Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Wiadomości związane z hasłem "zabawy ruchowe w przedszkolu"

Bawimy się wspólnie - scenariusz zajęć świetlicowych

Czas: 45 min. Cele ogólne: Stworzenie klimatu zaufania i bezpieczeństwa; Zachęcenie dziecka do aktywności; Ukazanie radości z płynącej zabawy. Cele szczegółowe. Dziecko: Umie zintegrować się z grupą; Zna zasady dobrej i grzecznej zabawy; Umiejętnie współdziała z kolegą; Przyjmuję właściwą postawę podczas określonych ćwiczeń. Metody pracy:[...]

więcej »

„Stary niedźwiedź...” - scenariusz zajęć przeprowadzonych Metodą Dobrego Startu

Opracowanie wzoru: 2B do piosenki „Stary niedźwiedź” Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz  – zabawy muzyczno-ruchowe. Cel: Poznanie tradycyjnej polskiej zabawy dziecięcej „Stary niedźwiedź” Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej Cel aktywności: Dzieci uczestniczą w zabawie ruchowej ze śpiewem „Stary niedźwiedź”[...]

więcej »

Szukam grzybka muchomorka - scenariusz zajęć w grupie 2,5 i 3 latków

Podstawa programowa: 5/3,4, 6/3, 9/2, 12/1, 14/5. Cele ogólne: rozwijanie mowy, wdrażanie do uważnego słuchania, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej Cele szczegółowe – dziecko:  wysłucha wiersza, podejmie próby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela dotyczące treści wiersza, rozpoznaje i[...]

więcej »

REKLAMA

Zbudź się, niedźwiedziu - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków

Cele operacyjne – dziecko: rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat rozpoznaje znane odgłosy bierze udział w zabawie ruchowej rysuje poprawną drogę niedźwiedzia do drzewa z miodem   Przebieg zajęć: 1. Wiersz „Wiosna niedźwiadka” A. Widzowska – Pasiak. Niedźwiedź otwiera zaspane oczy, Patrzy, jak bałwan zmienia[...]

więcej »

Bawimy się wesoło - scenariusz zabaw ruchowych dla dwulatków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 2-latki Data: 14.05.2014 r. Temat: Bawimy się wesoło. Cel główny: kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Doskonalenie umiejętności reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe. Cele szczegółowe – dziecko: bierze udział w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela, zachowuje[...]

więcej »

Niespodzianka dla mamy - scenariusz zabaw ruchowych dla 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 13.03.2014 r. Temat: Niespodzianka dla mamy. Cel główny: kształtowanie umiejętności udziału w zabawach i ćwiczeniach z podziałem na zespoły. Cele szczegółowe – dziecko: chętnie bierze udział w zabawach z podziałem na grupy, cierpliwie oczekuje na swoją kolej pełnienia danej[...]

więcej »

Zmarznięte wróbelki - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 23.01.2014 r. Temat: Zmarznięte wróbelki Cel główny: kształtowanie sprawności ruchowej dzieci, doskonalenie umiejętności utrzymywania równowagi. Cele szczegółowe – dziecko: potrafi utrzymać równowagę omijając przeszkody płaskie, tara się utrzymać równowagę[...]

więcej »

Misiów grupa cała dba o postawę ciała - scenariusz zabaw ruchowych dla 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 13.02.2014 r. Temat: Misiów grupa cała dba o postawę ciała Cel główny: zapobieganie wadom postawy – wdrażanie do utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Oddziaływanie na mięśnie szyi, pasa barkowego i tułowia. Cele szczegółowe – dziecko: rozumie potrzebę dbania o prawidłową[...]

więcej »

Zabawy na śniegu - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 12.12.2013 r. Temat: „Zabawy na śniegu” Cel główny: wspomaganie rozwoju ruchowego, doskonalenie umiejętności swobodnego biegania w grupie z zachowaniem bezpieczeństwa podczas zabawy. Cele szczegółowe – dziecko: biega swobodnie w różnych kierunkach nie potrącając[...]

więcej »

Wesołe zabawy z piłką - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki.   Data: 17.10.2013 r.   Temat: „Wesołe zabawy z piłką”   Cel główny: kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.   Cele szczegółowe – dziecko:   manipuluje przedmiotem w parze z rówieśnikiem,[...]

więcej »

Dary jesieni - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki.   Data: 26.09.2013 r.   Temat: „Dary jesieni”   Cel główny: wyrabianie nawyku aktywności ruchowej.   Cele szczegółowe – dziecko:   uczestniczy aktywnie w organizowanych zabawach i ćwiczeniach, potrafi utrzymać równowagę, chodząc po[...]

więcej »

W kuchni - scenariusz zajęć dla 6-latków

Temat zajęć: W kuchni. Cele ogólne: poznanie atrybutów związanych z pracą kucharza, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, ćwiczenie sprawności narządów mowy, Cele szczegółowe: nazywa sprzęty i urządzenia kojarzące się z pracą[...]

więcej »

Co już potrafimy? - scenariusz zajęć przekrojowych dla nauczycieli i rodziców

Cele operacyjne - dziecko: - swobodnie porusza się podczas tańca i zabaw ruchowych, - potrafi zaśpiewać znaną piosenkę i ułożyć do niej akompaniament na instrumentach perkusyjnych, -  dokonuje analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów (układa model wyrazu z białych nakrywek, dobiera wyrazy do obrazków), - dokonuje klasyfikacji jakościowej klocków według[...]

więcej »

Mini igrzyska olimpijskie - scenariusz zajęć na powietrzu

Mini igrzyska olimpijskie. Regulamin imprezy sportowej: 1. Impreza  sportowa  odbędzie  się 11.05.2012r. o godz. 10.00  w  ogrodzie  przedszkolnym. Udział w mini igrzyskach biorą dzieci grupy starszej oraz dzieci z I klasy SP. 2. Celem Olimpiady Sportowej jest: rozwijanie sprawności ruchowej, wprowadzanie do ćwiczeń elementów[...]

więcej »

Pudła, pudełka, pudełeczka - scenariusz dla dzieci 5-6 letnich

Pudła, pudełka, pudełeczka. CELE - dziecko: potrafi abstrahować poprzez wyszukiwanie podobieństw między przedmiotami, potrafi rozwiązywać zadania otwarte, podejmować zadania twórcze poprzez działalność plastyczno-konstrukcyjną. POMOCE: pudełka tekturowe różnej wielkości (dla każdego dziecka), wstążki, skakanki, plastelina, papier kolorowy, papier samoprzylepny,[...]

więcej »