Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Dyrektor w przedszkolu niepublicznym

Witam, chciałam zatrudnić jako właściciel do mojego przedszkolea niepublicznego dyrektora, jakie kwlifikacje winien posiadać w 2015r.? pzdr Martyna

~ martyna więcej

Co się dzieje z 5latkiem?

Nie wiem czy to normalne zachowanie u pięciolatka, ale od dłuższego czasu obserwujemy w rodzinie jak zmienia się nasz syn. Zawsze był aktywnym dzieckiem, a...

~ Ania i Michał więcej

Co robić, kiedy dziecko ssie kciuk?

Mój synek ssie kciuk i nie wiem, jak go odzwyczaić. Próbowałam środków z apteki, takich o gorzkim smaku, ale nie pomogły. Po jakimś...

~ Gosia więcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć 4 latki"

W sklepie muzycznym - scenariusz zajęć dla 4-latków

Blok tematyczny: Jesienne muzykowanie CELE OGÓLNE Utrwalenie wiadomości dotyczących poznanych instrumentów perkusyjnych, Doskonalenie umiejętności rozumienia i nazywania liczebników porządkowych, Rozwijanie twórczości muzycznej oraz improwizacji instrumentalnej. CELE SZCZEGÓŁOWE – Dziecko: Potrafi rozpoznać instrument po wydawanym[...]

więcej »

Naprawimy misia - scenariusz zajęć dla 4- i 5-latków

Cele ogólne – dziecko: Kształtowanie postawy kulturalnego widza. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Rozwijanie wrażliwości słuchowej. Cele szczegółowe – dziecko: Potrafi skupić uwagę na krótkim wierszu recytowanym przez n-la. Rozumie potrzebę dbania o zabawki. Słucha piosenek śpiewanych przez n-la. Rozwija[...]

więcej »

Wyspa Zdrowych Wspaniałości - scenariusz spotkania edukacyjnego

Scenariusz spotkania edukacyjnego z zakresu zdrowego żywienia z dziećmi od 3 do 6 lat z zastosowaniem działań dostosowanych do każdej grupy wiekowej. Miejsce: Niepubliczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej Temat: Wyspa Zdrowych Wspaniałości Cel główny: Uświadomienie dzieciom potrzeby spożywania warzyw i owoców. Cele szczegółowe: Potrafi rozpoznać[...]

więcej »

REKLAMA

Scenariusz zajęć reedukacyjnych w oddziale przedszkolnym

Temat: „Do przodu prawą rączkę daj”- ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną w oparciu o zabawy ruchowe i ilustracje. Grupa wiekowa: 4 i 5-latki Cele psychoterapeutyczne: Ćwiczenie percepcji słuchowej poprzez rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dziecka. Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej, Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej i pamięci[...]

więcej »

Wigilijny dzień - scenariusz zajęć koleżeńskich dla 4, 5, 6 latków

Wigilijny dzień – zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia. Cel główny: Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – ubierania choinki; Cele szczegółowe: Rozpoznawanie i nazywanie drzew iglastych, Ukazanie konieczności zastępowania żywych drzewek choinkowych  sztucznymi, Słuchanie opowiadania, Próby odpowiadania na pytania do[...]

więcej »

Płyną chmurki, płyną mgiełki - scenariusz dla dzieci 4-letnich

Płyną chmurki, płyną mgiełki... CELE - dziecko potrafi: - abstrahować poprzez wyróżnianie cech chmur i wyszukiwać podobieństwa między chmurami, a różnymi przedmiotami, obiektami - rozumować indukcyjnie poprzez tworzenie analogii - swobodnie wyrażać własne pomysły przed grupą - przekształcić dowolny obiekt w „coś” zupełnie innego - wyrazić się twórczo w[...]

więcej »

Poznajemy pracę sprzedawcy. Zguba - scenariusz zajęć dla 4-latków

Scenariusz zajęć przeprowadzony przez nauczyciela kontraktowego dla opiekuna stażu. Grupa wiekowa: 4–latki Temat kompleksowy: „Poznajemy pracę sprzedawcy” Temat zajęć: „Zguba” Cele ogólne: Rozumienie znaczenia Poznanie zagrożeń związanych z zakupami w marketach. Zapoznanie ze sposobami zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz miejscami i[...]

