Mądre rady na odpady - tygodniowy plan pracy

Mądre rady na odpady - tygodniowy plan pracy

TERMIN REALIZACJI: 1 TYDZIEŃ
GRUPA WIEKOWA: 6-LATKI
ILOŚĆ DZIECI W GRUPIE: 20

ZADANIA

1. Kształtowanie wrażliwości na środowisko przyrodnicze, wyrabianie szacunku do niego, racjonalne korzystanie z niego.
2. Rozwijanie zdolności rozumienia, że to wszystko co człowiekowi jest niezbędne do życia czerpie z przyrody.
3. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Budzenie wrażliwości na piękno dobra i brzydotę w postępowaniu człowieka.
4. Uświadomienie dzieciom złożoności problemu odpadów, jak również własnej codziennej odpowiedzialności za środowisko.

PONIEDZIAŁEK

RANO

 • Wdrażanie do układania kartek do rysowania w wyznaczonym miejscu. Kontrola ilości kartek wykorzystanych przez dzieci podczas pracy indywidualnej (kartki to odpady komputerowe, ogłoszenia, reklamy).


PRZEDPOŁUDNIE

 • "Zakupy naszych rodziców”- rozmowa o opakowaniach, w których można zakupić produkty i opakowaniach służących do przenoszenia tych zakupów ze sklepów do domu. Wykorzystanie pustych opakowań plastikowych, siatek plastikowych, jednorazówek.
 • ukazanie dzieciom sposobu ratowania ziemi, zbieranie i segregowanie śmieci.
 • tworzenie za pomocą alfabetu ruchomego wyrazów: butelka, karton, papier, plastik, tacka itp.
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego- kontrola czystości miejsc zabaw, ewentualne wyzbieranie papierków.


POPOŁUDNIE

 • "Co to są śmieci? -rozmowa połączona z działaniem, poparta ilustracjami.
 • kształcenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków.


WTOREK

RANO

 • "Góra śmieci”- szukanie informacji na temat zagrożenia ziemi.
 • Ćwiczenia poranne: ćwiczenia ortofoniczne ,,Zgiełk miasta”- ćwiczenie przodu języka przez wymawianie głosek sz, dż, s, c, r.


PRZEDPOŁUDNIE

 • "Czysta sala”- rozmowa połączona z działaniem.
 • wspólne sprawdzenie zawartości kosza, zastanowienie się czy te odpadki można wykorzystać i jak.
 • przygotowanie koszy z napisami papier, plastik oraz ,,inwentaryzacja” kosza przedszkolnego.
 • wspólne zastanowienie się co zrobić z posegregowanymi odpadkami, odwołanie się do wiedzy dzieci.
 • poszerzanie wiedzy na temat czynników, które powodują zaśmiecanie naszej planety.
 • "Żyj z przyrodą w zgodzie”- nauka piosenki.
 • zapoznanie dzieci z melodią, słowami i nastrojem piosenki.
 • kształcenie szybkiej reakcji na zmiany dynamiki tempa


POPOŁUDNIE

 • "Jak poradzić sobie ze śmieciami”- wykonanie albumu.
 • Wykorzystanie ilustracji, informacji z książek i czasopism wspólnie "odbitych na ksero” oraz prac plastycznych dzieci.


ŚRODA

RANO

 • Zagadki i ciekawostki ekologiczne, rozwiązywanie rebusu i wyjaśnienie słowa recykling.
 • Ćwiczenia poranne: ćwiczenia poranne "Przepędzamy złe chmury”- rozwijanie pojemności płuc przez określone dmuchanie.


PRZEDPOŁUDNIE

 • "Wędrówka odpadków”- rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem ilustracji.
 • ukazanie drogi, jaką przebywają odpadki
 • wyjaśnienie słów: śmieciarka, kontener, prasa.
 • wyjaśnienie pojęcia wysypisko śmieci.
 • Podporządkowanie napisów do odpowiednich ilustracji.
 • "Kosze na śmieci”- zabawa dydaktyczna
 • zapoznanie z regułami zabawy (segregowanie śmieci do odpowiednich pojemników np.: kosz- szkło, kosz-plastik, kosz-papier)
 • kształcenie logicznego myślenia w trakcie segregowanie śmieci do pojemników.
 • wdrażanie do szanowania przyrody poprzez wtórne wykorzystanie śmieci-odpadów.
 • przeliczanie w zakresie do 10.


