Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Porady specjalisty

Jak mam reagować na zachowania mojego pięcioletniego syna?

Mały ostatnio jest nie do wytrzymania. Nie reaguje na polecenia, momentami jest agresywny, nie słucha się kompletnie, kiedy próbuję mu coś...

~ agnieszkawięcej

Zmiany zachowania u dziecka po pobycie w żłobku

Dziecko, 2 lata 7 miesięcy, nigdy nie ssalo smoczka, po pobycie w żłobku mały ssie kciuk, nie chce jeść. W żłobku stał się płaczliwy. Czy można poprosić o...

~ halinawięcej

Samotnie wychowująca matka a rejonizacja

Witam, jestem matką samotnie wychowującą 4 letnie dziecko. Ze względu na warunki finansowe oraz brak alimentów mieszkam z rodzicami w niewielkiej...

~ Magdalenawięcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć dla 5 latków"

Wiosenne zabawy matematyczne - scenariusz zajęć dla 5-latków

Cele: rozwijanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, porównywanie liczebności zbiorów, układanie zagadek o figurach, odwoływanie się do wcześniej zdobytych wiadomości, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: po prawej, po lewej, nad. Pomoce: naklejki w czterech kolorach, papierowe rybki ze spinaczami i[...]

więcej »

Poznajemy urządzenia elektryczne - scenariusz zajęć w grupie 5-latków

Temat tygodnia: Poznajemy urządzenia elektryczne. Temat dnia: Źródła prądu. Cele operacyjne - dziecko: - rozwiązuje zagadki słowne, - zna zasady bezpiecznego korzystania z różnych urządzeń elektrycznych, - uważnie słucha wiersza, - rozmawia na konkretny temat, - uczestniczy w zabawie ruchowej, - rysuje pod dyktando, - umie określić prawą i lewą stronę na kartce papieru.[...]

więcej »

Sposoby na smutek - scenariusz zajęć wychowawczo-dydaktycznych

Temat kompleksowy: Świąteczne nastroje. Temat szczegółowy: Sposoby na smutek. Cel ogólny: - kształtowanie u dzieci postawy otwartości na problemy innych, chęci pomagania, radzenia sobie z problemami. Cele operacyjne: - słucha bajki terapeutycznej „O misiu Gołdzie i kolorowych butelkach” - wypowiada się na temat usłyszanej historii, - współdziała z[...]

więcej »

REKLAMA

Scenariusz zajęć reedukacyjnych w oddziale przedszkolnym

Temat: „Do przodu prawą rączkę daj”- ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną w oparciu o zabawy ruchowe i ilustracje. Grupa wiekowa: 4 i 5-latki Cele psychoterapeutyczne: Ćwiczenie percepcji słuchowej poprzez rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dziecka. Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej, Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej i pamięci[...]

więcej »

Tajemnica tatusiowej szuflady - scenariusz zajęć dla 5-6 latków

Słuchanie opowiadania terapeutycznego M. Staniszewskiej pt. „Tajemnica tatusiowej szuflady”. Cele główne: rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych oraz innych ludzi kształtowanie umiejętności panowania nad wybuchami złości i gniewu doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i kulturalnego dyskutowania kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów z[...]

więcej »

Nikt mnie więcej nie zobaczy - scenariusz sytuacji edukacyjnej w gr. 5-6 latków

„Nikt mnie więcej nie zobaczy” - czyli jak gąsienica stała się motylem, zapoznanie z cyklem rozwoju motyla w oparciu o utwór W. Kozłowskiego. Cele ogólne: Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego Poznanie cyklu rozwojowego motyla opartego na zjawisku przemiany – metamorfozy Wzbogacanie słownika dziecka o nowe pojęcia poznanego[...]

więcej »

Zabawy w teatr - scenariusz sytuacji edukacyjnej w gr. 5-6 latków

Zabawy w teatr. Cele ogólne: Rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym Rozwijanie własnych możliwości fizycznych Cele szczegółowe: Wyrażanie własnych odczuć i [...]

więcej »

