Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Porady specjalisty

Jak mam reagować na zachowania mojego pięcioletniego syna?

Mały ostatnio jest nie do wytrzymania. Nie reaguje na polecenia, momentami jest agresywny, nie słucha się kompletnie, kiedy próbuję mu coś...

~ agnieszkawięcej

Zmiany zachowania u dziecka po pobycie w żłobku

Dziecko, 2 lata 7 miesięcy, nigdy nie ssalo smoczka, po pobycie w żłobku mały ssie kciuk, nie chce jeść. W żłobku stał się płaczliwy. Czy można poprosić o...

~ halinawięcej

Samotnie wychowująca matka a rejonizacja

Witam, jestem matką samotnie wychowującą 4 letnie dziecko. Ze względu na warunki finansowe oraz brak alimentów mieszkam z rodzicami w niewielkiej...

~ Magdalenawięcej

Wiadomości związane z hasłem "zajęcia otwarte w przedszkolu"

Dzieci mają swoje prawa - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW Cele ogólne: Podsumowanie wiedzy dzieci na temat znajomości praw dziecka. Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw. Budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę. Cele szczegółowe, dziecko: Formułuje odpowiedzi na pytania. Ilustruje ruchem treści wiersza. Rytmizuje treści hasła.[...]

więcej »

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia – scenariusz zajęć otwartych

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców. Cele główne: - wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób; - wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku, akceptacji i miłości; Cele operacyjne: Dziecko: - wciela się w role; - wymienia skojarzenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia; - śpiewa kolędy;[...]

więcej »

„Co słychać, co tak pachnie, co tak smakuje?” - zajęcia otwarte dla rodziców

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców dnia 25.10.2010 r. Cel główny: Zacieśnianie więzi z rodziną i środowiskiem oraz kształtowanie pewności i poczucia bezpieczeństwa dziecka jako ważnego członka grupy społecznej, zapoznanie dzieci ze zmysłami, dzięki którym poznajemy świat Cele operacyjne: dziecko pozna zmysły za pomocą których bada świat, a[...]

więcej »

REKLAMA

"Zajęcia otwarte dla rodziców z dziećmi 6-letnimi" scenariusz

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców. Cele edukacyjno - wychowawcze: - kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, tworzenia dobrego klimatu, więzi emocjonalnej, wspólnotowej, - kształtowanie umiejętności słuchania i wypowiadania się na zadany temat, - rozwijanie sprawności manualnych, wokalnych oraz ruchowych, - kształtowanie właściwej postawy wobec[...]

więcej »

Zajęcia otwarte dla rodziców- scenariusz

Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy w oparciu o opowiadanie M. Kownackiej „Idzie zima chudy nie przetrzyma”. Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt leśnych: wiewiórka, lis, jeż, borsuk, niedźwiedź. Cele operacyjne: Dziecko: - posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6, - tworzy zbiory według[...]

więcej »

"Poznajemy landy” scenariusz sytuacji edukacyjnej w grupie 4 latków

Zajęcia otwarte z udziałem rodziców. Cele ogólne: - rozróżnianie figur geometrycznych - utrwalanie znajomości barw - nazywanie i wskazywanie kierunków w przestrzeni - rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ekspresji i wyobraźni - podkreślanie przynależności do grupy - przyzwyczajanie do opieki nad dziećmi wymagającymi pomocy Cele operacyjne w odniesieniu do[...]

więcej »

Praca górnika - scenariusz zajęć dla 6-latków

Jakie skarby wydobywa górnik spod ziemi? TEMAT ZAJĘĆ: "O mądrym Skarbniku i zasypanym chodniku" - legenda wg. utworu  Hanny Łochockiej. Ocena postępowania Bolka wobec ojca. Zwrócenie uwagi na niebezpieczną pracę górników. Zabawa dydaktyczna "Kopalnia" - dopasowywanie sylwet i utrwalenie nazw przedmiotów związanych z pracą górnika.[...]

więcej »

Kłopoty wiewiórki Marty - scenariusz zajęć otwartych, koleżeńskich...

