Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Porady specjalisty

Brak pewności siebie u przedszkolaka

Od nowego roku szkolnego mój synek zacznie naukę w przedszkolu. Do tej pory cały czas przebywał w domu, więc nie zauważałam żadnych problemów,...

~ Gosiawięcej

Tytuł zawodowy po licencjacie

Witam, czy po licencjacie pedagogika przedszkola z edukacją początkową można normalnie starać się o awanse zawodowe - do nauczyciela dyplomowanego?

~ Paulinawięcej

Rejonizacja przedszkola

Mam dziecko 4 letnie, które chciałam zapisać do przedszkola. Dowiedziałam się właśnie, że w przypadku naboru do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015...

~ Magda. Mwięcej

Wiadomości związane z hasłem "zabawy ruchowe w przedszkolu"

W kuchni - scenariusz zajęć dla 6-latków

Temat zajęć: W kuchni. Cele ogólne: poznanie atrybutów związanych z pracą kucharza, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, ćwiczenie sprawności narządów mowy, Cele szczegółowe: nazywa sprzęty i urządzenia kojarzące się z pracą[...]

więcej »

Co już potrafimy? - scenariusz zajęć przekrojowych dla nauczycieli i rodziców

Cele operacyjne - dziecko: - swobodnie porusza się podczas tańca i zabaw ruchowych, - potrafi zaśpiewać znaną piosenkę i ułożyć do niej akompaniament na instrumentach perkusyjnych, -  dokonuje analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów (układa model wyrazu z białych nakrywek, dobiera wyrazy do obrazków), - dokonuje klasyfikacji jakościowej klocków według[...]

więcej »

Mini igrzyska olimpijskie - scenariusz zajęć na powietrzu

Mini igrzyska olimpijskie. Regulamin imprezy sportowej: 1. Impreza  sportowa  odbędzie  się 11.05.2012r. o godz. 10.00  w  ogrodzie  przedszkolnym. Udział w mini igrzyskach biorą dzieci grupy starszej oraz dzieci z I klasy SP. 2. Celem Olimpiady Sportowej jest: rozwijanie sprawności ruchowej, wprowadzanie do ćwiczeń elementów[...]

więcej »

REKLAMA

Pudła, pudełka, pudełeczka - scenariusz dla dzieci 5-6 letnich

Pudła, pudełka, pudełeczka. CELE - dziecko: potrafi abstrahować poprzez wyszukiwanie podobieństw między przedmiotami, potrafi rozwiązywać zadania otwarte, podejmować zadania twórcze poprzez działalność plastyczno-konstrukcyjną. POMOCE: pudełka tekturowe różnej wielkości (dla każdego dziecka), wstążki, skakanki, plastelina, papier kolorowy, papier samoprzylepny,[...]

więcej »

Kolorowe zakładki - scenariusz zajęć z edukacji plastycznej

Kolorowe zakładki. CELE OGÓLNE: - rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej, - uświadomienie konieczności szanowania książek. CELE OPERACYJNE: - wykonuje zakładkę do książki w wybrany przez siebie sposób, - doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami, - rozwiązuje zagadkę, - wie jak szanować książki, - odczuwa zadowolenie po wykonaniu przez siebie pracy[...]

więcej »

Marcowy garnek pogody - scenariusz zajęć z edukacji plastycznej

Marcowy garnek pogody. CELE OGÓLNE: - zapoznanie z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, - rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej. CELE OPERACYJNE: - wymienia elementy marcowej pogody, - wyraża swoje obserwacje w ekspresji plastycznej, - realizuje własne pomysły, - wyraża muzykę ruchem. TREŚCI PROGRAMOWE: „Nasze Przedszkole”. Program[...]

więcej »

Kim będę - scenariusz zajęć z edukacji językowej

Kim będę? CELE OGÓLNE: - rozwijanie mowy i myślenia, - przypomnienie nazw i podstawowych czynności wybranych zawodów.  CELE OPERACYJNE: - uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści, - potrafi wymienić zawody i wykonywane w nich czynności, - identyfikuje przedmioty z danym zawodem, - dzieli wyrazy na sylaby, - poszerza zasób[...]

