Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Dyrektor w przedszkolu niepublicznym

Witam, chciałam zatrudnić jako właściciel do mojego przedszkolea niepublicznego dyrektora, jakie kwlifikacje winien posiadać w 2015r.? pzdr Martyna

~ martyna więcej

Co się dzieje z 5latkiem?

Nie wiem czy to normalne zachowanie u pięciolatka, ale od dłuższego czasu obserwujemy w rodzinie jak zmienia się nasz syn. Zawsze był aktywnym dzieckiem, a...

~ Ania i Michał więcej

Co robić, kiedy dziecko ssie kciuk?

Mój synek ssie kciuk i nie wiem, jak go odzwyczaić. Próbowałam środków z apteki, takich o gorzkim smaku, ale nie pomogły. Po jakimś...

~ Gosia więcej

rodzice radzą: 2
ostatnio: 2015-05-09 18:58

Wiadomości związane z hasłem "zajęcia otwarte w przedszkolu"

Dzieci mają swoje prawa - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW Cele ogólne: Podsumowanie wiedzy dzieci na temat znajomości praw dziecka. Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw. Budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę. Cele szczegółowe, dziecko: Formułuje odpowiedzi na pytania. Ilustruje ruchem treści wiersza. Rytmizuje treści hasła.[...]

więcej »

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia – scenariusz zajęć otwartych

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców. Cele główne: - wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób; - wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku, akceptacji i miłości; Cele operacyjne: Dziecko: - wciela się w role; - wymienia skojarzenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia; - śpiewa kolędy;[...]

więcej »

„Co słychać, co tak pachnie, co tak smakuje?” - zajęcia otwarte dla rodziców

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców dnia 25.10.2010 r. Cel główny: Zacieśnianie więzi z rodziną i środowiskiem oraz kształtowanie pewności i poczucia bezpieczeństwa dziecka jako ważnego członka grupy społecznej, zapoznanie dzieci ze zmysłami, dzięki którym poznajemy świat Cele operacyjne: dziecko pozna zmysły za pomocą których bada świat, a[...]

więcej »

REKLAMA

"Zajęcia otwarte dla rodziców z dziećmi 6-letnimi" scenariusz

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców. Cele edukacyjno - wychowawcze: - kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, tworzenia dobrego klimatu, więzi emocjonalnej, wspólnotowej, - kształtowanie umiejętności słuchania i wypowiadania się na zadany temat, - rozwijanie sprawności manualnych, wokalnych oraz ruchowych, - kształtowanie właściwej postawy wobec[...]

więcej »

Zajęcia otwarte dla rodziców- scenariusz

Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy w oparciu o opowiadanie M. Kownackiej „Idzie zima chudy nie przetrzyma”. Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt leśnych: wiewiórka, lis, jeż, borsuk, niedźwiedź. Cele operacyjne: Dziecko: - posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6, - tworzy zbiory według[...]

więcej »

"Poznajemy landy” scenariusz sytuacji edukacyjnej w grupie 4 latków

Zajęcia otwarte z udziałem rodziców. Cele ogólne: - rozróżnianie figur geometrycznych - utrwalanie znajomości barw - nazywanie i wskazywanie kierunków w przestrzeni - rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ekspresji i wyobraźni - podkreślanie przynależności do grupy - przyzwyczajanie do opieki nad dziećmi wymagającymi pomocy Cele operacyjne w odniesieniu do[...]

więcej »

Praca górnika - scenariusz zajęć dla 6-latków

Jakie skarby wydobywa górnik spod ziemi? TEMAT ZAJĘĆ: "O mądrym Skarbniku i zasypanym chodniku" - legenda wg. utworu  Hanny Łochockiej. Ocena postępowania Bolka wobec ojca. Zwrócenie uwagi na niebezpieczną pracę górników. Zabawa dydaktyczna "Kopalnia" - dopasowywanie sylwet i utrwalenie nazw przedmiotów związanych z pracą górnika.[...]

więcej »

Kłopoty wiewiórki Marty - scenariusz zajęć otwartych, koleżeńskich...

