Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Wiadomości związane z hasłem "zajęcia ruchowe w przedszkolu"

Mini igrzyska olimpijskie - scenariusz zajęć na powietrzu

Mini igrzyska olimpijskie. Regulamin imprezy sportowej: 1. Impreza  sportowa  odbędzie  się 11.05.2012r. o godz. 10.00  w  ogrodzie  przedszkolnym. Udział w mini igrzyskach biorą dzieci grupy starszej oraz dzieci z I klasy SP. 2. Celem Olimpiady Sportowej jest: rozwijanie sprawności ruchowej, wprowadzanie do ćwiczeń elementów[...]

więcej »

Samochody - scenariusz zajęć ruchowych w grupie 4, 5 i 6 latków

Samochody. CEL OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych CELE OPERACYJNE: Dziecko: reaguje na hasło nauczyciela; reaguje na dźwięk instrumentu (tamburyn); biega w różnych kierunkach bez potrącania innych. METODY: zabawy naśladowcze zadaniowa FORMY: praca z grupą ŚRODKI DYDAKTYCZNE:[...]

więcej »

Ćwiczymy razem - scenariusz zajęć ruchowych dla grupy 4, 5 i 6 latków

Ćwiczymy razem. CEL OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności współdziałania z partnerem podczas zajęć ruchowych CELE OPERACYJNE: Dziecko: współdziała w parze z partnerem; potrafi przystosować własne ruchy do ruchów partnera dzieli się przestrzenią z innymi dziećmi METODY: twórcze: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne odtwórcze:[...]

więcej »

REKLAMA

Scenariusz zajęć ruchowych

Zabawy muzyczno–ruchowe inspirowane piosenką. Wykorzystanie prostego rekwizytu w postaci gazety. Cele ogólne: Kształcenie koordynacji słuchowo–ruchowej, Kształcenie orientacji w przestrzeni, Śpiew piosenki, Reagowanie na pauzę w muzyce, Rozpoznawanie rytmu, Usprawnianie małej i dużej motoryki. Cele operacyjne (dziecko): Umie współdziałać w[...]

więcej »

Dzień ze Świętym Mikołajem - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 4 latków

Dzień ze Świętym Mikołajem – zabawy ruchowe. Cele: - rozwijanie spostrzegawczości podczas dopasowywania z przedmiotów do ich konturów - kształtowanie umiejętności wspólnego podejmowania działań - zachęcanie do zabawy w parach i większych grupach - motywowanie do czynnego brania udziału w zajęciach - rozwijanie umiejętności dbania o porządek Metody: Podająca –[...]

więcej »

Metoda A. i M. Kniessów

W metodzie tej eksponuje się naturalne formy ruchowe, z wyłączeniem baletu i technik sportowych, chociaż może być stosowana ich interpretacja w formach taneczno rytmicznych. Główny tok zajęć polega na naśladownictwie ruchu prowadzącego, który nie tylko demonstruje ruch, ale jest również współćwiczącym, jest często osobą wiodącą, ale w miarę zainteresowania[...]

więcej »

"Zabawy z kolorową chustą" - scenariusz hospitacji

SCENARIUSZ HOSPITACJI KONTROLNO – OCENIAJĄCEJ „Aktywność i zainteresowanie dzieci podczas zajęć - nowoczesne metody pracy stosowane przez nauczyciela” Cele ogólne: rozwijanie wrażeń wzrokowych, dotykowych usprawnianie ruchowe rozwijanie świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej kształtowanie współpracy z[...]

więcej »

Scenariusz zajęć przeprowadzonych dla nauczyciela stażysty w grupie 5 latków

ZESTAW ZABAW I ĆWICZEŃ RUCHOWYCH Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNORODNYCH PRZYBORÓW. CELE: wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, doskonalenie motoryki w zakresie zręczności, gibkości, zwinności, wzmacnianie mięsni podeszwowych stóp, mięśni brzucha, kończyn górnych i dolnych, tułowia, ćwiczenia orientacyjne w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, wyrabianie[...]

więcej »

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą V. Sherborne - scenariusz zajęć

"Zestaw ćwiczeń gimnastyczno - relaksacyjnych metodą V. Sherborne". Cele ogólne: - Poznawanie własnego ciała oraz ciała partnera. - Odkrywanie swoich możliwości. - Wdrażanie do zaufania sobie i innym. Cele operacyjne (dziecko...): - Potrafi przystosować własne ruchy do ruchów partnera. - Potrafi się zrelaksować. - Odczuwa radość płynącą z zabawy. - Potrafi opanować własny lęk i[...]

więcej »

Scenariusz zajęć prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

"Zabawy w zimę czy w lato są najlepsze z mamą i z tatą" CEL: przedstawienie możliwości wykorzystania metody w pracy nauczycielki przedszkola. FORMA: - zajęcia warsztatowe - indywidualne, - w parach, - w grupie. METODA:  - zabawowo-naśladowcza - Weroniki Sherborne ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  chusta animacyjna, piłka, magnetofon, kaseta, plakat z założeniami metody, koncepcja ruchu[...]

więcej »

Praca szkolna K. Orffa

Zasadniczą koncepcją Orffa było rozbudzenie sił duchowych, sił twórczych, narażonych na powolny zanik na skutek działania współczesnej cywilizacji technicznej i dewastacji naturalnego środowiska. Odrodzenie duchowe człowieka może wg niego nastąpić przez powrót do pierwotności i współgrania z naturą. Nawiązywanie do pierwotności rozumiał jako akcentowanie rytmu,[...]

więcej »

Gra ściganka - scenariusz zajęć w grupie 5 latków

Temat: Biorę udział w grze ścigance „Zwierzęta na łące” i chcę, żeby mój zespół zwyciężył. CEL GŁÓWNY: Doskonalenie umiejętności liczenie od 1 – 6. CEL POŚREDNI (temat zajęcia): Biorę udział w grze ścigance „Zwierzęta na łące” i chcę, żeby mój zespół zwyciężył – nabywanie doświadczeń logicznych i emocjonalnych, wdrażanie[...]

więcej »

Jesienny spacer - zestaw ćwiczeń

Zestaw ćwiczeń z elementami gimnastyki twórczej W. Shelborne. Warsztaty adaptacyjne dla dzieci i rodziców. Opracowała: Beata Piekarska

więcej »

W świecie zabawek - scenariusz zajęć wychowania zdrowotnego

„W świecie zabawek”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Cele:  - poznanie własnego ciała, - wyczucie (świadomość) celowości ruchu, - odkrywanie własnych możliwości ruchowych, - rozwijanie możliwości twórczej dziecka, - umiejętność współpracy z partnerem, - rozwijanie wyczucia płynności ruchu, - wprowadzanie dziecka w świat fantazji, - wykorzystanie muzyki[...]

więcej »

Scenariusze zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci 5-6 letnich

Prawidłowa postawa ciała w dużym stopniu decyduje o zdrowiu dziecka. Postęp cywilizacji przyczynia się do eliminowania wysiłku fizycznego prowadząc do dysfunkcji układu ruchowego. W wieku przedszkolnym obserwuje się liczne wady rozwojowe w postawie ciała. Szczególnie wyraźnie zaczynają się one nasilać u dzieci po 5 roku życia. Jedne z nich wynikają z wątłości budowy, niewystarczającej[...]

więcej »