Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Porady specjalisty

Jak mam reagować na zachowania mojego pięcioletniego syna?

Mały ostatnio jest nie do wytrzymania. Nie reaguje na polecenia, momentami jest agresywny, nie słucha się kompletnie, kiedy próbuję mu coś...

~ agnieszkawięcej

Zmiany zachowania u dziecka po pobycie w żłobku

Dziecko, 2 lata 7 miesięcy, nigdy nie ssalo smoczka, po pobycie w żłobku mały ssie kciuk, nie chce jeść. W żłobku stał się płaczliwy. Czy można poprosić o...

~ halinawięcej

Samotnie wychowująca matka a rejonizacja

Witam, jestem matką samotnie wychowującą 4 letnie dziecko. Ze względu na warunki finansowe oraz brak alimentów mieszkam z rodzicami w niewielkiej...

~ Magdalenawięcej

Wiadomości związane z hasłem "zajęcia plastyczne w przedszkolu"

Szukamy jesieni w lesie - scenariusz zajęć z obszaru edukacji plastycznej

Tematy dnia: LECĄ LIŚCIE Z DRZEWA. BAWIMY SIĘ W POMARAŃCZOWE. JESIENNY KOLOROWY LAS. Cele ogólne: Tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu piękna i bogactwa przyrody jesienią; Stwarzanie sytuacji umożliwiających wzbogacanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dzieci. Wyjaśnianie zaobserwowanych zjawisk, bogacenie słownictwa.[...]

więcej »

Rola plastyki w rozwoju i wychowaniu dziecka

Plastyka łącznie z muzyką i literaturą dziecięcą stanowi podstawę wychowania estetycznego w przedszkolu, czyli kierowania rozwojem dziecka w tej dziedzinie. Wychowanie plastyczne w przedszkolu umożliwia dziecku aktywne obcowanie z różnymi rodzajami sztuki plastycznej i rozwija jego własną ekspresję zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, właściwymi dzieciom w wieku przedszkolnym.[...]

więcej »

Wykonujemy upominek dla Babci i Dziadka - konspekt zajęć

Wykonujemy upominek dla Babci i Dziadka. Temat zajęć: Opowiadanie O. Hejny „Zaczarowana babcia”. Odczytanie zdań dotyczących babci i dziadka, kończenie przez dzieci wypowiedzi „moja babcia jest…”, „mój dziadek jest..”. Słuchanie opowiadania, rozmowa na temat opowiadania. Zabawa pantomimiczna „co robi moja babcia” zabawa ruchowa z[...]

więcej »

REKLAMA

Kartki świąteczne – scenariusz zajęć w grupie integracyjnej z dziećmi 5–letnimi

Kartki świąteczne – origami. Cel główny: Poznawanie tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia Poznanie techniki: płaskie origami z koła Cele szczegółowe: dziecko zna tradycje bożonarodzeniowe w Polsce          potrafi wypowiedzieć się na określony temat, odczuwa radość świątecznego oczekiwania, utrwala[...]

więcej »

Każda praca jest ważna - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 i 5 latków

Każda praca jest ważna – rozmowa w oparciu o obrazki. Cele: - ukazanie pracy na roli w dawnym wydaniu - kształtowanie poczucia szacunku dla drugiego człowieka - dokonanie charakterystyki niektórych zawodów, wykonywanych dawniej - rozwijanie i umacnianie więzi koleżeńskich - zapoznanie się z etapami powstawania mąki Metody: - czynne: zabawa „Pieczenie chleba”,[...]

więcej »

Przyjacielski balonik - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

Przyjacielski balonik – praca plastyczna. Cele: - rozwijanie umiejętności budowania zdań złożonych - nabywanie umiejętności opowiadania na temat treści obrazka - ćwiczenie myślenia przyczynowo – skutkowego - uwrażliwianie na potrzebę bycia koleżeńskim, pomocnym - ćwiczenia w posługiwaniu się zwrotami grzecznościowymi: proszę, dziękuję Metody: Metoda podająca: praca z obrazkiem,[...]

więcej »

Plan dydaktyczny zajęć koła plastycznego na rok szkolny 2007/2008

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. U. nr2 z 17 stycznia 2000r. poz.8) i stanowi uzupełnienie i wzbogacenie treści ujętych w programie wychowania przedszkolnego ABC Program wychowania przedszkolnego XXI wieku A. Ł. Grodzickiej DKW-4013-1/00. Zajęcia odbywać się będą według[...]

więcej »

Bawimy się i tworzymy razem świąteczne ozdoby - zajęcia z udziałem rodziców

Bawimy się i tworzymy razem świąteczne ozdoby. Scenariusz zajęć z udziałem rodziców w grupie dzieci mieszanych wiekowo. Cel ogólny:  Stwarzanie sytuacji zabawowych i twórczych sprzyjających bliskiemu kontaktowi emocjonalnemu dziecka z rodzicem. Cele szczegółowe: rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej, plastycznej i myślenia twórczego[...]

więcej »

Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania.[...]

więcej »

Sprawozdanie z pracy plastycznego kółka

Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego działającego przy Przedszkolu nr 14 w Tarnowie w roku szkolnym 2005/2006. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tą wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką,[...]

więcej »

Wernisaż w Centrum Rozrywki „Na Pięterku”- zabawa plastyczna

Ważną rolę w poznawaniu i kształtowaniu życia uczuciowego dziecka pełni ekspresja plastyczna. Rysunek dziecka jest bowiem częścią jego duszy. Analizując go prawidłowo możemy dotrzeć do najdalszych jego zakamarków i jeżeli istnieje jakaś potrzeba, pomóc dziecku pokonać trudności. Ekspresja plastyczna stanowi również doskonałą formę uwrażliwienia dzieci, zwrócenia[...]

więcej »

Plan pracy kółka plastycznego na rok szkolny 2005/06

Organizacja pracy kółka plastycznego w przedszkolu. Wrzesień Obserwacja dzieci – zakwalifikowanie do pracy w kółku plastycznym. Październik Temat 1 – Rysowanie kredką świecową twarzy człowieka: smutnej i wesołej. Cel – przedstawienie różnych wizerunków twarzy ludzkiej Temat 2 – „Zwierzątko leśne” - lepienie z masy solnej. Cel[...]

więcej »

Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym

Rozwijanie twórczości plastycznej należy do podstawowych zadań wychowania plastycznego w przedszkolu. Twórczość ta umożliwia rozwój pewnych dyspozycji psychicznych, sprawności umysłowej, manualnej, pamięci wzrokowej, wyobrażani przestrzennej, ruchowej i kolorystycznej. 1. Pojęcie twórczości plastycznej i sztuki dziecka w literaturze. Odgrywa bardzo ważną rolę,[...]

więcej »