więcej »

Lubimy przyjęcia u dziadków - scenariusz zajęć z edukacji matematycznej

Lubimy przyjęcia u dziadków. CELE OGÓLNE: - rozwijanie umiejętności liczenia, - zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. CELE OPERACYJNE: - przelicza, stosuje liczebniki główne i porządkowe, - dodaje na liczmanach, - rozwiązuje proste zagadki, - potrafi zgodnie funkcjonować w grupie, - bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, - wykonuje zadania[...]

więcej »

Ratujemy Jasia i Małgosię - scenariusz zajęć w grupie czterolatków

Hospitacja diagnozująca. Cel hospitacji: Kształcenie umiejętności wspólnego podejmowania określonych zadań i rozwiązywania problemów w toku ich realizacji. Hasła z podstawy programowej: wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez gry i zabawy matematyczne wspomaganie rozwoju mowy wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań[...]

więcej »

Dzień Tęczowy - scenariusz zajęć dla grupy dzieci 5-letnich

HASŁO PROGRAMOWE: „Kolorowo i wesoło bawimy się”. CEL GŁÓWNY: Utrwalenie nazw kilku kolorów wchodzących w skład barw znajdujących się na tęczy. CELE WYCHOWAWCZE: 1 .Kształtowanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych na podstawie zjawiska tęczy. 2. Wyrabianie u dzieci zdolności do prawidłowego nazywania kolorów i kojarzenia ich z konkretnymi[...]

więcej »

Na wiosennej łące - scenariusz zajęć ruchowych w ogrodzie przedszkolnym

Na wiosennej łące. CEL OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu. CELE OPERACYJNE - Dziecko: - porusza się po wyznaczonym terenie w ogrodzie przedszkolnym; - reaguje na dźwięk instrumentu (trójkąt, bębenek) w czasie zabaw ruchowych; - biega w różnych kierunkach bez potrącania innych. METODY: zabawy naśladowcze,[...]

więcej »

"W zimowej krainie dźwięków" scenariusz zajęć programowych w grupie starszaków

"W zimowej krainie dźwięków" Cel ogólny: - kształtowanie spostrzegawczości słuchowej - zapoznanie z instrumentami muzycznymi Cele operacyjne: dziecko: - odgaduje nazwy przedmiotów, których dźwięki usłyszało - proponuje inne przedmioty, z których można wydobyć dźwięki - zna nazwy prezentowanych przedszkolnych instrumentów perkusyjnych - wydobywa[...]

więcej »

„Kurczątka”

Temat: „Kurczątka” 3-latki Cele ogólne: - Słuchanie wiersza ilustrowanego przez nauczycielkę; - Ilustrowanie wiersza przez dzieci; - Naśladowanie prostych ruchów; - Zaznajomienie ze zwierzętami spotykanymi w gospodarstwie domowym kurczęta i kury. -Prawidłowe wykonanie zadania wg wzoru przy pomocy rodzica. Cele operacyjne: dziecko..... - Rozumie słowne polecenia[...]

więcej »

Ja i moje imię - scenariusz zajęć koleżeńskich oraz dla opiekuna stażu

Ja i moje imię. Grupa wiekowa, data, miejsce: 3-4 latki, 10.02.2012, PP nr 5 Cele ogólne: Ćwiczenie sprawności narządów artykulacyjnych Rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej Rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała Metody: Czynna: zadania stawiane do wykonania Słowna: opowiadanie, rozmowa[...]

więcej »

Dzień ze Świętym Mikołajem - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 latków

Dzień ze Świętym Mikołajem – zabawy ruchowe. Cele: - rozwijanie spostrzegawczości podczas dopasowywania z przedmiotów do ich konturów - kształtowanie umiejętności wspólnego podejmowania działań - zachęcanie do zabawy w parach i większych grupach - motywowanie do czynnego brania udziału w zajęciach - rozwijanie umiejętności dbania o porządek Metody: Podająca –[...]

więcej »