Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Histeria przy zażywaniu lekarstw

Witam, moja pięcioletnia córka ogólnie nie sprawia problemów wychowawczych, ale ostatnio to się zaczęło zmieniać. Wcześniej nie bylo...

~ Ewelina więcej

Okazywanie emocji przez dziecko

Jestem macochą sześciolatka. Od trzech lat obserwuję go, uczę zasad.Wszyscy go wcześniej rozpieszczali. Mimo zasad, które wprowadzam w życie, daję mu...

~ Olga Marlo więcej

Niepokojące zabawy dziecka

Dziecko podczas zabawy ma wciąż wypadki i katastrofy. Nie potrafi stworzyć scenariusza zabawy bez jakiejś tragedii - albo auta mają wypadki, albo samoloty...

~ Olga Marlo więcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć 6 latki"

W kuchni - scenariusz zajęć dla 6 latków

Scenariusz zajęć dla grupy dzieci sześcioletnich. Temat: W kuchni Cele ogólne: – poznanie zawodu kucharza – ukazanie dzieciom konieczności regularnego spożywania posiłków – poznanie sprzętów kuchennych Cele szczegółowe: – pokaz  i nauka poprawnego nakrywania do stołu – rozwiązywanie rebusu; ćwiczenie kojarzenia –[...]

więcej »

Spotkanie z Rakiem Nieborakiem - scenariusz zajęć zintegrowanych dla 6-latków

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Grupa: 6-latki Data: 7.05.2013 r. Temat: Spotkanie z Rakiem Nieborakiem Cel główny: Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Poszerzanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla[...]

więcej »

Nasze symbole narodowe - scenariusz zajęć zintegrowanych dla 6-latków

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Grupa: 6-latki Data:30.04.2013 r. Temat kompleksowy: Jesteśmy Polakami Temat: Nasze symbole narodowe Cel główny: kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej; doskonalenie gotowości do nauki czytania i pisania. Cele szczegółowe – dziecko: wie, że jest Polakiem, nazywa nasz kraj – Polska,[...]

więcej »

REKLAMA

Pojazdy na lądzie, w wodzie i w powietrzu - scenariusz edukacji językowej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI JĘZYKOWEJ Grupa: 6-latki Data: 19.02.2013 r. Temat kompleksowy: Pojazdy na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Temat: Pojazdy powietrzne. Cel główny: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Rozróżnianie środków transportu powietrznego. Cele szczegółowe – dziecko: dokonuje analizy i syntezy słuchowej[...]

więcej »

Zagubiony kwiat - scenariusz zajęć pokazowych dla rodziców

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POKAZOWYCH DLA RODZICÓW Grupa: 6-latki Data: 21.03.2013 r. Temat kompleksowy: Nadchodzi wiosna Temat: Zagubiony kwiat Cel główny: kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, utrwalenie wiadomości o poszczególnych porach roku. Cele szczegółowe – dziecko: dokonuje analizy i syntezy fonemowej słów, wyodrębnia[...]

więcej »

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia - zajęcia zintegrowane dla 6-latków

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Grupa: 6-latki Data: 19.12.2012 r. Temat: Zbliżają się święta Bożego Narodzenia Cel główny: kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia; kształtowanie gotowości do czytania i pisania. Cele szczegółowe – dziecko: wypowiada się na temat ilustracji, doskonali syntezę głoskową[...]

więcej »

Muszle znad morza - scenariusz zajęć edukacji polonistycznej dla 6-latków

Grupa: 6-latki Data: 18.09.2012 r. Temat zajęć: Muszle znad morza Cele ogólne: kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania , kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Cele operacyjne – dziecko: doskonali wrażliwość słuchową, rysuje linie pionowe z góry na dół, linie poziome[...]

więcej »

Listopadowa pogoda - scenariusz zajęć zintegrowanych dla 6-latków

Grupa: 6-latki Data: 21.11.2012 r. Temat kompleksowy: Idzie zima Temat: Listopadowa pogoda Cel główny: zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; Cele szczegółowe – dziecko: dzieli słowa na sylaby, na[...]

więcej »

Zabawki ładne mam, bo o porządek dbam - scenariusz zajęć edukacji polonistycznej

Grupa: 6-latki Data: 23.10.2012 r. Temat: Zabawki ładne mam, bo o porządek dbam Cele ogólne: kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania , wdrażanie do zachowania porządku w kącikach tematycznych i zgłaszania nauczycielce uszkodzonych zabawek. Cele operacyjne – dziecko: słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści, właściwie reaguje na[...]

więcej »

Scenariusz spartakiady zdrowia w grupie 6 latków

"Hałabała ci to powie, że najważniejsze jest zdrowie" - kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie CEL GŁÓWNY: kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie CELE OPERACYJNE: - wie, że należy dbać o swoje zdrowie; - rozwiązuje zagadki; - potrafi wybrać odpowiednią odpowiedź; - umie odpowiedzieć prawidłowo na zadane pytanie; - rozpoznaje cyfry (1-10); - odczytuje proste rebusy; - układa[...]

więcej »

Nowa Sól - scenariusz zajęć z edukacji regionalnej w grupie 6 latków

"Nowa Sól - moje miasto" Cele: - Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości  społeczno-kulturowej poprzez poznawanie tradycji regionalnej oraz dzieł kultury. - Rozwijanie zainteresowań pięknem naszego miasta Cele szczegółowe: - dzieci rozpoznają i nazywają zabytki i ciekawe miejsca Nowej Soli na podstawie ilustracji - odczytują proste wyrazy i zdania - postępują[...]

więcej »

Wielkanocne dekoracje - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Wielkanocne dekoracje – swobodne wypowiedzi dzieci nt. tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi. Wykonanie wspólnie z rodzicami wielkanocnych dekoracji. Cele ogólne: - kształtowanie umiejętności redagowania ustnych wypowiedzi nt. wielkanocnych tradycji, - porównywanie liczebności zbiorów, używanie określeń: "więcej", "mniej", "tyle samo", - utrwalenie[...]

więcej »

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków - Ten nieznośny Marek!

„Ten nieznośny Marek” – historyjka obrazkowa. 1. Cele zajęć: Ogólne: - rozpoznawanie, nazywanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, - stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia. Szczegółowe: - dziecko rozpoznaje, nazywa i rozwiązuje konflikty w grupie, - dziecko umiejętnie i chętnie współdziała w grupie i z partnerem, -[...]

więcej »

Poznajemy gatunki drzew - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Temat: "Poznajemy gatunki drzew". Cel ogólny: - Kształcenie odpowiedniego stosunku do przyrody i konieczności jej chronienia. Cele szczegółowe: - Rozpoznawanie popularnych gatunków drzew. - Pobudzenie do różnorodnych działań na rzecz lasu w najbliższym otoczeniu. - Uwrażliwienie dzieci na to, że drzewa odczuwają i nie wolno ich łamać. Metody: - słowne:[...]

więcej »

Dzień Mamy i Taty - scenariusz słowno-muzyczny w grupie 6 latków

"Dzień Mamy i Taty" Występują – wszystkie dzieci ustawione w półkolu Odświętnie udekorowana sala : kwiaty, serca, motylki na tablicach i firanach, galeria, portretów mam i tatusiów POWITANIE: Z okazji  Święta  Mamy  i  Święta  Taty,  wszystkich  serdecznie  witamy i na specjalny koncert  pięknie  zapraszamy.[...]

więcej »