Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

Darmowe publikacje
Przejdź do strony | 1 | 2 | 3 |
Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

Podobne artykuły:

Wspólnym celem i zadaniem rodziny i szkoły jest troska o prawidłowy rozwój dziecka. O przebiegu i rezultatach procesu wychowawczego decyduje współpraca domu i szkoły. Współdziałanie nauczycieli i rodziców warunkuje harmonijny rozwój uczniów. Wpływa na postępy w nauce i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dziecka. Szkoła i rodzina stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze liczące się w życiu dzieci.


Współpraca z rodzicami jest tym elementem pracy pedagogicznej, którego najbardziej obawiają się nauczyciele rozpoczynający pracę. Obejmuje ona bowiem, przynajmniej we wstępnej fazie, osoby zupełnie sobie obce. Tymczasem sprawnie przebiegająca współpraca wymaga pokonania odczuwalnej obcości, nieufności czy wręcz braku wzajemnego poszanowania. Skutecznie współdziałają osoby, które znają się i są przekonane o sensowności wspólnie wykonywanych zadań. Więc co zrobić, aby współpraca ta była aktywna, obustronna i systematyczna? Jak doprowadzić do tego, aby rodzice byli partnerami, a nie tylko „ostatnią deską ratunku”?

Osobą, od której niewątpliwie zależy powodzenie współpracy nauczyciel – rodzic jest nauczyciel, wychowawca klasy. Jest on zobligowany do organizacji działań wspólnie z rodzicami dla dobra ich dzieci. I to on powinien zadbać, aby współpraca ta była świadoma, przemyślana, planowa i satysfakcjonująca obie strony. Cechą charakterystyczną szkolnictwa jest ogromne otwarcie na współpracę z rodzicami. Większość z nich chce uczestniczyć w życiu szkoły, ale tuż obok tych aktywnych i angażujących się mogą pojawić się tacy, którzy są bardzo zajęci i nie widzą możliwości uczestnictwa w życiu szkoły, tacy, którzy roszczeniowo podchodzą do nauczyciela i zawsze oczekują bezwzględnego rozwiązywania problemów na ich korzyść. 

Szkoła naucza i wychowuje jako instytucja, a więc w sposób planowy i przy pomocy personelu pedagogicznego. Uczniowie muszą włożyć wiele wysiłku i pracy, aby sprostać wymaganiom. Tymczasem każda rodzina dopracowuje się w sposób naturalny pewnego stylu oddziaływań. Pozbawiona jest możliwości zagwarantowania dzieciom systematycznego rozwoju w zakresie nabywania wiadomości i umiejętności. Jej przewaga nad szkołą to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i niezależności.
           
Szkoła pracuje w formalnie zorganizowanych grupach – klasach, uczniowie otrzymują w niej zwykle dobre przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym. Rodzina jest grupą nieformalną, której członkowie są powiązani bliskimi więzami. Nie ma w niej, możliwego w szkole, poczucia zagrożenia, wyizolowania.

Celem współdziałania rodziców i nauczycieli jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami, i to nie tylko z uczniami tzw. trudnymi. Innym celem jest lepsze poznanie poszczególnych uczniów, wzajemne poznanie rodziców i nauczycieli, zjednywanie rodziców dla ogółu uczniów.

Współpraca szkoły i domu w rozwiązywaniu drobnych wykroczeń uczniów, w egzekwowaniu wiadomości, we wzajemnych rozmowach ujawnia złożone poglądy obu stron na temat wychowania. Co zrobić, aby współpraca ta była owocna i jak najmniej uciążliwa dla obu stron? Szkoła jest placówką, z którą  jedni rodzice współpracują, a inni konkurują. W świetle badań jest konkurencyjna dla rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych. Szkoła wygrywa przez lepszą organizację pracy. Ze szkołą współpracują chętnie i w sposób korzystny te rodziny, które wysoko cenią wiedzę. Rodzice często nie traktują szkoły jako partnera, szkoła nie zawsze odpowiada potrzebom dzieci i rodziców. Powinna bowiem uwzględniać sytuację rodzinną, życiową ucznia ich indywidualne warunki uczenia się i osiągnięcia. Niedomagania we współdziałaniu nauczycieli i rodziców mogą wynikać z wzajemnej nieufności, zbytniego obarczania się odpowiedzialnością za wychowanie. Rodziców często razi fakt przyjmowania przez nauczycieli postawy lepiej poinformowanych i wszystko wiedzących.

M. Łobocki formułuje warunki dobrej i skutecznej współpracy szkoły i rodziców. Wśród nich wymienia:

Przejdź do strony | 1 | 2 | 3 |

Podziel się na:

Dodaj komentarz

Imię:
kod:
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Treść komentarza:

  dodaj komentarz i zarejestruj mnie

  mam już konto w Portalu dodaj komentarz i zaloguj mnie