Szukaj po nazwie

Szukaj w swojej okolicy

Darmowe publikacje

Porady specjalisty

Co robić, gdy dziecko naśladuje objawy chorób?

Mam małą klaustrofobię i bywa, że trudno mi złapać oddech, a co gorsza, jestem po operacji żołądka, mam inne problemy zdrowotne. Problem polega na tym, że...

~ Olga Marlo więcej

Wpływ grupy na dziecko w przedszkolu

Mój synek właśnie zaczął chodzić do przedszkola. Do tej pory uważałam, że dobrze go wychowałam – uczyłam dzielić się z innymi swoimi rzeczami...

więcej

Opieka nad dziećmi bez zakwaterowania

Tytuł jest tematem mego pytania. Od 3 lat jestem opiekunem dziennym dla dzieci do lat 3. Niestety bardzo nie odpowiadają mi warunki umowy zlecenia. Jest to...

~ opiekun dzienny więcej

Wyrabianie gotowości dziecka do nauki pisania

Darmowe publikacje
Przejdź do strony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wyrabianie gotowości dziecka do nauki pisania

Pisanie to niewątpliwie podstawowa umiejętność potrzebna dziecku, aby mogło rozpocząć naukę w szkole. Zanim dziecko zacznie sprawnie wykorzystywać tę umiejętność ma przed sobą długą drogę.


Musi sobie zdawać dobrze sprawę z tej struktury, poznać elementy składowe, sposoby realizacji składających się na nią różnych czynności. Umiejętności tych bowiem dziecko nie dziedziczy  ani nie może ich opanować spontanicznie, musi je sobie przyswoić od dorosłych. Pracując z dziećmi w przedszkolu musimy pamiętać, że tak naprawdę od nas dorosłych zależy, czy droga ta będzie prostą i szeroką aleją, a nauka pisania przyjemnym po niej spacerem, czy też wąską ścieżką, po której będzie kroczyło się z trudem.

I. Proces pisania dziecka w wieku przedszkolnym

1.1. Pojęcie pisania


Uczenie się  pisania to przede wszystkim uczenie się nowego języka, które zajmuje  w życiu i rozwoju dziecka równie ważne miejsce jak czytanie. M. Tyszkowa twierdzi, iż pisanie to „skomplikowany proces angażujący wielorako różnorodne czynności dziecka: sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne), ruchowe (artykulacyjne oraz złożone manualne), poznawcze (pamięciowe, spostrzeżeniowe itp.), a przede wszystkim złożone czynności umysłowe”. Według M. Radwiłowiczowej pisanie jest to odtwarzanie przez rękę ludzką przy pomocy ruchu narzędzia na podkładzie znaków posiadających znaczenie dla tego, który je pisze. T. Wróbel przez pisanie rozumie wykonywanie określonych ruchów (strona motoryczna), dzięki którym kreśli się litery połączone w wyrazy (zapamiętane kształty liter są ściśle powiązane z wyobrażeniami słuchowo- wzrokowym, głoska- litera, wyraz). Zdaniem M. Cackowskiej pisanie wymaga na wstępie uświadomienia sobie słów i zdań, które mają być napisane, następnie przeprowadzenia ich dokładnej analizy słuchowej w celu przełożenia na system dźwięków (fonemów), przyporządkowania im odpowiednich liter (grafemów), wreszcie zapisania ich za pomocą ruchów ręki z użyciem narzędzi pisarskich. M. Dmochowska twierdzi, iż pisanie polega w początkowej fazie na odwzorowywaniu, czyli wiernym i dokładnym odtwarzaniu graficznym liter i wyrazów z modelu przedstawionego dziecku przez dorosłego.

1.2. Etapy procesu pisania w przedszkolu

Proces przygotowania dziecka do nauki pisania jest procesem długofalowym, złożonym z wielu etapów, wkraczającym w bardzo różne dziedziny rozwoju i wychowania. Obejmuje on przede wszystkim cały okres przedszkolny, a rozpoczyna się już w wieku trzech lat.

W pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w przedszkolu wyróżniamy dwa etapy kształtowania umiejętności pisania:
1. Wyrabianie gotowości do pisania.
2. Wprowadzenie elementarnej umiejętności pisania.

Oba te etapy różnią się znacznie między sobą, przede wszystkim zakresem działalności dzieci. Mimo tych różnic wzajemnie się warunkują i stanowią integralną całość.

W zakresie pisania w przedszkolu eksponujemy działania mające na celu wyrabianie gotowości dzieci do nauki pisania. Dotyczą one:

1.rozwijanie u dzieci sprawności psychoruchowej

  • orientacji w przestrzeni,
  • rozpoznawanie kierunków,
  • usprawnianie ręki prawej i lewej,
  • rozwijanie pamięci ruchowej,
  • kształtowanie koordynacji wzrokowo -ruchowej.

2. rozwijanie sprawności manualnej poprzez ich działalność plastyczno-konstrukcyjną

  • techniki przestrzenne,
  • techniki płaskie,
  • zabawy ruchowo-graficzne,
  • zabawy i zajęcia graficzne.

3. zapoznanie z symbolami graficznymi i wprowadzenie prób pisania
Proces pisania to skomplikowane i długotrwałe czynności. Realizację tych etapów zaczynamy w grupie dzieci trzy letnich i kontynuujemy na coraz to wyższym poziomie, dołączając nowe elementy w kolejnych grupach wiekowych.

II. Wyrabianie gotowości dziecka do nauki pisania.
 
2.1.  Rozwijanie sprawności psychoruchowej


Orientacja w przestrzeni – rozpoznawanie kierunków
Przejdź do strony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Podziel się na:

Komentarze

avatar

Ela 2014-12-21 16:21

jeżeli twoje dziecko ma problem z popranym pisaniem zapraszam na stronę http://krino.pl
avatar

Aga 2015-11-16 19:43

Witam. Z jakiej literatury Panie korzystały pisząc ten artykuł?

Dodaj komentarz

Imię:
kod:
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Treść komentarza:

  dodaj komentarz i zarejestruj mnie

  mam już konto w Portalu dodaj komentarz i zaloguj mnie