Kłopoty wiewiórki Marty. Scenariusz zajęć otwartych, koleżeńskich oraz dla opiekuna stażu. Grupa wiekowa, data, miejsce: 3-4 latki, 28.11.2011, PP nr 5 Cele ogólne: Posługuje się liczebnikami głównymi Rozróżnienie błędnego liczenia od prawidłowego. Zachęcenie dzieci do wypowiedzi na temat Intensyfikacja pozytywnych reakcji w stosunku do partnera[...]

więcej »

Idzie zima - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców 6-latków

„Idzie zima chudy nie przetrzyma” słuchanie opowiadania M. Kownackiej czytanego przez nauczycielkę z wykorzystaniem historyjki obrazkowej oraz sylwet głównych postaci opowiadania. Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt leśnych: wiewiórka, lis, jeż, borsuk. Metody, formy pracy: czynna, słowna, zadaniowa, Pomoce dydaktyczne: liczmany, tablica[...]

więcej »

Co nam jesień w koszu niesie - konspekt zajęć w grupie dzieci 5-6 letnich

Zapoznanie dzieci z historyjką obrazkową pt. „Jabłko” W. Sutiejewa. Konspekt zajęć otwartych dla rodziców i zajęć koleżeńskich w grupie dzieci 5 – 6 letnich w dniu 5. 10. 2010r. w PP. nr 43 w Rzeszowie. Cele ogólne: odwzorowywanie zbiorów za pomocą liczmanów w zakresie 6–ciu, dzielenie prostych wyrazów na sylaby, rozwijanie[...]

więcej »

"Jestem królem swoich pazurów" - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Teatrzyk sylwet na podstawie bajki "W krainie smoków" J. Bąka. Cele ogólne: - nabywanie umiejętności rozróżniania stanów emocjonalnych odczuwanych przez ludzi w różnych sytuacjach - uczenie się rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji i przemocy - rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia - poznanie[...]

więcej »

Bawimy się i tworzymy razem świąteczne ozdoby - zajęcia z udziałem rodziców

Bawimy się i tworzymy razem świąteczne ozdoby. Scenariusz zajęć z udziałem rodziców w grupie dzieci mieszanych wiekowo. Cel ogólny:  Stwarzanie sytuacji zabawowych i twórczych sprzyjających bliskiemu kontaktowi emocjonalnemu dziecka z rodzicem. Cele szczegółowe: rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej, plastycznej i myślenia twórczego[...]

więcej »

Wesołe zabawy z rodzicami - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Wesołe zabawy z rodzicami. Cele: - pogłębianie kontaktu fizycznego i emocjonalnego z rodzicem - możliwość obserwacji własnego dziecka podczas zajęć - doskonalenie umiejętności współpracy z partnerem - rozwijanie zamiłowania do ruchu przy muzyce - wytworzenie radosnego i pogodnego nastroju wśród uczestników Środki dydaktyczne: laski, nagrania z kasety magnetofonowej,[...]

więcej »

Czy wiosna już przyszła - scenariusz zajęć otwartych w grupie 3-4 latków

„Czy wiosna już przyszła?” – teatrzyk kukiełkowy na podstawie utworu L. Krzemienieckiej pt. „O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie” Cele ogólne: - określanie charakterystycznych cech wiosny na podstawie utworu L. Krzemienieckiej i na podstawie obserwacji przyrody, - tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie[...]

więcej »

W zieleni łąka majowa - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 5 latków

W zieleni łąka majowa – zabawy dydaktyczne rozwijające umiejętność myślenia matematycznego. Zajęcia przeprowadzone dla nauczyciela stażysty w grpie 5 latków. CELE - INTEGRACJA RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI DZIECKA: kształcenie aspektu głównego i porządkowego liczby w zakresie 6, utrwalanie symboli graficznych liczb od 1-6, przekładanie sytuacji zadaniowej na[...]

więcej »