„Zdobywamy odznakę zdrowego przedszkolaka” - scenariusz zajęcia

„Zdobywamy odznakę zdrowego przedszkolaka” - scenariusz zajęcia

Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej w grupie dzieci 5 i 6 letnich „Misie”.

Temat: „Zdobywamy odznakę zdrowego przedszkolaka”
Rodzaj zajęcia: zajęcie otwarte z zaproszonymi gośćmi

Cele ogólny:
- Kształtowanie postawy prozdrowotnej;
- Wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy dziećmi poprzez świadome uczestnictwo w konkursie zespołowym;
- Wprowadzenie elementu rywalizacji;
- Kształtowanie współpracy w obrębie grupy poprzez stawianie zadań do wykonania;
- Wyrabianie umiejętności współdziałania;
- Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia;
- Kształcenie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego, umiejętności wyciągania wniosków;
- Ćwiczenie pamięci odtwórczej poprzez sięganie do wiadomości nabytych wcześniej;
- Rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji  i uwagi w takcie rozwiązywania zagadek i zabaw logicznych oraz zabaw  z wizytówkami wyrazowymi;
- Kształcenie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe;
- Utrwalenie wiadomości dot. elementarnych zasad profilaktyki zdrowotnej;
- Zaprezentowanie gościom zdobytej przez dzieci wiedzy oraz umiejętności;

Cele operacyjne (dziecko):
- Wspólnie z rówieśnikami zdobywa sprawność „zdrowego przedszkolaka” (wg C.Freineta) i rozwiązuje postawione zadania do wykonania;
- Sprawdza swoje wiadomości dotyczące dbania o zdrowie;
- Zna i przestrzega zasad obowiązujących w trakcie rywalizacji;
- Uważnie słucha instrukcji słownej nauczycielki;
- Rozpoznaje swoje imię wśród innych (wg I. Majchrzak);
- Odpowiada na pytania zawarte w programie quizu lub pomaga w udzielaniu odpowiedzi „przedstawicielom grupy”;
- Rozróżnia twierdzenia prawdziwe i fałszywe;
- Rozwiązuje zagadki słowne;
- Dokonuje klasyfikacji wg kryterium „szkodliwe i dobre dla zdrowia”;
- Zna podstawowe zasady dotyczące przestrzegania higieny osobistej;
- Zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania się;
- Liczy punkty za udzielanie prawidłowych odpowiedzi posługując się kołami;
- Rozumie treść czytanego zapisu i prawidłowo przyporządkowuje go do odpowiedniego przedmiotu;
- Wykonuje pracę plastyczną równocześnie z instrukcja słowną – „rysowany wierszyk”;
- Przestrzega przyjętych społecznie i akceptowanych norm postępowania;
- Bierze udział w zabawach ruchowych przy muzyce o charakterze integracyjnym;
- Śpiewa piosenkę o zdrowiu „Hymn zdrowych dzieciaków”;
Właściwie zachowuje się w trakcie zajęcia z zaproszonymi gośćmi

Metody pracy:
- słowna, czynna, zadań do wykonania;
- metoda pedagogiki zabawy;
- metoda odimiennej nauki czytania dr I.Majchrzak;
- metoda zdobywania sprawności wg C.Freineta;

Formy pracy:
- zespołowa;
- indywidualna;

Pomoce:
muzyka na CD do zabaw integracyjnych (pedagogika zabawy), wiersz B. Lewandowskiej pt.: „Na zdrowie”, kontrakt dotyczący sprawności ‘zdrowy przedszkolak” wg koncepcji C.Freineta, wizytówki z imionami dzieci, rysowany wierszyk pt.: „Jabłuszko” wg E.Sujeckiej, czerwona i zielona kredka, pytania i zagadki na temat zdrowia, kartoniki     z napisami: „TAK” i „NIE", kartoniki z cyframi, emblematy ząbków, obrazi przedstawiające  zdrowe i szkodliwe pokarmy, tablica z punktacją, płyta CD z utworem „Hymn zdrowych dzieciaków”, laurki wykonane wcześniej przez dzieci.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie się z dziećmi piosenką: „Wszyscy są, witam was…” (pedagogika zabawy)

„Wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś ty to jesteśmy my!”

Dzieci ustawione są w kole, w parach, śpiewają tekst powitania i klaszczą w dłonie partnera. Na słowa:
TY – pokazywanie partnera,
JA – pokazywanie siebie,
MY – obrót i przejście  do następnego partnera.