więcej »

Deszczowa pogoda - scenariusz zajęć umuzykalniających dla 4 latków

SCENARIUSZ ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH DLA DZIECI 4-LETNICH TEMAT: DESZCZOWA POGODA CELE: rozwijanie aktywnego myślenia dziecka i spostrzegawczości; wyrabianie świadomości własnego ciała i przestrzeni poprzez ruch; rozwijanie wyobraźni twórczej; kształtowanie wrażliwości na piękno muzyki; rozwijanie logicznego myślenia; zachęcanie do korzystania z instrumentów[...]

więcej »

Scenariusz zajęć koleżeńskich w grupie dzieci 4–letnich

Temat: Zestaw zabaw ruchowych wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Cel ogólny: tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka. Cele etapowe: - dziecko zna możliwości własnego ciała - potrafi nawiązać kontakt z partnerem, z grupą - potrafi koncentrować się na wykonywaniu ćwiczeń -[...]

więcej »

Dzieci lubią bajki najbardziej na świecie!

Scenariusz sytuacji edukacyjnej w grupie 4 – 5 latków rozwijającej umiejętności językowe dzieci. Cele ogólne: bogacenie słownika dzieci poprzez zapoznanie ze znaczeniem słowa „rekwizyt”; kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat określony (treść bajki); wyzwalanie twórczej aktywności dzieci poprzez tworzenie nowego zakończenia[...]

więcej »

Czy wiosna już przyszła - scenariusz zajęć otwartych w grupie 3-4 latków

„Czy wiosna już przyszła?” – teatrzyk kukiełkowy na podstawie utworu L. Krzemienieckiej pt. „O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie” Cele ogólne: - określanie charakterystycznych cech wiosny na podstawie utworu L. Krzemienieckiej i na podstawie obserwacji przyrody, - tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie[...]

więcej »

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 latków - Smoki czy dinozaury?

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem maetod i form aktywizujących ekspresję muzyczną, ruchową oraz werbalną dzieci. Smoki czy dinozaury?- rozwijanie dziecięcej wyobraźni. Cele ogólne: - utrwalenie wiadomości na temat dinozaurów, - próby porównania dinozaurów ze smokami, - doskonalenie umiejętności gry na bębenku, grzechotkach i tamburynie, - rozbudzanie[...]

więcej »

Jesienny spacer - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 i 5 latków

Jesienny spacer – obserwacja środowiska przyrodniczego. Cele: utrwalenie wiadomości na temat właściwego ubierania się w zależności od temperatury i warunków pogodowych, Cele operacyjne - Dziecko: określa aktualną pogodę potrafi nazwać niektóre zjawiska atmosferyczne : wiatr, deszcz ubiera się stosownie do warunków pogodowych. Środki[...]

więcej »

Znamy warzywa - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 i 5 latków

Znamy warzywa – „Zgaduj–zgadula”. Cele: poszerzenie wiadomości zdobytych na temat warzyw, doskonalenie sprawności umysłowych : spostrzegania, porównywania, klasyfikowania, analizy i syntezy. Cele operacyjne: rozróżnia i nazywa niektóre warzywa, klasyfikuje przedmioty w oparciu o wybrane cechy. Środki dydaktyczne:[...]

więcej »

Szaruga jesienna w mieście - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3-4 latków

"Szaruga jesienna w mieście" Obszar edukacyjny: nabywanie umiejętności przez działanie. Obszar aktywności: plastyczna, muzyczno-ruchowa, językowa. Cel ogólny: - zdobywanie warsztatowych umiejętności łączenia technik plastycznych, łączenie - łączenie różnych form ekspresji – wykonanie makiety przestrzennej. Cele operacyjne: - dzieci - dostrzegają zmiany w otoczeniu, -[...]

więcej »