Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Porady specjalisty

Brak pewności siebie u przedszkolaka

Od nowego roku szkolnego mój synek zacznie naukę w przedszkolu. Do tej pory cały czas przebywał w domu, więc nie zauważałam żadnych problemów,...

~ Gosiawięcej

Tytuł zawodowy po licencjacie

Witam, czy po licencjacie pedagogika przedszkola z edukacją początkową można normalnie starać się o awanse zawodowe - do nauczyciela dyplomowanego?

~ Paulinawięcej

Rejonizacja przedszkola

Mam dziecko 4 letnie, które chciałam zapisać do przedszkola. Dowiedziałam się właśnie, że w przypadku naboru do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015...

~ Magda. Mwięcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć 6 latki"

Scenariusz spartakiady zdrowia w grupie 6 latków

"Hałabała ci to powie, że najważniejsze jest zdrowie" - kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie CEL GŁÓWNY: kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie CELE OPERACYJNE: - wie, że należy dbać o swoje zdrowie; - rozwiązuje zagadki; - potrafi wybrać odpowiednią odpowiedź; - umie odpowiedzieć prawidłowo na zadane pytanie; - rozpoznaje cyfry (1-10); - odczytuje proste rebusy; - układa[...]

więcej »

Nowa Sól - scenariusz zajęć z edukacji regionalnej w grupie 6 latków

"Nowa Sól - moje miasto" Cele: - Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości  społeczno-kulturowej poprzez poznawanie tradycji regionalnej oraz dzieł kultury. - Rozwijanie zainteresowań pięknem naszego miasta Cele szczegółowe: - dzieci rozpoznają i nazywają zabytki i ciekawe miejsca Nowej Soli na podstawie ilustracji - odczytują proste wyrazy i zdania - postępują[...]

więcej »

Wielkanocne dekoracje - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Wielkanocne dekoracje – swobodne wypowiedzi dzieci nt. tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi. Wykonanie wspólnie z rodzicami wielkanocnych dekoracji. Cele ogólne: - kształtowanie umiejętności redagowania ustnych wypowiedzi nt. wielkanocnych tradycji, - porównywanie liczebności zbiorów, używanie określeń: "więcej", "mniej", "tyle samo", - utrwalenie[...]

więcej »

REKLAMA

Scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków - Ten nieznośny Marek!

„Ten nieznośny Marek” – historyjka obrazkowa. 1. Cele zajęć: Ogólne: - rozpoznawanie, nazywanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, - stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia. Szczegółowe: - dziecko rozpoznaje, nazywa i rozwiązuje konflikty w grupie, - dziecko umiejętnie i chętnie współdziała w grupie i z partnerem, -[...]

więcej »

Poznajemy gatunki drzew - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Temat: "Poznajemy gatunki drzew". Cel ogólny: - Kształcenie odpowiedniego stosunku do przyrody i konieczności jej chronienia. Cele szczegółowe: - Rozpoznawanie popularnych gatunków drzew. - Pobudzenie do różnorodnych działań na rzecz lasu w najbliższym otoczeniu. - Uwrażliwienie dzieci na to, że drzewa odczuwają i nie wolno ich łamać. Metody: - słowne:[...]

więcej »

Dzień Mamy i Taty - scenariusz słowno-muzyczny w grupie 6 latków

"Dzień Mamy i Taty" Występują – wszystkie dzieci ustawione w półkolu Odświętnie udekorowana sala : kwiaty, serca, motylki na tablicach i firanach, galeria, portretów mam i tatusiów POWITANIE: Z okazji  Święta  Mamy  i  Święta  Taty,  wszystkich  serdecznie  witamy i na specjalny koncert  pięknie  zapraszamy.[...]

więcej »

W czystym lesie - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Temat zajęcia: "W czystym lesie" - warsztaty ekologiczne z rodzicami. Cele operacyjne: Dziecko:      - zrozumie potrzebę i konieczność dbania o życie na Ziemi - segreguje śmieci - zna pojęcie: recykling - odczytuje i układa wspólnie z rodzicami hasła ekologiczne - wspólnie wykona plakaty ekologiczne - weźmie udział w marszu ekologicznym   Metody:[...]

więcej »

Ojczyzna to Polska - cykl scenariuszy zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

