Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Kto może otworzyć żłobek?

Witam, studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną na pierwszym roku studiów magisterskich, moim planem na przyszłość jest praca z dziećmi....

~ Anna więcej

Przedszkole dla niepełnosprawnych dzieci

Jakimi przepisami powinnam się kierować, chcąc otworzyć przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych? Głównie chodzi o przepisy, które pozwolą...

~ Anna Masek więcej

Wiadomości związane z hasłem "scenariusz zajęć w przedszkolu 3 latki"

Morskie opowieści - scenariusz przedstawienia w grupie 3 latków

Dzieci 3-letnie występujące jako rybki oraz muszelki.   Wejście do piosenki „Morskie opowieści” (marsz po kole).   Wiersz: Czasem muszelkę przykładam do ucha, a w środku morze gada i szumi Wystarczy tylko baśni posłuchać, by morze łatwo zrozumieć. Hej, hej, przygodo hej! Faluj falo, wietrze wiej!   Piosenka „Morskie przygody”.[...]

więcej »

Wesołe bałwanki - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie trzylatków

Temat kompleksowy: Zimo baw się z nami „Wesołe bałwanki” – stosowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni podczas zabawy sylwetami bałwanków. Cele ogólne: Ilustrowanie ruchem śpiewanej piosenki; Słuchanie i rozumienie jasnych zrozumiałych treści przekazywanych przez nauczyciela; Udział w prostych zabawach[...]

więcej »

Dzień Mamy i Taty - scenariusz montażu słowno-muzycznego w grupie trzylatków

Cele główne: Zacieśnienie więzi rodzinnych; Stworzenie atmosfery życzliwości; Integrowanie przedszkola ze środowiskiem rodzinnym. Cele operacyjne: Dzieci znają treść wierszy, słowa i melodię piosenek; Dzieci potrafią rytmicznie śpiewać i tańczyć; Dzieci aktywnie uczestniczą w uroczystości; Dzieci potrafią kulturalnie zachowywać się podczas uroczystości.[...]

więcej »

REKLAMA

W wiejskiej zagrodzie, zwierzęta i ich domy - scenariusz zajęć dla 3-latków

Cele ogólne: Stwarzanie okazji do rozróżniania i nazywania zwierząt hodowlanych i ich domów. Aktywizowanie aparatu mowy poprzez zabawy dźwiękonaśladowcze. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. Kształtowanie umiejętności naśladowania ruchów i czynności, rozwijanie sprawności ruchowej. Rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania[...]

więcej »

Scenariusz przedstawienia pt. „Czerwony Kapturek”

Czerwony kapturek zbiera kwiaty. Narrator: W niewielkiej chatce w lesie mieszkała wraz ze swoją mamą śliczna dziewczynka. Mama uszyła jej czerwony płaszczyk i czerwoną czapeczkę, dlatego wszyscy nazywali ją Czerwonym Kapturkiem. Piosenka: „Leśna muzyka” Nowa Era Narrator: Na końcu lasu mieszkała bardzo schorowana babcia Czerwonego Kapturka. Mama poprosiła córkę, aby[...]

więcej »

Wiosenna pobudka - scenariusz zajęć otwartych w grupie 3 i 4 latków

Termin: 17.03.2016 Cel główny: Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, doskonalenie umiejętności wypowiadania się. Cele szczegółowe: dziecko zaśpiewa rytmicznie piosenkę powitalną rozwiąże zagadkę wysłucha utwór, odpowie na pytania dotyczące jego treści, dokona analizy i syntezy sylabowej rytmicznie porusza się słysząc muzykę dobiera odpowiednie[...]

więcej »

„Stary niedźwiedź...” - scenariusz zajęć przeprowadzonych Metodą Dobrego Startu

Opracowanie wzoru: 2B do piosenki „Stary niedźwiedź” Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz  – zabawy muzyczno-ruchowe. Cel: Poznanie tradycyjnej polskiej zabawy dziecięcej „Stary niedźwiedź” Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej Cel aktywności: Dzieci uczestniczą w zabawie ruchowej ze śpiewem „Stary niedźwiedź”[...]

więcej »

Hej, w kopalni praca wre... - scenariusz zajęć dydaktycznych dla 3 i 4 latków

CELE OGÓLNE: rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów – górnika budzenie szacunku do ważnej i niebezpiecznej pracy górnika wzbogacenie słownictwa dzieci w wyrażenia związane z zawodem górnika, pracą w kopalni: węgiel, wagon, lampka górnicza, kilof, świder, czako, lampas, kopalnia, maszyny górnicze poznanie[...]

więcej »

Zimowe ubranie drzewa - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie trzylatków

Cele ogólne: wdrażanie do uczestnictwa we wspólnych zabawach; zachęcanie do wypowiedzi na forum grupy; rozwijanie umiejętności liczenia; kształcenie sprawności manualnych rąk i wyobraźni twórczej dzieci. Cele operacyjne: Dziecko: uważnie słucha tekstów literackich; odpowiada na pytania N.; poszerza swe zainteresowania światem przyrody;[...]

więcej »

Dzień Babci i Dziadka - scenariusz uroczystości w grupie 3 latków

Cel główny: Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków. Cele ogólne: Prezentacja programu przygotowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka; Uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek; Uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych; Przyzwyczajanie[...]

więcej »

Skarby jesieni - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

TEMAT: „Skarby jesieni” – zabawa dydaktyczna. Manipulowanie materiałem przyrodniczym CELE OGÓLNE: rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej doskonalenie przeliczania w dostępnym zakresie zachęcanie do czekania na swoją kolej wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy CELE SZCZEGÓŁOWE: dziecko klasyfikuje według kształtu dziecko[...]

więcej »

Owocowe tańce - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

TEMAT: „Owocowe tańce” – utrwalenie wybranej przez nauczyciela zabawy ze śpiewem. CELE OGÓLNE: rozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy doskonalenie przeliczania w dostępnym zakresie zachęcanie do wspólnej zabawy zapoznanie z pojęciem „para” CELE SZCZEGÓŁOWE: dziecko śpiewa piosenkę i porusza się w jej rytm[...]

więcej »

Scenariusz hospitacji diagnozującej w grupie 3 i 4 latków

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA przeprowadzona w dniu 05.02.2015r. w oddziale II dzieci 3 i 4 letnich w Samorządowym Przedszkolu w Trąbkach I ZAGADNIENIE HOSPITACYJNE – OBSZAR Badanie kompetencji językowych dzieci 3-4 letnich II TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w[...]

więcej »

Szukam grzybka muchomorka - scenariusz zajęć w grupie 2,5 i 3 latków

Podstawa programowa: 5/3,4, 6/3, 9/2, 12/1, 14/5. Cele ogólne: rozwijanie mowy, wdrażanie do uważnego słuchania, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej Cele szczegółowe – dziecko:  wysłucha wiersza, podejmie próby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela dotyczące treści wiersza, rozpoznaje i[...]

więcej »

Zabawy z Panią Zimą - scenariusz zajęć w grupie 3 latków

Cele operacyjne – dziecko: Uczestniczy w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczyciela. Wskazuje różne części ciała. Posługuje się prostymi zdaniami. Układa obrazek pocięty na części. Naśladuje sposób poruszania się zwierząt. Uczestniczy w zabawach w formie opowieści ruchowej oraz w zabawach ze śpiewem. Nakleja na karton gotowe elementy, stempluje[...]

więcej »