2. Przywitanie zaproszonych gości.
3. Zapoznanie dzieci z utworem B.Lewandowskiej pt.: „Na zdrowie” i przedstawienie tematu zajęcia.

Lewandowska „Na zdrowie”

Doktor rybka niech nam powie
Jak należy dbać o zdrowie!
Kto chce prosty być jak trzcina,
Gimnastyką dzień zaczyna!
Całe ciało myje co dzień
Pod prysznicem, w czystej wodzie.
Wie, że zęby białe czyste.
Lubią szczotkę i dentystę!

Pije mleko, wie, że zdrowo
Chrupać marchew na surowo.
Kiedy kicha czysta chustka
Dobrze mu zasłania usta.
Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka
Na obrazku bez zarazków.
Rób tak samo, bo chcesz chyba
Tak zdrowy być jak ryba.


4. Zapoznanie dzieci z kontraktem dotyczącym sprawności „Zdrowy przedszkolak” (wg C.Freineta).

5. Zabawa integracyjna cz.1 pt.: „Samolot” (pedagogika zabawy):

naśladujemy dwa razy gest włączania silników prawą ręką, dwa razy lewą ręką, dwa razy gest zapinania pasów bezpieczeństwa (prawa i lewa ręka), wyglądamy przez okienko, koziołkujemy czyli robimy młynek rączkami nisko nad ziemią i…lecimy i lądujemy i wykonujemy ślizgi dłońmi nad podłogą.  Całość powtarzamy dwa razy.

6. Zabawa integracyjna cz.2 wspólnie z gośćmi pt.: „W tajemniczym lesie”:

Samolot z powodu awarii wylądował w nieznanym lesie. Dzieci przykucają i zamykają oczy. Nauczycielka zaprasza gestem gości aby podeszli do dzieci. Wtedy dzieci wstają, wysiadają z samolotu. Czują się niepewnie w obcym miejscu dlatego patrzą tylko na czubki swoich butów. W miarę upływu czasu ośmielają się i zauważają również inne stopy, witają się z nimi dotykając czubkami swoich butów. Czują się pewniej i podnoszą wzrok wyżej na swoje   kolana, okazuje się, że wokół krąży mnóstwo innych kolan…itd…z czasem  pewnym wzrokiem rozglądają się wokół i dostrzegają, że są w gronie  bliskich osób i witają się z nimi radośnie.

7. Zabawa „wiatraczek z imionami” (wg dr I.Majchrzak):

dzieci siedzą w kole wraz z nauczycielką, w prawą stronę podaje ona kolejne wizytówki. Każde dziecko zatrzymuje swoją a pozostałe podaje dalej. Zabawa trwa do momentu, aż wszystkie dzieci odszukają kartki ze swoimi imionami.

8. Podział dzieci na zespoły  (wg dr I.Majchrzak):

nauczycielka prosi aby dzieci usiadły w czterech rogach dywanu ale zgodnie z pierwszymi literami imion znajdującymi się w  obręczach na dywanie. W ten sposób grupa podzielona zostaje na cztery zespoły.

9. Pytania guzowe:
a) każda grupa losuje pytanie, które czyta im nauczycielka. Za poprawną odpowiedź nauczycielka przyznaje danej grupie punkt (rysuje kółeczko na tablicy). Pytania w aneksie;
b) zabawa „prawda czy kłamstwo?”: dzieci z każdej grupy wyposażone są w karteczki z odpowiedziami „TAK” i „NIE”, nauczycielka kieruje pytanie do wszystkich grup a potem sprawdza gdzie było najwięcej prawidłowych odpowiedzi i wtedy przyznaje punkty;
c) zagadki: każda grupa losuje numer zagadki i otrzymuje punkt za poprawną odpowiedź.

10. Zabawa pt.: „Pan ząbek”:

a) każda grupa otrzymuje duży emblemat ząbka oraz obrazki przedstawiające produkty zdrowe i szkodliwe dla zębów. Zadaniem dzieci jest położenie zdrowych produktów na emblemacie zęba;
b) dodatkowe punkty można zdobyć dzięki przyporządkowaniu właściwych wizytówek wyrazowych do obrazków (wg dr I.Majchrzak).

11. Rysowany wierszyk pt.: „Jabłuszko” (wg E.Sujeckiej):

nauczycielka recytuje wierszyk i rysuje jabłuszko, następnie recytuje a dzieci rysują zgodnie ze słowami wierszyka. Gdy dzieci kolorują jabłuszka nauczycielka podlicza punkty.

