Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Porady specjalisty

Tytuł zawodowy po licencjacie

Witam, czy po licencjacie pedagogika przedszkola z edukacją początkową można normalnie starać się o awanse zawodowe - do nauczyciela dyplomowanego?

~ Paulinawięcej

Rejonizacja przedszkola

Mam dziecko 4 letnie, które chciałam zapisać do przedszkola. Dowiedziałam się właśnie, że w przypadku naboru do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015...

~ Magda. Mwięcej

Rekrutacja do przedszkola

Nie wiem czy temat był już poruszany, ale mam problem związany z rekrutacją do przedszkola. Niedługo przeprowadzamy się do nowego domu i zastanawiam się nad...

~ Bognawięcej

rodzice radzą: 1
ostatnio: 2014-04-04 16:55

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć dla 6 latków"

Sposoby na smutek - scenariusz zajęć wychowawczo-dydaktycznych

Temat kompleksowy: Świąteczne nastroje. Temat szczegółowy: Sposoby na smutek. Cel ogólny: - kształtowanie u dzieci postawy otwartości na problemy innych, chęci pomagania, radzenia sobie z problemami. Cele operacyjne: - słucha bajki terapeutycznej „O misiu Gołdzie i kolorowych butelkach” - wypowiada się na temat usłyszanej historii, - współdziała z[...]

więcej »

Starszak wie, jak dbać o zdrowie - scenariusz zajęć z wychowania zdrowotnego

Grupa wiekowa: 6-latki Temat dnia: „Przygoda w Paskudolandii” Cel ogólny: Dziecko pozna zdrowe nawyki żywieniowe Cele operacyjne: Dziecko odróżni zdrowe produkty od niezdrowych. wymieni skutki spożywania niezdrowej żywności dostrzeże różnice smakowe pokarmów samodzielnie wykona i spożyje kanapki z zachowaniem zasad „zdrowego[...]

więcej »

W kuchni - scenariusz zajęć dla 6-latków

Temat zajęć: W kuchni. Cele ogólne: poznanie atrybutów związanych z pracą kucharza, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, ćwiczenie sprawności narządów mowy, Cele szczegółowe: nazywa sprzęty i urządzenia kojarzące się z pracą[...]

więcej »

REKLAMA

Zabawy z przestrzenią – scenariusz zajęć matematycznych dla dzieci 6-letnich

Zabawy z przestrzenią – scenariusz zajęć matematycznych dla dzieci 6-letnich z wykorzystaniem elementów metody Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej. Cele ogólne: - zgodne uczestniczenie we wspólnych zajęciach i zabawach; - kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego Cele szczegółowe: - kształtowanie świadomości własnego[...]

więcej »

Tajemnica tatusiowej szuflady - scenariusz zajęć dla 5-6 latków

Słuchanie opowiadania terapeutycznego M. Staniszewskiej pt. „Tajemnica tatusiowej szuflady”. Cele główne: rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych oraz innych ludzi kształtowanie umiejętności panowania nad wybuchami złości i gniewu doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i kulturalnego dyskutowania kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów z[...]

więcej »

Nikt mnie więcej nie zobaczy - scenariusz sytuacji edukacyjnej w gr. 5-6 latków

„Nikt mnie więcej nie zobaczy” - czyli jak gąsienica stała się motylem, zapoznanie z cyklem rozwoju motyla w oparciu o utwór W. Kozłowskiego. Cele ogólne: Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego Poznanie cyklu rozwojowego motyla opartego na zjawisku przemiany – metamorfozy Wzbogacanie słownika dziecka o nowe pojęcia poznanego[...]

więcej »

Zabawy w teatr - scenariusz sytuacji edukacyjnej w gr. 5-6 latków

Zabawy w teatr. Cele ogólne: Rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym Rozwijanie własnych możliwości fizycznych Cele szczegółowe: Wyrażanie własnych odczuć i [...]

więcej »

