Pozostałe publikacje

 • ADHD - co to takiego?

  ADHD - co to takiego?

  ...moje dziecko jest niegrzeczne, nie słucha moich próśb, nie potrafi usiedzieć spokojnie, ciągle się kręci, nie może się dłużej skupić na jednej czynności, często obraża się i wchodzi w konflikty z dorosłymi i rówieśnikami, skarżą się na nie nauczyciele... Takie zachowanie u dzieci w ostatnim czasie nie należy do rzadkości, co z tym począć jeżeli nasze dziecko pasuje do tego opisu? Czy po prostu przeczekać? Może z tego wyrośnie? A może pójść do lekarza, lub psychologa?
 • Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie

  Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie

  Program oparty został na wieloletnich obserwacjach zachowań dzieci i osiągnięć związanych z rozwojem społecznym i emocjonalnym. Aby uniknąć ewentualnych możliwych potknięć życiowych naszych wychowanków w życiu społecznym, dać im większe szanse rozwoju pragniemy wykorzystać każdą chwilę i dany nam czas już teraz na pracę nad pełnym rozwojem poznawczym i społecznym.
 • Zasady gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu

  Zasady gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu

  Pracując wiele lat w przedszkolu z dziećmi 3-6 letnimi z różnych środowisk i ukończywszy parę lat temu kurs gimnastyki korekcyjnej obserwuję, iż wiedza nauczycieli prowadzących zajęcia i zabawy ruchowe jest duża. Znają wiele metod, które zmieniły styl i uatrakcyjniły zajęcia (metody: K. Orffa, R.Labana, W.Sherborne, A.M.Kniessów), ale brakuje w tych działaniach podstaw wiedzy z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Uzupełnienie tych wysiłków i wpojenie podstawowych zasad w znacznym stopniu uchroniłoby dzieci 3-10 letnie od nabywania i utrwalania wad postawy.
 • Możliwość korekcji wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym

  Możliwość korekcji wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym

  Sprawa kształcenia prawidłowej wymowy dzieci, a więc strony dźwiękowej języka, ma pierwszorzędne znaczenie w rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Wiek ten cechuje z jednej strony – naturalna wadliwość, wypływająca z nieukończonego rozwoju kory mózgowej oraz z niedostatecznego jeszcze wyrobienia mięśni narządów mowy, z drugiej – intensywny rozwój tych mięśni oraz kory mózgowej, co ułatwia kształcenie i utrwalanie nawyków w tym wieku.
 • "Jasełka" coroczną tradycją naszego przedszkola

  "Jasełka" coroczną tradycją naszego przedszkola

  Jasełka wywodzą się ze średniowiecznej tradycji widowisk o tematyce religijnej, odgrywanych w miastach w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Udział w nich brali żacy ze szkół albo członkowie bractw kościelnych. Z czasem przedstawienia wielkanocne zachowały się tylko w nielicznych klasztorach. Natomiast bożonarodzeniowe rozpowszechniły się szeroko w całym kraju, że zaś treść ich jest związana z Jezusem złożonym w żłobku, czyli w jasłach, utrwaliła się ich nazwa – jasełka.
 • Jak pomóc sześciolatkowi w osiągnięciu dojrzałości szkolnej

  Jak pomóc sześciolatkowi w osiągnięciu dojrzałości szkolnej

  Przygotowanie dzieci do szkoły dokonuje się w całokształcie działalności nauczyciela, zmierzających do wyzwalania różnorodnej aktywności dzieci, pozwalających każdemu wychowankowi na osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu dojrzałości szkolnej.
 • Rola rodziny i przedszkola w kształtowaniu wyobrażenia i nastawienia do szkoły

  Rola rodziny i przedszkola w kształtowaniu wyobrażenia i nastawienia do szkoły

  W literaturze pedagogicznej ważną pozycję zajmują różne opracowania dotyczące problemu gotowości szkolnej i startu szkolnego. Rzadziej natomiast dostrzega się zainteresowania światem wewnętrznym przyszłego ucznia, czyli tym, czego dziecko oczekuje od szkoły, jakie nadzieje i obawy pojawiają się na krótko przed podjęciem nowych obowiązków w jego myślach i uczuciach.
 • Wychowawcze możliwości literatury dla dzieci

  Wychowawcze możliwości literatury dla dzieci

  Literatura dziecięca jest dla przedszkolaków źródłem bogatych przeżyć i wrażeń, niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni oraz rozbudzania zainteresowania otaczającym światem ludzi i zwierząt. Dzięki temu stwarza możliwości twórczego działania, szczególnie przez inspirowanie różnego rodzaju zabaw, a przede wszystkim zabaw inscenizowanych.
 • Rola nauczyciela we wspieraniu rozwoju psychofizycznego dziecka

  Rola nauczyciela we wspieraniu rozwoju psychofizycznego dziecka

  Jednym z warunków rozwoju kompetencji podmiotowości jest warunek mówiący o tym, że podmiotem można się stać dopiero wtedy, gdy jest się w relacji z osobą, która sama traktuje się podmiotowo, czuje się podmiotem. Tak, więc aby zastanowić się nad możliwością podmiotowego traktowania dziecka, być może warto zastanowić się nad autentycznym podmiotowym traktowaniem jego wychowawcy.
 • Funkcje przedszkola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej

  Funkcje przedszkola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej

  Zmiany w systemie edukacyjnym skłaniają  do rozważenia czynników modyfikujących funkcjonowanie poszczególnych jego ogniw. Tym pierwszym - wprawdzie jeszcze nie powszechnym - lecz obejmującym znaczną liczbę dzieci, zwłaszcza 5-6 letnich, jest przedszkole. Istnieje ono już w świadomości społecznej jako etap przygotowujący dziecko do systematycznej nauki.