Adaptacja dzieci ze specjalnymi potrzebami

Adaptacja dzieci ze specjalnymi potrzebami
Drukuj Skomentuj

Przepisy prawa zapewniają każdemu dziecku ze specjalnymi potrzebami możliwość uczęszczania do dowolnej placówki. Może to być chociażby przedszkole najbliższe miejscu zamieszkania. To, jak będzie przebiegała tam adaptacja, a potem dalszy pobyt dziecka, zależy od organu prowadzącego oraz nauczycieli i dyrektora tej placówki – od tego, czy spełnione zostaną odpowiednie warunki i czy wszyscy zostaną należycie przygotowani. Edukacja integrująca to dodatkowe wyzwanie dla przedszkola i nauczyciela. Musi pojawić się ścisła współpraca rodziców, nauczycieli i specjalistów, a cała praca z dzieckiem powinna zostać starannie zaplanowana i przemyślana. Co jest najważniejsze w przygotowaniu się do przyjęcia dziecka ze specjalnymi potrzebami?

Ewelina Śliwa

 

Wcześniejsze spotkanie


Bardzo istotną kwestią jest spotkanie dyrektora i nauczycieli oraz rodziców z dzieckiem już kilka miesięcy wcześniej (najlepiej przed wakacjami). Po co? Aby się wzajemnie poznać i rozpoznać swoje potrzeby. Dobrą okazją są organizowane w maju lub czerwcu zajęcia adaptacyjne. Takie spotkania umożliwiają opracowanie planu wspólnych działań odpowiednio wcześnie: można sprawdzić, co trzeba przygotować, zakupić potrzebny sprzęt, zatrudnić specjalistów itd. Dobre przygotowanie placówki na przyjęcie dziecka ze specjalnymi potrzebami jest dla obydwu stron kluczowe w całym procesie. Pozwoli uniknąć dodatkowego stresu i napięć w pierwszych trudnych tygodniach.

 

Odpowiednie warunki


Potrzeby maluchów mogą okazać się bardzo różne, np. dzieci przewlekle chore muszą przyjmować leki o stałych porach, dzieci z alergią pokarmową potrzebują specjalnej diety, dzieci cudzoziemskie mogą nie znać języka, a co za tym idzie mieć problem z komunikacją, z kolei dzieci z niepełnosprawnością ruchową czasem potrzebują podjazdu oraz odpowiedniej ilości miejsca, aby swobodnie poruszać się po budynku przedszkola. Tutaj najważniejszym zadaniem placówki jest zaspokojenie tych potrzeb i zapewnienie odpowiednich warunków. Co najczęściej należy zmienić? Zorganizować mniej liczne grupy, zadbać o specjalistyczne zajęcia indywidualne, zatrudnić asystenta dziecka, zapewnić dostęp do tłumacza, na nowo zaaranżować salę i doposażyć ją w odpowiednie pomoce, sprzęt i zabawki, stworzyć salę do terapii SI itd.

 

Współpraca z rodzicami


To kolejny kluczowy element dobrej adaptacji i w ogóle funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami w przedszkolu. Rodzice muszą rzetelnie przekazywać dokładne informacje o stanie malucha i udostępniać wszystkie dokumenty. Działa to również w drugą stronę: przedszkole powinno informować rodziców o tym, co dzieje się z dzieckiem na co dzień. Taka wymiana informacji na bieżąco pozwoli dobrze poznać dziecko, a to z kolei ułatwi codzienną pracę. Warto organizować spotkania edukacyjne dla rodziców, które pomogą w przygotowaniu dziecka do przedszkola i wsparciu go w procesie adaptacji.

Więcej o sposobach na pomyślną adaptację dzieci ze SPE przeczytają Państwo we wrześniowym numerze miesięcznika „Przedszkole” wydawanego przez Oficynę MM Wydawnictwo Prawnicze.

 

Źródło: materiały prasowe

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!