Czerwone jabłuszko 
narysuj dziś ładnie.
Jest okrągłe jak kuleczka,
przyjrzyj się dokładnie.
Na górze jabłuszka
ogonek nieduży.
Łączeniu owocu
z gałęzią on służy.
A z tego ogonka
listeczek wystaje.
Zjedz je zaraz,
jest przepyszne,
moc witamin daje.   


12. Ogłoszenie wyników i przyznawanie sprawności „zdrowego przedszkolaka”.                                                

13. Piosenka pt.: „Hymn zdrowych dzieciaków”:
Ref.: My zdrowe dzieciaki: dziewczyny i chłopaki.
Myjemy zęby, ręce, nie tylko w piosence.
Jeździmy na rowerze rowerze z tatą na skuterze…
Energia nas rozpiera jak Szwarcenegera! x2
I. My lubimy zjadać owoce i warzywa,
kiedy dorośniemy, nauczymy się pływać.
Gdy będziemy duzi, czeka nas kariera…
może prezydenta a może premiera.
Ref.:  My zdrowe dzieciaki…  x2
II. Nigdy nie będziemy palić papierosów
bo chcemy mieć białe zęby, piękne włosy.
Papierosy na plakatach, głupia to reklama!
Tak mówi moja babcia, tata oraz mama.
Ref.: My zdrowe dzieciaki… x2
III. Dzieci nie powinny pić alkoholu,
o tym się uczymy w szkole i w przedszkolu.
A kiedy dorosły napije się piwa,
niech nie jedzie samochodem ale odpoczywa.
Ref.: My zdrowe dzieciaki… x2

14. Zakończenie zajęcia:
a) pogratulowanie dzieciom zdobytych odznak;
b) przypomnienie o obchodzonym w poprzednim  miesiącu styczniu święcie Dnia Babci i Dnia Dziadka i złożenie gościom  z  tej okazji życzeń i wręczenie pamiątkowych laurek;
c) wspólny słodki poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie.

PRAWDA czy KŁAMSTWO (TAK czy NIE)
1. Należy zjeść jak najwięcej słodyczy przed obiadem.
2. Hałas męczy i jest szkodliwy dla zdrowia.
3. Trzeba dotykać oczy brudnymi rękami wtedy będą lepiej widzieć.
4. Należy unikać jedzenia surówek.
5. Fajnie jest, gdy w przedszkolu przez cały czas można biegać i wrzeszczeć.
6. Wcale, nie trzeba wychodzić na dwór, zdrowo jest gdy siedzimy cały czas w sali.
7. Pracując z książką należy wybrać dobrze oświetlone miejsce.
8. W łazience można bezpiecznie się bawić.
9. Mydło służy do wcierania na sucho w skórę.
10. Podczas ciszy odpoczywamy.

ZAGADKI
1. Z kranu srebrną strugą biegła bardzo długo.
Napełniła pół wanny, będzie kąpiel dla Anny.    (woda)

2. Niedaleko od drzewa pada, każdy je chętnie zjada.
Okrąglutkie i rumiane, na słoneczku dojrzewane.                     (jabłko)

3.Spogląda z wysoka na kurki, na wannę,
gdy go używasz, udaje fontannę.   (prysznic)

4. Jak ten przedmiot się nazywa? Jest za mały by nim pływać,
lecz gdy woda z kranu ciurka, biorę kąpiel, daję nurka.            (wanna)

5. Rozpuszczam się w wodzie, ubywa mnie co dzień.
Kto o czystość dba, ten dobrze mnie zna.  (mydło)

6. Schowała się w tubie, używać ją lubię,
a i mała szczotka chętnie się z nią spotka.  (pasta do zębów)           

7. Używasz go co dzień wieczorem i rano.
Przypomina przedmiot, którym grabią siano.                    (grzebień)  

8. Mydła i wody pilnie unika.
Co weźmie do rąk wszystko poplami.
Jak nazwać takiego chłopczyka?
Ja wam nie powiem, nazwijcie go sami.   (brudas)

PAN ZĄBEK                  

I grupa: dżem, ryba, banan;
II grupa: lody, gruszka, mleko;
III grupa: ananas, jajko, czekolada;
IV grupa: ser, cytryna, pączek;

Opracowała: mgr Kinga Piankowska

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (1)

Tagi