Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Porady specjalisty

Jak mam reagować na zachowania mojego pięcioletniego syna?

Mały ostatnio jest nie do wytrzymania. Nie reaguje na polecenia, momentami jest agresywny, nie słucha się kompletnie, kiedy próbuję mu coś...

~ agnieszkawięcej

Zmiany zachowania u dziecka po pobycie w żłobku

Dziecko, 2 lata 7 miesięcy, nigdy nie ssalo smoczka, po pobycie w żłobku mały ssie kciuk, nie chce jeść. W żłobku stał się płaczliwy. Czy można poprosić o...

~ halinawięcej

Samotnie wychowująca matka a rejonizacja

Witam, jestem matką samotnie wychowującą 4 letnie dziecko. Ze względu na warunki finansowe oraz brak alimentów mieszkam z rodzicami w niewielkiej...

~ Magdalenawięcej

Wiadomości związane z hasłem "zajęcia ruchowe w przedszkolu"

Mini igrzyska olimpijskie - scenariusz zajęć na powietrzu

Mini igrzyska olimpijskie. Regulamin imprezy sportowej: 1. Impreza  sportowa  odbędzie  się 11.05.2012r. o godz. 10.00  w  ogrodzie  przedszkolnym. Udział w mini igrzyskach biorą dzieci grupy starszej oraz dzieci z I klasy SP. 2. Celem Olimpiady Sportowej jest: rozwijanie sprawności ruchowej, wprowadzanie do ćwiczeń elementów[...]

więcej »

Samochody - scenariusz zajęć ruchowych w grupie 4, 5 i 6 latków

Samochody. CEL OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych CELE OPERACYJNE: Dziecko: reaguje na hasło nauczyciela; reaguje na dźwięk instrumentu (tamburyn); biega w różnych kierunkach bez potrącania innych. METODY: zabawy naśladowcze zadaniowa FORMY: praca z grupą ŚRODKI DYDAKTYCZNE:[...]

więcej »

Ćwiczymy razem - scenariusz zajęć ruchowych dla grupy 4, 5 i 6 latków

Ćwiczymy razem. CEL OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności współdziałania z partnerem podczas zajęć ruchowych CELE OPERACYJNE: Dziecko: współdziała w parze z partnerem; potrafi przystosować własne ruchy do ruchów partnera dzieli się przestrzenią z innymi dziećmi METODY: twórcze: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne odtwórcze:[...]

więcej »

REKLAMA

Scenariusz zajęć ruchowych

Zabawy muzyczno–ruchowe inspirowane piosenką. Wykorzystanie prostego rekwizytu w postaci gazety. Cele ogólne: Kształcenie koordynacji słuchowo–ruchowej, Kształcenie orientacji w przestrzeni, Śpiew piosenki, Reagowanie na pauzę w muzyce, Rozpoznawanie rytmu, Usprawnianie małej i dużej motoryki. Cele operacyjne (dziecko): Umie współdziałać w[...]

więcej »

Dzień ze Świętym Mikołajem - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 latków

Dzień ze Świętym Mikołajem – zabawy ruchowe. Cele: - rozwijanie spostrzegawczości podczas dopasowywania z przedmiotów do ich konturów - kształtowanie umiejętności wspólnego podejmowania działań - zachęcanie do zabawy w parach i większych grupach - motywowanie do czynnego brania udziału w zajęciach - rozwijanie umiejętności dbania o porządek Metody: Podająca –[...]

więcej »

Metoda A. i M. Kniessów

W metodzie tej eksponuje się naturalne formy ruchowe, z wyłączeniem baletu i technik sportowych, chociaż może być stosowana ich interpretacja w formach taneczno rytmicznych. Główny tok zajęć polega na naśladownictwie ruchu prowadzącego, który nie tylko demonstruje ruch, ale jest również współćwiczącym, jest często osobą wiodącą, ale w miarę zainteresowania[...]

więcej »

"Zabawy z kolorową chustą" - scenariusz hospitacji

SCENARIUSZ HOSPITACJI KONTROLNO – OCENIAJĄCEJ „Aktywność i zainteresowanie dzieci podczas zajęć - nowoczesne metody pracy stosowane przez nauczyciela” Cele ogólne: rozwijanie wrażeń wzrokowych, dotykowych usprawnianie ruchowe rozwijanie świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej kształtowanie współpracy z[...]

