Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Kto może otworzyć żłobek?

Witam, studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną na pierwszym roku studiów magisterskich, moim planem na przyszłość jest praca z dziećmi....

~ Anna więcej

Przedszkole dla niepełnosprawnych dzieci

Jakimi przepisami powinnam się kierować, chcąc otworzyć przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych? Głównie chodzi o przepisy, które pozwolą...

~ Anna Masek więcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć dla 6 latków"

Na wiejskim podwórku - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie 6-latków

Rodzaje aktywności: przyrodnicza, polonistyczna, matematyczna, muzyczna, ruchowa. Cele główne zajęć: poznanie wybranych zwierząt hodowlanych w gospodarstwie rolnym, poznanie korzyści, jakie człowiek czerpie z hodowli zwierząt, kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, kształtowanie umiejętności globalnego czytania[...]

więcej »

Wprowadzenie litery Z... - scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich

Temat: Wprowadzenie litery Z na podstawie wyrazów: zegar, Zenon Cele: Poznawczy: Zapoznanie z graficznym obrazem litery Z małej i dużej drukowanej i pisanej; Poszerzenie wiedzy na temat historii powstania zegara oraz pracy zegarmistrza; Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu( zapoznanie z pojęciem doba) Kształcący: Kojarzenie poznanej litery z jej[...]

więcej »

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie 5 i 6 latków

Miejsce: sala przedszkolna Czas trwania: 1-2 godz. Osoby biorące udział w uroczystości: dzieci babcie i dziadkowie wychowawczynie rodzice Cele ogólne: dostarczenie miłych wrażeń i przeżyć w różnych sferach działalności słownej, muzycznej i ruchowej Dziecko potrafi: wspólnie z kolegami wyrecytować wiersze, zaśpiewać piosenki,[...]

więcej »

REKLAMA

W wiejskiej zagrodzie - scenariusz zajęć świetlicowych

Czas: 45 minut CELE OGÓLNE: Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających w gospodarstwie; Rozumienie przeczytanego tekstu ( wierszyk o zwierzętach); Przełamanie barier wstydu; Tworzenie radosnej atmosfery w grupie. CELE SZCZEGÓŁOWE. Uczeń powinien: Potrafić integrować się z grupą; Potrafić wysłuchać wiersz; Znać zwierzęta mieszkające w[...]

więcej »

Jesienna pogoda - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 i 6 latków

Temat kompleksowy: Szara jesień krasnala Radusia Temat dnia: Jesienna pogoda Cele ogólne: bogacenie zakresu wiadomości dzieci, dotyczącego zjawisk atmosferycznych, które występują późną jesienią   doskonalenie umiejętności dbania o własne zdrowie rozbudzanie empatycznej postawy wobec innych ludzi oraz zwierząt wdrażanie do uważnego[...]

więcej »

Bądźmy bezpieczni - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 5 i 6 latków

Scenariusz zajęć „Bądźmy bezpieczni” dla dzieci 5-6 letnich wynikający z programu „Bezpieczne przedszkole”. Obszary: społeczny poznawczy plastyczno-techniczny Temat: Konkurs wiedzy dotyczący bezpieczeństwa na drodze. Termin: 13 V 2015 r. Uczestnicy: dzieci z gr IX i VI Miejsce: sala gimnastyczna sala klasowa Cele[...]

więcej »

Jesienne wiatry, jesienne deszcze - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców przeprowadzonych w grupie dzieci sześcioletnich. Temat: Jesienne wiatry, jesienne deszcze Cel ogólny: usprawnianie analizatora słuchowego poprzez wyodrębnianie głosek w wyrazach kształtowanie umiejętności różnicowania i oznaczania kierunków na płaszczyźnie rozwój twórczego myślenia Cele[...]

więcej »

Ptasia stołówka - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 i 6 latków

Temat zajęć: „Ptasia stołówka” Wymogi: plastyczno-techniczna 9,10 przyrodnicza 2,6,11,12 Zasady wg Kupisiewicza świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania, uczenia się systematyczności trwałości wiedzy uczniów wiązania teorii z praktyką Cele ogólne: Uwrażliwienie dzieci na los ptaków[...]

więcej »

Wyprawa po skarb - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6 latków

Cele ogólne: stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych, utrwalenie poznanych liter.   Cele szczegółowe: dziecko… zna litery i potrafi ułożyć wyrazy z rozsypani literowej i sylabowej, zna obraz graficzny cyfr od 1 do 8, potrafi rozwiązać działania matematyczne, potrafi złożyć pocięty obrazek w[...]

więcej »

W krainie dźwięków - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 6-latków

Temat kompleksowy „Jesienna muzyka”. Cele rozbudzanie ciekawości otaczającego świata oraz nauczenie dzieci wyciągania wniosków z doświadczeń i eksperymentów wyrabianie umiejętności aktywnego słuchania muzyki oraz grania na instrumentach perkusyjnych rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości na zmiany tempa i dynamiki ćwiczenie percepcji i koncentracji uwagi;[...]

więcej »

Dlaczego i jak dbamy o higienę rąk? - scenariusz zajęć dla 5 i 6 latków

Cel ogólny: Zapoznanie ze sposobami dbania o higienę rąk. Cele operacyjne - dziecko: dba o higienę poprzez codzienne mycie rąk: zwłaszcza po pobycie w toalecie, po zabawie na podwórku, z psem oraz po wytarciu nosa potrafi wymienić środki czystości potrzebne do mycia rąk dzieli słowa na sylaby (4 latki) wyróżnia pierwszą głoskę w wyrazie (5, 6 latki)[...]

więcej »

Podróż przez 4 pory roku - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Cele ogólne: utrwalenie charakterystycznych cech pór roku rozpoznawanie pór roku po charakterystycznych zmianach zachodzących w przyrodzie Umiejętności dzieci: wymieniają charakterystyczne cechy pór roku klasyfikują i przyporządkowują obrazki odpowiednio do pór roku znają i nazywają pory roku (wiosna, lato, jesień, zima) znają kolory[...]

więcej »

Łąkowe wyliczanki - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie 6-latków

Cel ogólny: rozwijanie umiejętności językowych w zakresie mowy kształcenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia Cel szczegółowy: dzieci znają nazwy owadów wypowiadają się na temat treści wiersza: wyglądu łąki, jej mieszkańców przeliczają elementy zbioru w zakresie 10 porównują liczebność zbiorów prawidłowo[...]

więcej »

Zabawy i wróżby andrzejkowe - scenariusz zabawy andrzejkowej w przedszkolu

Cele: poznanie tradycji ludowych – wróżby andrzejkowe integracja dzieci z dwóch grup przedszkolnych uczestniczenie we wspólnych zabawach tworzenie miłej i radosnej atmosfery stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczycielkę motywowanie dzieci do nawiązywania bliższych[...]

więcej »

Scenariusz dnia otwartego w oddziale przedszkolnym

Scenariusz dnia otwartego (grupa 6 latków) przeprowadzony z okazji spotkania rodziców i dzieci młodszych zapraszanych do odwiedzin w oddziale. Dziecko 1 Miłych słuchaczy serdecznie witamy, do wspólnych występów was zapraszamy. Dziecko 2 Witamy dzieci i rodziców witamy wszystkich tu zebranych na dzisiejszy program serdecznie was zapraszamy. Dziecko 3[...]

więcej »