Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć 4 latki"

Szukam przedmiotów, które... - scenariusz warsztatów matematycznych dla 4 latków

Grupa dzieci: 4-latki Data: 27 października 2015 r. Temat zajęć: „Szukam  przedmiotów, które...” Cele: porównywanie obiektów odnajdywanie podobieństw i różnic wesołe zabawy – matematyka i ruch   Przebieg: 1. Wprowadzenie zabawą integrującą grupę „Ja i Ty” – dzieci[...]

więcej »

Chronimy pożyteczne pająki - scenariusz zajęć w grupie dzieci 3 i 4 letnich

Bajkoterapia – kształtowanie cech przyrodniczych. Temat zajęć: Chronimy pożyteczne pająki. Podstawa programowa: 8.2., 9.1., 12.1., 12.2, 14.5., 15.5., 1.4., 14.3. Cele zajęć: słucha bajki, wymienia niektóre zwierzęta żyjące w lesie, rozumie pożyteczność pająków, wie, że wszyscy mają takie same prawa, rozumie, że każdy może być inny,[...]

więcej »

Wszystko o wodzie - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 i 4 latków

Cele dydaktyczno-wychowawcze: Poznawanie właściwości i stanów skupienia wody, poprzez obserwacje, proste doświadczenia i wyciąganie wniosków. Uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla roślin ludzi i zwierząt, oraz zrozumienie potrzeby jej oszczędzania. Rozwijanie ruchowej i słownej ekspresji twórczej. Stymulowanie umiejętności płynnego mówienie poprzez[...]

więcej »

REKLAMA

W zdrowym ciele zdrowy duch - scenariusz zajęć w grupach 3-4 latków i 5-6 latków

Temat zajęć: W zdrowym ciele zdrowy duch! Cele ogólne: kształtowanie postawy prozdrowotnej rozwijanie sprawności ruchowej rozwijanie świadomości istnienia zależności pomiędzy  prawidłowym żywieniem,  aktywnym trybem życia a zdrowiem wdrażanie do współdziałania w zespole Cele szczegółowe: dziecko zna zasady zdrowego stylu życia wie,[...]

więcej »

Karnawałowa podróż przez kontynenty - scenariusz imprezy w grupie 3 i 4-latków

CELE: poznanie tradycji związanej z karnawałem na różnych kontynentach, poznanie muzyki charakterystycznej dla określonych kontynentów, kultywowanie tradycji związanych z okresem karnawałowym, wzmacnianie więzi i pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, wytworzenie atmosfery radosnej zabawy. METODY: metody aktywizujące – Pedagogika Zabawy[...]

więcej »

Zabawy z Panią Wiosną - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców grupa 4 latków

Zabawy z Panią Wiosną – zajęcia słowno-muzyczno-ruchowe. Wykonanie kapelusza dla Pani Wiosny. Cele ogólne: motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych Cele szczegółowe: aktywnie uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zajęciach z rodzicami łączy różne materiały tworząc[...]

więcej »

Grzybobranie - scenariusz z obszaru edukacji matematycznej i przyrodniczej

Scenariusz z obszaru edukacji matematycznej i przyrodniczej do zajęć z dziećmi 4-letnimi. Temat: Grzybobranie – przeliczanie grzybów to dla przedszkolaka nie trudna sprawa. Cele ogólne: rozwijanie samodzielnego myślenia, kształtowanie umiejętności współpracy, rozwijanie umiejętności słuchania i koncentracji uwagi. Cele operacyjne: [...]

więcej »

Podróż przez 4 pory roku - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Cele ogólne: utrwalenie charakterystycznych cech pór roku rozpoznawanie pór roku po charakterystycznych zmianach zachodzących w przyrodzie Umiejętności dzieci: wymieniają charakterystyczne cechy pór roku klasyfikują i przyporządkowują obrazki odpowiednio do pór roku znają i nazywają pory roku (wiosna, lato, jesień, zima) znają kolory[...]

więcej »

Wiosenna pobudka - scenariusz zajęć otwartych w grupie 3 i 4 latków

Termin: 17.03.2016 Cel główny: Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, doskonalenie umiejętności wypowiadania się. Cele szczegółowe: dziecko zaśpiewa rytmicznie piosenkę powitalną rozwiąże zagadkę wysłucha utwór, odpowie na pytania dotyczące jego treści, dokona analizy i syntezy sylabowej rytmicznie porusza się słysząc muzykę dobiera odpowiednie[...]

więcej »

„Stary niedźwiedź...” - scenariusz zajęć przeprowadzonych Metodą Dobrego Startu

Opracowanie wzoru: 2B do piosenki „Stary niedźwiedź” Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz  – zabawy muzyczno-ruchowe. Cel: Poznanie tradycyjnej polskiej zabawy dziecięcej „Stary niedźwiedź” Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej Cel aktywności: Dzieci uczestniczą w zabawie ruchowej ze śpiewem „Stary niedźwiedź”[...]

więcej »

Pory roku - scenariusz zajęć zajęć logorytmicznych dla dzieci 4 letnich

Cele: rozwijanie poczucia sprawczości w działaniu, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, doskonalenie sprawności artykulacyjnych, rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie wrażliwości muzycznej, motywowanie do aktywności i współpracy. Metody: logorytmika, zadania stawiane do wykonania. Środki dydaktyczne: sznurek a na nim supełki, nagranie A.[...]

więcej »

Hej, w kopalni praca wre... - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 3 i 4 latków

CELE OGÓLNE: rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów – górnika budzenie szacunku do ważnej i niebezpiecznej pracy górnika wzbogacenie słownictwa dzieci w wyrażenia związane z zawodem górnika, pracą w kopalni: węgiel, wagon, lampka górnicza, kilof, świder, czako, lampas, kopalnia, maszyny górnicze poznanie[...]

więcej »

Jesienny deszczyk - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 latków

Cele operacyjne – dziecko: pamięta treść wierszyka i wykonuje odpowiednie gesty odszukuje takie same parasole reaguje na nastrój muzyki i hasło koloruje parasol według kodu   Przebieg zajęć: 1. Wiersz „Pada deszczyk” B. Szuchalskiej. Pada deszczyk mały, duży (stukanie opuszkami) Dzieci skaczą po kałuży (uderzanie całymi dłońmi) Rozchlapują wodę[...]

więcej »

Nasze domy - scenariusz zajęć dydaktycznych w przedszkolu grupa 3, 4 latków

1. Krąg tematyczny: Moja rodzina. 2. Temat dnia: Nasze domy. 3. Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 4. Cele szczegółowe – dziecko: uważnie słucha opowiadanej opowiadania; odpowiada na pytania nauczyciela odnośnie wysłuchanego tekstu; uczestniczy w zabawach ruchowych; opisuje ilustracje; rozwija sprawność manualną; powtarza usłyszane[...]

więcej »

Kopciuszek - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 3 i 4 latków

Temat dnia: Kopciuszek. Cel ogólny: Rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci. Cele szczegółowe - dziecko: uważnie słucha opowiadanej baśni; odpowiada na pytania nauczyciela odnośnie wysłuchanego tekstu; dzieli wyrazy na sylaby; swobodnie tańczy przy muzyce; doskonali sprawność manualną; ćwiczy mięśnie grzbietu; maluje farbami; Metody: opowiadanie,[...]

więcej »