więcej »

Scenariusz zajęć przeprowadzonych dla nauczyciela stażysty w grupie 5 latków

ZESTAW ZABAW I ĆWICZEŃ RUCHOWYCH Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNORODNYCH PRZYBORÓW. CELE: wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, doskonalenie motoryki w zakresie zręczności, gibkości, zwinności, wzmacnianie mięsni podeszwowych stóp, mięśni brzucha, kończyn górnych i dolnych, tułowia, ćwiczenia orientacyjne w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, wyrabianie[...]

więcej »

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą V. Sherborne - scenariusz zajęć

"Zestaw ćwiczeń gimnastyczno - relaksacyjnych metodą V. Sherborne". Cele ogólne: - Poznawanie własnego ciała oraz ciała partnera. - Odkrywanie swoich możliwości. - Wdrażanie do zaufania sobie i innym. Cele operacyjne (dziecko...): - Potrafi przystosować własne ruchy do ruchów partnera. - Potrafi się zrelaksować. - Odczuwa radość płynącą z zabawy. - Potrafi opanować własny lęk i[...]

więcej »

Scenariusz zajęć prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

"Zabawy w zimę czy w lato są najlepsze z mamą i z tatą" CEL: przedstawienie możliwości wykorzystania metody w pracy nauczycielki przedszkola. FORMA: - zajęcia warsztatowe - indywidualne, - w parach, - w grupie. METODA:  - zabawowo-naśladowcza - Weroniki Sherborne ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  chusta animacyjna, piłka, magnetofon, kaseta, plakat z założeniami metody, koncepcja ruchu[...]

więcej »

Praca szkolna K. Orffa

Zasadniczą koncepcją Orffa było rozbudzenie sił duchowych, sił twórczych, narażonych na powolny zanik na skutek działania współczesnej cywilizacji technicznej i dewastacji naturalnego środowiska. Odrodzenie duchowe człowieka może wg niego nastąpić przez powrót do pierwotności i współgrania z naturą. Nawiązywanie do pierwotności rozumiał jako akcentowanie rytmu,[...]

więcej »

Gra ściganka - scenariusz zajęć w grupie 5 latków

Temat: Biorę udział w grze ścigance „Zwierzęta na łące” i chcę, żeby mój zespół zwyciężył. CEL GŁÓWNY: Doskonalenie umiejętności liczenie od 1 – 6. CEL POŚREDNI (temat zajęcia): Biorę udział w grze ścigance „Zwierzęta na łące” i chcę, żeby mój zespół zwyciężył – nabywanie doświadczeń logicznych i emocjonalnych, wdrażanie[...]

więcej »

Jesienny spacer - zestaw ćwiczeń

Zestaw ćwiczeń z elementami gimnastyki twórczej W. Shelborne. Warsztaty adaptacyjne dla dzieci i rodziców. Opracowała: Beata Piekarska

więcej »

W świecie zabawek - scenariusz zajęć wychowania zdrowotnego

„W świecie zabawek”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Cele:  - poznanie własnego ciała, - wyczucie (świadomość) celowości ruchu, - odkrywanie własnych możliwości ruchowych, - rozwijanie możliwości twórczej dziecka, - umiejętność współpracy z partnerem, - rozwijanie wyczucia płynności ruchu, - wprowadzanie dziecka w świat fantazji, - wykorzystanie muzyki[...]

więcej »

Scenariusze zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci 5-6 letnich

Prawidłowa postawa ciała w dużym stopniu decyduje o zdrowiu dziecka. Postęp cywilizacji przyczynia się do eliminowania wysiłku fizycznego prowadząc do dysfunkcji układu ruchowego. W wieku przedszkolnym obserwuje się liczne wady rozwojowe w postawie ciała. Szczególnie wyraźnie zaczynają się one nasilać u dzieci po 5 roku życia. Jedne z nich wynikają z wątłości budowy, niewystarczającej[...]

więcej »