Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Wiadomości związane z hasłem "zajęcia plastyczne w przedszkolu"

Bawimy się kolorami - scenariusz zajęć dla 3-latków

Grupa wiekowa: 3-latki Temat: Bawimy się kolorami. Cele ogólne: rozwijanie percepcji wzrokowej; utrwalenie barw podstawowych; wyrobienie znajomości i umiejętności mieszania barw podstawowych dla uzyskania barw pochodnych. Cele operacyjne – dziecko: zna i rozróżnia kolory podstawowe: żółty, niebieski i czerwony oraz kolory pochodne: pomarańczowy,[...]

więcej »

Szukamy jesieni w lesie - scenariusz zajęć z obszaru edukacji plastycznej

Tematy dnia: LECĄ LIŚCIE Z DRZEWA. BAWIMY SIĘ W POMARAŃCZOWE. JESIENNY KOLOROWY LAS. Cele ogólne: Tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna i bogactwa przyrody jesienią; Stwarzanie sytuacji umożliwiających wzbogacanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dzieci. Wyjaśnianie zaobserwowanych zjawisk, bogacenie słownictwa.[...]

więcej »

Rola plastyki w rozwoju i wychowaniu dziecka

Plastyka łącznie z muzyką i literaturą dziecięcą stanowi podstawę wychowania estetycznego w przedszkolu, czyli kierowania rozwojem dziecka w tej dziedzinie. Wychowanie plastyczne w przedszkolu umożliwia dziecku aktywne obcowanie z różnymi rodzajami sztuki plastycznej i rozwija jego własną ekspresję zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, właściwymi dzieciom w wieku przedszkolnym.[...]

więcej »

REKLAMA

Wykonujemy upominek dla Babci i Dziadka - konspekt zajęć

Wykonujemy upominek dla Babci i Dziadka. Temat zajęć: Opowiadanie O. Hejny „Zaczarowana babcia”. Odczytanie zdań dotyczących babci i dziadka, kończenie przez dzieci wypowiedzi „moja babcia jest…”, „mój dziadek jest..”. Słuchanie opowiadania, rozmowa na temat opowiadania. Zabawa pantomimiczna „co robi moja babcia” zabawa ruchowa z[...]

więcej »

Kartki świąteczne – scenariusz zajęć w grupie integracyjnej z dziećmi 5–letnimi

Kartki świąteczne – origami. Cel główny: Poznawanie tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia Poznanie techniki: płaskie origami z koła Cele szczegółowe: dziecko zna tradycje bożonarodzeniowe w Polsce          potrafi wypowiedzieć się na określony temat, odczuwa radość świątecznego oczekiwania, utrwala[...]

więcej »

Każda praca jest ważna - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 i 5 latków

Każda praca jest ważna – rozmowa w oparciu o obrazki. Cele: - ukazanie pracy na roli w dawnym wydaniu - kształtowanie poczucia szacunku dla drugiego człowieka - dokonanie charakterystyki niektórych zawodów, wykonywanych dawniej - rozwijanie i umacnianie więzi koleżeńskich - zapoznanie się z etapami powstawania mąki Metody: - czynne: zabawa „Pieczenie chleba”,[...]

więcej »

Przyjacielski balonik - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

Przyjacielski balonik – praca plastyczna. Cele: - rozwijanie umiejętności budowania zdań złożonych - nabywanie umiejętności opowiadania na temat treści obrazka - ćwiczenie myślenia przyczynowo – skutkowego - uwrażliwianie na potrzebę bycia koleżeńskim, pomocnym - ćwiczenia w posługiwaniu się zwrotami grzecznościowymi: proszę, dziękuję Metody: Metoda podająca: praca z obrazkiem,[...]

więcej »

Plan dydaktyczny zajęć koła plastycznego na rok szkolny 2007/2008

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. U. nr2 z 17 stycznia 2000r. poz.8) i stanowi uzupełnienie i wzbogacenie treści ujętych w programie wychowania przedszkolnego ABC Program wychowania przedszkolnego XXI wieku A. Ł. Grodzickiej DKW-4013-1/00. Zajęcia odbywać się będą według[...]

więcej »

Bawimy się i tworzymy razem świąteczne ozdoby - zajęcia z udziałem rodziców

Bawimy się i tworzymy razem świąteczne ozdoby. Scenariusz zajęć z udziałem rodziców w grupie dzieci mieszanych wiekowo. Cel ogólny:  Stwarzanie sytuacji zabawowych i twórczych sprzyjających bliskiemu kontaktowi emocjonalnemu dziecka z rodzicem. Cele szczegółowe: rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej, plastycznej i myślenia twórczego[...]

więcej »

Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania.[...]

więcej »

Sprawozdanie z pracy plastycznego kółka

Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego działającego przy Przedszkolu nr 14 w Tarnowie w roku szkolnym 2005/2006. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką,[...]

więcej »

Wernisaż w Centrum Rozrywki „Na Pięterku”- zabawa plastyczna

Ważną rolę w poznawaniu i kształtowaniu życia uczuciowego dziecka pełni ekspresja plastyczna. Rysunek dziecka jest bowiem częścią jego duszy. Analizując go prawidłowo możemy dotrzeć do najdalszych jego zakamarków i jeżeli istnieje jakaś potrzeba, pomóc dziecku pokonać trudności. Ekspresja plastyczna stanowi również doskonałą formę uwrażliwienia dzieci, zwrócenia[...]

więcej »

Plan pracy kółka plastycznego na rok szkolny 2005/06

Organizacja pracy kółka plastycznego w przedszkolu. Wrzesień Obserwacja dzieci – zakwalifikowanie do pracy w kółku plastycznym. Październik Temat 1 – Rysowanie kredką świecową twarzy człowieka: smutnej i wesołej. Cel – przedstawienie różnych wizerunków twarzy ludzkiej Temat 2 – „Zwierzątko leśne” - lepienie z masy solnej. Cel[...]

więcej »

Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym

Rozwijanie twórczości plastycznej należy do podstawowych zadań wychowania plastycznego w przedszkolu. Twórczość ta umożliwia rozwój pewnych dyspozycji psychicznych, sprawności umysłowej, manualnej, pamięci wzrokowej, wyobrażani przestrzennej, ruchowej i kolorystycznej. 1. Pojęcie twórczości plastycznej i sztuki dziecka w literaturze. Odgrywa bardzo ważną rolę,[...]

więcej »