POPOŁUDNIE

 • "Wesoły pojemnik”- naklejanie gotowych elementów na pudełko.
 • wykonanie z plastikowych pojemników ( po śmietanie, jogurcie) kolorowych pudełek do kredek.
 • -rozwijanie wyobraźni podczas ozdabiania.
 • ukazanie możliwości wykorzystania nieużytków.


CZWARTEK

RANO

 • Wspólne wykonanie papieru z makulatury, który będzie wykorzystany do wykonania plakatu (cięcie makulatury, zostawienie na noc z małą ilością wody, rozwałkowanie papki, suszenie w kotłowni).
 • Ćwiczenia poranne: "Wrzuć do kosza”- zabawa kształtująca celowanie (wykorzystanie małych pojemników).


PRZEDPOŁUDNIE

 • "Co się dzieje z odpadkami”- doświadczenie w ogrodzie, praca w grupach.
 • eksperymenty ekologiczne, co się rozłoży, co nie (wykorzystanie obierków warzyw- szybko znikną, plastikowe opakowanie- nie rozkłada się).
 • notowanie przez nauczycielkę przypuszczeń dzieci.
 • wykonanie kartoników z rysunkiem odpadka oraz umieszczenie daty jego zakopania i odkopania.
 • Czas eksperymentu uzależnić od ilości opadów deszczu, im mniej tym dłużej będzie się rozkładać.
 • Zaznaczenie w kalendarzu w kąciku przyrody obu dat.
 • "Ludzik”- praca z wykorzystaniem odpadków. Praca wg. wyboru dziecka. Wykorzystanie plastikowych opakowań, tacek, siatek, dostarczenie dzieciom możliwości pełnej swobody w realizowaniu własnych pomysłów.

   
POPOŁUDNIE

 • "Sprzątanie świata w okolicy przedszkola”. Wykorzystanie dużych koszy i rękawic przyniesionych przez dzieci z domu. Segregacja śmieci, zrozumienie wspólnego celu.
 • "Odpady są wszędzie”- rozmowa poparta ilustracjami i przykładami.


PIĄTEK

RANO

 • "Posortuj odpadki”- kształcenie uwagi i spostrzegawczości. Które przedmioty nie rozkładają się w naturze?
 • Dopasuj odpowiednie podpisy do ilustracji.
 • Ćwiczenia poranne: ćwiczenia oddechowe "Przepędzamy złe chmury”- rozwijanie pojemności płuc przez określone dmuchanie na chmury.


PRZEDPOŁUDNIE

 • "Szukaj zysku w odzysku”- historyjka obrazkowa.
 • podział odpadów na papierowe, plastikowe, złom, szkło.
 • zachęcanie dzieci do składowania makulatury i oddawanie jej do punktu skupu.
 • ukazanie jak mogę chronić przyrodę przez nie zaśmiecanie środowiska każdą siatką (zastępować płócienną), opakowaniami plastikowymi (zastępować szklanymi).
 • Wspólne wykonanie plakatu ,,Ziemia jest jedna”.
 • wdrażanie do pracy w zespole.
 • pogłębianie więzi emocjonalnej z przyrodą.
 • kształcenie pomysłowości i wyobraźni w trakcie tworzenia plakatu.


POPOŁUDNIE

 • Spotkanie z Rodzicami.
 • Wystawa prac z opakowań oraz albumu wykonanego przez dzieci, którego tematem było zagrożenie odpadkami.
 • Ślubowanie ekologiczne przez dzieci w obecności ich rodziców
 • wspólna biesiada przy herbatce z rodzicami.


Autor:mgr Beata Marczak-Grabianowska

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi