Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Kwalifikacje dyrektora przedszkola niepublicznego

Jestem nauczycielem dyplomowanym, mgr z wykształceniem pedagogicznym. Posiadam ukończone studia podyplomowe zarządzania oświatą. Czy moje kwalifikacje są...

~ Edvin więcej

Kadra w przedszkolu

W przedszkolu w naszej miejscowości jest za mało pań woźnych. Na 7 grup są 3 panie, których obowiązkiem oprócz pomocy przy dzieciach jest...

~ Ala więcej

Ile metrów kwadratowych przypada na os. w internacie?

Witam. Mam pytanie. Ile metrów kwadratowych przypada na dziecko mieszkające w internacie? Chodzi mi o salę sypialną, jak również świetlicę, w...

~ lolek więcej

Wiadomości związane z hasłem "zajęcia otwarte w przedszkolu"

Przedszkolna Akademia Zdrowia - scenariusz zajęć otwartych w grupie 4-latków

Hospitacja zajęć otwartych dla rodziców – 4-latki. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych – zastosowanie Nowej Podstawy Programowej i zadań z Planu Rocznego. Temat: Przedszkolna Akademia Zdrowia pod hasłem: „Szanuj zdrowie należycie, najważniejsze przecież życie”. CELE OGÓLNE: kształtowanie postawy[...]

więcej »

Taniec jednoczy, uczy i bawi - scenariusz zajęć z udziałem dzieci i rodziców

1. Zabawa powitalna – „Żółwik, beczka i piąteczka” – wszyscy uczestnicy zabawy kolejno się witają wykonując określone gesty powitalne. 2. Taniec integracyjny do piosenki pt. „Dziki zachód” – pary tańczą po kole – osiem kroków, krok dostawny x4 do partnera, osoba stojąca na zewnątrz koła okrąża partnera idąc małymi krokami[...]

więcej »

Kurki - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Temat tygodnia: Wielkanoc Temat dnia: Kurki Obszar edukacji: matematycznej Cel ogólny: rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech Cel operacyjny – dziecko: liczy do trzech Środki dydaktyczne: rymowanka „Spacerek kurek”, sylwety: kur, jajek (różnej wielkości), elementy do ułożenia sylwety kury, kartoniki z[...]

więcej »

REKLAMA

Bawiły się dzieci paluszkami - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Temat zajęć: Bawiły się dzieci paluszkami – czyli stare i nowe zabawy paluszkowe Cel ogólny: rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe Cele szczegółowe: pogłębianie więzi między rodzicem a dzieckiem poprzez uczestnictwo w zabawach rozwijanie pamięci poprzez powtarzanie krótkich wierszyków i rymowanek pobudzanie wyobraźni[...]

więcej »

Dzieci mają swoje prawa - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW Cele ogólne: Podsumowanie wiedzy dzieci na temat znajomości praw dziecka. Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw. Budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę. Cele szczegółowe, dziecko: Formułuje odpowiedzi na pytania. Ilustruje ruchem treści wiersza. Rytmizuje treści hasła.[...]

więcej »

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia – scenariusz zajęć otwartych

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców. Cele główne: - wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób; - wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku, akceptacji i miłości; Cele operacyjne: Dziecko: - wciela się w role; - wymienia skojarzenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia; - śpiewa kolędy;[...]

więcej »

„Co słychać, co tak pachnie, co tak smakuje?” - zajęcia otwarte dla rodziców

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców dnia 25.10.2010 r. Cel główny: Zacieśnianie więzi z rodziną i środowiskiem oraz kształtowanie pewności i poczucia bezpieczeństwa dziecka jako ważnego członka grupy społecznej, zapoznanie dzieci ze zmysłami, dzięki którym poznajemy świat Cele operacyjne: dziecko pozna zmysły za pomocą których bada świat, a[...]

więcej »

"Zajęcia otwarte dla rodziców z dziećmi 6-letnimi" scenariusz

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców. Cele edukacyjno - wychowawcze: - kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, tworzenia dobrego klimatu, więzi emocjonalnej, wspólnotowej, - kształtowanie umiejętności słuchania i wypowiadania się na zadany temat, - rozwijanie sprawności manualnych, wokalnych oraz ruchowych, - kształtowanie właściwej postawy wobec[...]

więcej »

Zajęcia otwarte dla rodziców- scenariusz

Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy w oparciu o opowiadanie M. Kownackiej „Idzie zima chudy nie przetrzyma”. Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt leśnych: wiewiórka, lis, jeż, borsuk, niedźwiedź. Cele operacyjne: Dziecko: - posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6, - tworzy zbiory według[...]

więcej »

"Poznajemy landy” scenariusz sytuacji edukacyjnej w grupie 4 latków

Zajęcia otwarte z udziałem rodziców. Cele ogólne: - rozróżnianie figur geometrycznych - utrwalanie znajomości barw - nazywanie i wskazywanie kierunków w przestrzeni - rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ekspresji i wyobraźni - podkreślanie przynależności do grupy - przyzwyczajanie do opieki nad dziećmi wymagającymi pomocy Cele operacyjne w odniesieniu do[...]

więcej »

Praca górnika - scenariusz zajęć dla 6-latków

Jakie skarby wydobywa górnik spod ziemi? TEMAT ZAJĘĆ: "O mądrym Skarbniku i zasypanym chodniku" - legenda wg. utworu  Hanny Łochockiej. Ocena postępowania Bolka wobec ojca. Zwrócenie uwagi na niebezpieczną pracę górników. Zabawa dydaktyczna "Kopalnia" - dopasowywanie sylwet i utrwalenie nazw przedmiotów związanych z pracą górnika.[...]

więcej »

Kłopoty wiewiórki Marty - scenariusz zajęć otwartych, koleżeńskich...

Kłopoty wiewiórki Marty. Scenariusz zajęć otwartych, koleżeńskich oraz dla opiekuna stażu. Grupa wiekowa, data, miejsce: 3-4 latki, 28.11.2011, PP nr 5 Cele ogólne: Posługuje się liczebnikami głównymi Rozróżnienie błędnego liczenia od prawidłowego. Zachęcenie dzieci do wypowiedzi na temat Intensyfikacja pozytywnych reakcji w stosunku do partnera[...]

więcej »

Idzie zima - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców 6-latków

„Idzie zima chudy nie przetrzyma” słuchanie opowiadania M. Kownackiej czytanego przez nauczycielkę z wykorzystaniem historyjki obrazkowej oraz sylwet głównych postaci opowiadania. Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt leśnych: wiewiórka, lis, jeż, borsuk. Metody, formy pracy: czynna, słowna, zadaniowa, Pomoce dydaktyczne: liczmany, tablica[...]

więcej »

Co nam jesień w koszu niesie - konspekt zajęć w grupie dzieci 5-6 letnich

Zapoznanie dzieci z historyjką obrazkową pt. „Jabłko” W. Sutiejewa. Konspekt zajęć otwartych dla rodziców i zajęć koleżeńskich w grupie dzieci 5 – 6 letnich w dniu 5. 10. 2010r. w PP. nr 43 w Rzeszowie. Cele ogólne: odwzorowywanie zbiorów za pomocą liczmanów w zakresie 6–ciu, dzielenie prostych wyrazów na sylaby, rozwijanie[...]

więcej »

"Jestem królem swoich pazurów" - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Teatrzyk sylwet na podstawie bajki "W krainie smoków" J. Bąka. Cele ogólne: - nabywanie umiejętności rozróżniania stanów emocjonalnych odczuwanych przez ludzi w różnych sytuacjach - uczenie się rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji i przemocy - rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia - poznanie[...]

więcej »