TEMAT: Ojczyzna to Polska, to rzeka, to las…-rozmowa wprowadzająca poparta wierszem pt. „Co to jest Polska”. Cel: Tworzenie poczucia przynależności narodowej. Cele operacyjne: dziecko: - poznaje znaczenie słowa „ojczyzna”, - przybliża sobie to co bliskie, nasze, polskie, - poznaje legendę mapy Polski, określa kolory na mapie, zapełnia kontury mapy przy pomocy[...]

więcej »

Majowa łąka - scenariusz zajęć w grupie 6 latków

Temat kompleksowy: Poznajemy łąkę i jej mieszkańców. Temat dnia: Majowa łąka – zabawy i zagadki pszczółki Mai. Cel ogólny: - utrwalenie wiadomości dzieci na temat zwierząt i roślinności łąkowej, - integracja  grupy poprzez zabawę, aktywizowanie dzieci. Incsenizacja pt. ,,O świerszczu, co przepiłował skrzypce”. Narrator: Zapachniała w maju kolorowa[...]

więcej »

Pożegnanie Jesieni - scenariusz przedstawienia w grupie 6 latków

Temat: "Pożegnanie jesieni". Cel ogólny: Utrwalenie posiadanej przez dzieci wiedzy na temat jesieni. Cele szczegółowe: - dziecko umie recytować wiersz, - potrafi zaśpiewać piosenkę, - zna nazwy ptaków, które odlatują na zimę, - wie, które zwierzęta zapadają w sen zimowy, - wie, jakie korzyści dla zdrowia ma spożywanie warzyw i owoców, - potrafi[...]

więcej »

Sąsiedzi - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

"Sąsiedzi" – słuchanie teatrzyku sylwetowego wg utworu M. Kowalewskiej. Cele ogólne: - Zapoznanie dzieci ze znaczeniem pojęć: koleżeński i niekoleżeński, dobry kolega. - Rozwijanie umiejętności współpracy i skutecznego porozumiewania się z dziećmi z grupy. - Konstruowanie zdań prezentujących cechy dobrego przyjaciela. Cele operacyjne: Dziecko: - rozumie treść[...]

więcej »

Żegnamy przedszkole - scenariusz zajęć w grupie 6 latków

Temat kompleksowy: Żegnamy przedszkole wyjeżdżamy na bezpieczne wakacje. Temat dnia: Mądre dziecko wie, że sport to zdrowie. Cele: Dziecko: - odczyta zaszyfrowane hasła za pomocą klucza, - uzasadni konieczność uprawiania sportu przez dzieci, - nazwie dyscypliny sportowe, - weźmie udział w zabawach ruchowych i pantomimicznych, - wymieni zasady bezpiecznych zabaw. Pomoce: tekst inscenizacji,[...]

więcej »

Dom pełen niespodzianek - scenariusz zajęć otwartych w grupie 6 latków

Temat: „Dom pełen niespodzianek” – wspólnie bawimy się i uczymy. Cele: - stwarzanie dzieciom sytuacji do osiągania indywidualnych sukcesów, prezentacji swoich umiejętności i wiadomości, - rozwijanie pamięci, logicznego myślenia, zdolności kojarzenia, - ukazanie rodzicom, jak w czasie zabawy można uczyć dzieci: liczenia - wyróżniania głosek w wyrazach -[...]

więcej »

Dzień Rodzica - scenariusz uroczystości w grupie 6 latków

Temat: "Dzień Rodzica". PRZEBIEG: 1. Słowo wstępne nauczycieli: Mama. To jedno słowo ileż kryje w sobie treści. Z nim związane są zawsze najpiękniejsze, niczym nie zmącone wspomnienia z dzieciństwa, nasze pierwsze troski, radości, marzenia. Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność za to, że mama dała mu największy skarb – życie. Wdzięczność tę wyrażamy w różny sposób:[...]

więcej »

Dbajmy o zęby - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5-6 latków

„Dbajmy o zęby” – w oparciu o utwór J. Bechlerowej, kształtowanie u dzieci postawy promującej zdrowy tryb życia. Cele ogólne: - kształtowanie u dzieci postawy promującej zdrowy i racjonalny tryb życia - kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanych treści - zapoznanie z treścią zagadek - kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i[...]

więcej »