Pozostałe publikacje

 • Trudności w czytaniu dzieci sześcioletnich i sposoby ich przezwyciężania

  Trudności w czytaniu dzieci sześcioletnich i sposoby ich przezwyciężania

  Trudności w nauce czytania wy stępują zawsze w określonych sytuacjach, wiąże się z danymi warunkami zewnętrznymi lub wewnętrznymi. Można powiedzieć, że trudność jest stanem psychicznym człowieka, odzwierciedlającym określoną sytuację zewnętrzną lub wewnętrzną, zatrzymuje go w dążeniu do osiągnięcia celu. W wyniku trudności dziecko szuka nowych rozwiązań albo powstrzymuje się od wykonania działania.
 • Teatr i zabawa

  Teatr i zabawa

  Zawsze interesowały mnie sposoby pracy nad utworem literackim. Zastanawiałam się jak przekazać dzieciom baśnie, opowiadania, by dzieci przeżyły je i zapamiętały. Doszłam do wniosku, że różne formy sceniczne i takie, jak teatrzyk cieni, dziesięciu palców, kartonikowy, pacynki, lalki, kukiełki podnoszą atrakcyjność wypowiadanych treści, budzą zrozumiałe zaciekawienie, kształcą wyobraźnię dziecka, kształtują i oddziałują na postawy społeczno–moralne.
 • Rola rodziców we wczesnej interwencji dziecka niesłyszącego

  Rola rodziców we wczesnej interwencji dziecka niesłyszącego

  Dopóki dziecko nie ukończy dwóch lub trzech lat, odpowiedzialność ponoszą prawie wyłącznie rodzice. Poczynając od wieku 2,5 roku, dziecko może odnieść korzyści z indywidualnej opieki terapeuty. A gdy w wieku mniej więcej trzech lat będzie ono gotowe do pracy w grupie, można poprzez ukształtowanie jej struktury spowodować, że będzie motywowała i nagradzała rozwój zdolności słyszenia.   
 • Funkcje oceny szkolnej

  Funkcje oceny szkolnej

  Ocenianie uczniów należy uznać za zadanie najtrudniejsze dla nauczyciela, a zarazem najważniejsze ogniwo procesu nauczania. Trudność polega na tym, że właśnie przy wystawieniu oceny, jeżeli ma ona spełniać właściwe funkcje, nauczyciel musi wykazać inwencję, takt pedagogiczny i poczucie sprawiedliwości, a jednocześnie uwzględnić kryteria, by ocena była rzetelną miarą tego, co mierzyć powinna.
 • Metody oceniania

  Metody oceniania

  Metody oceniania zależne są od form i sposobów kontroli oraz ich miejsca w procesie kształcenia. Jeżeli przypada to na początek  procesu nauczania i uczenia się, wówczas kontrola rozpoznaje poziom, od którego następuje rozwój uczniów spowodowany procesem kształcenia.
 • Aktywne poznawanie przez dzieci przyrody w ogrodzie przedszkolnym

  Aktywne poznawanie przez dzieci przyrody w ogrodzie przedszkolnym

  Świat przyrody jest interesującym obiektem poznania dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wiadomości z przyrody najbardziej odpowiadają sposobowi myślenia dziecka, „dlatego właśnie obserwacje natury są u dzieci potrzebą naturalna, a bliski kontakt z nią ciągłym dążeniem dzieci”.
 • Wędrówki przedszkolaków z Pyzą

  Wędrówki przedszkolaków z Pyzą

  W swojej długoletniej pracy pedagogicznej przekonałam się, jak ogromną rolę odgrywa w rozwoju i edukacji dziecka literatura dla dzieci, czytana systematycznie i wykorzystywana w celu aranżowania sytuacji wychowawczo-edukacyjnych przez nauczyciela w przedszkolu.
 • Agresja wśród dzieci

  Agresja wśród dzieci

  Do zajęcia się powyższym tematem skłoniła mnie coraz częściej występująca nawet wśród dzieci przedszkolnych – agresja.
 • Muzyka w rozwoju i edukacji dziecka

  Muzyka w rozwoju i edukacji dziecka

  Pracuję w przedszkolu od 14 lat. W swojej pracy już wielokrotnie przekonałam  się jak bardzo ważnym elementem w pracy z dziećmi jest muzyka.
 • Zabawka XXI wieku

  Zabawka XXI wieku

  Naturalną cechą naszych dzieci jest ciekawość. Interesuje, je wszystko, co je otacza: ludzie, przyroda, czynności, urządzenia i wiele innych rzeczy. Jedną z rzeczy, która pobudza ich ciekawość jest urządzenie zwane komputerem. Bardzo chętnie spędzałyby przed monitorem komputera długie godziny.