Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Porady specjalisty

Histeria przy zażywaniu lekarstw

Witam, moja pięcioletnia córka ogólnie nie sprawia problemów wychowawczych, ale ostatnio to się zaczęło zmieniać. Wcześniej nie bylo...

~ Ewelinawięcej

Okazywanie emocji przez dziecko

Jestem macochą sześciolatka. Od trzech lat obserwuję go, uczę zasad.Wszyscy go wcześniej rozpieszczali. Mimo zasad, które wprowadzam w życie, daję mu...

~ Olga Marlowięcej

Niepokojące zabawy dziecka

Dziecko podczas zabawy ma wciąż wypadki i katastrofy. Nie potrafi stworzyć scenariusza zabawy bez jakiejś tragedii - albo auta mają wypadki, albo samoloty...

~ Olga Marlowięcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć 4 latki"

Scenariusz zajęć reedukacyjnych w oddziale przedszkolnym

Temat: „Do przodu prawą rączkę daj”- ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną w oparciu o zabawy ruchowe i ilustracje. Grupa wiekowa: 4 i 5-latki Cele psychoterapeutyczne: Ćwiczenie percepcji słuchowej poprzez rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dziecka. Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej, Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej i pamięci[...]

więcej »

Wigilijny dzień - scenariusz zajęć koleżeńskich dla 4, 5, 6 latków

Wigilijny dzień – zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia. Cel główny: Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – ubierania choinki; Cele szczegółowe: Rozpoznawanie i nazywanie drzew iglastych, Ukazanie konieczności zastępowania żywych drzewek choinkowych  sztucznymi, Słuchanie opowiadania, Próby odpowiadania na pytania do[...]

więcej »

Płyną chmurki, płyną mgiełki - scenariusz dla dzieci 4-letnich

Płyną chmurki, płyną mgiełki... CELE - dziecko potrafi: - abstrahować poprzez wyróżnianie cech chmur i wyszukiwać podobieństwa między chmurami, a różnymi przedmiotami, obiektami - rozumować indukcyjnie poprzez tworzenie analogii - swobodnie wyrażać własne pomysły przed grupą - przekształcić dowolny obiekt w „coś” zupełnie innego - wyrazić się twórczo w[...]

więcej »

REKLAMA

Poznajemy pracę sprzedawcy. Zguba - scenariusz zajęć dla 4-latków

Scenariusz zajęć przeprowadzony przez nauczyciela kontraktowego dla opiekuna stażu. Grupa wiekowa: 4–latki Temat kompleksowy: „Poznajemy pracę sprzedawcy” Temat zajęć: „Zguba” Cele ogólne: Rozumienie znaczenia Poznanie zagrożeń związanych z zakupami w marketach. Zapoznanie ze sposobami zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz miejscami i[...]

więcej »

Deszczowa pogoda - scenariusz zajęć umuzykalniających dla 4 latków

SCENARIUSZ ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH DLA DZIECI 4-LETNICH TEMAT: DESZCZOWA POGODA CELE: rozwijanie aktywnego myślenia dziecka i spostrzegawczości; wyrabianie świadomości własnego ciała i przestrzeni poprzez ruch; rozwijanie wyobraźni twórczej; kształtowanie wrażliwości na piękno muzyki; rozwijanie logicznego myślenia; zachęcanie do korzystania z instrumentów[...]

więcej »

Scenariusz zajęć koleżeńskich w grupie dzieci 4–letnich

Temat: Zestaw zabaw ruchowych wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Cel ogólny: tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka. Cele etapowe: - dziecko zna możliwości własnego ciała - potrafi nawiązać kontakt z partnerem, z grupą - potrafi koncentrować się na wykonywaniu ćwiczeń -[...]

więcej »

Dzieci lubią bajki najbardziej na świecie!

