"Wesołe bałwanki" scenariusz zajęcia hospitacyjnego

"Wesołe bałwanki" scenariusz zajęcia hospitacyjnego
Oceń
Drukuj

Witamy nowy rok.

Cele ogólne:
- wdrożenie dzieci do uważnego słuchania wiersza,
- rozwijanie aktywności dziecka w grupie poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach,
- rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez połączenie wrażeń ruchowych, słuchowych, wzrokowych,
- kształtowanie umiejętności klasyfikowania  przedmiotów  według jednej lub większej liczby cech (wielkości, koloru).

Cele operacyjne:
Dziecko:

- rozwiązuje zagadki o tematyce zimowej,
- porusza się w rytmie słyszanej muzyki,
- przestrzega umów zawartych w grupie dotyczących zgodnego współdziałania  oraz bezpiecznego poruszania się w sali,
- uznaje prawo innych dzieci do wypowiedzenia się na dany temat,
- zna piosenkę „Tup, tup, tup” i przedstawia jej treść za pomocą prostych  ruchów,
- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 7,
- klasyfikuje przedmioty według jednej lub większej liczby cech (wielkość, kolor),
- tworzy zbiory według określonych cech przedmiotów,
- sprawnie reaguje na bodźce zewnętrzne (słowo),
- potrafi współpracować z grupą,
- zna pojęcie koła, wie jak wygląda koło.

Metody pracy:
- Słowna: rozmowa, słuchanie wiersza, instrukcje i objaśnienia nauczycielki,
- Oglądowa: ilustracje,
- Czynna: zadań stawianych dzieciom do wykonania, samodzielnych doświadczeń.

Formy pracy:
- Zajęcia prowadzone z całą grupą, indywidualna praca dzieci.

Pomoce dydaktyczne: wiersz S. Grochowiaka „Idą puszyści”, ilustracje do wiersza, zagadka o bałwanku, sylweta bałwanka, nagranie CD piosenki „Tup, tup, tup”,  sylwety bałwanków różnej wielkości, kolorowe obręcze, kartoniki z kropkami, koperty  z kółkami różnej wielkości, kapeluszami i miotełkami, klej, kredki, kolorowe kartki.

Przebieg zajęć

1. Powitanie przy zabawie „Ludzie do ludzi” – Dzieci tańczą w parach, na przerwę w muzyce witają się  poszczególnymi częściami ciała (np. prawa noga z prawą nogą, lewy łokieć z lewym łokciem itd.).
2. Zaproszenie dzieci do kółeczka.
3. Wprowadzenie do tematu zagadką:

„Biały brzuch i biała głowa,
Biała jego postać cała.
Choć nie biega tylko stoi,
Mrozu wcale się nie boi”.(bałwan)


4. Dzieci słuchają wiersza S. Grochowiaka pt.: „Idą puszyści” czytanego przez nauczycielkę.

„Idą puszyści”
Bałwanki dopiero idą.
Pierwszy z nich księżyc niesie,
Żeby oświetlić nim drogę w lesie.
Drugi miotełką omiata,
Zimowy kawałek świata.
Trzeci i czwarty wspólnie ciągną sanie.
Piąty po gawrach sprawdza,
Niedźwiadków  zimowanie.
Szósty zrywa sople z drzewa.
A siódmy, najgrubszy
Na podwórku cicho sobie śpiewa.

5. Dzieci omawiają treść wiersza w oparciu o ilustracje.

6. Zabawa dydaktyczna „ Którego bałwanka mam na myśli?”  Nauczyciel opisuje cechy charakterystyczne  bałwanków (największy, najmniejszy, z szalikiem, z miotełką itp). Dzieci odpowiadają stosując liczebniki porządkowe (pierwszy, trzeci, piąty, ...). Przeliczają ile jest wszystkich bałwanków.

7. Zabawa ruchowa „Magiczna liczba siedem”. Dzieci w kole śpiewają piosenkę i pokazują ruchem poszczególne liczby.

„Czy znasz, czy znasz magiczną liczbę siedem,
Czy znasz, czy znasz magiczną liczbę siedem,
Zatrzymują się i dalej śpiewając pokazują pewne figury
Tak jest jeden (wysuwają do przodu prawą nogę)
Tak jest dwa (wysuwają do przodu lewą nogę)
Tak jest trzy (klękają na jedno kolano)
Tak jest cztery (klękają na drugie kolano)
Tak jest pięć (klęcząc dotykają do podłogi jednym łokciem)
Tak jest sześć (klęcząc dotykają do podłogi drugim łokciem)
Tak jest siedem (klęcząc, oparci łokciami o podłogę dotykają czołem do podłogi).


8. Zabawa „Wesołe bałwanki”. N –l rozkłada na podłodze sylwety bałwanków, które różnią się wielkością . Zadaniem dzieci jest dostrzec różnicę (tzn. że bałwanki są małe, większe i największe i utworzyć zbiory bałwanków różnej wielkości. Następnie dzieci przeliczają ile bałwanków jest w każdym zbiorze i układają kartonik z odpowiednią liczba kropek pod każdym zbiorem.  Dodatkowo mogą za pomocą ruchu przedstawić liczbę tych elementów. Po prawidłowo wykonanym zadaniu n – l daje kolejne zadanie, odwracając bałwanki na drugą stronę okazuje się, że bałwanki te różnią się nie tylko wielkością, ale  także kolorem kapelusza. Zadaniem dzieci jest ułożyć bałwanki tak aby w obręczy zielonej znalazły się  bałwanki w zielonych kapeluszach, w czerwonej – czerwone, w niebieskiej – niebieskie.

9. Śpiewanie piosenki zimowej „Tup, tup, tup”.

10. Praca przy stolikach. Dzieci mają w kopertach przygotowane różnej wielkości białe koła, kapelusze, miotełki. Na stolikach leżą kolorowe kartki, klej i kredki. Zadaniem dzieci jest wyklejenie z gotowych elementów postaci bałwanka oraz dorysowanie brakujących rzeczy: nosa, oczu, guzików, itp.

11. Wypowiedzi dzieci na temat prac kolegów, stworzenie małej galerii prac.

12. Ewaluacja zajęć.

Opracowała: mgr Dorota Szreder

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!

Tagi