Pozostałe publikacje

 • Wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej

  Wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej

  Okres przedszkolny charakteryzuje się zapotrzebowaniem na różnorodne formy ruchu. Jest okresem szczególnie ważnym w kształtowaniu cech somatycznych i motorycznych oraz wdrażaniu nawyków higieniczno–zdrowotnych. Im trafniejsze i pełniejsze jest nasze oddziaływanie, tym zdrowsze i radośniejsze jest dziecko.
 • Rola i funkcje rodziny dziecka upośledzonego umysłowo

  Rola i funkcje rodziny dziecka upośledzonego umysłowo

  Rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest środowiskiem posiadającym najlepsze warunki do przekazywania wartości, które pomagają człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości.
 • Dlaczego podstawową zasadą wychowania jest osobisty wpływ i przykład nauczyciela

  Dlaczego podstawową zasadą wychowania jest osobisty wpływ i przykład nauczyciela

  Nauczyciel w istotnym stopniu kształtuje osobowości swych uczniów oddziałując swoim przykładem. Ważne jest, aby w swoim postępowaniu kierować się podstawowymi wartościami procesu wychowania. Nauczyciel to przecież także wychowawca, szczególnie w grupach młodszych. Dlatego też osobisty wpływ i własny przykład jest podstawową zasadą wychowania.
 • Rodzaje dziecięcej aktywności twórczej i sposoby jej rozwijania

  Rodzaje dziecięcej aktywności twórczej i sposoby jej rozwijania

  Jednym z przejawów aktywności dziecięcej jest zabawa twórcza, która jest cechą wrodzoną zdrowego dziecka. Zabawa, w której dominują zabawy inspirowane i zabawy kierowane przez nauczycielkę. Maria Przetacznik pisze, że “zabawa jest przejawem własnej aktywności dziecka jako wyznacznika jego rozwoju, a jednocześnie podstawową formą jego działalności, aż do czasu podjęcia nauki szkolnej.”
 • Tradycje i zwyczaje wigilijne w naszym przedszkolu

  Tradycje i zwyczaje wigilijne w naszym przedszkolu

  Dziecko w wieku przedszkolnym z dużym zainteresowaniem przygląda się życiu najbliższego środowiska. Zapoznając dzieci z naszym regionem, uczymy je rozpoznawania śladów przeszłości i rozwijamy zdolności postrzegania teraźniejszości. Ważne jest, aby obyczaje pozostające w pamięci starszych ludzi przekazać najmłodszemu pokoleniu i zaszczepić przywiązanie do tradycji przodków.
 • Aktywność własna dziecka podstawą opanowania nauki czytania

  Aktywność własna dziecka podstawą opanowania nauki czytania

  W procesie elementarnej nauki czytania wykorzystuje się zabawę. Teza o uczeniu się czytać przez zabawę jest nie do podważenia. Ale ważne jest, aby zabawa spełniała warunek realizacji zadań dydaktycznych, a jednocześnie nie nużyła dzieci.
 • Czy polscy nauczyciele są narażeni na wypalenie zawodowe?

  Czy polscy nauczyciele są narażeni na wypalenie zawodowe?

  Rozważania dotyczące syndromu „wypalenia zawodowego” pojawiły się w literaturze psychologicznej we wczesnych latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W roku 1974, amerykański psychiatra Freudenberger określił „wypalenie zawodowe”, zwane inaczej „wypaleniem emocjonalnym”, jako skumulowanie kilku czynników: długo utrzymującego się emocjonalnego wyczerpania, dehumanizowania osób, z którymi pozostaje się w relacjach zawodowych, braku satysfakcji zawodowej, obniżenia poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę oraz przewlekłego zmęczenia fizycznego.
 • Karać dziecko, czy nie?

  Karać dziecko, czy nie?

  Niektórzy rodzice odpowiedzą, że w pewnych sytuacjach, gdy zawiodły inne metody, kary są nieuniknione. Są jednak tacy, którzy doskonale sobie radzą w wychowaniu dzieci, nie stosując żadnych kar.
 • Rola książki w życiu dziecka przedszkolnego

  Rola książki w życiu dziecka przedszkolnego

  Warunki życia współczesnej rodziny sprawiają, że coraz mniej czasu rodzice i dzieci spędzają razem przy wspólnej zabawie. Dorośli zaabsorbowani pracą zawodową i obowiązkami domowymi często wykorzystują telewizję i komputer jako sposób na zajęcie dzieci. Odpowiednio dobrane programy mogą być niewątpliwie cennym źródłem wiedzy o świecie.
 • Żyjmy zdrowo

  Żyjmy zdrowo

  Zdrowie jest jednym z warunków wychowania. Dziecko słabe, chorowite jest mało aktywne, a zatem gorzej się rozwija, mniej doświadcza. Zdrowie jest, więc fundamentalnym warunkiem wychowania. Podstawowe składniki zdrowia: odporność, sprawność ustroju w znacznym stopniu poddają się doskonaleniu przez ćwiczenia fizyczne i hartowanie.
 • Trudności w czytaniu dzieci sześcioletnich i sposoby ich przezwyciężania

  Trudności w czytaniu dzieci sześcioletnich i sposoby ich przezwyciężania

  Trudności w nauce czytania wy stępują zawsze w określonych sytuacjach, wiąże się z danymi warunkami zewnętrznymi lub wewnętrznymi. Można powiedzieć, że trudność jest stanem psychicznym człowieka, odzwierciedlającym określoną sytuację zewnętrzną lub wewnętrzną, zatrzymuje go w dążeniu do osiągnięcia celu. W wyniku trudności dziecko szuka nowych rozwiązań albo powstrzymuje się od wykonania działania.
 • Teatr i zabawa

  Teatr i zabawa

  Zawsze interesowały mnie sposoby pracy nad utworem literackim. Zastanawiałam się jak przekazać dzieciom baśnie, opowiadania, by dzieci przeżyły je i zapamiętały. Doszłam do wniosku, że różne formy sceniczne i takie, jak teatrzyk cieni, dziesięciu palców, kartonikowy, pacynki, lalki, kukiełki podnoszą atrakcyjność wypowiadanych treści, budzą zrozumiałe zaciekawienie, kształcą wyobraźnię dziecka, kształtują i oddziałują na postawy społeczno–moralne.