Owoce w sadzie - scenariusz zajęć w grupie 5-latków

Scenariusz sytuacji edukacyjnych w grupie 5 latków. Cele:           - pogłębianie wiadomości o owocach, poznanie nazw drzew owocowych – jabłoń, grusza, śliwa - dostrzeganie różnicy między sadem, a ogrodem Przebieg: 1.  Zabawa wyciszająca „Cichuteńko już siadamy..." - reagowanie na sygnał umowny oznaczający[...]

więcej »

Owoc czy warzywo - scenariusz zajęć w grupie 5-latków

Sceanriusz sytuacji edukacyjnych w grupie 5 latków. Cele: rozwijanie wrażliwości emocjonalnej poprzez rozmowę i obserwację twarzy o różnej mimice dostrzeganie różnicy między owocem a warzywem Przebieg: 1. Zabawa integracyjna „Podaj jabłko” - doskonalenie poczucia rytmu. 2. Wiersz Jana Brzechwy „Na straganie” - przedstawienie treści w[...]

więcej »

Wigilijny dzień - scenariusz zajęć koleżeńskich dla 4, 5, 6 latków

Wigilijny dzień – zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia. Cel główny: Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – ubierania choinki; Cele szczegółowe: Rozpoznawanie i nazywanie drzew iglastych, Ukazanie konieczności zastępowania żywych drzewek choinkowych  sztucznymi, Słuchanie opowiadania, Próby odpowiadania na pytania do[...]

więcej »

Zabawy z mydłem - scenariusz dla dzieci 5-6 letnich

Zabawy z mydłem. CELE - dziecko: pozna zjawisko rozpuszczalności mydła w zależności od temperatury pozna zależność między wielkością baniek, a siłą dmuchania potrafi abstrahować poprzez wyróżnianie cech mydła i wyszukiwanie podobieństw miedzy mydłem, a innymi obiektami. POMOCE: dwa szklane naczynia, kubeczki  i słomki dla każdego dziecka, tacki z różnymi[...]

więcej »

Baw się gazetą - scenariusz zajęć dla dzieci 5-6 letnich

Baw się gazetą. Kształtowanie prawidłowej postawy. CELE: ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu doskonalenie rzutów do celu kształtowanie prawidłowej postawy POMOCE: czarno–białe gazety dla każdego dziecka PRZEBIEG: 1. Ćw. orientacyjno–porządkowe. Marsz po obwodzie kola, pobranie gazet,  ustawienie się w rozsypce, dmuchanie w rozłożoną gazetę.[...]

więcej »

Pudła, pudełka, pudełeczka - scenariusz dla dzieci 5-6 letnich

Pudła, pudełka, pudełeczka. CELE - dziecko: potrafi abstrahować poprzez wyszukiwanie podobieństw między przedmiotami, potrafi rozwiązywać zadania otwarte, podejmować zadania twórcze poprzez działalność plastyczno-konstrukcyjną. POMOCE: pudełka tekturowe różnej wielkości (dla każdego dziecka), wstążki, skakanki, plastelina, papier kolorowy, papier samoprzylepny,[...]

więcej »

Czystość to zdrowie - konspekt zajęć koleżeńskich prowadzonych w grupie 5-latków

Czystość to zdrowie - rozwiązywanie zagadek. Cele ogólne: doskonalenie liczenia w zakresie 6-ciu, poznanie niektórych właściwości wody, rozpoznawanie, nazywanie przedmiotów i rzeczy potrzebnych do dbania o higienę osobistą, rozwijanie logicznego myślenia, gromadzenie przymiotników wokół rzeczownika: chusteczka, usprawnianie techniki[...]

więcej »

Scenariusz sytuacji edukacyjnej w grupie dzieci 4, 5, 6 letnich

SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ W GRUPIE III DZIECI 4-5-6-LETNICH TEMAT: „Jesienią” CEL OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie zachodzących jesienią. CELE OPERACYJNE - Dziecko: nazywa przynajmniej 3 drzewa spośród 4: kasztanowiec, klon dąb, jarzębina w oparciu o obserwację liści – dz. 4-5-letnie; nazywa części[...]

więcej »