Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć 3 latki"

Idzie do nas Wiosna... - scenariusz zajęć otwartych w grupie 3 i 4 latków

Temat zajęć: Idzie do nas Wiosna kwiatami kolorowa. Zabawy i gry przeciwko agresji. Cele zajęć: rozwija koncentrację na opowiadaniu, rozwija kreatywność podczas wyrażania ruchem treści opowiadania czytanego/mówionego przez nauczyciela oraz słuchania utworu muzycznego, wypowiada się na określony temat, wykonuje ćwiczenia językowe, oddechowe i grafomotoryczne,[...]

więcej »

Chronimy pożyteczne pająki - scenariusz zajęć w grupie dzieci 3 i 4 letnich

Bajkoterapia – kształtowanie cech przyrodniczych. Temat zajęć: Chronimy pożyteczne pająki. Podstawa programowa: 8.2., 9.1., 12.1., 12.2, 14.5., 15.5., 1.4., 14.3. Cele zajęć: słucha bajki, wymienia niektóre zwierzęta żyjące w lesie, rozumie pożyteczność pająków, wie, że wszyscy mają takie same prawa, rozumie, że każdy może być inny,[...]

więcej »

Zajączek Wielkanocny - scenariusz zajęć artystyczno-plastycznych grupa 3-latków

Temat: „Zajączek Wielkanocny” Grupa: 3 latki Data: 14.03.2016r Cele ogólne: Przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych. Rozwijanie inwencji twórczej. Rozwijanie aktywności plastycznej. Cele szczegółowe Dziecko: pogłębia swoją wiedzę na temat Świąt Wielkanocnych, rozmawia o wielkanocnych zwyczajach, wie, jakie[...]

więcej »

REKLAMA

Aniołki - scenariusz zajęć artystyczno-plastycznych w grupie 3 latków

Temat: „Aniołki – wg wzoru” Grupa: 3-latki Data: 01.02.2016 r. Cele ogólne: Rozwijanie umiejętności plastycznych. Dbanie o estetykę wykonywania swojej pracy. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Poznanie nowej metody dekorowania pracy – ramki. Cele szczegółowe Dziecko: słucha instrukcji[...]

więcej »

Wszystko o wodzie - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 i 4 latków

Cele dydaktyczno-wychowawcze: Poznawanie właściwości i stanów skupienia wody, poprzez obserwacje, proste doświadczenia i wyciąganie wniosków. Uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla roślin ludzi i zwierząt, oraz zrozumienie potrzeby jej oszczędzania. Rozwijanie ruchowej i słownej ekspresji twórczej. Stymulowanie umiejętności płynnego mówienie poprzez[...]

więcej »

W zdrowym ciele zdrowy duch - scenariusz zajęć w grupach 3-4 latków i 5-6 latków

Temat zajęć: W zdrowym ciele zdrowy duch! Cele ogólne: kształtowanie postawy prozdrowotnej rozwijanie sprawności ruchowej rozwijanie świadomości istnienia zależności pomiędzy  prawidłowym żywieniem,  aktywnym trybem życia a zdrowiem wdrażanie do współdziałania w zespole Cele szczegółowe: dziecko zna zasady zdrowego stylu życia wie,[...]

więcej »

Karnawałowa podróż przez kontynenty - scenariusz imprezy w grupie 3 i 4-latków

CELE: poznanie tradycji związanej z karnawałem na różnych kontynentach, poznanie muzyki charakterystycznej dla określonych kontynentów, kultywowanie tradycji związanych z okresem karnawałowym, wzmacnianie więzi i pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, wytworzenie atmosfery radosnej zabawy. METODY: metody aktywizujące – Pedagogika Zabawy[...]

więcej »

Wesołe bałwanki - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie trzylatków

Temat kompleksowy: Zimo baw się z nami „Wesołe bałwanki” – stosowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni podczas zabawy sylwetami bałwanków. Cele ogólne: Ilustrowanie ruchem śpiewanej piosenki; Słuchanie i rozumienie jasnych zrozumiałych treści przekazywanych przez nauczyciela; Udział w prostych zabawach[...]

więcej »

Dzień Mamy i Taty - scenariusz montażu słowno-muzycznego w grupie trzylatków

Cele główne: Zacieśnienie więzi rodzinnych; Stworzenie atmosfery życzliwości; Integrowanie przedszkola ze środowiskiem rodzinnym. Cele operacyjne: Dzieci znają treść wierszy, słowa i melodię piosenek; Dzieci potrafią rytmicznie śpiewać i tańczyć; Dzieci aktywnie uczestniczą w uroczystości; Dzieci potrafią kulturalnie zachowywać się podczas uroczystości.[...]

więcej »

W wiejskiej zagrodzie, zwierzęta i ich domy - scenariusz zajęć dla 3-latków

Cele ogólne: Stwarzanie okazji do rozróżniania i nazywania zwierząt hodowlanych i ich domów. Aktywizowanie aparatu mowy poprzez zabawy dźwiękonaśladowcze. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. Kształtowanie umiejętności naśladowania ruchów i czynności, rozwijanie sprawności ruchowej. Rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania[...]

więcej »

Wiosenna pobudka - scenariusz zajęć otwartych w grupie 3 i 4 latków

Termin: 17.03.2016 Cel główny: Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, doskonalenie umiejętności wypowiadania się. Cele szczegółowe: dziecko zaśpiewa rytmicznie piosenkę powitalną rozwiąże zagadkę wysłucha utwór, odpowie na pytania dotyczące jego treści, dokona analizy i syntezy sylabowej rytmicznie porusza się słysząc muzykę dobiera odpowiednie[...]

więcej »

Zimowe ubranie drzewa - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie trzylatków

Cele ogólne: wdrażanie do uczestnictwa we wspólnych zabawach; zachęcanie do wypowiedzi na forum grupy; rozwijanie umiejętności liczenia; kształcenie sprawności manualnych rąk i wyobraźni twórczej dzieci. Cele operacyjne: Dziecko: uważnie słucha tekstów literackich; odpowiada na pytania N.; poszerza swe zainteresowania światem przyrody;[...]

więcej »

Skarby jesieni - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

TEMAT: „Skarby jesieni” – zabawa dydaktyczna. Manipulowanie materiałem przyrodniczym CELE OGÓLNE: rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej doskonalenie przeliczania w dostępnym zakresie zachęcanie do czekania na swoją kolej wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy CELE SZCZEGÓŁOWE: dziecko klasyfikuje według kształtu dziecko[...]

więcej »

Owocowe tańce - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

TEMAT: „Owocowe tańce” – utrwalenie wybranej przez nauczyciela zabawy ze śpiewem. CELE OGÓLNE: rozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy doskonalenie przeliczania w dostępnym zakresie zachęcanie do wspólnej zabawy zapoznanie z pojęciem „para” CELE SZCZEGÓŁOWE: dziecko śpiewa piosenkę i porusza się w jej rytm[...]

więcej »

Dzień Babci i Dziadka - scenariusz uroczystości w grupie 3 latków

Cel główny: Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków. Cele ogólne: Prezentacja programu przygotowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka; Uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek; Uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych; Przyzwyczajanie[...]

więcej »