Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Kwalifikacje dyrektora przedszkola niepublicznego

Jestem nauczycielem dyplomowanym, mgr z wykształceniem pedagogicznym. Posiadam ukończone studia podyplomowe zarządzania oświatą. Czy moje kwalifikacje są...

~ Edvin więcej

Kadra w przedszkolu

W przedszkolu w naszej miejscowości jest za mało pań woźnych. Na 7 grup są 3 panie, których obowiązkiem oprócz pomocy przy dzieciach jest...

~ Ala więcej

Ile metrów kwadratowych przypada na os. w internacie?

Witam. Mam pytanie. Ile metrów kwadratowych przypada na dziecko mieszkające w internacie? Chodzi mi o salę sypialną, jak również świetlicę, w...

~ lolek więcej

Wiadomości związane z hasłem "zabawy ruchowe w przedszkolu"

Szukam grzybka muchomorka - scenariusz zajęć w grupie 2,5 i 3 latków

Podstawa programowa: 5/3,4, 6/3, 9/2, 12/1, 14/5. Cele ogólne: rozwijanie mowy, wdrażanie do uważnego słuchania, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej Cele szczegółowe – dziecko:  wysłucha wiersza, podejmie próby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela dotyczące treści wiersza, rozpoznaje i[...]

więcej »

Zbudź się, niedźwiedziu - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków

Cele operacyjne – dziecko: rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat rozpoznaje znane odgłosy bierze udział w zabawie ruchowej rysuje poprawną drogę niedźwiedzia do drzewa z miodem   Przebieg zajęć: 1. Wiersz „Wiosna niedźwiadka” A. Widzowska – Pasiak. Niedźwiedź otwiera zaspane oczy, Patrzy, jak bałwan zmienia[...]

więcej »

Bawimy się wesoło - scenariusz zabaw ruchowych dla dwulatków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 2-latki Data: 14.05.2014 r. Temat: Bawimy się wesoło. Cel główny: kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Doskonalenie umiejętności reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe. Cele szczegółowe – dziecko: bierze udział w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela, zachowuje[...]

więcej »

REKLAMA

Niespodzianka dla mamy - scenariusz zabaw ruchowych dla 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 13.03.2014 r. Temat: Niespodzianka dla mamy. Cel główny: kształtowanie umiejętności udziału w zabawach i ćwiczeniach z podziałem na zespoły. Cele szczegółowe – dziecko: chętnie bierze udział w zabawach z podziałem na grupy, cierpliwie oczekuje na swoją kolej pełnienia danej[...]

więcej »

Zmarznięte wróbelki - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 23.01.2014 r. Temat: Zmarznięte wróbelki Cel główny: kształtowanie sprawności ruchowej dzieci, doskonalenie umiejętności utrzymywania równowagi. Cele szczegółowe – dziecko: potrafi utrzymać równowagę omijając przeszkody płaskie, tara się utrzymać równowagę[...]

więcej »

Misiów grupa cała dba o postawę ciała - scenariusz zabaw ruchowych dla 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 13.02.2014 r. Temat: Misiów grupa cała dba o postawę ciała Cel główny: zapobieganie wadom postawy – wdrażanie do utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Oddziaływanie na mięśnie szyi, pasa barkowego i tułowia. Cele szczegółowe – dziecko: rozumie potrzebę dbania o prawidłową[...]

więcej »

Zabawy na śniegu - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 12.12.2013 r. Temat: „Zabawy na śniegu” Cel główny: wspomaganie rozwoju ruchowego, doskonalenie umiejętności swobodnego biegania w grupie z zachowaniem bezpieczeństwa podczas zabawy. Cele szczegółowe – dziecko: biega swobodnie w różnych kierunkach nie potrącając[...]

więcej »

Wesołe zabawy z piłką - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki.   Data: 17.10.2013 r.   Temat: „Wesołe zabawy z piłką”   Cel główny: kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.   Cele szczegółowe – dziecko:   manipuluje przedmiotem w parze z rówieśnikiem,[...]

więcej »

Dary jesieni - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki.   Data: 26.09.2013 r.   Temat: „Dary jesieni”   Cel główny: wyrabianie nawyku aktywności ruchowej.   Cele szczegółowe – dziecko:   uczestniczy aktywnie w organizowanych zabawach i ćwiczeniach, potrafi utrzymać równowagę, chodząc po[...]

więcej »

W kuchni - scenariusz zajęć dla 6-latków

Temat zajęć: W kuchni. Cele ogólne: poznanie atrybutów związanych z pracą kucharza, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, ćwiczenie sprawności narządów mowy, Cele szczegółowe: nazywa sprzęty i urządzenia kojarzące się z pracą[...]

więcej »

Co już potrafimy? - scenariusz zajęć przekrojowych dla nauczycieli i rodziców

Cele operacyjne - dziecko: - swobodnie porusza się podczas tańca i zabaw ruchowych, - potrafi zaśpiewać znaną piosenkę i ułożyć do niej akompaniament na instrumentach perkusyjnych, -  dokonuje analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów (układa model wyrazu z białych nakrywek, dobiera wyrazy do obrazków), - dokonuje klasyfikacji jakościowej klocków według[...]

więcej »

Mini igrzyska olimpijskie - scenariusz zajęć na powietrzu

Mini igrzyska olimpijskie. Regulamin imprezy sportowej: 1. Impreza  sportowa  odbędzie  się 11.05.2012r. o godz. 10.00  w  ogrodzie  przedszkolnym. Udział w mini igrzyskach biorą dzieci grupy starszej oraz dzieci z I klasy SP. 2. Celem Olimpiady Sportowej jest: rozwijanie sprawności ruchowej, wprowadzanie do ćwiczeń elementów[...]

więcej »

Pudła, pudełka, pudełeczka - scenariusz dla dzieci 5-6 letnich

Pudła, pudełka, pudełeczka. CELE - dziecko: potrafi abstrahować poprzez wyszukiwanie podobieństw między przedmiotami, potrafi rozwiązywać zadania otwarte, podejmować zadania twórcze poprzez działalność plastyczno-konstrukcyjną. POMOCE: pudełka tekturowe różnej wielkości (dla każdego dziecka), wstążki, skakanki, plastelina, papier kolorowy, papier samoprzylepny,[...]

więcej »

Kolorowe zakładki - scenariusz zajęć z edukacji plastycznej

Kolorowe zakładki. CELE OGÓLNE: - rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej, - uświadomienie konieczności szanowania książek. CELE OPERACYJNE: - wykonuje zakładkę do książki w wybrany przez siebie sposób, - doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami, - rozwiązuje zagadkę, - wie jak szanować książki, - odczuwa zadowolenie po wykonaniu przez siebie pracy[...]

więcej »

Marcowy garnek pogody - scenariusz zajęć z edukacji plastycznej

Marcowy garnek pogody. CELE OGÓLNE: - zapoznanie z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, - rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej. CELE OPERACYJNE: - wymienia elementy marcowej pogody, - wyraża swoje obserwacje w ekspresji plastycznej, - realizuje własne pomysły, - wyraża muzykę ruchem. TREŚCI PROGRAMOWE: „Nasze Przedszkole”. Program[...]

więcej »