Pozostałe publikacje

 • Rola nauczyciela we wspieraniu rozwoju psychofizycznego dziecka

  Rola nauczyciela we wspieraniu rozwoju psychofizycznego dziecka

  Jednym z warunków rozwoju kompetencji podmiotowości jest warunek mówiący o tym, że podmiotem można się stać dopiero wtedy, gdy jest się w relacji z osobą, która sama traktuje się podmiotowo, czuje się podmiotem. Tak, więc aby zastanowić się nad możliwością podmiotowego traktowania dziecka, być może warto zastanowić się nad autentycznym podmiotowym traktowaniem jego wychowawcy.
 • Funkcje przedszkola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej

  Funkcje przedszkola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej

  Zmiany w systemie edukacyjnym skłaniają  do rozważenia czynników modyfikujących funkcjonowanie poszczególnych jego ogniw. Tym pierwszym - wprawdzie jeszcze nie powszechnym - lecz obejmującym znaczną liczbę dzieci, zwłaszcza 5-6 letnich, jest przedszkole. Istnieje ono już w świadomości społecznej jako etap przygotowujący dziecko do systematycznej nauki.
 • Cele i zadania edukacji przedszkolnej w świetle nowej reformy

  Cele i zadania edukacji przedszkolnej w świetle nowej reformy

  Reforma systemu kształcenia przywraca rangę celom, stają się one elementem pierwszoplanowym w strukturze czynności nauczyciela. W praktyce dostrzega się konieczność zastępowania celów ogólnych celami formułowanymi w sposób szczegółowy, traktując przy tym te liczne cele szczegółowe jako same dla siebie, autonomiczne, wystarczające edukacji.
 • Rozwijanie empatii u dzieci - a literatura dziecięca

  Rozwijanie empatii u dzieci - a literatura dziecięca

  Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym cechuje się wzbogaceniem i zróżnicowaniem życia uczuciowego. Związane jest to zarówno z dojrzewaniem układu nerwowego, jak i z wpływem oddziaływań środowiskowych. Na okres przedszkolny przypada prawdziwy rozkwit uczuć i ich bogactwo. W tym wieku dziecko przeżywa zazdrość, gniew, strach, lęk, radość, przyjemność, sympatię, zmartwienie, ciekawość. Zaczynają się kształtować uczucia społeczne, moralne, estetyczne i intelektualne.
 • Zalety głośnego czytania dzieciom

  Zalety głośnego czytania dzieciom

  Głośne czytanie, to wspaniały wynalazek, jest proste, nie potrzebujemy tytułów naukowych ani drogiego sprzętu. Książki można wypożyczyć, wymienić z rodzicami starszych dzieci, kupić. Zawsze jednak powinniśmy zwrócić baczną uwagę na treść książki, przyjrzeć się jej walorom językowym oraz przesłaniom, jakie niesie.
 • Wstyd u dziecka w wieku przedszkolnym

  Wstyd u dziecka w wieku przedszkolnym

  Wstyd jest jedną z emocji, które są odpowiedzialne za relacje, jakie łączą nas ze światem zewnętrznym. Regulują i nadają im określone znaczenie.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  Jedną z metod terapeutycznych o szerokich możliwościach zastosowania w pracy z dziećmi jest Metoda Ruchu Rozwijającego opracowana przez Weronikę Sherborne. Jest to metoda niewerbalna, uaktywniająca język ciała i ruchu.          
 • Wprowadzenie dzieci w świat pisma

  Wprowadzenie dzieci w świat pisma

  Od najwcześniejszych lat swego życia małe dzieci w czasie poznawania otaczającego je świata napotykają słowo drukowane, które je zaciekawia tak samo, jak wszystkie inne rzeczy z jego najbliższego otoczenia. Wiek przedszkolny jest okresem uczenia się okazjonalnego.
 • Dlaczego warto czytać wiersze Tuwima?

  Dlaczego warto czytać wiersze Tuwima?

  Odpowiedź jest równie prosta, co banalna: bo jego wiersze, ciepłe, wesołe, pogodne, zaopatrzone w dyskretną dozę dydaktyzmu, są alternatywą dla zalewających nas zewsząd masowych produkcji pseudo-dydaktycznych bajek.
 • Gry i zabawy dydaktyczne kształtujące umiejętność klasyfikowania u dzieci

  Gry i zabawy dydaktyczne kształtujące umiejętność klasyfikowania u dzieci

  W polskiej tradycji pedagogicznej grę traktuje się jako swoistą odmianę zabaw. Grę jako wyodrębnioną grupę zabaw prowadzi się według określonych zasad postępowania i reguł. Zabawę można określić jako działanie wykonywane dla własnej przyjemności, oparte na udziale wyobraźni tworzącej nową rzeczywistość, ma ona charakter twórczy i prowadzi do samodzielnego poznawania i przekształcania rzeczywistości.
 • Telewizja w życiu dziecka przedszkolnego

  Telewizja w życiu dziecka przedszkolnego

  Nowe media, nowe technologie multimedialne, korzystanie z nich  przez dziecko, „przebywanie” w świecie mediów prowadzi do nowej jakości życia dziecka. Ważne więc wydaje się spojrzenie na miejsce dziecka w świecie mediów, a głównie na to, co dziecko robi z mediami, co wybiera, jak korzysta, jakie czerpie z mediów korzyści, doświadczenie, przeżycia, jaki wyraża stosunek do siebie i świata, jaki buduje obraz świata współczesnego i przyszłego.