Wigilijny dzień - scenariusz zajęć koleżeńskich dla 4, 5, 6 latków

Wigilijny dzień – zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia. Cel główny: Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – ubierania choinki; Cele szczegółowe: Rozpoznawanie i nazywanie drzew iglastych, Ukazanie konieczności zastępowania żywych drzewek choinkowych  sztucznymi, Słuchanie opowiadania, Próby odpowiadania na pytania do[...]

więcej »

Zabawy z mydłem - scenariusz dla dzieci 5-6 letnich

Zabawy z mydłem. CELE - dziecko: pozna zjawisko rozpuszczalności mydła w zależności od temperatury pozna zależność między wielkością baniek, a siłą dmuchania potrafi abstrahować poprzez wyróżnianie cech mydła i wyszukiwanie podobieństw miedzy mydłem, a innymi obiektami. POMOCE: dwa szklane naczynia, kubeczki  i słomki dla każdego dziecka, tacki z różnymi[...]

więcej »

Baw się gazetą - scenariusz zajęć dla dzieci 5-6 letnich

Baw się gazetą. Kształtowanie prawidłowej postawy. CELE: ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu doskonalenie rzutów do celu kształtowanie prawidłowej postawy POMOCE: czarno–białe gazety dla każdego dziecka PRZEBIEG: 1. Ćw. orientacyjno–porządkowe. Marsz po obwodzie kola, pobranie gazet,  ustawienie się w rozsypce, dmuchanie w rozłożoną gazetę.[...]

więcej »

Pudła, pudełka, pudełeczka - scenariusz dla dzieci 5-6 letnich

Pudła, pudełka, pudełeczka. CELE - dziecko: potrafi abstrahować poprzez wyszukiwanie podobieństw między przedmiotami, potrafi rozwiązywać zadania otwarte, podejmować zadania twórcze poprzez działalność plastyczno-konstrukcyjną. POMOCE: pudełka tekturowe różnej wielkości (dla każdego dziecka), wstążki, skakanki, plastelina, papier kolorowy, papier samoprzylepny,[...]

więcej »

Na spotkanie nocy – zabawy badawcze. Scenariusz zajęć dla 6-latków.

Temat kompleksowy: Eskimosi – życie ludzi na Dalekiej Północy. Oczekiwane rezultaty aktywności: poznanie otoczenia przyrodniczego, nabywanie określonych doświadczeń; wzbogacanie słownictwa o nowe terminy, wyrażanie uczuć; kształcenie sprawności umysłowych, porównywanie, klasyfikowanie, uogólnianie, wnioskowanie; wyzwalanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy[...]

więcej »

Rodzinne drzewo - scenariusz zajęć w grupie 6-latków

Rodzinne drzewo. Cele operacyjne - dziecko: zna członków swojej rodziny (potrafi podać imiona, nazwisko i stopień pokrewieństwa), wypowiada się na temat swojej rodziny, rozumie znaczenie słów; „drzewo genealogiczne”. Metody: aktywizujące, problemowe, praktyczne. Formy: z całą grupą, w parach, indywidualna. Pomoce:[...]

więcej »

Niedziela w moim domu - scenariusz zajęć w grupie 6-latków

Niedziela w moim domu. Cele operacyjne - dziecko: potrafi gestem wyrazić i nazwać słownie swoje ulubione zajęcia, umie wyrazić i określić swoje pragnienia, rozumie znaczenie wypoczynku dla zachowania zdrowia, wie, jak dobrze i przyjemnie spędzać wolny czas z rodzicami. Metody: aktywne, interakcyjne, podające. Formy: z całą grupą, indywidualna.[...]

więcej »

W rodzinie wszyscy wzajemnie sobie pomagamy - scenariusz zajęć dla 6-latków

W rodzinie wszyscy wzajemnie sobie pomagamy. Cele operacyjne - dziecko: kształci umiejętność współpracy i współdziałania, docenia wzajemną pomoc, wie, że może mieć wpływ na to, co dzieje się w domu, przyzwyczaja się do stałych (obowiązków) prac domowych. Metody: podające, aktywne, praktyczne. Formy: z całą grupą, indywidualna,[...]

więcej »