8 benefitów, o które warto zawalczyć, jeśli masz dziecko

8 benefitów, o które warto zawalczyć, jeśli masz dziecko
Drukuj Skomentuj

Na jakie świadczenia mogą liczyć rodzice? Z jakich benefitów można skorzystać? Podpowiadamy!

1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 

Rodzic, który w trakcie pandemii koronawirusa jest zmuszony zostać z dzieckiem w domu z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, do których uczęszczało dziecko bądź dorosła osoba niepełnosprawna, a także rodzic pozostający z dzieckiem w domu ze względu na ograniczenie działalności żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, placówki pobytu dziennego lub innej placówki czy podmiotu zatrudniającego dziennych opiekunów może, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy stanowi równowartość 80% wynagrodzenia.

 

Sprawdź również: 10 najpiękniejszych życzeń na dzień babci i dziadka


2. Zasiłek opiekuńczy

 

Tradycyjny zasiłek opiekuńczy mogą uzyskać ubezpieczoneni rodzice zdrowych dzieci, które nie ukończyły 8. roku życia oraz ubezpieczeni rodzicom dzieci niepełnosprawnych, które nie uzyskały pełnoletności, ze względu na konieczność pozostania przez rodzica w domu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

O zasiłek opiekuńczy mogą wnioskować rodzice adopcyjni, rodzice zastępczy, opiekunowie prawni oraz osoby wychowujące i utrzymujące dzieci, które nie są ich biologicznymi dziećmi. Wymiar zasiłku opiekuńczego wynosi maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym.

Świadczenie wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.


3. Świadczenie wychowawcze

 

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane raz na miesiąc w kwocie 500 zł. To  świadczenia mogą uzyskać rodzice od 1 kwietnia 2016 roku. Do 1 lipca 2019 r., z pewnymi wyjątkami, świadczenie wychowawcze nie było przyznawane na pierwsze dziecko, obecnie można starać się o 500 plus na każde dziecko do 18. roku życia. 

Od 1 lutego 2021 r. będzie można składać wnioski o 500 plus drogą elektroniczną.


4. Program "Dobry Start"

 

300 plus na tzw. wyprawkę szkolną, są wypłacane rodzicom raz do roku w ramach programu „Dobry Start”.

 

Świadczenie można dostać na każdego ucznia do 20. roku życia (w przypadku niepełnosprawnych uczniów do 24. roku życia).

 

300 plus nie przysługuje na dzieci w żłobkach, przedszkolach, zerówkach, ani na studentów


5. Karta dużej rodziny

 

Karta Dużej Rodziny daje możliwość zniżek oraz korzystania z dodatkowych uprawnień rodzinom, w których wychowuje się co najmniej trójka dzieci.

 

Z KDT można m.in. zrobić tańcze zakupy albo uzyskać rabat na bilety do kina czy na basen.


6. Zasiłek rodzinny

 

Zasiłek rodzinny  przysługuje z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

 

Jego kwota to obecnie 95,00 zł miesięcznie na dziecko od urodzenia do ukończenia 5 lat, 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat (do ukończenia 18 lub 21 lat w przypadku nauki w szkole) lub 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat (do ukończenia 24 lat).

 

7. Świadczenie pielęgnacyjne

 

Świadczenie pielęgnacyjne to waloryzowane raz do roku świadczenie rodzinne przysługujące ze względu na rezygnację z pracy w celu sprawowania opieki nad członkiem rodziny z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności i ze wskazaniem do stałej lub długotrwałej opieki bądź pomocy innej osoby ze względu na znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego, codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Świadczenie może dostać matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną lub inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny (oprócz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Świadczenie pielęgnacyjne w 2021 r. wynosi 1971 zł miesięcznie.


8. Becikowe

 

Becikowe to jednorazowe pieniądze dla rodziców przyznawane z tytułu urodzenia dziecka.

 

Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto, a matka dziecka od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu znajdowała się pod opieką lekarską.

 

Becikowe w 2021 r. wynosi 1000 zł

 

Sprawdź także: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 31 stycznia

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!