Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć 6 latki"

W zdrowym ciele zdrowy duch - scenariusz zajęć w grupach 3-4 latków i 5-6 latków

Temat zajęć: W zdrowym ciele zdrowy duch! Cele ogólne: kształtowanie postawy prozdrowotnej rozwijanie sprawności ruchowej rozwijanie świadomości istnienia zależności pomiędzy  prawidłowym żywieniem,  aktywnym trybem życia a zdrowiem wdrażanie do współdziałania w zespole Cele szczegółowe: dziecko zna zasady zdrowego stylu życia wie,[...]

więcej »

Wprowadzenie litery Z... - scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich

Temat: Wprowadzenie litery Z na podstawie wyrazów: zegar, Zenon Cele: Poznawczy: Zapoznanie z graficznym obrazem litery Z małej i dużej drukowanej i pisanej; Poszerzenie wiedzy na temat historii powstania zegara oraz pracy zegarmistrza; Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu( zapoznanie z pojęciem doba) Kształcący: Kojarzenie poznanej litery z jej[...]

więcej »

Jesienne wiatry, jesienne deszcze - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców przeprowadzonych w grupie dzieci sześcioletnich. Temat: Jesienne wiatry, jesienne deszcze Cel ogólny: usprawnianie analizatora słuchowego poprzez wyodrębnianie głosek w wyrazach kształtowanie umiejętności różnicowania i oznaczania kierunków na płaszczyźnie rozwój twórczego myślenia Cele[...]

więcej »

REKLAMA

Ptasia stołówka - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 i 6 latków

Temat zajęć: „Ptasia stołówka” Wymogi: plastyczno-techniczna 9,10 przyrodnicza 2,6,11,12 Zasady wg Kupisiewicza świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania, uczenia się systematyczności trwałości wiedzy uczniów wiązania teorii z praktyką Cele ogólne: Uwrażliwienie dzieci na los ptaków[...]

więcej »

Wyprawa po skarb - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Cele ogólne: stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych, utrwalenie poznanych liter.   Cele szczegółowe: dziecko… zna litery i potrafi ułożyć wyrazy z rozsypani literowej i sylabowej, zna obraz graficzny cyfr od 1 do 8, potrafi rozwiązać działania matematyczne, potrafi złożyć pocięty obrazek w[...]

więcej »

W krainie dźwięków - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6-latków

Temat kompleksowy „Jesienna muzyka”. Cele rozbudzanie ciekawości otaczającego świata oraz nauczenie dzieci wyciągania wniosków z doświadczeń i eksperymentów wyrabianie umiejętności aktywnego słuchania muzyki oraz grania na instrumentach perkusyjnych rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości na zmiany tempa i dynamiki ćwiczenie percepcji i koncentracji uwagi;[...]

więcej »

Łąkowe wyliczanki - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie 6-latków

Cel ogólny: rozwijanie umiejętności językowych w zakresie mowy kształcenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia Cel szczegółowy: dzieci znają nazwy owadów wypowiadają się na temat treści wiersza: wyglądu łąki, jej mieszkańców przeliczają elementy zbioru w zakresie 10 porównują liczebność zbiorów prawidłowo[...]

więcej »

Zabawy i wróżby andrzejkowe - scenariusz zabawy andrzejkowej w przedszkolu

Cele: poznanie tradycji ludowych – wróżby andrzejkowe integracja dzieci z dwóch grup przedszkolnych uczestniczenie we wspólnych zabawach tworzenie miłej i radosnej atmosfery stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczycielkę motywowanie dzieci do nawiązywania bliższych[...]

więcej »

Dbamy o swoje zdrowie - scenariusz zajęć w grupie 6-latków

Cele ogólne: usprawnianie narządów artykulacyjnych; zapoznanie z zasadami właściwego odżywiania się; zachęcanie do ćwiczeń gimnastycznych i ruchu na powietrzu; zwrócenie uwagi na znaczenie higieny osobistej oraz czystości otoczenia dla zdrowia; Cele operacyjne – dziecko: zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania się; rozumie, że jedzenie warzyw[...]

więcej »

Białe przysmaki - scenariusz zajęć w grupie 6-latków

Cele ogólne: poznanie wartości odżywczych mleka i jego przetworów; przezwyciężanie niechęci do spożywania produktów mlecznych; poznanie nazw produktów spożywczych powstałych z mleka; zapoznanie z procesem produkcji mleka; doskonalenie percepcji wzrokowej; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazu; doskonalenie umiejętności[...]

więcej »

Przybysze z kosmosu - scenariusz zajęć dla dzieci 5- i 6-letnich

Temat: Cuda i dziwy Temat dnia: Przybysze z kosmosu Miejsce realizacji: przedszkolna sala Cele ogólne: kształtowanie koordynacji ruchowej rozpoznawanie kierunku linii melodycznej rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej rozwijanie umiejętności opowiadania na postawie historyjki obrazkowej Cele operacyjne – dziecko: poprawnie[...]

więcej »

Dzień w Afryce - scenariusz zajęć dla dzieci 5- i 6-letnich

Temat: Dzieci z całego świata Temat dnia: Dzień w Afryce Miejsce realizacji: przedszkolna sala Cele ogólne: zapoznanie z ludami afrykańskimi poznanie życia dzieci w krajach afrykańskich rozwijanie twórczości plastycznej Cele operacyjne – dziecko: wymienia trzy ludy Afryki potrafi wypowiedzieć się w kilku zdaniach o życiu i[...]

więcej »

Spotkanie ze strażakami - scenariusz zajęć dla 5- i 6-latków

Spotkanie przeznaczone dla dzieci 5 i 6 – letnich. Obecni goście: Dyrektorzy innych Przedszkoli Plan spotkania: 1. Powitanie przybyłych gości – zagadka skierowana do dzieci. 2. „O przechodzeniu przez ulicę” – wspólne śpiewanie piosenki. 3. Wyróżnienie pojazdów jeżdżących po naszych drogach na sygnale (karetka, policja, straż pożarna). 4.[...]

więcej »

W krainie baśni i bajeczek - scenariusz zajęć dla 4, 5 i 6-latków

Cele ogólne: Ćwiczenie zdolności ekspresyjnych w różnego rodzaju dziedzinach edukacyjnych. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej, oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej. Rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami. Cele operacyjne – dziecko: Potrafi uważnie wysłuchać opowieści Czerwonego Kapturka. Wymienia[...]

więcej »

Dobre maniery - scenariusz zajęć w grupie 5 i 6 latków

Krąg tematyczny – „Szanujmy się wzajemnie” Obszar edukacyjny: 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują, przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych. 2.[...]

więcej »