Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Porady specjalisty

Jak mam reagować na zachowania mojego pięcioletniego syna?

Mały ostatnio jest nie do wytrzymania. Nie reaguje na polecenia, momentami jest agresywny, nie słucha się kompletnie, kiedy próbuję mu coś...

~ agnieszkawięcej

Zmiany zachowania u dziecka po pobycie w żłobku

Dziecko, 2 lata 7 miesięcy, nigdy nie ssalo smoczka, po pobycie w żłobku mały ssie kciuk, nie chce jeść. W żłobku stał się płaczliwy. Czy można poprosić o...

~ halinawięcej

Samotnie wychowująca matka a rejonizacja

Witam, jestem matką samotnie wychowującą 4 letnie dziecko. Ze względu na warunki finansowe oraz brak alimentów mieszkam z rodzicami w niewielkiej...

~ Magdalenawięcej

Wiadomości związane z hasłem "zabawy ruchowe w przedszkolu"

Bawimy się wesoło - scenariusz zabaw ruchowych dla dwulatków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 2-latki Data: 14.05.2014 r. Temat: Bawimy się wesoło. Cel główny: kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Doskonalenie umiejętności reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe. Cele szczegółowe – dziecko: bierze udział w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela, zachowuje[...]

więcej »

Niespodzianka dla mamy - scenariusz zabaw ruchowych dla 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 13.03.2014 r. Temat: Niespodzianka dla mamy. Cel główny: kształtowanie umiejętności udziału w zabawach i ćwiczeniach z podziałem na zespoły. Cele szczegółowe – dziecko: chętnie bierze udział w zabawach z podziałem na grupy, cierpliwie oczekuje na swoją kolej pełnienia danej[...]

więcej »

Misiów grupa cała dba o postawę ciała - scenariusz zabaw ruchowych dla 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 13.02.2014 r. Temat: Misiów grupa cała dba o postawę ciała Cel główny: zapobieganie wadom postawy – wdrażanie do utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Oddziaływanie na mięśnie szyi, pasa barkowego i tułowia. Cele szczegółowe – dziecko: rozumie potrzebę dbania o prawidłową[...]

więcej »

REKLAMA

Zabawy na śniegu - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 12.12.2013 r. Temat: „Zabawy na śniegu” Cel główny: wspomaganie rozwoju ruchowego, doskonalenie umiejętności swobodnego biegania w grupie z zachowaniem bezpieczeństwa podczas zabawy. Cele szczegółowe – dziecko: biega swobodnie w różnych kierunkach nie potrącając[...]

więcej »

Zmarznięte wróbelki - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki Data: 23.01.2014 r. Temat: Zmarznięte wróbelki Cel główny: kształtowanie sprawności ruchowej dzieci, doskonalenie umiejętności utrzymywania równowagi. Cele szczegółowe – dziecko: potrafi utrzymać równowagę omijając przeszkody płaskie, tara się utrzymać równowagę[...]

więcej »

Dary jesieni - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki.   Data: 26.09.2013 r.   Temat: „Dary jesieni”   Cel główny: wyrabianie nawyku aktywności ruchowej.   Cele szczegółowe – dziecko:   uczestniczy aktywnie w organizowanych zabawach i ćwiczeniach, potrafi utrzymać równowagę, chodząc po[...]

więcej »

Wesołe zabawy z piłką - scenariusz zabaw ruchowych w grupie 3-latków

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Grupa: 3-latki.   Data: 17.10.2013 r.   Temat: „Wesołe zabawy z piłką”   Cel główny: kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.   Cele szczegółowe – dziecko:   manipuluje przedmiotem w parze z rówieśnikiem,[...]

więcej »

W kuchni - scenariusz zajęć dla 6-latków

Temat zajęć: W kuchni. Cele ogólne: poznanie atrybutów związanych z pracą kucharza, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, ćwiczenie sprawności narządów mowy, Cele szczegółowe: nazywa sprzęty i urządzenia kojarzące się z pracą[...]

więcej »

Co już potrafimy? - scenariusz zajęć przekrojowych dla nauczycieli i rodziców

Cele operacyjne - dziecko: - swobodnie porusza się podczas tańca i zabaw ruchowych, - potrafi zaśpiewać znaną piosenkę i ułożyć do niej akompaniament na instrumentach perkusyjnych, -  dokonuje analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów (układa model wyrazu z białych nakrywek, dobiera wyrazy do obrazków), - dokonuje klasyfikacji jakościowej klocków według[...]

więcej »

Mini igrzyska olimpijskie - scenariusz zajęć na powietrzu

Mini igrzyska olimpijskie. Regulamin imprezy sportowej: 1. Impreza  sportowa  odbędzie  się 11.05.2012r. o godz. 10.00  w  ogrodzie  przedszkolnym. Udział w mini igrzyskach biorą dzieci grupy starszej oraz dzieci z I klasy SP. 2. Celem Olimpiady Sportowej jest: rozwijanie sprawności ruchowej, wprowadzanie do ćwiczeń elementów[...]

więcej »

Pudła, pudełka, pudełeczka - scenariusz dla dzieci 5-6 letnich

Pudła, pudełka, pudełeczka. CELE - dziecko: potrafi abstrahować poprzez wyszukiwanie podobieństw między przedmiotami, potrafi rozwiązywać zadania otwarte, podejmować zadania twórcze poprzez działalność plastyczno-konstrukcyjną. POMOCE: pudełka tekturowe różnej wielkości (dla każdego dziecka), wstążki, skakanki, plastelina, papier kolorowy, papier samoprzylepny,[...]

więcej »

Marcowy garnek pogody - scenariusz zajęć z edukacji plastycznej

Marcowy garnek pogody. CELE OGÓLNE: - zapoznanie z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, - rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej. CELE OPERACYJNE: - wymienia elementy marcowej pogody, - wyraża swoje obserwacje w ekspresji plastycznej, - realizuje własne pomysły, - wyraża muzykę ruchem. TREŚCI PROGRAMOWE: „Nasze Przedszkole”. Program[...]

więcej »

Kolorowe zakładki - scenariusz zajęć z edukacji plastycznej

Kolorowe zakładki. CELE OGÓLNE: - rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej, - uświadomienie konieczności szanowania książek. CELE OPERACYJNE: - wykonuje zakładkę do książki w wybrany przez siebie sposób, - doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami, - rozwiązuje zagadkę, - wie jak szanować książki, - odczuwa zadowolenie po wykonaniu przez siebie pracy[...]

więcej »

Lubimy przyjęcia u dziadków - scenariusz zajęć z edukacji matematycznej

Lubimy przyjęcia u dziadków. CELE OGÓLNE: - rozwijanie umiejętności liczenia, - zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. CELE OPERACYJNE: - przelicza, stosuje liczebniki główne i porządkowe, - dodaje na liczmanach, - rozwiązuje proste zagadki, - potrafi zgodnie funkcjonować w grupie, - bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, - wykonuje zadania[...]

więcej »

Kim będę - scenariusz zajęć z edukacji językowej

Kim będę? CELE OGÓLNE: - rozwijanie mowy i myślenia, - przypomnienie nazw i podstawowych czynności wybranych zawodów.  CELE OPERACYJNE: - uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści, - potrafi wymienić zawody i wykonywane w nich czynności, - identyfikuje przedmioty z danym zawodem, - dzieli wyrazy na sylaby, - poszerza zasób[...]

więcej »