Pozostałe publikacje

 • Barwy i dźwięki

  Barwy i dźwięki

  Wiek przedszkolny, to okres w którym dzieci wykazują zainteresowanie światem i tym co się wokół niego dzieje. Mały człowiek dokonuje pierwszych obserwacji, gromadzi spostrzeżenia, doświadczenia, zdobywa wiedzę i umiejętności. Ważną rolę w poznawaniu i kształtowaniu życia uczuciowego, pełni ekspresja plastyczna i muzyczna, a mówiąc o tej ekspresji, mamy na myśli umiejętność reagowania na piękno, spostrzegania go i przeżywania.
 • JAK ZACHĘCAĆ DZIECI DO SAMOREALIZACJI

  JAK ZACHĘCAĆ DZIECI DO SAMOREALIZACJI

  Piękno świata, realia, naturalne zainteresowanie dzieci zjawiskami znanymi i nieznanymi są potrzebą i dyspozycją umożliwiającą dziecku pobudzanie  i rozwijanie wyobraźni. To motto które przyświecało wprowadzeniu i kontynuowaniu działań oraz tworzeniu właściwego klimatu dla edukacji przedszkolnej dzieci 5 – 6 letnich w Przedszkolu Miejskim Nr 50 w Łodzi.
 • Moje dziecko będzie pierwszoklasistą

  Moje dziecko będzie pierwszoklasistą

  Prawie każde dziecko rozpoczynające naukę w klasie pierwszej kojarzy sobie szkołę jako miejsce dla niego przyjazne, miłe, w którym może nawet podobnie jak w przedszkolu będzie spędzać czas. Marzeniem każdego rodzica jest aby tak właśnie było i aby te wyobrażenia dziecięce się spełniły. Rzeczywistość jednak jest często inna i wiele dzieci ma problemy z przystosowaniem się do nowych warunków szkolnych.
 • Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym

  Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym

  Rozwijanie twórczości plastycznej należy do podstawowych zadań wychowania plastycznego w przedszkolu. Twórczość ta umożliwia rozwój pewnych dyspozycji psychicznych, sprawności umysłowej, manualnej, pamięci wzrokowej, wyobrażani przestrzennej, ruchowej i kolorystycznej.
 • Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym

  Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym

  Chociaż za oknami  złota polska jesień już niedługo zapanuje jesienna szaruga. Dzieci bardzo chętnie sięgają po kolorową paletę barw. Wyczarowują wtedy zaczarowany, bajkowy świat  znany tylko im.
 • Rola rodziny dziecka upośledzonego umysłowo

  Rola rodziny dziecka upośledzonego umysłowo

  Rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest środowiskiem posiadającym najlepsze warunki do przekazywania wartości, które pomagają człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości.
 • Tradycje, zwyczaje wigilijne w naszym przedszkolu

  Tradycje, zwyczaje wigilijne w naszym przedszkolu

  Dziecko w wieku przedszkolnym z dużym zainteresowaniem przygląda się życiu najbliższego środowiska. Zapoznając dzieci z naszym regionem, uczymy je rozpoznawania śladów przeszłości i rozwijamy zdolności postrzegania teraźniejszości. Ważne jest, aby obyczaje pozostające w pamięci starszych ludzi przekazać najmłodszemu pokoleniu i zaszczepić przywiązanie do tradycji przodków.
 • Rodzaje dziecięcej aktywności twórczej

  Rodzaje dziecięcej aktywności twórczej

  Jednym z przejawów akywności dziecięcej  jest zabawa twórcza, która jest cechą wrodzoną  zdrowego dziecka. Zabawa, w której dominują zabawy inspirowane i zabawy kierowane przez nauczycielkę. Maria Przetacznik pisze, że “zabawa jest przejawem własnej aktywności dziecka jako wyznacznika jego rozwoju, a jednocześnie podstawową formą jego działalności, aż do czasu podjęcia nauki szkolnej.”