Kłopoty wiewiórki Marty. Scenariusz zajęć otwartych, koleżeńskich oraz dla opiekuna stażu. Grupa wiekowa, data, miejsce: 3-4 latki, 28.11.2011, PP nr 5 Cele ogólne: Posługuje się liczebnikami głównymi Rozróżnienie błędnego liczenia od prawidłowego. Zachęcenie dzieci do wypowiedzi na temat Intensyfikacja pozytywnych reakcji w stosunku do partnera[...]

więcej »

Idzie zima - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców 6-latków

„Idzie zima chudy nie przetrzyma” słuchanie opowiadania M. Kownackiej czytanego przez nauczycielkę z wykorzystaniem historyjki obrazkowej oraz sylwet głównych postaci opowiadania. Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt leśnych: wiewiórka, lis, jeż, borsuk. Metody, formy pracy: czynna, słowna, zadaniowa, Pomoce dydaktyczne: liczmany, tablica[...]

więcej »

Co nam jesień w koszu niesie - konspekt zajęć w grupie dzieci 5-6 letnich

Zapoznanie dzieci z historyjką obrazkową pt. „Jabłko” W. Sutiejewa. Konspekt zajęć otwartych dla rodziców i zajęć koleżeńskich w grupie dzieci 5 – 6 letnich w dniu 5. 10. 2010r. w PP. nr 43 w Rzeszowie. Cele ogólne: odwzorowywanie zbiorów za pomocą liczmanów w zakresie 6–ciu, dzielenie prostych wyrazów na sylaby, rozwijanie[...]

więcej »

"Jestem królem swoich pazurów" - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Teatrzyk sylwet na podstawie bajki "W krainie smoków" J. Bąka. Cele ogólne: - nabywanie umiejętności rozróżniania stanów emocjonalnych odczuwanych przez ludzi w różnych sytuacjach - uczenie się rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji i przemocy - rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia - poznanie[...]

więcej »

Bawimy się i tworzymy razem świąteczne ozdoby - zajęcia z udziałem rodziców

Bawimy się i tworzymy razem świąteczne ozdoby. Scenariusz zajęć z udziałem rodziców w grupie dzieci mieszanych wiekowo. Cel ogólny:  Stwarzanie sytuacji zabawowych i twórczych sprzyjających bliskiemu kontaktowi emocjonalnemu dziecka z rodzicem. Cele szczegółowe: rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej, plastycznej i myślenia twórczego[...]

więcej »

Wesołe zabawy z rodzicami - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Wesołe zabawy z rodzicami. Cele: - pogłębianie kontaktu fizycznego i emocjonalnego z rodzicem - możliwość obserwacji własnego dziecka podczas zajęć - doskonalenie umiejętności współpracy z partnerem - rozwijanie zamiłowania do ruchu przy muzyce - wytworzenie radosnego i pogodnego nastroju wśród uczestników Środki dydaktyczne: laski, nagrania z kasety magnetofonowej,[...]

więcej »

Czy wiosna już przyszła - scenariusz zajęć otwartych w grupie 3-4 latków

„Czy wiosna już przyszła?” – teatrzyk kukiełkowy na podstawie utworu L. Krzemienieckiej pt. „O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie” Cele ogólne: - określanie charakterystycznych cech wiosny na podstawie utworu L. Krzemienieckiej i na podstawie obserwacji przyrody, - tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie[...]

więcej »

W zieleni łąka majowa - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków

W zieleni łąka majowa – zabawy dydaktyczne rozwijające umiejętność myślenia matematycznego. Zajęcia przeprowadzone dla nauczyciela stażysty w grpie 5 latków. CELE - INTEGRACJA RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI DZIECKA: kształcenie aspektu głównego i porządkowego liczby w zakresie 6, utrwalanie symboli graficznych liczb od 1-6, przekładanie sytuacji zadaniowej na[...]

więcej »