Pozostałe publikacje

 • Dlaczego warto czytać wiersze Tuwima?

  Dlaczego warto czytać wiersze Tuwima?

  Odpowiedź jest równie prosta, co banalna: bo jego wiersze, ciepłe, wesołe, pogodne, zaopatrzone w dyskretną dozę dydaktyzmu, są alternatywą dla zalewających nas zewsząd masowych produkcji pseudo-dydaktycznych bajek.
 • Gry i zabawy dydaktyczne kształtujące umiejętność klasyfikowania u dzieci

  Gry i zabawy dydaktyczne kształtujące umiejętność klasyfikowania u dzieci

  W polskiej tradycji pedagogicznej grę traktuje się jako swoistą odmianę zabaw. Grę jako wyodrębnioną grupę zabaw prowadzi się według określonych zasad postępowania i reguł. Zabawę można określić jako działanie wykonywane dla własnej przyjemności, oparte na udziale wyobraźni tworzącej nową rzeczywistość, ma ona charakter twórczy i prowadzi do samodzielnego poznawania i przekształcania rzeczywistości.
 • Telewizja w życiu dziecka przedszkolnego

  Telewizja w życiu dziecka przedszkolnego

  Nowe media, nowe technologie multimedialne, korzystanie z nich  przez dziecko, „przebywanie” w świecie mediów prowadzi do nowej jakości życia dziecka. Ważne więc wydaje się spojrzenie na miejsce dziecka w świecie mediów, a głównie na to, co dziecko robi z mediami, co wybiera, jak korzysta, jakie czerpie z mediów korzyści, doświadczenie, przeżycia, jaki wyraża stosunek do siebie i świata, jaki buduje obraz świata współczesnego i przyszłego.
 • Przedszkola w Polsce i w Europie - historia i zadania

  Przedszkola w Polsce i w Europie - historia i zadania

  Termin przedszkole pojawił się po raz pierwszy w Polsce na tzw. Sejmie nauczycielskim w 1919 roku. Powołano wówczas sekcję wychowawczyń przedszkoli. Nazwę przedszkole wprowadzono w Ustawie o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 roku, ustalono także jego miejsce w ówczesnym systemie szkolnictwa.  
 • Edukacja zdrowotna w przedszkolu

  Edukacja zdrowotna w przedszkolu

  Wzbogacanie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu.
 • Przez zabawę do Unii Europejskiej

  Przez zabawę do Unii Europejskiej

  "Wszystko, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat." R. Fulghum