Przedszkole Wesołe Krasnale (Warszawa)

Przedszkole Wesołe Krasnale
zobacz więcej (6)
Wyświetl numer telefonu
Adres:
Alternatywy 7(U1), Warszawa
Drukuj Dodaj ocenę

Standard

 • język angielski
 • logopeda
 • ceramika
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • zajęcia teatralne
 • warsztaty dla dzieci

Opis obiektu

Dla rozwoju małego człowieka istotne jest, aby ktoś dbał o jego potrzeby i zawsze był do jego dyspozycji. Wielu rodziców już na kilka miesięcy przed pojawieniem się dziecka szuka najlepszych możliwości opieki nad potomkiem. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oferujemy opiekę nad dziećmi w małych grupach, pod okiem opiekunek z odpowiednim wykształceniem i prawdziwym zamiłowaniem do pracy z dziećmi. Przedszkole to miejsce przeznaczone dla dzieci od 2 roku życia do 6 lat. Miejsce, gdzie można zostawić dziecko pod opieką wykwalifikowanych opiekunek tylko na kilka godzin w ciągu dnia lub na całe dnie. Dzieci poniżej 2,5 roku życia zapraszamy do grupy Małych Krasnali. Staramy się, aby dla tych najmłodszych Przedszkole było drugim, równie bezpiecznym domem, zaś dla starszych dzieci miejscem, które oferuje liczne atrakcje, zabawę i radosne spędzanie czasu. Z myślą o samopoczuciu najmłodszych stworzyliśmy program w taki sposób, aby nic dziecku nie narzucać, ale sprawić by czuło...

Galeria

Filmy

Program nauczania

Język Angielski Baby English

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Dzieci mają kontakt z językiem poprzez metodę naturalną- tj. stworzenie im naturalnych warunków takich w jakich rodzice uczą dzieci języka ojczystego. Stosujemy również metodę dramy- poprzez odgrywanie ról w teatrzyku. Oprócz tego dzieci regularnie powtarzają poznane słownictwo poprzez gry i zabawy.

Na każdych zajęciach dzieci uczą się słownictwa na zasadzie „rhyme and rhythm” (rymu i rytmu). Dzięki temu szybko przyswajają nowe słownictwo. Nauczymy się nowych piosenek oraz wierszyków. Jednak przy tym wszystkim zachowamy pewien umiar- gdyż najważniejsze jest szczęście dzieci i poczucie, że wszystko dzieje się nieprzymuszenie.


Zajęcia plastyczne

Stwarzają okazję do rozwijania zdolności plastycznych. Motywują do podejmowania wyzwań, pomagają w wyrabianiu wrażliwości i samodzielności. Stwarzają również okazję do pracy w grupie rówieśniczej. Dzieci zdobywają umiejętność wyrażania własnych emocji w procesie twórczym, rozwijają też te cechy osobowości, które będą przydatne w życiu społecznym.

Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie. Poprawia się znacznie ich sprawność manualna, a przede wszystkim, samoocena. Wiemy, że atmosfera akceptacji i poczucie bezpieczeństwa pomagają każdemu dziecku przeżywać naturalną radość tworzenia. Maluchy eksperymentują z różnymi rodzajami farbek, kredek, plasteliną, masą solną itp.

Wszystkie prace wykonane przez dzieci wywieszane są na tablicy tak, aby rodzie mogli je podziwiać!


Zajęcia rytmiczne

Mają na celu rozwój poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Miła atmosfera w ich trakcie sprawia, że dzieci z chęcią uczą się nowych piosenek, tańczą i naśladują ruchy wykonywane przez nauczycielkę.


Warsztaty twórczego myślenia

Celem ich jest rozwój intelektualny, poznawczy, społeczny i emocjonalny. Zajęcia te uwrażliwiają dzieci na otaczający je świat i ludzi, rozbudzają ich ciekawość i zainteresowania.

Proponujemy Waszym dzieciom, pod płaszczykiem fantastycznej zabawy, to, co dla nich najważniejsze:

 • wiarę we własne siły i możliwości – poprzez to, że w trakcie zajęć każde dziecko kilkakrotnie podejmuje samodzielnie decyzje o rozwiązaniu poszczególnych zadań i zabaw
 • umiejętność wyznaczania sobie celów i dążenia do nich
 • samoświadomość własnego ciała
 • uwrażliwimy je na otaczający nas świat i ludzi – dzięki odpowiedniemu doborowi tematów i zabaw, które rozwijają wrażliwość i zaufanie w stosunku do innych, prowadzą do przyjaznych uczuć pomiędzy dziećmi uczestniczącymi w Warsztatach
 • oduczymy je schematycznego myślenia – w dobie telewizji i komputerów będziemy poszukiwać niecodziennych i zaskakujących rozwiązań
 • rozbudzimy ich ciekawość, co pomoże objawić się zainteresowaniom umiejętność wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi.

Zabawy mową

“Zabawy z Mową” – zajęcia logopedyczne w grupie (ćwiczenia usprawniające aparat mowy).

Dla prawidłowego posługiwania się mową, niezbędne jest właściwe funkcjonowanie mechanizmów, które sterują procesem mówienia. Aby proces werbalnego porozumiewania się przebiegał prawidłowo, konieczne jest poprawne oddychanie, umiejętność posługiwania się głosem, prawidłowe wykorzystywanie poszczególnych cech prozodycznych w mowie (akcentu, tempa wypowiedzi itp.), umiejętność prawidłowego różnicowania dźwięków mowy (w terminologii logopedycznej w celu określenia tej umiejętności stosuje się termin „słuch fonematyczny”) oraz analizy i syntezy słuchowej.

W skład zajęć ortofonicznych wchodzą kolejno: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia logorytmiczne, ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy.

Ćwiczenia logopedyczne w naszym przedszkolu mają formułę znakomitej zabawy. Usprawniają narządy mowy, co automatycznie przekłada się na bardziej wyrazistą artykulację, a także w znacznym stopniu mogą przyspieszyć pojawienie się nowych głosek w mowie dzieci.

Zajęcia prowadzi Monika Różycka, logopeda/neurologopeda.

Kolorowanki