Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Dziecko niespokojne po odstawieniu smoczka

Witam. Chciałam się poradzić w pewnej kwestii. Otóż moja córka ma 15 miesięcy i już od 2 miesięcy nie ciągnie smoka, z dnia na dzień udało nam...

~ Ewa więcej

Trening czystości w przedszkolu

Czy dziecko 3 letnie może chodzić do przedszkola, gdy w ogóle nie zgłasza potrzeb fizjologicznych? Jak zachęcić rodziców do przeprowadzenia...

~ Zaryczańska Czesława więcej

Jak oswoić dziecko z rówieśnikami?

Mam dwuletnią córeczkę, która świetnie się rozwija. Rzecz, która mnie niepokoi, to to, że boi się innych dzieci. Na przykład gdy...

~ Sylwia więcej

Wiadomości związane z hasłem "zabawy ruchowe w przedszkolu"

Bawimy się wesoło - scenariusz zabaw ruchowych dla dwulatków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 2-latki Data: 14.05.2014 r. Temat: Bawimy się wesoło. Cel główny: kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Doskonalenie umiejętności reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe. Cele szczegółowe – dziecko: bierze udział w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela, zachowuje[...]

więcej »

Niespodzianka dla mamy - scenariusz zabaw ruchowych dla 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 13.03.2014 r. Temat: Niespodzianka dla mamy. Cel główny: kształtowanie umiejętności udziału w zabawach i ćwiczeniach z podziałem na zespoły. Cele szczegółowe – dziecko: chętnie bierze udział w zabawach z podziałem na grupy, cierpliwie oczekuje na swoją kolej pełnienia danej[...]

więcej »

Misiów grupa cała dba o postawę ciała - scenariusz zabaw ruchowych dla 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 13.02.2014 r. Temat: Misiów grupa cała dba o postawę ciała Cel główny: zapobieganie wadom postawy – wdrażanie do utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Oddziaływanie na mięśnie szyi, pasa barkowego i tułowia. Cele szczegółowe – dziecko: rozumie potrzebę dbania o prawidłową[...]

więcej »

REKLAMA

Zabawy na śniegu - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 12.12.2013 r. Temat: „Zabawy na śniegu” Cel główny: wspomaganie rozwoju ruchowego, doskonalenie umiejętności swobodnego biegania w grupie z zachowaniem bezpieczeństwa podczas zabawy. Cele szczegółowe – dziecko: biega swobodnie w różnych kierunkach nie potrącając[...]

więcej »

Zmarznięte wróbelki - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 23.01.2014 r. Temat: Zmarznięte wróbelki Cel główny: kształtowanie sprawności ruchowej dzieci, doskonalenie umiejętności utrzymywania równowagi. Cele szczegółowe – dziecko: potrafi utrzymać równowagę omijając przeszkody płaskie, tara się utrzymać równowagę[...]

więcej »

Dary jesieni - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki.   Data: 26.09.2013 r.   Temat: „Dary jesieni”   Cel główny: wyrabianie nawyku aktywności ruchowej.   Cele szczegółowe – dziecko:   uczestniczy aktywnie w organizowanych zabawach i ćwiczeniach, potrafi utrzymać równowagę, chodząc po[...]

więcej »

Wesołe zabawy z piłką - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki.   Data: 17.10.2013 r.   Temat: „Wesołe zabawy z piłką”   Cel główny: kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.   Cele szczegółowe – dziecko:   manipuluje przedmiotem w parze z rówieśnikiem,[...]

więcej »

W kuchni - scenariusz zajęć dla 6-latków

Temat zajęć: W kuchni. Cele ogólne: poznanie atrybutów związanych z pracą kucharza, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, ćwiczenie sprawności narządów mowy, Cele szczegółowe: nazywa sprzęty i urządzenia kojarzące się z pracą[...]

więcej »

Co już potrafimy? - scenariusz zajęć przekrojowych dla nauczycieli i rodziców

Cele operacyjne - dziecko: - swobodnie porusza się podczas tańca i zabaw ruchowych, - potrafi zaśpiewać znaną piosenkę i ułożyć do niej akompaniament na instrumentach perkusyjnych, -  dokonuje analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów (układa model wyrazu z białych nakrywek, dobiera wyrazy do obrazków), - dokonuje klasyfikacji jakościowej klocków według[...]

więcej »

Mini igrzyska olimpijskie - scenariusz zajęć na powietrzu

Mini igrzyska olimpijskie. Regulamin imprezy sportowej: 1. Impreza  sportowa  odbędzie  się 11.05.2012r. o godz. 10.00  w  ogrodzie  przedszkolnym. Udział w mini igrzyskach biorą dzieci grupy starszej oraz dzieci z I klasy SP. 2. Celem Olimpiady Sportowej jest: rozwijanie sprawności ruchowej, wprowadzanie do ćwiczeń elementów[...]

więcej »

Pudła, pudełka, pudełeczka - scenariusz dla dzieci 5-6 letnich

Pudła, pudełka, pudełeczka. CELE - dziecko: potrafi abstrahować poprzez wyszukiwanie podobieństw między przedmiotami, potrafi rozwiązywać zadania otwarte, podejmować zadania twórcze poprzez działalność plastyczno-konstrukcyjną. POMOCE: pudełka tekturowe różnej wielkości (dla każdego dziecka), wstążki, skakanki, plastelina, papier kolorowy, papier samoprzylepny,[...]

więcej »

Marcowy garnek pogody - scenariusz zajęć z edukacji plastycznej

Marcowy garnek pogody. CELE OGÓLNE: - zapoznanie z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, - rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej. CELE OPERACYJNE: - wymienia elementy marcowej pogody, - wyraża swoje obserwacje w ekspresji plastycznej, - realizuje własne pomysły, - wyraża muzykę ruchem. TREŚCI PROGRAMOWE: „Nasze Przedszkole”. Program[...]

więcej »

Kolorowe zakładki - scenariusz zajęć z edukacji plastycznej

Kolorowe zakładki. CELE OGÓLNE: - rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej, - uświadomienie konieczności szanowania książek. CELE OPERACYJNE: - wykonuje zakładkę do książki w wybrany przez siebie sposób, - doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami, - rozwiązuje zagadkę, - wie jak szanować książki, - odczuwa zadowolenie po wykonaniu przez siebie pracy[...]

więcej »

Lubimy przyjęcia u dziadków - scenariusz zajęć z edukacji matematycznej

Lubimy przyjęcia u dziadków. CELE OGÓLNE: - rozwijanie umiejętności liczenia, - zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. CELE OPERACYJNE: - przelicza, stosuje liczebniki główne i porządkowe, - dodaje na liczmanach, - rozwiązuje proste zagadki, - potrafi zgodnie funkcjonować w grupie, - bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, - wykonuje zadania[...]

więcej »

Kim będę - scenariusz zajęć z edukacji językowej

Kim będę? CELE OGÓLNE: - rozwijanie mowy i myślenia, - przypomnienie nazw i podstawowych czynności wybranych zawodów.  CELE OPERACYJNE: - uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści, - potrafi wymienić zawody i wykonywane w nich czynności, - identyfikuje przedmioty z danym zawodem, - dzieli wyrazy na sylaby, - poszerza zasób[...]

więcej »