Pozostałe publikacje

 • "Jasełka" coroczną tradycją naszego przedszkola

  "Jasełka" coroczną tradycją naszego przedszkola

  Jasełka wywodzą się ze średniowiecznej tradycji widowisk o tematyce religijnej, odgrywanych w miastach w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Udział w nich brali żacy ze szkół albo członkowie bractw kościelnych. Z czasem przedstawienia wielkanocne zachowały się tylko w nielicznych klasztorach. Natomiast bożonarodzeniowe rozpowszechniły się szeroko w całym kraju, że zaś treść ich jest związana z Jezusem złożonym w żłobku, czyli w jasłach, utrwaliła się ich nazwa – jasełka.
 • Jak pomóc sześciolatkowi w osiągnięciu dojrzałości szkolnej

  Jak pomóc sześciolatkowi w osiągnięciu dojrzałości szkolnej

  Przygotowanie dzieci do szkoły dokonuje się w całokształcie działalności nauczyciela, zmierzających do wyzwalania różnorodnej aktywności dzieci, pozwalających każdemu wychowankowi na osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu dojrzałości szkolnej.
 • Rola rodziny i przedszkola w kształtowaniu wyobrażenia i nastawienia do szkoły

  Rola rodziny i przedszkola w kształtowaniu wyobrażenia i nastawienia do szkoły

  W literaturze pedagogicznej ważną pozycję zajmują różne opracowania dotyczące problemu gotowości szkolnej i startu szkolnego. Rzadziej natomiast dostrzega się zainteresowania światem wewnętrznym przyszłego ucznia, czyli tym, czego dziecko oczekuje od szkoły, jakie nadzieje i obawy pojawiają się na krótko przed podjęciem nowych obowiązków w jego myślach i uczuciach.
 • Wychowawcze możliwości literatury dla dzieci

  Wychowawcze możliwości literatury dla dzieci

  Literatura dziecięca jest dla przedszkolaków źródłem bogatych przeżyć i wrażeń, niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni oraz rozbudzania zainteresowania otaczającym światem ludzi i zwierząt. Dzięki temu stwarza możliwości twórczego działania, szczególnie przez inspirowanie różnego rodzaju zabaw, a przede wszystkim zabaw inscenizowanych.
 • Rola nauczyciela we wspieraniu rozwoju psychofizycznego dziecka

  Rola nauczyciela we wspieraniu rozwoju psychofizycznego dziecka

  Jednym z warunków rozwoju kompetencji podmiotowości jest warunek mówiący o tym, że podmiotem można się stać dopiero wtedy, gdy jest się w relacji z osobą, która sama traktuje się podmiotowo, czuje się podmiotem. Tak, więc aby zastanowić się nad możliwością podmiotowego traktowania dziecka, być może warto zastanowić się nad autentycznym podmiotowym traktowaniem jego wychowawcy.
 • Funkcje przedszkola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej

  Funkcje przedszkola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej

  Zmiany w systemie edukacyjnym skłaniają  do rozważenia czynników modyfikujących funkcjonowanie poszczególnych jego ogniw. Tym pierwszym - wprawdzie jeszcze nie powszechnym - lecz obejmującym znaczną liczbę dzieci, zwłaszcza 5-6 letnich, jest przedszkole. Istnieje ono już w świadomości społecznej jako etap przygotowujący dziecko do systematycznej nauki.
 • Cele i zadania edukacji przedszkolnej w świetle nowej reformy

  Cele i zadania edukacji przedszkolnej w świetle nowej reformy

  Reforma systemu kształcenia przywraca rangę celom, stają się one elementem pierwszoplanowym w strukturze czynności nauczyciela. W praktyce dostrzega się konieczność zastępowania celów ogólnych celami formułowanymi w sposób szczegółowy, traktując przy tym te liczne cele szczegółowe jako same dla siebie, autonomiczne, wystarczające edukacji.
 • Rozwijanie empatii u dzieci - a literatura dziecięca

  Rozwijanie empatii u dzieci - a literatura dziecięca

  Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym cechuje się wzbogaceniem i zróżnicowaniem życia uczuciowego. Związane jest to zarówno z dojrzewaniem układu nerwowego, jak i z wpływem oddziaływań środowiskowych. Na okres przedszkolny przypada prawdziwy rozkwit uczuć i ich bogactwo. W tym wieku dziecko przeżywa zazdrość, gniew, strach, lęk, radość, przyjemność, sympatię, zmartwienie, ciekawość. Zaczynają się kształtować uczucia społeczne, moralne, estetyczne i intelektualne.
 • Zalety głośnego czytania dzieciom

  Zalety głośnego czytania dzieciom

  Głośne czytanie, to wspaniały wynalazek, jest proste, nie potrzebujemy tytułów naukowych ani drogiego sprzętu. Książki można wypożyczyć, wymienić z rodzicami starszych dzieci, kupić. Zawsze jednak powinniśmy zwrócić baczną uwagę na treść książki, przyjrzeć się jej walorom językowym oraz przesłaniom, jakie niesie.
 • Wstyd u dziecka w wieku przedszkolnym

  Wstyd u dziecka w wieku przedszkolnym

  Wstyd jest jedną z emocji, które są odpowiedzialne za relacje, jakie łączą nas ze światem zewnętrznym. Regulują i nadają im określone znaczenie.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  Jedną z metod terapeutycznych o szerokich możliwościach zastosowania w pracy z dziećmi jest Metoda Ruchu Rozwijającego opracowana przez Weronikę Sherborne. Jest to metoda niewerbalna, uaktywniająca język ciała i ruchu.