się zaczęło zmieniać. Wcześniej nie bylo...

~ Ewelina więcej

Okazywanie emocji przez dziecko

Jestem macochą sześciolatka. Od trzech lat obserwuję go, uczę zasad.Wszyscy go wcześniej rozpieszczali. Mimo zasad, które wprowadzam w życie, daję mu...

~ Olga Marlo więcej

Niepokojące zabawy dziecka

Dziecko podczas zabawy ma wciąż wypadki i katastrofy. Nie potrafi stworzyć scenariusza zabawy bez jakiejś tragedii - albo auta mają wypadki, albo samoloty...

~ Olga Marlo więcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć 3 latki"

Andrzejkowe wróżby - scenariusz zajęć w grupie 3-latków

Podstawa programowa: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. Cele ogólne: poznanie ludowych zwyczajów i obrzędów związanych ze świętem andrzejkowym;[...]

więcej »

Karnawałowy taniec z balonami - scenariusz zajęć w grupie dzieci trzyletnich

Karnawałowy taniec z balonami. Data: 24.01.2012 Cele główne: rozwijanie inwencji twórczej, kształtowanie nowych pojęć, doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na różne tematy. Cele operacyjne: Dziecko potrafi rozpoznać i nazwać podstawowe kolory (czerwony, zielony, niebieski, żółty) Dziecko potrafi opowiedzieć własnymi słowami treść wysłuchanego opowiadania[...]

więcej »

Mój autoportret - scenariusz zajęć w grupie dzieci trzyletnich

Mój autoportret. Data: 30.05.2012 Cele główne: kształtowanie zdolności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych w postaci prostych kompozycji; kształtowanie nowych pojęć; kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej, ogólnej kultury ruchu i zachowania się. Cele operacyjne: Dziecko potrafi wskazać i nazwać różne części swojego ciała, Dziecko[...]

więcej »

REKLAMA

Wiosna tuż tuż - Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

„Wiosna tuż tuż” – zabawy i ćwiczenia wprowadzające w świat pisma, z wykorzystaniem metody nauki czytania dr I. Majchrzak Cele ogólne:                            - Zapoznanie dzieci z nadchodząca porą roku – wiosna. - Wspieranie[...]

więcej »

Naprawimy misia - scenariusz zajęć dla dzieci 3-letnich

Uważne słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego „Naprawimy misia”. Cele ogólne: Słuchanie wierszy recytowanych przez nauczycielkę; Rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali; Przyzwyczajanie dzieci do zgodnej zabawy; Nie niszczenie zabawek. Cele operacyjne - dziecko... Grupuje zabawki, przelicza do 3; Potrafi skupić uwagę na krótkim[...]

więcej »

Zimowe zabawy- scenariusz zajęć w grupie 3 latków

"Zimowe zabawy" Obszar aktywności: językowa, ruchowa, muzyczna. Cel ogólny: - rozwijanie poprawnej wymowy, umiejętności językowych, myślenia i umiejętności współdziałania poprzez aktywne uczestnictwo w ofercie proponowanych zabaw. Cele operacyjne – dzieci: - potrafią– uważnie słuchać ze zrozumieniem przekazu werbalnego -  samodzielnie myśleć i wypowiadać się[...]

więcej »

Szaruga jesienna w mieście - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków

"Szaruga jesienna w mieście" Obszar edukacyjny: nabywanie umiejętności przez działanie. Obszar aktywności: plastyczna, muzyczno-ruchowa, językowa. Cel ogólny: - zdobywanie warsztatowych umiejętności łączenia technik plastycznych, łączenie - łączenie różnych form ekspresji – wykonanie makiety przestrzennej. Cele operacyjne: - dzieci - dostrzegają zmiany w otoczeniu, -[...]

więcej »

Popołudnie wróżb i zabaw andrzejkowych - scenariusz zajęć w grupie 3-4 latków

„Popołudnie wróżb i zabaw andrzejkowych” FORMA: zespołowa CELE OGÓLNE: - zdobywanie wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych – czynny udział w zabawie, - integracja rodziców i dzieci, - wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie, podporządkowanie się przyjętym zasadom, - wspomaganie rozwoju psycho – ruchowego[...]

więcej »

IV Ogólnopolskie Urodziny Kubusia Puchatka-scenariusz zajęć w grupie 3-6 latków

Temat: "Scenariusz imprezy ogólnoprzedszkolnej z udziałem psa Sznupka (maskotki śląskiej policji) i gości. IV Ogólnopolskie Urodziny Kubusia Puchatka". Cele ogólne: - Rozwijanie postawy współgospodarza placówki przedszkolnej (dekorowanie sali, planowanie przebiegu uroczystości) - Zacieśnienie wzajemnej więzi koleżeńskiej w grupie - Wykonywanie[...]

więcej »

Dzień Matki i Ojca - scenariusz zajęć w grupie 3-4 latków

"Dzień Matki i Ojca" Piosenka: “Dzień dobry”: Dzień dobry tato i mamo kochana. Dzień dobry wszystkim mówię już od rana. Dzień dobry wołam do pana sąsiada. Dzień będzie dobry, nawet gdy deszcz pada. Pogłaszczę pieska, przytulę też kotka. Dzień dobry powiem, jeśli kogoś spotkam. Pomacham ręką do pana sąsiada. Już świeci słońce, deszczyk przestał padać. Wiersz “Małe[...]

więcej »

Zimowe zabawy na śniegu - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków

Opowieść ruchowa z elementami ćwiczeń wg R. Labana Cele dydaktyczno-wychowawcze: 1) Stwarzanie sytuacji rozwijających nieskrępowaną ekspresję ruchową dziecka 2) Doskonalenie płynności ruchów w przestrzeni i adaptacji ruchów własnych do ruchów partnera. Cele szczegółowe: 3) Dziecko potrafi przez własną ekspresję twórczą odtworzyć treść usłyszanego[...]

więcej »

Malujemy krople deszczu - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków

Temat kompleksowy: „Pada deszcz”. Temat zajęć: „Malujemy krople deszczu”. Cel główny:                Nabycie umiejętności posługiwania się nowym przyborem malarskim. Cele operacyjne: Dziecko: - wie co to jest deszcz, chmura, kropla - wie jak wygląda kolor niebieski i potrafi go nazwać[...]

więcej »

Poznajemy zwierzęta - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków

Temat: "Poznajemy zwierzęta z wiejskiego podwórka". Cele ogólne: - tworzenie sytuacji doskonalących umiejętność skupiania uwagi - dostrzeganie i opisywanie relacji między przedmiotami i zjawiskami - wywołanie radosnego nastroju sprzyjającego dobrej zabawie Cele szczegółowe: - znają znaczenie słowa „przygoda” - nazywają zwierzątka występujące w wierszu -[...]

więcej »

Scenariusz zajęć w grupie 3 latków na podstawie teatrzyku Leśne zwierzęta

Temat: Przygotowanie się zwierząt do zimy na podstawie teatrzyku „Leśne zwierzęta”. Cel ogólny: - wspieranie samodzielnych działań dziecka - tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej - tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi - rozwijanie[...]

więcej »

Jesienne liście - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-latków

TEMAT KOMPLEKSOWY – „Przyszła do nas Pani Jesień”. TEMAT ZAJĘĆ – „Jesienne liście – rozpoznajemy niektóre gatunki drzew po charakterystycznych dla nich liściach. CEL OGÓLNY – Posługiwanie się nazwami drzew rozpoznawanych po charakterystycznych liściach. Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej. CELE OPERACYJNE -  dzieci[...]

więcej »