Scenariusz sytuacji edukacyjnej w grupie 4 – 5 latków rozwijającej umiejętności językowe dzieci. Cele ogólne: bogacenie słownika dzieci poprzez zapoznanie ze znaczeniem słowa „rekwizyt”; kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat określony (treść bajki); wyzwalanie twórczej aktywności dzieci poprzez tworzenie nowego zakończenia[...]

więcej »

Czy wiosna już przyszła - scenariusz zajęć otwartych w grupie 3-4 latków

„Czy wiosna już przyszła?” – teatrzyk kukiełkowy na podstawie utworu L. Krzemienieckiej pt. „O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie” Cele ogólne: - określanie charakterystycznych cech wiosny na podstawie utworu L. Krzemienieckiej i na podstawie obserwacji przyrody, - tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie[...]

więcej »

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 latków - Smoki czy dinozaury?

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem maetod i form aktywizujących ekspresję muzyczną, ruchową oraz werbalną dzieci. Smoki czy dinozaury?- rozwijanie dziecięcej wyobraźni. Cele ogólne: - utrwalenie wiadomości na temat dinozaurów, - próby porównania dinozaurów ze smokami, - doskonalenie umiejętności gry na bębenku, grzechotkach i tamburynie, - rozbudzanie[...]

więcej »

Jesienny spacer - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 i 5 latków

Jesienny spacer – obserwacja środowiska przyrodniczego. Cele: utrwalenie wiadomości na temat właściwego ubierania się w zależności od temperatury i warunków pogodowych, Cele operacyjne - Dziecko: określa aktualną pogodę potrafi nazwać niektóre zjawiska atmosferyczne : wiatr, deszcz ubiera się stosownie do warunków pogodowych. Środki[...]

więcej »

Znamy warzywa - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 i 5 latków

Znamy warzywa – „Zgaduj–zgadula”. Cele: poszerzenie wiadomości zdobytych na temat warzyw, doskonalenie sprawności umysłowych : spostrzegania, porównywania, klasyfikowania, analizy i syntezy. Cele operacyjne: rozróżnia i nazywa niektóre warzywa, klasyfikuje przedmioty w oparciu o wybrane cechy. Środki dydaktyczne:[...]

więcej »

Szaruga jesienna w mieście - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków

"Szaruga jesienna w mieście" Obszar edukacyjny: nabywanie umiejętności przez działanie. Obszar aktywności: plastyczna, muzyczno-ruchowa, językowa. Cel ogólny: - zdobywanie warsztatowych umiejętności łączenia technik plastycznych, łączenie - łączenie różnych form ekspresji – wykonanie makiety przestrzennej. Cele operacyjne: - dzieci - dostrzegają zmiany w otoczeniu, -[...]

więcej »

Popołudnie wróżb i zabaw andrzejkowych - scenariusz zajęć w grupie 3-4 latków

„Popołudnie wróżb i zabaw andrzejkowych” FORMA: zespołowa CELE OGÓLNE: - zdobywanie wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych – czynny udział w zabawie, - integracja rodziców i dzieci, - wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie, podporządkowanie się przyjętym zasadom, - wspomaganie rozwoju psycho – ruchowego[...]

więcej »

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków - Niespodzianki Pani Wiosny

„Niespodzianki Pani Wiosny” – zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość i sprawność manualną. FORMA: zespołowa, indywidualna CELE OPERACYJNE: Dziecko: - dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku, - nazywa pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta (krokus, bocian, żaba), - globalnie odczytuje poznane wyrazy w[...]

więcej »

Dzień Matki - scenariusz uroczystości w grupie 4-6 latków

"Dzień Matki" Cele ogólne: - Uczestniczenie w obchodach świąt o charakterze rodzinnym. - Wykonywanie, przy współudziale nauczyciela, drobnych prezentów dla mamy. - Prezentowanie własnych umiejętności. - Wzmacnianie rodzinnych więzi uczuciowych. Cele operacyjne: Dziecko: - Chętnie uczestniczy w pracach organizacyjnych dotyczących pobytu członków rodziny w[...]

więcej »